Notowania spółki

Triton Development (TRI)

PLASMOT00030

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,1100 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,2800 3,3000 3,1500 3,3500 2,1600 2,3400
zmiana -5,18% -5,76% -1,27% -7,16% 43,98% 32,91%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 19 793 666,53
Free float 28,66%
Liczba akcji 6 364 523
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 19 793 666,53
Liczba akcji: 6 364 523
Liczba głosów na WZA: 10 864 523
Kapitał akcyjny: 25 458 092,00
Cena nominalna akcji: 4,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 540 194
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,32%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 864 979
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,60%
Free float: 28,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 364 523 (100,00%) 10 864 523 (100,00%)
Szmagalski Andrzej 1 746 150 (27,43%) 4 595 970 (42,30%) TRI
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, w porozumieniu z Cezarym Grzegorczykiem 1 287 118 (20,22%) 1 287 118 (11,85%) IPE, SNW, WIK, TSG, BDZ, VIN, K2H, CAV, TRI
Szmagalska Magdalena 872 127 (13,70%) 1 522 116 (14,01%) TRI
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 (9,97%) 1 459 775 (13,44%) TRI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renumeracja akcji: seria C i D 2014-07-10 - 4,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-10-24
-
scalenie akcji 4:1 2014-07-10 - 4,00 - 6 364 523 25 458 092,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-10-24
-
seria E - subskrypcja prywatna 2008-06-30 1 812 500 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z 7bulls.com SA na Triton Development SA 2007-02-06 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-04-02
-
seria D - prawo poboru 1:1 2007-02-06 12 729 046 1,00 8,00 25 458 092 25 458 092,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-12-13
2007-12-28
zmiana firmy na AS Group SA 2003-08-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
kapitał docelowy 2001-03-06 11 500 000 1,00 27 125,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z 7bulls.com sp. z o.o. 2001-12-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2002-05-28
-
umorzenie akcji 2001-09-18 -2 770 954 1,00 - 12 729 046 12 729 046,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2002-05-28
-
zmiana firmy z AS Motors SA na 7bulls.com SA 2000-07-17 124 692 1,00 1,00 12 853 738 12 853 738,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2000-08-29
-
seria C - subskrypcja publiczna 1997-12-11 11 000 000 1,00 4,00 15 500 000 15 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1998-09-11
1998-11-12
seria B - subskrypcja prywatna 1997-07-02 1 500 000 1,00 1,00 4 500 000 4 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-07-10
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-23 3 000 000 1,00 - 3 000 000 3 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
1998-04-16
1997-06-24
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AgioFunds TFI SA poprzez Value FIZ, w porozumieniu z Cezarym Grzegorczykiem 1 287 118 20,22% 1 287 118 11,85% 2020-10-12
Zamojska-Dzienio Małgorzata 634 799 9,97% 1 459 775 13,44% 2020-09-17
Dzienio Romuald 0 0,00% 0 0,00% 2020-09-17
porozumienie akcjonariuszy Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 491 440 7,72% 491 440 4,52% 2017-04-20
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 765 866 12,03% 765 866 7,05% 2016-04-28
porozumienie akcjonariuszy Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 626 697 9,85% 626 697 5,77% 2016-04-20
porozumienie akcjonariuszy Agio RB FIZ, Cezary Grzegorczyk, Inventum 20 FIZAN 1 392 563 21,88% 1 392 563 12,81% 2015-11-25
Ogółem 6 364 523 100,00% 10 864 523 100,00% 2014-10-24
Dzienio Romuald 448 797 7,05% 1 248 777 11,49% 2014-10-24
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 685 796 10,77% 685 796 6,31% 2014-10-24
Szmagalska Magdalena 872 127 13,70% 1 522 116 14,01% 2014-10-24
Szmagalska Magdalena 872 126 13,70% 1 522 116 14,01% 2014-10-24
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 660 807 10,38% 660 807 6,08% 2014-10-24
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 685 796 10,00% 685 796 5,99% 2014-10-24
Szmagalski Andrzej 1 746 150 27,43% 4 595 970 42,30% 2014-10-24
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 2 643 227 10,38% 2 643 227 6,08% 2014-05-27
IDM SA 134 119 0,52% 134 119 0,30% 2014-04-08
IDM SA 2 303 043 9,04% 2 303 043 5,29% 2012-01-31
IDM SA 1 575 523 6,18% 1 575 523 3,62% 2012-01-30
IDM SA 2 276 742 8,94% 2 276 742 5,23% 2011-12-02
Szmagalski Andrzej 6 984 600 27,43% 18 383 880 42,30% 2011-07-14
Szmagalski Andrzej 6 974 100 27,39% 18 373 380 42,27% 2009-10-12
Szmagalski Andrzej 6 828 357 26,82% 18 227 637 41,94% 2009-09-30
Szmagalska Magdalena 3 488 506 13,70% 6 088 466 14,01% 2008-05-14
Szmagalski Andrzej 5 699 640 22,38% 17 098 920 39,34% 2008-05-14
Dzienio Romuald 1 795 188 7,05% 4 995 108 11,49% 2008-05-14
Szmagalska Magdalena 1 930 116 7,58% 4 530 076 10,42% 2008-04-28
Szmagalska Magdalena 1 918 634 7,53% 4 518 594 10,39% 2007-11-14
Dzienio Romuald 995 208 3,90% 4 195 128 9,65% 2007-11-14
Łuczak Jacek 5 0,00% 5 0,00% 2007-11-14
Szmagalski Andrzej 2 849 820 11,19% 14 249 100 32,78% 2007-11-14
Dzienio Romuald 1 990 416 7,81% 5 190 336 11,94% 2007-10-19
Łuczak Jacek 10 0,00% 10 0,00% 2007-10-19
Szmagalska Magdalena 3 837 268 15,07% 6 437 228 14,81% 2007-10-19
Ogółem 25 458 092 100,00% 43 458 092 100,00% 2007-10-19
Szmagalski Andrzej 5 699 640 22,38% 17 098 920 39,34% 2007-10-19
Szmagalska Lidia 1 226 565 8,99% 1 426 565 4,00% 2007-08-14
Dzienio Romuald 995 208 7,74% 4 195 128 13,59% 2006-12-13
Łuczak Jacek 5 0,00% 5 0,00% 2006-08-11
Szmagalska Lidia 1 226 565 9,54% 1 426 565 4,62% 2006-08-11
Dzienio Romuald 1 995 208 15,67% 5 195 128 16,90% 2002-06-27
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. - umorzenie 0 0,00% 0 0,00% 2002-05-28
Ogółem 12 729 046 100,00% 30 729 046 100,00% 2002-05-28
Dzienio Romuald 2 207 326 17,34% 5 407 246 17,59% 2002-05-28
Szmagalski Andrzej 2 849 820 22,38% 14 249 100 46,37% 2002-05-28
Szmagalska Magdalena 1 918 634 15,07% 4 518 594 14,70% 2002-05-28
Dzienio Romuald 2 207 326 14,24% 5 407 246 16,14% 2002-01-24
Szmagalska Magdalena 1 918 634 12,38% 4 518 594 13,49% 2001-12-31
Szmagalski Andrzej 2 849 820 18,39% 14 249 100 42,53% 2001-12-31
Dzienio Romuald 2 152 126 13,88% 5 352 046 15,98% 2001-06-26
Dzienio Romuald 2 101 630 13,56% 5 301 550 15,83% 2001-01-23
Dzienio Romuald 2 100 980 13,55% 5 300 900 15,82% 2001-01-22
Dzienio Romuald 2 099 980 13,55% 5 299 900 15,82% 2001-01-19
Dzienio Romuald 2 098 980 13,54% 5 298 900 15,82% 2001-01-09
Dzienio Romuald 2 097 980 13,54% 5 297 900 15,81% 2001-01-08
Szmagalska Magdalena 1 622 139 10,47% 2 122 099 6,33% 2000-08-24
Szmagalska Lidia 1 546 055 9,97% 1 546 055 4,62% 2000-06-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 553 392 16,47% 0 0,00% 2000-02-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 544 861 16,42% 0 0,00% 2000-02-16
Dzienio Romuald 2 096 980 13,53% 5 296 900 15,81% 2000-02-14
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 539 512 16,38% 0 0,00% 2000-01-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 537 406 16,37% 0 0,00% 2000-01-26
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 520 494 16,26% 0 0,00% 2000-01-17
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 516 612 16,24% 0 0,00% 2000-01-13
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 493 552 16,09% 0 0,00% 2000-01-06
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 478 552 15,99% 0 0,00% 1999-12-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 304 623 14,87% 0 0,00% 1999-11-09
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 292 699 14,79% 0 0,00% 1999-10-22
Szmagalska Magdalena 1 597 139 10,30% 1 997 099 5,96% 1999-10-18
Dzienio Romuald 2 090 980 13,49% 5 290 900 15,79% 1999-10-18
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 279 349 14,71% 0 0,00% 1999-10-18
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 264 385 14,61% 0 0,00% 1999-09-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 259 385 14,58% 0 0,00% 1999-09-28
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 231 385 14,40% 0 0,00% 1999-09-24
Szmagalski Andrzej 3 349 820 21,61% 16 749 100 50,00% 1999-08-10
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 211 594 14,27% 0 0,00% 1999-07-23
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 178 354 14,05% 0 0,00% 1999-07-05
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 2 148 345 13,86% 0 0,00% 1999-06-29
Triton Development SA przez Uni-Truck Sp. z o.o. 1 536 322 9,91% 0 0,00% 1999-06-18
Dzienio Romuald 2 799 980 18,06% 5 999 900 17,91% 1998-09-11
Szmagalski Andrzej 3 399 820 21,93% 16 999 100 50,74% 1998-09-11
Ogółem 15 500 000 100,00% 33 500 000 100,00% 1998-09-11
Szmagalski Andrzej 3 399 820 75,55% 16 999 100 75,55% 1997-07-10
Dzienio Romuald 799 980 17,78% 3 999 900 17,78% 1997-07-10
Ogółem 4 500 000 100,00% 22 500 000 100,00% 1997-07-10

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-12-02 - 4:1 0,2500 - -
Prawo poboru 2007-03-23 seria D - prawo poboru 1:1 1:1 1,5031 8,00 12 729 046

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-04-24 2021-05-10 - ZWZ: pokrycie straty
2021-03-02 2021-03-18 - NWZ: przerwa w obradach do 2021-04-15, zmiany w RN
2020-06-09 2020-06-25 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2019-06-02 2019-06-18 - ZWZ: pokrycie straty
2019-03-03 2019-03-19 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-06-05 2018-06-21 - ZWZ: pokrycie straty
2017-05-27 2017-06-12 - WZA: pokrycie straty
2016-06-11 2016-06-27 - WZA: pokrycie straty
2015-12-29 2016-01-14 - NWZA: zmiany w RN
2015-08-05 2015-08-21 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 11:00:00
2013-06-09 ZWZ 2013-06-25, godzina 11:00:00
2012-05-20 ZWZ 2012-06-05, godzina 11:00:00
2011-05-31 ZWZ 2011-06-16, godzina 10:00:00
2010-06-07 ZWZ 2010-06-23, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szmagalska Magdalena Prezes Zarządu 2009-05-26
Łuczak Jacek Wiceprezes Zarządu 2004-01-16

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Borzymowski Marek Przewodniczący RN 2010-06-23
Banasiński Cezary Członek RN 2013-06-25
Rozpędek Hubert Członek RN 2019-03-19
Włoch Jan Członek RN 2007-02-06

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szmagalska Magdalena Prezes Zarządu 2009-05-26
Zganiacz Tomasz Prezes Zarządu 2006-12-11 2009-05-26
Borzymowski Marek Członek Zarządu 2004-04-23 2006-12-11
Łuczak Jacek Wiceprezes Zarządu 2004-01-16
Tonderski Krzysztof Prezes Zarządu 2002-04-09 2002-11-29
Rozpędek Hubert Wiceprezes Zarządu 2002-02-28 2004-03-16
Dzienio Romuald Członek Zarządu 1000-01-01 2002-04-08
Augustynowicz Cezary Członek Zarządu 1000-01-01 2002-02-28

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 13 26
2019 10 25
2018 11 27
2017 12 24
2016 12 24
2015 17 17
2014 17 28
2013 17 27
2011 21 25
2009 16 16
2008 12 12
2007 11 109
2005 10 203
2004 10 182
2003 12 180
2002 74 215
2000 143 0
1998 153 0
1997 117 0
1996 106 0
1995 71 0
1994 52 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.