REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Harper Hygienics (HRP)

PLHRPHG00023

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,14 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,16 0,13 0,19 0,55 0,92 4,31
zmiana -12,50% 7,69% -26,32% -74,55% -84,78% -96,75%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 8 913 800,00
Free float 24,37%
Liczba akcji 63 670 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 8 913 800,00
Liczba akcji: 63 670 000
Liczba głosów na WZA: 63 670 000
Kapitał akcyjny: 636 700,00
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 336 351
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,63%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51 336 351
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,63%
Free float: 19,37%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 63 670 000 (100,00%) 63 670 000 (100,00%)
Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 (59,95%) 38 170 000 (59,95%) HRP
Quercus TFI SA portfele 6 131 552 (9,63%) 6 131 552 (9,63%) UFC, ALI, ULM, RWL, SGN, SEL, ESS, VOT, TRN, IPE, NWA, ATR, BBD, ZMT, IF4, XTB, TLS, LRQ, HRP, SFS
SIA iCotton 3 852 200 (6,05%) 3 852 200 (6,05%) HRP
OFE Aviva Santander portfel 3 182 599 (5,00%) 3 182 599 (5,00%) FTE, LVC, INL, HRS, ABG, FRO, PWX, AMC, ULM, NVA, PKP, ESS, KST, KRU, GTC, NFT, ERB, FMF, ASE, MWT, PEP, PCM, ABS, ABE, ELT, KTY, ALR, ING, NWG, STF, ELB, PKO, HDR, SNK, LCC, ARH, CCC, MSW, TAR, UNI, PKN, SON, SKA, PFL, CNG, AMB, TRK, ECH, ACP, CAR, HRP, OPF, PGO, PHN, WPL, RMK, DOM, ORB, KGH, OVO, MIL, SWG, AML, BDX, KGN, DCR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-14 12 500 000 0,01 1,90 63 670 000 636 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-05-11
2012-06-13
połączenie z Harper Trade sp. z o.o. 2011-11-10 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-12-28
-
seria B - subskrypcja prywatna 2010-06-30 2 132 080 0,01 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-08-14 51 170 000 0,01 0,01 51 170 000 511 700,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-21
2007-09-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Quercus TFI SA portfele 6 131 552 9,63% 6 131 552 9,63% 2018-12-27
Quercus TFI SA portfele 6 510 628 10,23% 6 510 628 10,23% 2018-12-19
OFE Aviva Santander portfel 3 182 599 5,00% 3 182 599 5,00% 2018-10-31
Quercus TFI SA portfele 8 152 867 12,80% 8 152 867 12,80% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 1 0,00% 1 0,00% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 7 518 213 11,81% 7 518 213 11,81% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 6 162 482 9,68% 6 162 482 9,68% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 2 230 000 3,50% 2 230 000 3,50% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 403 000 0,63% 403 000 0,63% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE 2 214 716 3,48% 2 214 716 3,48% 2017-06-26
SIA iCotton 3 852 200 6,05% 3 852 200 6,05% 2017-06-23
Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,95% 38 170 000 59,95% 2017-03-15
PKO BP Bankowy OFE NWZ 6 057 773 9,51% 6 057 773 9,51% 2017-02-16
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,95% 38 170 000 59,95% 2017-01-27
Central European Cotton Holdings DAC poprzez Radville Investments sp. z o.o. 38 170 000 59,00% 38 170 000 59,00% 2017-01-27
PKO BP Bankowy OFE NWZ 4 824 204 7,58% 4 824 204 7,58% 2016-11-14
OFE Aviva Santander WZA 6 162 000 9,67% 6 162 000 9,67% 2015-06-24
OFE Aviva Santander 3 229 080 5,07% 3 229 080 5,07% 2013-05-27
Quercus TFI SA wraz z Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ 8 152 867 12,80% 8 152 867 12,80% 2012-05-16
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 59,94% 38 170 000 59,94% 2012-05-11
Ogółem 63 670 000 100,00% 63 670 000 100,00% 2012-05-11
OFE Aviva Santander 2 552 900 4,98% 2 552 900 4,98% 2011-01-11
OFE Aviva Santander 2 558 900 5,00% 2 558 900 5,00% 2011-01-03
Central European Cotton Holdings DAC 38 170 000 74,59% 38 170 000 74,59% 2010-08-31
Polish Enterprise Fund V, L.P. 0 0 0,00% 0 0,00% 2010-08-31
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 38 377 500 75,00% 38 377 500 75,00% 2010-07-23
OFE Aviva Santander 2 560 000 5,00% 2 560 000 5,00% 2010-07-22
Polish Enterprise Fund V, L.P. poprzez Central European Cotton Holdings Limited 51 170 000 100,00% 51 170 000 100,00% 2010-06-28
Ogółem 51 170 000 100,00% 51 170 000 100,00% 2007-09-25

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-10-31 2018-11-16 - NWZ: zmiany w RN
2018-09-11 2018-09-27 - ZWZ: pokrycie straty
2018-01-02 2018-01-18 - NWZA: zmiany w RN
2017-10-15 2017-10-31 - NWZA: zmiany w RN
2017-05-16 2017-06-01 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-02-27 2017-03-15 - NWZA: zmiany w RN
2017-01-31 2017-02-16 - NWZA: zmiany w statucie, zgoda na zbycie ZCP
2016-10-29 2016-11-14 - NWZA: zmiany w statucie
2016-05-30 2016-06-15 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: podział zysku, zmiana statutu
2014-05-27 ZWZ 2014-06-12, godzina 10:00:00
2013-04-22 ZWZ 2013-05-08, godzina 10:00:00
2012-08-18 NWZ 2012-09-03, godzina 10:00:00
2012-05-06 ZWZ 2012-05-22, godzina 10:00:00
2012-02-27 NWZ 2012-03-14, godzina 10:00:00
2011-10-25 NWZ 2011-11-10, godzina 10:00:00
2011-07-09 NWZ 2011-07-25, godzina 10:00:00
2011-05-09 ZWZ 2011-05-25, godzina 10:00:00
2010-09-14 NWZ 2010-09-30, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kostojanskij Dmitrij Prezes Zarządu 2018-12-10
Binkovskis Sergejs Członek Zarządu 2018-10-08

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gabdsattarov Maralbek Przewodniczący RN 2017-03-15
Kulickis Valerijs Członek RN 2017-03-15
Mrowiński Radosław Członek RN 2018-11-16 ULG, CFG, ATR, PLW, RNK
Murashko Mykhaylo Członek RN 2018-01-18
Mykulyak Yaroslav Członek RN 2018-11-16
Renev, Dmitrii Stanislavovich Członek RN 2017-10-31
Skrzyński Piotr Członek RN 2012-09-03 HRS

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kostojanskij Dmitrij Prezes Zarządu 2018-12-10
Pieniacki Adam Prezes Zarządu 2018-10-08 2018-11-28 PSP
Binkovskis Sergejs Członek Zarządu 2018-10-08
Pieniacki Adam Prezes Zarządu 2018-10-08 PSP
Tilani Amit Członek Zarządu 2017-11-30
Tilani Amit Członek Zarządu 2017-11-30 2019-01-11
Szczepkowski Rafał Prezes Zarządu 2017-06-20
Szczepkowski Rafał Prezes Zarządu 2017-06-20 2018-10-08
Kalinowski, Jacek Mariusz Członek Zarządu 2017-01-11
Kalinowski, Jacek Mariusz Członek Zarządu 2017-01-11 2018-06-04
Neymann Robert Prezes Zarządu 2016-05-09 2017-03-15 BIO
Masłowska Agnieszka Członek Zarządu 2016-05-09 2017-08-21 BKM
Citków Arkadiusz Członek Zarządu 2011-01-24 2011-12-27
Masłowska Agnieszka Członek Zarządu 2011-01-24 BKM
Świderski Grzegorz Członek Zarządu 2008-03-10 2011-01-10
Neymann Robert Prezes Zarządu 2008-03-10 BIO
Walendzik Rafał Członek Zarządu 2008-03-10 2016-03-04

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2012 722 712
2011 724 714
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA