Notowania spółki

Groclin (GCN)

PLINTGR00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,5900 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,1400 1,4450 1,0900 1,1700 1,1200 12,9000
zmiana 21,03% 79,24% 137,61% 121,37% 131,25% -79,92%
WIG (zmiana) 1,63% 0,78% 4,70% 14,61% 14,08% 24,79%
Na tle WIG (pp) 19,39 78,46 132,92 106,76 117,17 -104,71
WIG-MOTO (zmiana) 7,55% 9,45% 25,46% 26,73% 48,71% -
Na tle WIG-MOTO (pp) 13,48 69,79 112,15 94,64 82,54 -
WIG-Poland (zmiana) 1,43% 0,57% 4,22% 13,98% 13,68% 24,43%
Na tle WIG-Poland (pp) 19,60 78,67 133,39 107,38 117,57 -104,35

Dane rynkowe

Kapitalizacja 29 986 691,07
Free float 63,70%
Liczba akcji 11 577 873
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,75
C / Z -1,42

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 28 250 010,12
Liczba akcji: 11 577 873
Liczba głosów na WZA: 11 577 873
Kapitał akcyjny: 11 577 873,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 873
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,30%
Free float: 63,70%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 11 577 873 (100,00%) 11 577 873 (100,00%)
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 4 202 873 (36,30%) 4 202 873 (36,30%) GCN

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Groclin Service sp. z o.o. 2019-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-01-03
-
połączenie z IGA Nowa Sól sp. z o.o. 2016-06-15 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-28
-
zmiana firmy z Inter Groclin Auto SA na Groclin SA 2014-05-30 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-07-08
-
połączenie z IGA Moto sp. z o.o. i IGA Moto sp. z o.o. s.k.a. 2014-02-03 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-31
-
seria F - Gerstner Managementholding GmbH, Kabelconcept Hornig GmbH 2013-04-25 6 077 873 1,00 12,25 11 577 873 11 577 873,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-06-27
-
połączenie z Inter Groclin Trading sp. z o.o. 2009-04-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-05-29
-
obniżenie kapitału 2003-06-30 -650 000 1,00 - 5 500 000 5 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-11-25
-
seria E - subskrypcja publiczna 2003-01-17 1 150 000 1,00 57,00 6 150 000 6 150 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2003-05-05
2003-05-21
konwersja obligacji zamiennych 2000-05-27 675 000 1,00 - 5 000 000 5 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-05-31
2000-07-03
split 1:5 1999-06-25 - 1,00 - 4 325 000 4 325 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1999-07-28
1999-09-15
seria C - Zbigniew Drzymała 1997-12-19 135 000 5,00 20,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
-
-
seria D - subskrypcja publiczna 1997-12-19 170 000 5,00 120,00 865 000 4 325 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1998-07-31
1998-11-24
seria A, B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-11-28 695 000 5,00 5,00 695 000 3 475 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-14
1997-11-03
2003-04-17

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Aegon OFE portfel 474 125 4,10% 474 125 4,10% 2019-02-05
Aegon OFE 614 125 5,30% 614 125 5,30% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 12 247 0,11% 12 247 0,11% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 249 877 2,16% 249 877 2,16% 2018-06-30
Aegon OFE portfel 1 046 000 9,03% 1 046 000 9,03% 2016-12-31
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 572 051 4,94% 572 051 4,94% 2016-12-05
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 602 457 5,20% 602 457 5,20% 2016-12-01
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 4 202 873 36,30% 4 202 873 36,30% 2016-12-01
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 5 002 873 43,21% 5 002 873 43,21% 2016-11-25
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 5 792 873 50,03% 5 792 873 50,03% 2016-09-19
Aegon OFE ZWZ 1 025 000 8,85% 1 025 000 8,85% 2016-06-15
Aegon OFE 612 170 5,29% 612 170 5,29% 2016-04-12
Drzymała Maria 576 819 4,98% 576 819 4,98% 2015-02-20
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 6 943 823 59,97% 6 943 823 59,97% 2014-12-23
Drzymała Zbigniew 1 474 760 12,73% 1 474 760 12,73% 2013-06-27
Ogółem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00% 2013-06-27
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00% 5 0,00% 2013-06-27
Witkowski Wojciech 900 0,00% 900 0,00% 2013-06-27
Drzymała Maria 1 474 760 12,73% 1 474 760 12,73% 2013-06-27
Drzymała Zbigniew porozumienie z André Gerstnera Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH 7 552 633 65,23% 7 552 633 65,23% 2013-06-27
Witkowski Wojciech 900 0,01% 900 0,01% 2013-05-21
Drzymała Zbigniew 1 474 760 26,81% 1 474 760 26,81% 2013-05-21
Drzymała Maria 1 474 760 26,81% 1 474 760 26,81% 2013-05-21
Ogółem 5 500 000 100,00% 5 500 000 100,00% 2013-05-21
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00% 5 0,00% 2013-05-21
Drzymała Zbigniew 1 474 760 26,81% 3 003 960 42,73% 2009-07-02
Drzymała Zbigniew 1 665 460 30,28% 3 194 660 45,44% 2009-07-02
Drzymała Maria 1 284 060 23,34% 1 284 060 18,26% 2009-07-02
Drzymała Maria 1 474 760 26,81% 1 475 160 20,98% 2009-07-02
Rębacz Tadeusz 5 0,00% 5 0,00% 2009-06-30
Trigon Central and Eastern European Fund 334 188 6,07% 334 188 4,75% 2008-11-07
Aviva Investors Poland SA 347 613 6,32% 347 613 4,94% 2008-06-12
Aviva Investors Poland SA 351 631 6,39% 351 631 5,00% 2008-06-05
Witkowski Wojciech 900 0,01% 1 300 0,01% 2008-03-31
Aviva Investors Poland SA 338 953 6,16% 338 953 4,82% 2008-01-10
Aviva Investors Poland SA 358 953 6,52% 358 953 5,10% 2008-01-09
Trigon Central and Eastern European Fund 363 051 6,60% 363 051 5,16% 2007-12-21
Aviva Investors Poland SA 366 506 6,66% 366 506 5,21% 2007-06-30
Rębacz Tadeusz 5 0,00% 5 0,00% 2007-06-30
Aviva Investors Poland SA 358 953 6,52% 358 953 5,10% 2007-02-23
Aviva Investors Poland SA 366 506 6,66% 366 506 5,21% 2007-02-06
Witkowski Wojciech 900 0,01% 900 0,01% 2006-06-30
Sikorska-Puk Barbara 5 0,00% 5 0,00% 2006-06-30
PZU SA z PZU na Życie SA 346 436 6,29% 346 436 4,92% 2005-08-05
Drzymała Zbigniew 2 948 620 53,61% 4 477 820 63,69% 2005-03-15
PZU SA z PZU Życie SA 395 710 7,19% 395 710 5,62% 2004-08-31
Drzymała Zbigniew 2 938 200 53,42% 4 467 400 63,54% 2004-08-18
PZU SA z PZU Życie SA 352 863 6,41% 352 863 5,01% 2004-02-05
Drzymała Zbigniew 3 288 200 59,78% 4 817 400 68,52% 2004-02-05
Drzymała Zbigniew 3 438 200 62,51% 4 967 400 70,66% 2003-11-25
Groclin SA umorzeni 0 0,00% 0 0,00% 2003-11-25
Ogółem 5 500 000 100,00% 7 030 000 100,00% 2003-11-25
Groclin SA w celu umorzenia 650 000 10,56% 0 0,00% 2003-05-23
Drzymała Zbigniew 3 438 200 55,90% 4 967 400 64,67% 2003-05-23
Drzymała Zbigniew 4 080 900 66,35% 5 610 300 73,05% 2003-05-05
Ogółem 6 150 000 100,00% 7 680 000 100,00% 2003-05-05
Drzymała Zbigniew 4 080 900 81,61% 5 610 300 85,91% 2002-10-10
Ogółem 5 000 000 100,00% 6 530 000 100,00% 2002-10-10
Drzymała Zbigniew 4 080 900 81,61% 13 073 900 93,38% 2002-08-30
Drzymała Zbigniew 4 140 900 82,82% 13 133 900 93,81% 2000-09-13
Drzymała Zbigniew 4 183 100 83,66% 13 175 900 94,11% 2000-07-05
Drzymała Zbigniew 4 181 600 83,63% 13 174 400 94,10% 2000-07-03
Drzymała Zbigniew 4 177 200 83,54% 13 170 000 94,07% 2000-06-29
Drzymała Zbigniew 4 174 000 83,48% 13 166 800 94,05% 2000-06-28
Drzymała Zbigniew 4 171 000 83,42% 13 163 800 94,03% 2000-06-27
Drzymała Zbigniew 4 155 400 83,11% 13 148 200 93,92% 2000-06-20
Ogółem 5 000 000 100,00% 14 000 000 100,00% 2000-05-31
Drzymała Zbigniew 4 148 200 82,96% 13 141 000 93,86% 2000-05-31
Ogółem 4 325 000 100,00% 13 325 000 100,00% 2000-05-30
Drzymała Zbigniew 3 473 200 80,31% 12 466 000 93,55% 2000-05-30
Drzymała Zbigniew 3 473 200 80,31% 17 366 000 95,29% 1999-07-28
Ogółem 4 325 000 100,00% 18 225 000 100,00% 1999-07-28
Drzymała Zbigniew 694 640 80,31% 3 473 200 95,29% 1998-08-31
Ogółem 865 000 100,00% 3 645 000 100,00% 1998-08-31
Ogółem 695 000 100,00% 3 475 000 100,00% 1997-11-03
Drzymała Zbigniew 694 640 99,95% 3 473 200 99,95% 1997-11-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-14 2017-08-01 1,01776 0,20 PLN -
2016-07-15 2016-08-02 1,03477 0,50 PLN -
2002-06-07 2002-08-07 1,01375 0,40 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 1999-09-15 - 1:5 5,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-08-15 2020-08-31 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w statucie
2019-06-12 2019-06-28 - ZWZ: pokrycie straty, połączenie z Groclin Service sp. z o.o.
2017-08-22 2017-09-07 - NWZ: zmiany w statucie: kapitał docelowy
2017-06-06 2017-06-22 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, zmiany w RN
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: pokrycie straty, połączenie z IGA Nowa Sól sp. z o.o., zmiany w statucie
2015-06-03 ZWZ 2015-06-19, godzina 11:00:00
2014-12-29 NWZ 2015-01-14, godzina 11:00:00
2014-10-19 NWZ 2014-11-04, godzina 11:00:00
2014-09-07 NWZ 2014-09-23, godzina 11:00:00
2014-05-14 ZWZ 2014-05-30, godzina 10:00:00
2014-01-18 NWZ 2014-02-03, godzina 10:00:00
2013-05-05 NWZ 2013-05-21, godzina 10:00:00
2013-05-04 ZWZ 2013-05-20, godzina 14:00:00
2013-04-09 NWZ 2013-04-25, godzina 10:00:00
2012-06-10 ZWZ 2012-06-26, godzina 10:00:00
2011-06-12 ZWZ 2011-06-28, godzina 11:00:00
2010-12-05 NWZ 2010-12-21, godzina 13.15.00
2010-06-06 ZWZ 2010-06-22, godzina 13.15.00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Gerstner André Prezes Zarządu 2014-04-30
Sikorska-Puk Barbara Wiceprezes Zarządu 2015-09-22

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gałązka Piotr Przewodniczący RN 2014-11-04
Głowacki Michał Wiceprzewodniczący RN 2014-11-04
Gerstner Mike Członek RN 2013-05-21
Gerstner Wilfried Członek RN 2013-05-21
Hornig, Jörg-Holger Członek RN 2013-05-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiśniewski Piotr Wiceprezes Zarządu 2017-04-25 2018-01-20 NWG
Laska Michał Wiceprezes Zarządu 2016-05-01 2018-04-24
Sikorska-Puk Barbara Wiceprezes Zarządu 2015-09-22
Gerstner André Prezes Zarządu 2014-04-30
Bartkowiak, Michał Jan Wiceprezes Zarządu 2014-04-30 2014-08-27 NCT
Gerstner André Wiceprezes Zarządu 2013-06-21 2014-04-29
Doliwa Mirosława Wiceprezes Zarządu 2009-06-25 2013-06-21
Sikorska-Puk Barbara Wiceprezes Zarządu 2007-06-26 2013-06-21
Musiał Piotr Członek Zarządu 2007-06-26 2009-05-05
Rębacz Tadeusz Członek Zarządu 2007-06-26 2016-12-31
Rogozińska Izabela Członek Zarządu 2007-06-26 2009-01-15
Witkowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2000-06-12 2007-06-25
Drzymała Zbigniew Prezes Zarządu 1977-11-03 2014-04-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 100 497
2018 555 1 361
2017 780 1 806
2016 857 1 916
2015 902 1 703
2014 1 139 3 618
2013 1 155 1 819
2011 981 1 519
2010 1 108 1 563
2009 1 022 1 563
2008 859 2 629
2007 1 156 3 682
2006 1 423 3 597
2005 2 900 3 799
2004 2 999 3 545
2003 2 759 3 010
2002 2 949 3 046
2001 2 702 2 792
1999 1 304 0
1998 1 118 0
1997 986 0
1996 645 0
1995 440 0
1994 365 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.