Notowania spółki

Gobarto (GOB)

PLDUDA000016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 4,8400 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 5,3000 4,6200 5,0500 5,3000 5,3000 6,8500
zmiana -8,68% 4,76% -4,16% -8,68% -8,68% -29,34%
InvestorMS (zmiana) -8,25% -4,87% -12,86% -6,46% 14,57% 13,60%
Na tle InvestorMS (pp) -0,43 9,63 8,70 -2,22 -23,25 -42,94

Dane rynkowe

Kapitalizacja 134 553 108,36
Free float 13,57%
Liczba akcji 27 800 229
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 134 553 108,36
Liczba akcji: 27 800 229
Liczba głosów na WZA: 27 800 229
Kapitał akcyjny: 278 002 290,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 027 730
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,43%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 027 730
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,43%
Free float: 13,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 27 800 229 (100,00%) 27 800 229 (100,00%)
Cedrob SA NWZ 24 027 730 (86,43%) 24 027 730 (86,43%) GOB

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
połączenie z Meat-Pac sp. z o.o. 2021-05-26 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Jama sp. z o.o. 2019-05-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z PKM Duda SA na Gobarto SA 2016-06-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-07
-
połączenie z CM Makton sp. z o.o., PKM Tucz sp. z o.o., Polska Wołowina sp. z o.o. 2016-06-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-07
-
renumeracja akcji: seria A 2014-05-14 - 10,00 10,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-30
-
scalenie akcji 10:1 2014-05-14 - 10,00 - 27 800 229 278 002 290,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-05-30
-
połączenie z Centrum Mięsne Makton SA 2012-11-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-12-27
-
obniżenie kapitału 2010-12-29 -30 889 143 1,00 - 278 002 290 278 002 290,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-04-20
-
połączenie z ZM DUDA sp. z o.o., Agro Progress sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. 2010-11-17 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-20
-
podwyższenie kapitału - 82 468 843 1,00 - 308 891 433 308 891 433,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2010-07-20
2010-07-29
seria I - subskrypcja prywatna - 129 122 590 1,00 - 226 422 590 226 422 590,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-21
2009-11-05
2010-06-23
realizacja oferty menedżerskiej - 900 000 1,00 - 97 300 000 97 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-01-21
2008-11-20
seria H - prawo poboru 1:1 2010-02-01 97 300 000 1,00 1,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria G - prawo poboru 1:1 2006-11-07 48 200 000 1,00 3,00 96 400 000 96 400 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-05-10
2007-05-25
split 1:10 2005-01-27 - 1,00 - 48 200 000 48 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-03-10
2005-03-31
zmiana firmy z Zakłady Mięsne Duda SA na Polski Koncern Mięsny Duda SA 2005-01-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-03-10
-
seria F - oferta menedżerska 2004-09-04 150 000 10,00 10,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20
-
-
seria E - oferta menedżerska 2004-09-04 50 000 10,00 10,00 4 820 000 48 200 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20
2004-11-25
2006-03-24
seria D - aport: udziały Makton sp. z o.o. i Eurosmak sp. z o.o. 2004-09-09 455 800 10,00 115,90 4 770 000 47 700 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-09-20
2004-11-22
2004-12-23
seria C - subskrypcja publiczna 2003-08-21 1 000 000 10,00 43,00 4 314 200 43 142 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2003-10-21
2003-12-22
2003-12-31
seria B - subskrypcja publiczna 2002-08-26 1 014 200 10,00 20,00 3 314 200 33 142 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2002-09-10
2003-01-22
2003-01-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2001-12-12 2 300 000 10,00 10,00 2 300 000 23 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2002-09-10
2002-02-21
2003-01-30

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Cedrob SA NWZ 24 027 730 86,43% 24 027 730 86,43% 2020-11-25
Cedrob SA ZWZ 23 843 130 85,77% 23 843 130 85,77% 2020-06-24
Cedrob SA 23 786 505 85,56% 23 786 505 85,56% 2018-09-21
Altus SA portfele 20 347 0,07% 20 347 0,07% 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 167 161 0,60% 167 161 0,60% 2018-06-30
Cedrob SA 23 368 888 84,06% 23 368 888 84,06% 2018-02-06
NN Investment Partners TFI SA portfele 167 161 0,60% 167 161 0,60% 2017-12-31
Cedrob SA NWZ 23 103 888 83,11% 23 103 888 83,11% 2017-10-18
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 0,00% 0 0,00% 2017-01-20
Cedrob SA 23 069 033 82,98% 23 069 033 82,98% 2017-01-20
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 1 525 707 5,49% 1 525 707 5,49% 2016-11-10
Cedrob SA 18 348 151 66,00% 18 348 151 66,00% 2015-07-13
Santander Bank Polska SA 1 121 365 4,03% 1 121 365 4,03% 2014-12-09
Bank Handlowy SA 781 514 2,81% 781 514 2,81% 2014-12-08
Cedrob SA 9 171 294 32,99% 9 171 294 32,99% 2014-12-05
NN OFE 664 657 2,39% 664 657 2,39% 2014-12-05
ING Bank Śląski SA 1 150 780 4,13% 1 150 780 4,13% 2014-12-03
Santander Bank Polska SA 2 922 748 10,51% 2 922 748 10,51% 2014-05-30
Formela Dariusz 20 000 0,07% 2 000 0,00% 2014-05-30
Oleszak Rafał 30 600 0,11% 30 600 0,11% 2014-05-30
Duda Maciej porozumienie 46 000 0,16% 46 000 0,16% 2014-05-30
Miler Roman 56 048 0,20% 56 048 0,20% 2014-05-30
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 500 000 1,79% 500 000 1,79% 2014-05-30
Bank Handlowy SA 2 036 953 7,32% 2 036 953 7,32% 2014-05-30
Ogółem 27 800 229 100,00% 27 800 229 100,00% 2014-05-30
ING Bank Śląski SA 2 999 418 10,78% 2 999 418 10,78% 2014-05-30
NN OFE 13 268 981 4,77% 13 268 981 4,77% 2013-11-29
NN OFE 14 182 945 5,10% 14 182 945 5,10% 2013-11-28
NN OFE 14 542 431 5,23% 14 542 431 5,23% 2013-03-18
Santander Bank Polska SA 29 227 486 10,51% 29 227 486 10,51% 2013-01-04
Miler Roman 560 480 0,20% 560 480 0,20% 2012-03-27
BZ WBK Asset Management SA 13 899 175 4,99% 13 899 175 4,99% 2012-02-14
Gobarto SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2011-04-21
BZ WBK Asset Management SA 14 797 364 5,32% 14 797 364 5,32% 2011-04-21
Miler Roman 760 480 0,27% 760 480 0,27% 2011-04-20
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 1,79% 5 000 000 1,79% 2011-04-20
Formela Dariusz 200 000 0,07% 20 000 0,00% 2011-04-20
Ogółem 278 002 290 100,00% 278 002 290 100,00% 2011-04-20
Bank Handlowy SA 20 369 538 7,32% 20 369 538 7,32% 2011-04-20
Oleszak Rafał 306 000 0,11% 306 000 0,11% 2011-04-20
ING Bank Śląski SA 29 994 181 10,78% 29 994 181 10,78% 2011-04-20
Duda Maciej porozumienie 460 000 0,16% 460 000 0,16% 2011-04-20
Gobarto SA w celu umorzenia 30 889 143 10,00% 0 0,00% 2010-12-29
ING Bank Śląski SA 29 994 181 9,71% 29 994 181 10,78% 2010-12-29
PKO BP SA 12 292 678 3,97% 12 292 678 4,42% 2010-12-29
PKO BP SA 22 713 557 7,35% 22 713 557 8,17% 2010-12-28
Miler Roman 760 480 0,24% 760 480 0,24% 2010-07-07
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,07% 230 000 0,07% 2010-07-07
Oleszak Rafał 306 000 0,09% 306 000 0,09% 2010-07-07
ING Bank Śląski SA 36 199 232 11,71% 36 199 232 11,71% 2010-07-07
mBank SA 13 576 864 4,00% 13 576 864 4,00% 2010-07-07
Miler Roman 380 240 0,12% 380 240 0,12% 2010-07-07
mBank SA 13 576 864 4,39% 13 576 864 4,39% 2010-07-07
Duda Maciej porozumienie 460 000 0,14% 460 000 0,14% 2010-07-07
Bank Handlowy SA 20 369 538 6,59% 20 369 538 6,59% 2010-07-07
Oleszak Rafał 153 000 0,04% 153 000 0,04% 2010-07-07
PKO BP SA 22 109 061 7,15% 22 109 061 7,15% 2010-07-07
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 1,61% 5 000 000 1,61% 2010-07-07
Formela Dariusz 200 000 0,06% 20 000 0,00% 2010-07-07
Ogółem 308 891 433 100,00% 308 891 433 100,00% 2010-07-07
Duda Daria porozumienie 5 000 000 2,20% 5 000 000 2,20% 2009-11-09
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,01% 43 037 0,01% 2009-11-09
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 2,20% 5 000 000 2,20% 2009-11-09
mBank SA 13 576 864 5,99% 13 576 864 5,99% 2009-11-05
ING Bank Śląski SA 36 199 232 15,98% 36 199 232 15,98% 2009-11-05
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,01% 43 037 0,01% 2009-11-05
Oleszak Rafał 153 000 0,06% 153 000 0,06% 2009-11-05
Ogółem 226 422 590 100,00% 226 422 590 100,00% 2009-11-05
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,10% 230 000 0,10% 2009-11-05
Miler Roman 380 240 0,16% 380 240 0,16% 2009-11-05
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 2,20% 5 000 000 2,20% 2009-11-05
PKO BP SA 22 109 061 9,76% 22 109 061 9,76% 2009-11-05
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 2,20% 5 000 000 2,20% 2009-11-05
Bank Handlowy SA 20 369 538 8,99% 20 369 538 8,99% 2009-11-05
Duda Daria porozumienie 5 000 000 2,20% 5 000 000 2,20% 2009-11-05
PKO BP SA 22 109 061 22,72% 22 109 061 22,72% 2009-10-02
mBank SA 13 576 864 13,95% 13 576 864 13,95% 2009-09-28
Bank Handlowy SA 20 369 538 20,93% 20 369 538 20,93% 2009-09-28
ING Bank Śląski SA 36 199 232 37,20% 36 199 232 37,20% 2009-09-28
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 690 579 0,70% 690 579 0,70% 2009-09-01
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 6 040 579 6,20% 6 040 579 6,20% 2009-08-31
Duda Daria porozumienie 5 000 000 5,13% 5 000 000 5,13% 2009-07-23
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ, porozumienie 7 940 579 8,16% 7 940 579 8,16% 2009-07-23
Duda Maciej porozumienie 230 000 0,23% 230 000 0,23% 2009-07-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria porozumienie 5 000 000 5,13% 5 000 000 5,13% 2009-07-23
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,04% 43 037 0,04% 2009-05-12
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 5 365 641 5,51% 5 365 641 5,51% 2009-03-24
MetLife PTE SA 3 989 841 4,10% 3 989 841 4,10% 2009-03-10
Generali OFE 4 492 673 4,61% 4 492 673 4,61% 2009-03-09
Generali OFE 9 892 673 10,16% 9 892 673 10,16% 2009-03-06
PKO TFI SA 4 506 205 4,63% 4 506 205 4,63% 2009-02-24
PKO TFI SA 6 506 205 6,68% 6 506 205 6,68% 2009-02-22
Generali OFE 13 163 451 13,52% 13 163 451 13,52% 2009-02-19
Generali OFE 12 163 451 12,50% 12 163 451 12,50% 2009-02-18
Zientara Maciej 82 000 0,00% 82 000 0,00% 2008-12-31
Artio International Equity Fund 4 703 493 4,87% 4 703 493 4,87% 2008-11-28
Duda Maciej 230 000 0,23% 230 000 0,23% 2008-11-21
Duda Daria 5 000 000 5,13% 5 000 000 5,13% 2008-11-20
Miler Roman 380 240 0,39% 380 240 0,39% 2008-11-20
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 5 000 000 5,13% 5 000 000 5,13% 2008-11-20
Generali OFE 10 264 084 10,54% 10 264 084 10,54% 2008-11-20
MetLife PTE SA 5 299 708 5,44% 5 299 708 5,44% 2008-11-20
PKO TFI SA 4 895 280 5,03% 4 895 280 5,03% 2008-11-20
Oleszak Rafał 153 000 0,15% 153 000 0,15% 2008-11-20
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 5,13% 5 000 000 5,13% 2008-11-20
Ogółem 97 300 000 100,00% 97 300 000 100,00% 2008-11-20
Generali OFE 10 264 084 10,64% 10 264 084 10,64% 2008-11-19
Generali OFE 8 864 184 9,19% 8 864 184 9,19% 2008-11-15
Duda Maciej 200 000 0,20% 200 000 0,20% 2008-11-12
Generali OFE 6 354 347 6,59% 6 354 347 6,59% 2008-10-28
Duda Maciej 160 000 0,16% 160 000 0,16% 2008-10-21
Oleszak Rafał 173 000 0,17% 173 000 0,17% 2008-10-20
BZ WBK Asset Management SA 4 639 840 4,81% 4 639 840 4,81% 2008-09-18
BZ WBK Asset Management SA 4 861 210 5,04% 4 861 210 5,04% 2008-09-17
Artio International Equity Fund 4 928 965 5,11% 4 928 965 5,11% 2008-08-04
Deutsche Bank AG 4 086 001 4,23% 4 086 001 4,23% 2008-07-08
Deutsche Bank AG 4 880 467 5,06% 4 880 467 5,06% 2008-07-07
Abratański, Rafał Marcin 46 256 0,04% 46 256 0,04% 2008-06-27
Abratański, Rafał Marcin 42 927 0,04% 42 927 0,04% 2008-06-13
MetLife PTE SA 5 299 708 5,49% 5 299 708 5,49% 2008-05-19
BZ WBK Asset Management SA 4 835 793 5,01% 4 835 793 5,01% 2008-04-28
BZ WBK Asset Management SA 4 806 793 4,98% 4 806 793 4,98% 2008-04-27
Abratański, Rafał Marcin 44 559 0,04% 44 559 0,04% 2008-02-28
PZU OFE Złota Jesień 4 807 913 4,98% 4 807 913 4,98% 2007-12-12
Pioneer Pekao IM SA 4 803 129 4,98% 4 803 129 4,98% 2007-12-11
PZU OFE Złota Jesień 4 824 238 5,00% 4 824 238 5,00% 2007-12-11
Oleszak Rafał 86 000 0,08% 86 000 0,08% 2007-10-29
Deutsche Bank AG 5 027 282 5,21% 5 027 282 5,21% 2007-10-19
Deutsche Bank AG 4 727 282 4,90% 4 727 282 4,90% 2007-10-18
Duda, Marcin Jerzy 5 000 000 5,18% 5 000 000 5,18% 2007-09-28
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 5 000 000 5,18% 5 000 000 5,18% 2007-09-28
Duda Daria 5 000 000 5,18% 5 000 000 5,18% 2007-09-28
PZU OFE Złota Jesień 4 900 000 5,08% 4 900 000 5,08% 2007-08-14
Abratański, Rafał Marcin 42 702 0,04% 42 702 0,04% 2007-08-14
Pioneer Pekao IM SA 4 864 647 5,04% 4 864 647 5,04% 2007-08-14
Abratański, Rafał Marcin 42 752 0,04% 42 752 0,04% 2007-08-14
Abratański, Rafał Marcin 42 627 0,04% 42 627 0,04% 2007-08-10
Pioneer Pekao IM SA 4 917 456 5,10% 4 917 456 5,10% 2007-08-07
PKO TFI SA 4 895 280 5,07% 4 895 280 5,07% 2007-08-02
BZ WBK Asset Management SA 4 788 417 4,96% 4 788 417 4,96% 2007-07-18
BZ WBK Asset Management SA 4 866 152 5,04% 4 866 152 5,04% 2007-07-17
Pioneer Pekao IM SA 4 864 647 5,04% 4 864 647 5,04% 2007-07-13
Pioneer Pekao IM SA 4 685 338 4,86% 4 685 338 4,86% 2007-07-12
Duda, Marcin Jerzy 5 916 801 6,13% 5 916 801 6,13% 2007-06-30
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 4 655 304 4,82% 4 655 304 4,82% 2007-05-28
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 4 855 670 5,03% 4 855 670 5,03% 2007-05-01
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 6 934 123 7,19% 6 934 123 7,19% 2007-04-25
Oleszak Rafał 76 000 0,07% 76 000 0,07% 2007-04-25
Duda Maciej 109 839 0,11% 109 839 0,11% 2007-04-25
Miler Roman 280 240 0,29% 280 240 0,29% 2007-04-25
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,99% 4 814 999 4,99% 2007-04-23
PZU OFE Złota Jesień 4 654 971 4,82% 4 654 971 4,82% 2007-04-23
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 4,00% 4 814 999 4,00% 2007-04-23
Artio Global Management LLC 3 841 540 3,98% 3 841 540 3,98% 2007-04-23
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 2 566 484 2,66% 2 566 484 2,66% 2007-04-23
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 549 780 2,64% 2 549 780 2,64% 2007-04-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 2 396 980 2,48% 2 396 980 2,48% 2007-04-23
Duda Daria 1 798 423 1,86% 1 798 423 1,86% 2007-04-23
Ogółem 96 400 000 100,00% 96 400 000 100,00% 2007-04-23
Miler Roman 143 120 0,14% 143 120 0,14% 2007-04-23
Zientara Maciej 82 000 0,08% 82 000 0,08% 2007-04-23
Duda Maciej 54 000 0,05% 54 000 0,05% 2007-04-23
Duda Daria 5 515 993 5,72% 5 515 993 5,72% 2007-04-23
Abratański, Rafał Marcin 42 752 0,04% 42 752 0,04% 2007-04-23
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,04% 43 037 0,04% 2007-04-23
Oleszak Rafał 38 000 0,03% 38 000 0,03% 2007-04-23
Duda, Marcin Jerzy 1 912 761 3,96% 1 912 761 3,96% 2007-04-17
Opoka TFI SA przez Opoka FIZ 4 814 999 9,98% 4 814 999 9,98% 2007-04-17
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 2 396 980 4,97% 2 396 980 4,97% 2007-04-17
Duda Daria 1 798 423 3,73% 1 798 423 3,73% 2007-04-17
Abratański, Rafał Marcin 43 037 0,08% 43 037 0,08% 2007-04-13
Miler Roman 143 120 0,29% 143 120 0,29% 2007-04-13
Zientara Maciej 82 000 0,17% 82 000 0,17% 2006-12-31
PZU OFE Złota Jesień 4 654 971 9,65% 4 654 971 9,65% 2006-12-15
Duda Daria 3 216 100 6,67% 3 216 100 6,67% 2006-12-08
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 4 286 493 8,89% 4 286 493 8,89% 2006-12-06
Duda, Marcin Jerzy 3 420 570 7,09% 3 420 570 7,09% 2006-12-05
Abratański, Rafał Marcin 17 264 0,03% 17 264 0,03% 2006-11-30
Oleszak Rafał 38 000 0,07% 38 000 0,07% 2006-11-08
BZ WBK Asset Management SA m.in. przez BZ WBK AIB TFI 2 566 484 5,32% 2 566 484 5,32% 2006-10-30
Miler Roman 137 120 0,28% 137 120 0,28% 2006-09-29
Miler Roman 7 120 0,01% 7 120 0,01% 2006-09-29
PZU OFE Złota Jesień 6 786 953 14,08% 6 786 953 14,08% 2006-06-30
Artio Global Management LLC 3 841 540 7,96% 3 841 540 7,96% 2006-06-30
Oleszak Rafał 28 000 0,05% 28 000 0,05% 2006-06-30
American Life Insurance Company przez Amplico Life SA, AIG OFE i AIG TFI SA 2 549 780 5,29% 2 549 780 5,29% 2006-06-30
Duda Maciej 54 000 0,11% 54 000 0,11% 2006-06-30
Artio Global Management LLC 3 843 438 7,97% 3 843 438 7,97% 2006-03-27
PZU Życie SA 2 006 811 4,16% 2 006 811 4,16% 2005-09-14
PZU OFE Złota Jesień 5 886 953 12,21% 5 886 953 12,21% 2005-09-05
PZU OFE Złota Jesień 4 883 930 10,13% 4 883 930 10,13% 2005-07-08
PKO BP Bankowy OFE 0 0,00% 0 0,00% 2005-03-10
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 6 085 100 12,62% 6 085 100 12,62% 2005-03-10
MetLife OFE z Amplico Life SA 2 550 000 5,29% 2 550 000 5,29% 2005-03-10
Ogółem 48 200 000 100,00% 48 200 000 100,00% 2005-03-10
Duda Daria 5 176 100 10,73% 5 176 100 10,73% 2005-03-10
PZU OFE Złota Jesień 4 769 050 9,89% 4 769 050 9,89% 2005-03-10
Duda, Marcin Jerzy 5 554 800 11,52% 5 554 800 11,52% 2005-03-10
PZU OFE Złota Jesień 476 905 9,89% 476 905 9,89% 2005-01-31
Duda Daria 517 610 10,73% 517 610 10,73% 2004-12-02
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 608 510 12,62% 608 510 12,62% 2004-12-02
Duda, Marcin Jerzy 555 480 11,52% 555 480 11,52% 2004-12-02
Ogółem 4 820 000 100,00% 4 820 000 100,00% 2004-11-25
PZU OFE Złota Jesień 370 684 7,69% 370 684 7,69% 2004-11-25
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 5,29% 255 000 5,29% 2004-11-25
PKO BP Bankowy OFE 241 000 5,00% 241 000 5,00% 2004-11-25
PZU Życie SA 218 333 4,57% 218 333 4,57% 2004-11-22
PZU OFE Złota Jesień 370 684 7,77% 370 684 7,77% 2004-11-22
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 5,34% 255 000 5,34% 2004-11-22
Duda, Marcin Jerzy 725 480 15,21% 725 480 15,21% 2004-11-22
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 778 510 16,32% 778 510 16,32% 2004-11-22
Duda Daria 677 610 14,21% 677 610 14,21% 2004-11-22
PKO BP Bankowy OFE 241 000 5,05% 241 000 5,05% 2004-11-22
Makowski Andrzej 227 900 4,78% 227 900 4,78% 2004-11-22
Ogółem 4 770 000 100,00% 4 770 000 100,00% 2004-11-22
PZU Życie SA 218 333 5,06% 218 333 5,06% 2004-11-08
PZU OFE Złota Jesień 370 684 8,59% 370 684 8,59% 2004-09-13
PZU OFE Złota Jesień 443 475 10,27% 443 475 10,27% 2004-09-02
PZU OFE Złota Jesień 370 684 8,59% 370 684 8,59% 2004-08-26
NN Investment Partners TFI SA zarządzanie aktywami 207 434 4,80% 207 434 4,80% 2004-03-29
NN Investment Partners TFI SA zarządzanie aktywami 223 795 5,18% 223 795 5,18% 2004-03-29
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 778 510 18,04% 778 510 18,04% 2004-01-13
Duda, Marcin Jerzy 725 480 16,81% 725 480 16,81% 2004-01-13
Duda Daria 677 610 15,70% 677 610 15,70% 2004-01-13
PZU OFE Złota Jesień 330 000 7,64% 330 000 7,64% 2004-01-05
Ogółem 4 314 200 100,00% 4 314 200 100,00% 2003-12-22
Duda, Marcin Jerzy 775 480 17,97% 775 480 17,97% 2003-12-22
Duda Daria 699 610 16,21% 699 610 16,21% 2003-12-22
MetLife OFE z Amplico Life SA 255 000 5,91% 255 000 5,91% 2003-12-22
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 828 510 19,20% 828 510 19,20% 2003-12-22
MetLife OFE z Amplico Life SA (sez serii C) 209 436 4,85% 209 436 4,85% 2003-12-22
PKO BP Bankowy OFE 230 000 5,33% 230 000 5,33% 2003-12-22
PKO BP Bankowy OFE 241 000 5,58% 241 000 5,58% 2003-12-22
PKO BP Bankowy OFE 230 000 6,93% 230 000 6,93% 2003-08-21
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 828 510 24,99% 828 510 24,99% 2003-08-14
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 833 910 25,16% 833 910 25,16% 2003-08-01
MetLife OFE z Amplico Life SA 209 436 6,31% 209 436 6,31% 2003-04-24
MetLife OFE 191 846 5,78% 191 846 5,78% 2003-04-15
PKO BP Bankowy OFE 200 000 6,03% 200 000 6,03% 2003-01-31
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 824 910 24,89% 824 910 24,89% 2003-01-22
Duda, Marcin Jerzy 775 480 23,39% 775 480 23,39% 2003-01-22
Ogółem 3 314 200 100,00% 3 314 200 100,00% 2003-01-22
Duda Daria 699 610 21,10% 699 610 21,10% 2003-01-22
Duda, Marcin Jerzy 775 480 33,71% 775 480 33,71% 2002-05-23
Duda, Marek Bolesław 0 0,00% 0 0,00% 2002-05-23
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 824 910 35,86% 824 910 35,86% 2002-05-23
Duda, Marcin Jerzy 0 0,00% 0 0,00% 2002-03-14
Duda Daria 699 610 30,41% 699 610 30,41% 2002-03-14
Duda, Marcin Jerzy 699 610 30,41% 699 610 30,41% 2002-02-21
Duda, Marek Bolesław 1 149 050 49,95% 1 149 050 49,95% 2002-02-21
Duda-Jankowiak, Bogna Maria 315 910 13,73% 315 910 13,73% 2002-02-21
Ogółem 2 300 000 100,00% 2 300 000 100,00% 2002-02-21
Duda, Marcin Jerzy 135 430 5,88% 135 430 5,88% 2002-02-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2003-07-15 2003-09-26 1,00379 0,10 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2014-07-03 - 10:1 0,1000 - -
Umorzenie 2011-06-07 - - - - 30 889 143
Prawo poboru 2009-02-25 seria H - prawo poboru 1:1 1:1 1,0000 1,10 97 300 000
Prawo poboru 2006-12-08 seria G - prawo poboru 1:1 1:1 1,8000 3,00 48 200 000
Split 2005-03-30 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-05-10 2021-05-26 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN, połączenie z Meat-Pac sp. z o.o.
2020-11-09 2020-11-25 0 NWZ: połączenie ze spółkami zależnymi, zmiany w RN
2020-06-08 2020-06-24 - ZWZ: pokrycie straty
2019-05-06 2019-05-22 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie, połączenie z Jama sp. z o.o.
2018-04-09 2018-04-25 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2017-12-12 2017-12-28 - NWZA: zgody na zbycie lub wydzierżawienie ZCP
2017-10-02 2017-10-18 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-04-10 2017-04-26 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2017-01-22 2017-02-07 - NWZA: odwołane 2017-01-20, obniżenie kapitału, emisja akcji serii B
2016-06-06 2016-06-22 - WZA: podział zysku, połączenie z CM Makton sp. z o.o., PKM Tucz sp. z o.o. i Polska Wołowina sp. z o.o.
2015-12-13 2015-12-29 - NWZA: zgoda na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2014-12-07 NWZ 2014-12-23, godzina 10:00:00
2014-04-28 ZWZ 2014-05-14, godzina 12:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 12:00:00
2012-12-23 NWZ 2013-01-08, godzina 12:00:00
2012-11-03 NWZ 2012-11-19, godzina 12:00:00
2012-04-09 ZWZ 2012-04-25, godzina 13:00:00
2011-09-05 NWZ 2011-09-21, godzina 14:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 13:00:00
2010-12-13 NWZ 2010-12-29, godzina 10:00:00
2010-11-01 NWZ 2010-11-17, godzina 12:00:00
2010-05-11 ZWZ 2010-05-27, godzina 11:00:00
2010-01-16 NWZ 2010-02-01, godzina 12:00:00
2009-08-14 NWZ 2009-08-31, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Śliwiński Marcin Prezes Zarządu 2018-11-01
Oleszak Rafał Wiceprezes Zarządu 2007-12-12
Miler Roman Wiceprezes Zarządu 2006-01-01
Ludwiński Karol Wiceprezes Zarządu 2018-10-01
Goździkowska-Gaztelu, Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2018-07-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Goździkowski Andrzej Przewodniczący RN 2015-06-25
Bartkowski Włodzimierz Wiceprzewodniczący RN 2018-04-25
Śliwiński Andrzej Członek RN 2014-12-23
Natkański Zbigniew Członek RN 2021-05-26
Koźlakiewicz Aleksander Członek RN 2014-12-23
Ceranowicz Ryszard Członek RN 2018-04-25
Bednarski Robert Członek RN 2014-12-23 GRO_1

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Śliwiński Marcin Prezes Zarządu 2018-11-01
Ludwiński Karol Wiceprezes Zarządu 2018-10-01
Koźlakiewicz Przemysław Prezes Zarządu 2018-09-01 2018-10-31
Goździkowska-Gaztelu, Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2018-07-01
Koźlakiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-02-04 2018-08-31
Formela Dariusz Prezes Zarządu 2012-12-11 2018-08-31 PRT, AGO
Formela Dariusz Członek Zarządu 2009-09-07 2012-12-10 PRT, AGO
Oleszak Rafał Wiceprezes Zarządu 2007-12-12
Duda Maciej Prezes Zarządu 2006-01-01 2012-12-10 PSP
Miler Roman Wiceprezes Zarządu 2006-01-01
Duda-Jankowiak, Bogna Maria Wiceprezes Zarządu 2006-01-01 2012-12-31
Oleszak Rafał Członek Zarządu 2005-11-14 2007-12-11
Miler Roman Członek Zarządu 2003-12-09 2005-12-31
Sroka Paweł Wiceprezes Zarządu 2002-02-23 2003-12-31
Duda-Jankowiak, Bogna Maria Prezes Zarządu 1990-12-12 2005-12-31

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 947 3 045
2018 778 2 598
2017 798 2 804
2016 760 1 245
2015 812 1 260
2014 830 1 144
2011 521 1 899
2009 535 2 271
2008 597 2 538
2007 534 2 498
2006 514 1 382
2005 510 1 387
2004 466 0
2003 430 0
2002 382 0
2001 359 0
2000 316 0
1999 302 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.