REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING (FSG)

PLFSING00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 15,95 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 15,95 16,30 15,50 15,80 16,25 19,19
zmiana 0,00% -2,15% 2,90% 0,95% -1,85% -16,88%
WIG (zmiana) 0,77% -0,85% 6,14% 0,38% -3,81% 12,87%
Na tle WIG (pp) -0,77 -1,30 -3,24 0,57 1,97 -29,76
WIG-Poland (zmiana) 0,77% -0,85% 6,35% 0,45% -3,86% 12,69%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,77 -1,29 -3,45 0,49 2,02 -29,57
InvestorMS (zmiana) 0,67% 3,51% 7,47% -3,65% -13,64% 6,03%
Na tle InvestorMS (pp) -0,67 -5,66 -4,56 4,60 11,79 -22,91

Dane rynkowe

Kapitalizacja 49 560 621,55
Free float 39,88%
Liczba akcji 3 107 249
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 49 560 621,55
Liczba akcji: 3 107 249
Liczba głosów na WZA: 3 107 249
Kapitał akcyjny: 8 731 369,69
Cena nominalna akcji: 2,81
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 868 056
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,11%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 868 056
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,11%
Free float: 39,89%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 3 107 249 (100,00%) 3 107 249 (100,00%)
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 868 056 (60,11%) 1 868 056 (60,11%) FSG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja publiczna 1998-04-23 1 500 000 2,81 12,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-18
-
-
seria C - wierzyciele, wybrani inwestorzy 1997-09-19 332 702 2,81 10,00 3 107 249 8 731 369,69 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-08-18
1998-04-02
2000-09-18
seria B - prawo poboru 1991-12-13 693 637 2,81 7,00 2 774 547 7 796 477,07 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17
1997-06-17
2000-09-18
obniżenie kapitału 1995-09-28 - 2,81 - 2 080 910 5 847 357,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1995-10-24
-
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-12-13 2 080 910 10,00 - 2 080 910 20 809 100,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1997-07-17
1994-06-01
2000-09-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA portfele 121 007 3,89% 121 007 3,89% 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 19 327 0,62% 19 327 0,62% 2018-06-30
Bank Gospodarstwa Krajowego 0 0,00% 0 0,00% 2012-09-04
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 868 056 60,11% 1 868 056 60,11% 2010-06-14
Primetech SA 0 0,00% 0 0,00% 2010-06-14
Primetech SA 140 000 4,50% 140 000 4,50% 2009-06-10
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 728 056 55,61% 1 728 056 55,61% 2009-06-09
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 588 056 51,10% 1 588 056 51,10% 2007-05-11
Eko Karbon Sp. z o.o., Katowice 0 0,00% 0 0,00% 2007-05-11
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 0 0,00% 0 0,00% 2007-05-11
Tissler Edwin 141 880 4,56% 141 880 4,56% 2007-04-05
Tissler Edwin 293 448 9,44% 293 448 9,44% 2006-08-30
Eko Karbon Sp. z o.o., Katowice 356 095 11,46% 356 095 11,46% 2005-07-19
Primetech SA 280 000 9,01% 280 000 9,01% 2005-07-18
Tissler Edwin 311 202 10,01% 311 202 10,01% 2005-05-04
Skarb Państwa wniesienie akcji do BGK SA 0 0,00% 0 0,00% 2005-04-13
Bank Gospodarstwa Krajowego 522 700 16,82% 522 700 16,82% 2005-04-13
Kęska Andrzej 147 984 4,76% 147 984 4,76% 2004-09-13
Kęska Andrzej 256 180 8,24% 256 180 8,24% 2004-03-17
Tissler Edwin 179 519 5,77% 179 519 5,77% 2004-01-02
Eko Karbon Sp. z o.o., Katowice 636 095 20,47% 636 095 20,47% 2003-10-23
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 231 961 39,64% 1 231 961 39,64% 2003-01-13
Eko Karbon Sp. z o.o., Katowice 740 000 23,81% 740 000 23,81% 2003-01-13
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 971 961 63,46% 1 971 961 63,46% 2001-08-29
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 967 461 63,32% 1 967 461 63,32% 2000-09-15
MDI Energia SA 0 0,00% 0 0,00% 2000-09-04
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 567 005 50,43% 1 567 005 50,43% 2000-09-04
Karbon-2 sp. z o.o., Katowice 1 366 338 43,97% 1 366 338 43,97% 2000-08-24
Jupiter SA 0 0,00% 0 0,00% 2000-08-24
Jupiter SA 1 366 338 43,97% 1 366 338 43,97% 2000-03-31
Skarb Państwa 522 700 16,82% 522 700 16,82% 1998-04-02
Ogółem 3 107 249 100,00% 3 107 249 100,00% 1998-04-02
MDI Energia SA 200 667 6,46% 200 667 6,46% 1998-04-02
Bank Handlowy SA 0 0,00% 0 0,00% 1998-02-27
MDI Energia SA 200 667 7,23% 200 667 7,23% 1998-02-27
MDI Energia SA 0 0,00% 0 0,00% 1998-02-26
Bank Handlowy SA 200 667 7,23% 200 667 7,23% 1998-02-26
Skarb Państwa 522 700 18,84% 522 700 18,84% 1997-06-17
Ogółem 2 774 547 100,00% 2 774 547 100,00% 1997-06-17
MDI Energia SA 200 667 7,23% 200 667 7,23% 1997-06-17

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-08-07 2018-08-17 - 0,80 PLN -
2017-08-07 2017-08-17 1,04908 0,80 PLN -
2016-09-05 2016-09-16 1,05559 0,80 PLN -
2015-09-28 2015-10-14 1,04695 0,80 PLN -
2014-08-29 2014-09-12 1,03962 0,70 PLN -
2013-08-29 2013-09-12 1,03316 0,70 PLN -
2012-08-30 2012-09-14 1,02386 0,60 PLN -
2011-08-30 2011-09-14 1,01274 0,20 PLN -
2010-08-30 2010-09-15 1,02686 0,51 PLN -
2001-05-23 2001-09-14 1,05023 0,11 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-27 2018-06-12 - ZWZ: wypłata dywidendy - 0,80 PLN, zmiany w RN
2017-09-19 2017-10-05 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-27 2017-06-12 - WZA: wypłata dywidendy - 0,80 PLN
2016-05-25 2016-06-10 - WZA: wypłata dywidendy - 0,80 PLN
2015-06-13 2015-06-29 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 12:30:00
2013-06-02 ZWZ 2013-06-18, godzina 09:00:00
2013-02-12 NWZ 2013-02-28, godzina 11:00:00
2012-12-04 NWZ 2012-12-20, godzina 10:00:00
2012-06-09 ZWZ 2012-06-25, godzina 09:00:00
2011-06-12 ZWZ 2011-06-28, godzina 11:00:00
2010-10-23 NWZ 2010-11-08, godzina 09:00:00
2010-06-09 ZWZ 2010-06-25, godzina 10:30:00
2009-12-07 NWZ 2009-12-23, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bik Zdzisław Prezes Zarządu 2001-10-22 RCW
Guzy Zofia Wiceprezes Zarządu 2013-10-01
Klank Maksymilian Wiceprezes Zarządu 2006-11-29

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Demel, Tadeusz Stanisław Przewodniczący RN 2013-02-28 MOJ
Dubiński Józef Wiceprzewodniczący RN 2013-02-28
Bik Stanisław Sekretarz RN 2009-06-29
Grudzień Włodzimierz Członek RN 2003-06-24 IDE
Matczewski Andrzej Członek RN 2007-09-01
Żebrowska-Kraszewska, Luiza Członek RN 2017-10-05

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Guzy Zofia Wiceprezes Zarządu 2013-10-01
Klank Maksymilian Wiceprezes Zarządu 2006-11-29
Zawadzka Wanda Wiceprezes Zarządu 2006-02-20 2008-03-01
Bik Zdzisław Prezes Zarządu 2001-10-22 RCW

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 279 623
2016 272 635
2015 300 648
2014 680 0
2011 284 556
2009 274 555
2008 286 512
2007 306 513
2005 257 403
2004 227 438
2003 191 471
2002 334 442
2001 363 457
1999 430 0
1998 557 0
1997 885 0
1996 1 211 0
1995 1 405 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA