Notowania spółki

HM Inwest (HMI)

PLHMINW00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 11,7000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 12,3000 11,5000 10,9000 11,9000 13,8000 12,3200
zmiana -4,88% 1,74% 7,34% -1,68% -15,22% -5,03%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 27 334 850,40
Free float 2,72%
Liczba akcji 2 336 312
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 27 334 850,40
Liczba akcji: 2 336 312
Liczba głosów na WZA: 2 336 312
Kapitał akcyjny: 2 336 312,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 272 796
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,28%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 272 796
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,28%
Free float: 2,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 336 312 (100,00%) 2 336 312 (100,00%)
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. ZWZ 1 909 418 (81,73%) 1 909 418 (81,73%) HMI
Hofman Piotr 363 378 (15,55%) 363 378 (15,55%) HMI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja prywatna 2017-07-04 500 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-02-09 2 336 312 1,00 1,00 2 336 312 2 336 312,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-09-13
2012-03-14
2019-07-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Hofman Piotr 363 378 15,55% 363 378 15,55% 2020-10-28
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. ZWZ 1 909 418 81,73% 1 909 418 81,73% 2020-06-17
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 1 675 418 71,71% 1 675 418 71,71% 2020-06-05
Hofman Piotr 340 004 14,55% 340 004 14,55% 2020-06-04
Hofman Piotr 130 004 5,56% 130 004 5,56% 2019-12-04
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 1 911 466 81,82% 1 911 466 81,82% 2019-03-21
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 2 056 966 88,04% 2 056 966 88,04% 2019-03-14
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 2 101 966 89,97% 2 101 966 89,97% 2019-03-13
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 2 151 966 92,11% 2 151 966 92,11% 2019-03-08
Timedix P. Hofman, J.Mielcarz sp.j. 2 201 966 94,25% 2 201 966 94,25% 2014-10-16
Timedix Ltd. poprzez Timedix sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2014-10-15
Timedix Ltd. poprzez Timedix sp. z o.o. 2 201 966 93,99% 2 201 966 93,99% 2014-10-13
Timedix Ltd. 2 201 966 94,24% 2 201 966 94,24% 2013-09-13
Hofman Urszula 30 002 1,28% 30 002 1,28% 2013-09-13
Hofman Piotr 23 363 1,00% 23 363 1,00% 2013-09-13
Mielcarz Jarosław 23 363 1,00% 23 363 1,00% 2013-09-13
Ogółem 2 336 312 100,00% 2 336 312 100,00% 2012-03-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2015-11-27 2015-12-04 1,13947 1,53 PLN zaliczka
2013-10-22 2013-10-29 - 0,86 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-01 2020-06-17: ZWZ - zysk na kapitał zapasowy, zmiany w RN
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-09-26 2018-10-12 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-06-05 2018-06-21 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-11-18 2017-12-04 - NWZA: zmiany w RN, zgody na zawarcie umów pożyczek
2017-06-18 2017-07-04 - NWZA: emisja akcji serii B
2017-04-23 2017-05-09 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-04-05 2016-04-21 - WZA: podział zysku, wypłata dywidendy - 1,53 PLN
2015-03-24 ZWZ 2015-04-09, godzina 09:00:00
2014-08-10 NWZ 2014-08-26, godzina 08:00:00
2014-05-25 NWZ 2014-06-10, godzina 08:00:00
2014-03-22 ZWZ 2014-04-07, godzina 08:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hofman Piotr Prezes Zarządu 2012-03-14
Mielcarz Jarosław Wiceprezes Zarządu 2012-03-14 HMI

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mielcarz Jarosław Przewodniczący RN 2014-04-07 HMI
Hofman Ewa Członek RN 2020-04-01
Kaczmarek Irmina Członek RN 2020-03-04
Klimek Aneta Członek RN 2018-12-18
Ołdak Waldemar Członek RN 2018-09-11

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mielcarz Marcin Wiceprezes Zarządu 2013-12-27 2018-11-30
Mielcarz Marcin Wiceprezes Zarządu 2013-09-26 2013-12-26
Mielcarz Jarosław Wiceprezes Zarządu 2012-03-14 3000-01-01 HMI
Hofman Piotr Prezes Zarządu 2012-03-14 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 2 46
2017 1 1
2016 2 2
2015 2 0
2014 2 0
2013 2 0
2012 2 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.