REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Europejskie Centrum Odszkodowań (EUC)

PLERPCO00017

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 4,8800 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 4,9000 2,6900 2,3000 3,2100 5,1800 25,7100
zmiana -0,41% 81,41% 112,17% 52,02% -5,79% -81,02%
WIG (zmiana) 0,52% 2,95% 3,53% -3,06% -2,07% 17,54%
Na tle WIG (pp) -0,93 78,46 108,64 55,08 -3,72 -98,56
WIG-Poland (zmiana) 0,55% 2,91% 3,46% -3,09% -2,07% 16,94%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,96 78,50 108,71 55,12 -3,72 -97,96

Dane rynkowe

Kapitalizacja 27 328 000,00
Free float 35,95%
Liczba akcji 5 600 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 328 000,00
Liczba akcji: 5 600 000
Liczba głosów na WZA: 5 600 000
Kapitał akcyjny: 560 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 587 009
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,04%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 587 009
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,04%
Free float: 35,96%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 600 000 (100,00%) 5 600 000 (100,00%)
Corpor Capital sp. z o.o. 1 630 540 (29,11%) 1 630 540 (29,11%) EUC
KLN Investments sp. z o.o. 1 614 191 (28,82%) 1 614 191 (28,82%) EUC, REM
Media Venture Capital FIZ AN 342 278 (6,11%) 342 278 (6,11%) EUC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja publiczna 2010-07-19 600 000 0,10 18,00 5 600 000 560 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-02
2011-01-04
2011-01-31
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-08 5 000 000 0,10 0,10 5 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-02
2010-07-01
2010-12-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN PTE SA portfel 269 118 4,81% 269 118 4,81% 2019-05-02
Media Venture Capital FIZ AN 342 278 6,11% 342 278 6,11% 2019-04-23
NN PTE SA portfel 558 938 9,98% 558 938 9,98% 2019-03-18
NN PTE SA portfel 698 408 12,47% 698 408 12,47% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 259 546 4,63% 259 546 4,63% 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 156 632 2,80% 156 632 2,80% 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 91 022 1,63% 91 022 1,63% 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 28 757 0,51% 28 757 0,51% 2018-06-30
NN PTE SA portfel 708 000 12,64% 708 000 12,64% 2016-12-31
Corpor Capital sp. z o.o. 1 630 540 29,11% 1 630 540 29,11% 2015-09-30
KLN Investments sp. z o.o. 1 614 191 28,82% 1 614 191 28,82% 2015-09-25
Corpor Capital sp. z o.o. 1 479 790 26,42% 1 479 790 26,42% 2015-09-03
KLN Investments sp. z o.o. 1 464 791 26,15% 1 464 791 26,15% 2015-09-03
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE; WZA 700 000 12,50% 700 000 12,50% 2015-06-22
Corpor Capital sp. z o.o. WZA 1 754 190 31,32% 1 754 190 31,32% 2015-06-22
Corpor Capital Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-18
Corpor Capital sp. z o.o. 1 739 190 31,05% 1 739 190 31,05% 2014-12-18
KLN Investments sp. z o.o. 1 739 191 31,05% 1 739 191 31,05% 2014-12-18
Spexar Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-18
NN PTE SA poprzez ING OFE i ING DFE 683 464 12,20% 683 464 12,20% 2014-03-25
Spexar Ltd. 1 739 191 31,05% 1 739 191 31,05% 2014-01-24
Corpor Capital Ltd. 1 739 190 31,05% 1 739 190 31,05% 2014-01-24
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-01-24
Zendran Jolanta poprzez Mirosława Zendran 3 200 0,05% 3 200 0,05% 2014-01-13
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd.) 438 381 7,82% 438 381 7,82% 2013-12-20
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd.) 452 865 8,08% 452 865 8,08% 2013-11-29
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd.) 452 926 8,08% 452 926 8,08% 2013-10-04
Rockbridge TFI SA 248 932 4,44% 248 932 4,44% 2013-06-12
Lewandowski Krzysztof 25 671 0,45% 25 671 0,45% 2012-09-17
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd.) 763 657 13,63% 763 657 13,63% 2012-08-17
Lewandowski Krzysztof 19 671 0,35% 19 671 0,35% 2012-08-17
Wszołek Adam 3 000 0,05% 3 000 0,05% 2012-05-11
Lewandowski Krzysztof 10 678 0,19% 10 678 0,19% 2012-05-11
Lewandowski Krzysztof 11 519 0,20% 11 519 0,20% 2012-04-17
Kubach Investment Ltd. 762 967 13,00% 762 967 13,00% 2012-03-31
Kubach Daniel pośrednio przez Kubach Investment Ltd.) 762 967 13,62% 762 967 13,62% 2012-03-31
Rockbridge TFI SA 539 455 9,63% 539 455 9,63% 2012-03-31
NN OFE 500 000 8,92% 500 000 8,92% 2012-03-31
NN OFE 500 000 8,00% 500 000 8,00% 2012-03-31
Kubach Investment Ltd. 762 967 13,62% 762 967 13,62% 2012-03-31
Lewandowski Krzysztof 9 632 0,17% 9 632 0,17% 2012-01-13
Lewandowski Krzysztof 5 145 0,09% 5 145 0,09% 2011-10-05
Spexar Ltd. 1 520 000 27,14% 1 520 000 27,14% 2011-05-13
Kubach Investment Ltd. 760 000 13,57% 760 000 13,57% 2011-05-13
Corpor Capital Ltd. 1 520 000 27,14% 1 520 000 27,14% 2011-05-13
Smereczańska-Smulczyk Joanna 3 000 0,05% 3 000 0,05% 2011-05-13
Tylko Joanna 2 500 0,04% 2 500 0,04% 2011-05-13
Rockbridge TFI SA 301 029 5,37% 301 029 5,37% 2011-02-11
NN OFE 410 000 7,32% 410 000 7,32% 2010-12-29
Kubach Investment Ltd. 980 000 17,49% 980 000 17,49% 2010-12-29
Ogółem 5 600 000 100,00% 5 600 000 100,00% 2010-12-29
Corpor Capital Ltd. 1 960 000 34,99% 1 960 000 34,99% 2010-12-29
Spexar Ltd. 1 960 000 34,99% 1 960 000 34,99% 2010-12-29
Corpor Capital Ltd. 1 960 000 39,20% 1 960 000 39,20% 2010-12-01
Spexar Ltd. 1 960 000 39,20% 1 960 000 39,20% 2010-12-01
Kubach Investment Ltd. 980 000 19,60% 980 000 19,60% 2010-12-01
Ogółem 5 000 000 100,00% 5 000 000 100,00% 2010-07-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-06-12 2017-06-27 1,04147 1,33 PLN -
2016-08-25 2016-09-08 1,08708 3,58 PLN -
2015-08-21 2015-09-04 1,04676 2,68 PLN -
2014-07-31 2014-08-21 1,04872 1,05 PLN -
2013-09-24 2013-10-15 1,05450 0,80 PLN -
2012-09-14 2012-09-28 1,04990 0,48 PLN -
2011-08-01 2011-09-07 1,03235 0,47 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-05-21 2019-06-06 - ZWZ: podział zysku
2018-05-29 2018-06-14 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-10-02 2017-10-18 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-20 2017-06-05 - WZA: wypłata dywidendy - 1,33 PLN, zmiany w RN
2016-12-27 2017-01-12 - NWZA: zmiany w statucie
2016-06-07 2016-06-23 - WZA: wypłata dywidendy - 3,58 PLN, zmiany w RN
2015-06-06 ZWZ 2015-06-22, godzina 10:00:00
2014-06-08 ZWZ 2014-06-24, godzina 10:00:00
2013-06-09 ZWZ 2013-06-25, godzina 10:00:00
2012-06-04 ZWZ 2012-06-20, godzina 10:00:00
2011-06-11 ZWZ 2011-06-27, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lewandowski Krzysztof Prezes Zarządu 2010-07-02
Zendran Jolanta Wiceprezes Zarządu 2013-08-26
Rosa-Kołodziej, Agata Członek Zarządu 2017-10-18

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filipiak Paweł Przewodniczący RN 2010-07-02
Chreściak Lucjan Członek RN 2017-06-05
Frankiewicz Anna Członek RN 2017-10-18
Papaj Agnieszka Członek RN 2015-06-22
Skomorowski Maciej Członek RN 2016-06-23
Smereczańska-Smulczyk Joanna Członek RN 2010-07-02
Łysyganicz Anna Członek RN 2017-10-18

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rosa-Kołodziej, Agata Członek Zarządu 2017-10-18
Zendran Jolanta Wiceprezes Zarządu 2013-08-26
Rosa Agata Członek Zarządu 2012-10-30
Zendran Jolanta Członek Zarządu 2012-10-30
Wszołek Adam Wiceprezes Zarządu 2011-06-13 2013-08-15
Lewandowski Krzysztof Prezes Zarządu 2010-07-02

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 116 279
2018 116 279
2017 136 276
2016 129 224
2015 105 217
2014 86 193
2013 84 179
2011 77 134
2010 65 99
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA