Notowania spółki

Blirt (BLR)

PLBLIRT00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 20,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 19,5000 17,2000 38,6000 10,7000 1,5500 1,7500
zmiana 2,56% 16,28% -48,19% 86,92% 1 190,32% 1 042,86%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 343 930 020,00
Free float 7,83%
Liczba akcji 17 196 501
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 343 930 020,00
Liczba akcji: 17 196 501
Liczba głosów na WZA: 19 571 501
Kapitał akcyjny: 1 719 650,10
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 386 362
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 95,28%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 498 205
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,52%
Free float: 4,72%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 17 196 501 (100,00%) 19 571 501 (100,00%)
N50 Cyprus Ltd. 13 812 687 (80,32%) 13 812 687 (70,58%) MCR, BLR
Popinigis Marian 2 036 675 (11,84%) 3 621 518 (18,50%) BLR
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 (3,12%) 1 064 000 (5,44%) BLR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria O - subskrypcja prywatna 2018-06-05 4 111 110 0,10 0,90 17 196 501 1 719 650,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-01
-
seria N - subskrypcja prywatna 2018-02-22 951 517 0,10 0,88 13 085 391 1 308 539,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-04-17
-
seria M - subskrypcja prywatna 2017-12-05 3 787 878 0,10 1,32 12 133 874 1 213 387,40 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-01-15
-
seria Ł - subskrypcja prywatna 2016-12-07 526 316 0,10 1,90 8 345 996 834 599,60 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-20
-
seria L - subskrypcja prywatna 2016-05-17 1 477 833 0,10 2,03 7 819 680 781 968,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-07-06
-
seria K - subskrypcja prywatna 2015-12-01 1 046 405 0,10 2,03 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - subskrypcja prywatna 2013-12-18 955 500 0,10 2,20 6 341 847 634 184,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-25
-
seria I - subskrypcja prywatna 2013-02-13 320 000 0,10 2,20 5 386 347 538 634,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-24
-
seria H - subskrypcja prywatna 2013-02-13 590 000 0,10 2,20 5 066 347 506 634,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-24
-
seria G - subskrypcja prywatna 2013-02-13 95 000 0,10 2,20 4 476 347 447 634,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-24
-
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-13 95 000 0,10 2,20 4 381 347 438 134,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-24
-
seria E - oferta menedżerska 2011-11-28 117 008 0,10 7,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - prawo poboru 3:1 2011-11-28 503 088 0,10 4,00 4 286 347 428 634,70 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-26
-
seria C - subskrypcja prywatna 2011-11-28 1 369 039 0,10 7,00 3 783 259 378 325,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - Marian Popinigis 2010-12-13 39 220 0,10 12,75 2 414 220 241 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-02-10
-
seria A - 2 375 000 0,10 - 2 375 000 237 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
N50 Cyprus Ltd. 13 812 687 80,32% 13 812 687 70,58% 2018-12-24
Popinigis Marian 2 036 675 11,84% 3 621 518 18,50% 2018-12-24
N50 Cyprus Ltd. 13 126 968 76,34% 13 126 968 67,07% 2018-08-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 3,12% 1 064 000 5,44% 2018-08-01
Ogółem 17 196 501 100,00% 19 571 501 100,00% 2018-08-01
N50 Cyprus Ltd. 9 015 858 52,43% 9 015 858 46,07% 2018-08-01
Popinigis Marian 2 722 394 15,83% 4 307 237 22,01% 2018-08-01
Generali Investments TFI SA portfele 86 776 0,50% 86 776 0,44% 2018-06-30
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 4,10% 1 064 000 6,88% 2018-04-17
Ogółem 13 085 391 100,00% 15 460 391 100,00% 2018-04-17
N50 Cyprus Ltd. 9 015 858 68,90% 9 015 858 58,32% 2018-04-17
N50 Cyprus Ltd. 8 064 341 61,63% 8 064 341 52,16% 2018-04-17
Popinigis Marian 2 722 394 20,80% 4 307 237 27,86% 2018-04-17
N50 Cyprus Ltd. 8 064 341 66,46% 8 064 341 55,58% 2018-01-15
Ogółem 12 133 874 100,00% 14 508 874 100,00% 2018-01-15
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 4,43% 1 064 000 7,33% 2018-01-15
Popinigis Marian 2 722 394 22,44% 4 307 237 29,69% 2018-01-15
N50 Cyprus Ltd. 4 276 463 35,24% 4 276 463 29,47% 2018-01-15
N50 Cyprus Ltd. 4 276 463 51,24% 4 276 463 39,89% 2017-12-05
Popinigis Marian 2 722 394 32,62% 4 307 237 40,18% 2017-12-05
N50 Cyprus Ltd. 3 386 463 40,58% 3 386 463 31,59% 2017-06-20
Popinigis Marian 3 612 394 43,28% 5 197 237 48,48% 2017-06-19
Milewski Jerzy 263 157 3,15% 526 314 4,91% 2017-06-19
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,43% 1 064 000 9,92% 2017-01-20
Popinigis Marian 3 375 551 40,45% 4 723 551 44,06% 2017-01-20
Ogółem 8 345 996 100,00% 10 720 996 100,00% 2017-01-20
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 34,27% 2 860 147 26,68% 2017-01-20
Milewski Jerzy 500 000 5,99% 1 000 000 9,33% 2017-01-20
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87% 1 064 000 11,01% 2016-12-01
Ogółem 7 819 680 100,00% 10 194 680 100,00% 2016-12-01
Ogółem 7 819 680 100,00% 9 667 680 100,00% 2016-12-01
Popinigis Marian 3 375 551 43,17% 4 723 551 48,86% 2016-12-01
Popinigis Marian 3 375 551 43,17% 4 723 551 46,33% 2016-12-01
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58% 2 860 147 29,58% 2016-12-01
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58% 2 860 147 28,06% 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87% 1 064 000 10,44% 2016-12-01
Milewski Jerzy 500 000 6,39% 1 000 000 10,34% 2016-12-01
Milewski Jerzy 500 000 6,39% 1 000 000 9,81% 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87% 537 000 5,55% 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87% 537 000 5,27% 2016-12-01
Kur Elżbieta wraz z synami 537 000 6,87% 1 064 000 10,44% 2016-11-17
Ogółem 7 819 680 100,00% 10 194 680 100,00% 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. WZA 1 364 131 21,00% 1 874 926 21,00% 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. 1 874 926 23,98% 1 874 926 18,39% 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. 1 873 082 23,95% 1 873 082 18,37% 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. 1 838 306 23,51% 1 838 306 18,03% 2016-07-06
Kur Józef 537 000 8,00% 1 064 000 12,00% 2016-07-06
Milewski Jerzy 500 000 7,00% 1 000 000 11,00% 2016-07-06
Popinigis Marian 3 375 551 43,17% 4 723 551 46,33% 2016-07-06
Popinigis Marian WZA 3 078 333 48,00% 4 230 939 48,00% 2016-07-06
N50 Cyprus Ltd. 2 860 147 36,58% 2 860 147 28,06% 2016-07-06
Popinigis Marian WZA 3 078 333 48,53% 4 230 939 48,53% 2015-12-01
N50 Cyprus Ltd. 690 000 10,88% 690 000 7,91% 2014-03-25
N50 Cyprus Ltd. WZA 1 364 131 21,51% 1 874 926 21,50% 2014-03-25
Kur Józef 537 000 8,46% 1 064 000 12,20% 2014-03-25
Milewski Jerzy 500 000 7,88% 1 000 000 11,47% 2014-03-25
Popinigis Marian 2 869 693 45,25% 4 217 693 48,38% 2014-03-25
Ogółem 6 341 847 100,00% 8 716 847 100,00% 2014-03-25
Generali Investments TFI SA 348 130 6,46% 348 130 4,48% 2013-07-31
Popinigis Marian 2 869 693 53,27% 4 217 693 54,34% 2013-07-24
N50 Cyprus Ltd. 690 000 11,99% 690 000 8,00% 2013-07-24
Kur Józef 537 000 9,96% 1 064 000 13,70% 2013-07-24
Kur Józef 527 000 9,78% 1 054 000 13,58% 2013-07-24
Milewski Jerzy 500 000 9,28% 1 000 000 12,88% 2013-07-24
N50 Cyprus Ltd. 690 000 12,81% 690 000 8,89% 2013-07-24
Popinigis Marian 2 387 220 44,31% 3 735 220 48,12% 2013-07-24
Generali Investments TFI SA 350 000 6,49% 350 000 4,50% 2013-07-24
Ogółem 5 386 347 100,00% 7 761 347 100,00% 2013-07-24
Popinigis Marian 2 469 693 45,85% 3 817 693 49,18% 2013-07-24
Popinigis Marian 2 387 220 55,69% 3 735 220 56,07% 2012-03-28
Kur Józef 527 000 12,29% 1 054 000 15,82% 2012-03-19
Milewski Jerzy 500 000 11,66% 1 000 000 15,01% 2012-03-19
Generali Investments TFI SA 350 000 8,16% 350 000 5,25% 2012-03-19
Popinigis Marian 1 887 220 44,02% 3 235 220 48,56% 2012-03-19
Ogółem 4 286 347 100,00% 6 661 347 100,00% 2012-03-19
Generali Investments TFI SA 350 000 9,25% 350 000 5,68% 2011-03-18
Popinigis Marian 1 887 220 49,88% 3 235 220 52,53% 2011-03-08
Kur Józef 527 000 13,92% 1 054 000 17,11% 2011-03-08
Milewski Jerzy 500 000 13,21% 1 000 000 16,23% 2011-03-08
Ogółem 3 783 259 100,00% 6 158 259 100,00% 2011-02-10

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2011-12-15 seria D - prawo poboru 3:1 3:1 1,0000 4,00 503 088

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-10 2020-06-26 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2019-06-02 2019-06-18 - ZWZ: pokrycie straty
2018-05-20 2018-06-05 - ZWZ: pokrycie straty, emisja akcji serii O
2017-11-19 2017-12-05 - NWZA: emisja akcji serii M
2017-05-21 2017-06-06 - WZA: pokrycie straty
2016-11-20 2016-12-06 - NWZA: zmiany w RN
2016-05-01 2016-05-17 - WZA: pokrycie straty, emisja akcji serii L
2016-03-07 2016-03-23 - NWZA: pokrycie straty
2015-11-15 2015-12-01 - NWZA: emisja warrantów serii A, emisja akcji serii K, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2014-06-02 ZWZ 2014-06-18, godzina 10:00:00
2013-12-02 NWZ 2013-12-18, godzina 10:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 10:00:00
2013-01-28 NWZ 2013-02-13, godzina 10:00:00
2012-06-13 ZWZ 2012-06-29, godzina 10:00:00
2011-11-12 NWZ 2011-11-28, godzina 14:00:00
2011-05-31 ZWZ 2011-06-16, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Popinigis Marian Prezes Zarządu 2018-11-01 MCR
Kur Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2020-06-15
Wrzesiński Tomasz Wiceprezes Zarządu 2020-05-12

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Plichta Wenanty Wiceprzewodniczący RN 2010-08-17
Kospin Jan Członek RN 2020-06-26
Krzesiak Bartosz Członek RN 2018-06-05 LKD
Milewski Jacek Członek RN 2010-08-17
Milewski Jerzy Członek RN 2017-06-20
Wierzbicki Piotr Członek RN 2016-12-06 11B
Wlezień Aleksander Członek RN 2010-08-17 FER

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kur Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2020-06-15
Wrzesiński Tomasz Wiceprezes Zarządu 2020-05-12
Kukiełło Aleksandra Wiceprezes Zarządu 2019-01-22 2019-12-13
Popinigis Marian Prezes Zarządu 2018-11-01 MCR
Popinigis Marian Prezes Zarządu 2018-07-01 2018-09-01 MCR
Popinigis Marian Prezes Zarządu 2018-04-01 2018-06-30 MCR
Kur Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2018-04-01 2012-12-13
Lassota Piotr Prezes Zarządu 2016-06-17 2018-03-31
Popinigis Marian Wiceprezes Zarządu 2015-04-01 2016-06-17 MCR
Grabysz Witold Wiceprezes Zarządu 2015-04-01 2018-03-31 MSZ
Milewski Jerzy Prezes Zarządu 2010-08-17 2016-06-17
Popinigis Marian Członek Zarządu 2010-08-17 2015-03-31 MCR

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 51 0
2017 56 0
2016 48 52
2015 49 46
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.