REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Geotrans (GTS)

PLGEOTR00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 8,1500 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,1000 4,0800 3,0800 2,8600 1,2500 -
zmiana 33,61% 99,75% 164,61% 184,97% 552,00% -
NCIndex (zmiana) -0,20% 2,16% -5,23% 6,50% 19,58% -24,44%
Na tle NCIndex (pp) 33,81 97,59 169,84 178,46 532,42 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 40 750 000,00
Free float 39,45%
Liczba akcji 5 000 000
Dywidenda 0,20
Dywidenda (%) 0,0245
Cena / WK 5,18
C / Z 10,67

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 500 000,00
Liczba akcji: 5 000 000
Liczba głosów na WZA: 5 000 000
Kapitał akcyjny: 500 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 027 373
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,55%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 3 027 373
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,55%
Free float: 39,45%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 5 000 000 (100,00%) 5 000 000 (100,00%)
Eco Ventures sp. z o.o. 2 522 000 (50,44%) 2 522 000 (50,44%) GTS
Nadolski Piotr 505 373 (10,11%) 505 373 (10,11%) KRC, GTS, ATA

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - subskrypcja prywatna 2014-07-25 4 000 000 0,10 0,20 5 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2013-01-04 1 000 000 0,10 0,10 1 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-04
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nadolski Piotr 505 373 10,11% 505 373 10,11% 2019-02-18
Nadolski Piotr 308 187 6,16% 308 187 6,16% 2018-11-16
Eco Ventures sp. z o.o. 2 522 000 50,44% 2 522 000 50,44% 2017-02-20
Eco Ventures sp. z o.o. 2 751 000 55,02% 2 751 000 55,02% 2017-01-11
Eco Ventures sp. z o.o. 3 000 000 60,00% 3 000 000 60,00% 2016-09-09
Eco Ventures sp. z o.o. 3 371 000 67,42% 3 371 000 67,42% 2016-07-11
Eco Ventures sp. z o.o. 3 720 000 74,40% 3 720 000 74,40% 2016-03-08
Eco Ventures sp. z o.o. 3 650 000 72,99% 3 650 000 72,99% 2015-07-10
Ogółem 5 000 000 100,00% 5 000 000 100,00% 2015-07-10

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2019-07-15 2019-07-18 1,08547 0,20 PLN
2017-07-17 2017-07-31 1,03546 0,10 PLN -
2016-07-07 2016-07-21 1,04338 0,20 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: wypłata dywidendy
2017-06-11 2017-06-27 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,20 PLN, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Weremczuk Przemysław Prezes Zarządu 2015-04-30

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Maślanka Tomasz Przewodniczący RN 2015-05-05 CMI
Maślanka Jolanta Członek RN 2014-07-25
Nowicki Marcin Członek RN 2015-05-05
Weremczuk Bogdan Członek RN 2017-03-14
Weremczuk Małgorzata Członek RN 2017-03-14

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Weremczuk Przemysław Prezes Zarządu 2015-04-30
Maślanka Tomasz Prezes Zarządu 2014-03-27 2015-04-30 CMI
Truszkowski Rafał Członek Zarządu 2014-03-27 2014-07-25

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 10 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA