Notowania spółki

Harper Hygienics (HRP)

PLHRPHG00023

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,5600 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 8,7000 7,7600 10,0400 10,1000 18,5500 1,1000
zmiana 9,89% 23,20% -4,78% -5,35% -48,46% 769,09%
WIG (zmiana) -1,37% 4,54% 9,74% 22,72% 55,10% 50,47%
Na tle WIG (pp) 11,25 18,66 -14,52 -28,06 -103,57 718,62
WIG-ODZIEZ (zmiana) -0,26% -1,38% 3,80% 46,13% 156,26% -
Na tle WIG-ODZIEZ (pp) 10,14 24,57 -8,58 -51,48 -204,73 -
WIG-Poland (zmiana) -1,23% 4,98% 10,17% 23,14% 55,39% 51,62%
Na tle WIG-Poland (pp) 11,11 18,22 -14,95 -28,49 -103,85 717,47
InvestorMS (zmiana) -0,71% 3,01% 8,02% 19,10% 59,15% 42,45%
Na tle InvestorMS (pp) 10,60 20,19 -12,80 -24,44 -107,62 726,64

Dane rynkowe

Kapitalizacja 60 868 520,00
Free float 34,00%
Liczba akcji 6 367 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,94
C / Z 8,08

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 63 670 000,00
Liczba akcji: 6 367 000
Liczba głosów na WZA: 6 367 000
Kapitał akcyjny: 636 700,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,00%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 202 220
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,00%
Free float: 34,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 6 367 000 (100,00%) 6 367 000 (100,00%)
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 (59,95%) 3 817 000 (59,95%) HRP
SIA iCotton 385 220 (6,05%) 385 220 (6,05%) HRP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
scalenie akcji 10:1 2019-09-30 - 0,10 - 6 367 000 636 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2020-02-24
2019-12-12
2020-02-25
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-14 12 500 000 0,01 1,90 63 670 000 636 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-05-11
2012-06-13
połączenie z Harper Trade sp. z o.o. 2011-11-10 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-28
-
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-30 2 132 080 0,01 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-14 51 170 000 0,01 0,01 51 170 000 511 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-21
2007-09-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 256 657 4,03% 256 657 4,03% 2020-02-28
Quercus TFI SA portfele 515 471 8,10% 515 471 8,10% 2020-02-26
Quercus TFI SA portfele 613 155 9,63% 613 155 9,63% 2019-12-19
SIA iCotton 385 220 6,05% 385 220 6,05% 2019-12-19
Quercus TFI SA portfele 613 155 9,63% 613 155 96,30% 2019-12-19
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 59,95% 3 817 000 59,95% 2019-12-19
SIA iCotton 385 220 6,05% 385 220 60,50% 2019-12-19
Ogółem 6 367 000 100,00% 6 367 000 100,00% 2019-12-19
Radville Investments sp. z o.o. 3 817 000 59,95% 3 817 000 59,95% 2019-12-19
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 214 716 3,47% 2 214 716 3,47% 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 400 000 0,62% 400 000 0,62% 2018-12-31
Quercus TFI SA portfele 6 131 552 9,63% 6 131 552 9,63% 2018-12-27
Quercus TFI SA portfele 6 510 628 10,23% 6 510 628 10,23% 2018-12-19
Aviva OFE Aviva Santander portfel 3 182 599 5,00% 3 182 599 5,00% 2018-10-31
Quercus TFI SA portfele 8 152 867 12,80% 8 152 867 12,80% 2018-06-30
Aviva OFE Aviva Santander portfel 6 162 482 9,68% 6 162 482 9,68% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 0,00% 1 0,00% 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 403 000 0,63% 403 000 0,63% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 230 000 3,50% 2 230 000 3,50% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 518 213 11,81% 7 518 213 11,81% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 2 214 716 3,48% 2 214 716 3,48% 2017-06-26
SIA iCotton 3 852 200 6,05% 3 852 200 6,05% 2017-06-23
Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,95% 38 170 000 59,95% 2017-03-15
PKO BP Bankowy OFE NWZ 6 057 773 9,51% 6 057 773 9,51% 2017-02-16
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,95% 38 170 000 59,95% 2017-01-27
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,00% 38 170 000 59,00% 2017-01-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 824 204 7,58% 4 824 204 7,58% 2016-11-14
Aviva OFE Aviva Santander WZA 6 162 000 9,67% 6 162 000 9,67% 2015-06-24
Aviva OFE Aviva Santander 3 229 080 5,07% 3 229 080 5,07% 2013-05-27
Quercus TFI SA wraz z Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ 8 152 867 12,80% 8 152 867 12,80% 2012-05-16
PKO BP Bankowy OFE 3 514 188 5,51% 3 514 188 5,51% 2012-05-12
Ogółem 63 670 000 100,00% 63 670 000 100,00% 2012-05-11
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 59,94% 38 170 000 59,94% 2012-05-11
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 4,03% 2 569 473 4,03% 2012-05-11
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 4,00% 2 569 473 4,00% 2012-05-11
Aviva OFE Aviva Santander 2 552 900 4,98% 2 552 900 4,98% 2011-01-11
Aviva OFE Aviva Santander 2 558 900 5,00% 2 558 900 5,00% 2011-01-03
PKO BP Bankowy OFE 2 569 473 5,02% 2 569 473 5,02% 2010-10-12
PKO BP Bankowy OFE 2 557 471 4,99% 2 557 471 4,99% 2010-10-11
Polish Enterprise Fund V, L.P. 0 0 0,00% 0 0,00% 2010-08-31
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 74,59% 38 170 000 74,59% 2010-08-31
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 38 377 500 75,00% 38 377 500 75,00% 2010-07-23
Aviva OFE Aviva Santander 2 560 000 5,00% 2 560 000 5,00% 2010-07-22
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 51 170 000 100,00% 51 170 000 100,00% 2010-06-28
Ogółem 51 170 000 100,00% 51 170 000 100,00% 2007-09-25

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2020-02-25 scalenie akcji 10:1 10:1 0,1000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-09-06 2021-09-22: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w statucie
2020-11-02 2020-11-18: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy
2019-09-14 2019-09-30 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, scalenie akcji 10:1
2018-10-31 2018-11-16 - NWZ: zmiany w RN
2018-09-11 2018-09-27 - ZWZ: pokrycie straty
2018-01-02 2018-01-18 - NWZA: zmiany w RN
2017-10-15 2017-10-31 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-16 2017-06-01 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-02-27 2017-03-15 - NWZA: zmiany w RN
2017-01-31 2017-02-16 - NWZA: zmiany w statucie, zgoda na zbycie ZCP
2016-10-29 2016-11-14 - NWZA: zmiany w statucie
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: podział zysku, zmiana statutu
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 10:00:00
2013-04-22 ZWZ 2013-05-08, godzina 10:00:00
2012-08-18 NWZ 2012-09-03, godzina 10:00:00
2012-05-06 ZWZ 2012-05-22, godzina 10:00:00
2012-02-27 NWZ 2012-03-14, godzina 10:00:00
2011-10-25 NWZ 2011-11-10, godzina 10:00:00
2011-07-09 NWZ 2011-07-25, godzina 10:00:00
2011-05-09 ZWZ 2011-05-25, godzina 10:00:00
2010-09-14 NWZ 2010-09-30, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostojanskij Dmitrij Prezes Zarządu 2018-12-10
Binkovskis Sergejs Członek Zarządu 2018-10-08
Kowalski Andrzej Członek Zarządu 2019-01-29

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabdsattarov Maralbek Przewodniczący RN 2017-03-15
Kolesnik Oleksiy Członek RN 2019-09-30
Murashko Mykhaylo Członek RN 2018-01-18
Parshutin Artem Członek RN 2019-09-30
Renev, Dmitrii Stanislavovich Członek RN 2017-10-31

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalski Andrzej Członek Zarządu 2019-01-29
Kostojanskij Dmitrij Prezes Zarządu 2018-12-10
Binkovskis Sergejs Członek Zarządu 2018-10-08
Pieniacki Adam Prezes Zarządu 2018-10-08 2018-11-28 PSP
Tilani Amit Członek Zarządu 2017-11-30 2019-01-11
Szczepkowski Rafał Prezes Zarządu 2017-06-20 2018-10-08
Kalinowski, Jacek Mariusz Członek Zarządu 2017-01-11 2018-06-04
Neymann Robert Prezes Zarządu 2016-05-09 2017-03-15
Masłowska Agnieszka Członek Zarządu 2016-05-09 2017-08-21
Masłowska Agnieszka Członek Zarządu 2011-01-24 2016-05-08
Citków Arkadiusz Członek Zarządu 2011-01-24 2011-12-27
Neymann Robert Prezes Zarządu 2008-03-10 2016-05-08
Świderski Grzegorz Członek Zarządu 2008-03-10 2011-01-10
Walendzik Rafał Członek Zarządu 2008-03-10 2016-03-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2012 722 712
2011 724 714
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.