Notowania spółki

AQT Water (AQT)

PLAQTCH00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 10,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 27,0000 51,0000 15,9000 8,0000 9,0000 -
zmiana -59,63% -78,63% -31,45% 36,25% 21,11% -
NCIndex (zmiana) 6,05% -4,43% 10,66% 102,74% 116,31% 79,72%
Na tle NCIndex (pp) -65,68 -74,20 -42,11 -66,49 -95,20 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 12 862 000,00
Free float 91,51%
Liczba akcji 1 180 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,36
C / Z 3,24

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 626 000,00
Liczba akcji: 1 180 000
Liczba głosów na WZA: 1 180 000
Kapitał akcyjny: 118 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100 208
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8,49%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100 208
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8,49%
Free float: 91,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 180 000 (100,00%) 1 180 000 (100,00%)
Babińska Beata 100 208 (8,49%) 100 208 (8,49%) AQT

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna - 885 000 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana nazwy z Aquatech SA na AQT Water SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-07-22
-
split 1:10 2018-11-05 - 0,10 - 1 180 000 118 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-02-04
-
seria D - subskrypcja prywatna 2017-10-27 9 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-12-13 13 000 1,00 100,00 118 000 118 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2017-03-28
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-09-22 5 000 1,00 85,00 105 000 105 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2016-12-07
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2016-02-23 100 000 1,00 - 100 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-07-25
2016-04-19
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Babiński Wojciech 30 693 2,60% 30 693 2,60% 2020-09-25
Babiński Wojciech 216 735 18,37% 216 735 18,37% 2020-09-24
Pawluk Maciej 55 244 4,68% 55 244 4,68% 2020-07-28
Babińska Beata 100 208 8,49% 100 208 8,49% 2020-06-26
Babiński Wojciech 300 942 25,50% 300 942 25,50% 2019-02-04
Babiński Wojciech NWZ 696 890 59,06% 696 890 59,06% 2019-02-04
Ogółem 1 180 000 100,00% 1 180 000 100,00% 2019-02-04
Babińska Beata 241 000 20,42% 241 000 20,42% 2019-02-04
Pawluk Maciej 59 000 5,00% 59 000 5,00% 2019-02-04
Babińska Beata 24 100 20,42% 24 100 20,42% 2018-12-17
Pawluk Maciej 5 900 5,00% 5 900 5,00% 2018-12-17
Babiński Wojciech NWZ 69 689 59,06% 69 689 59,06% 2018-11-05
Babiński Wojciech 67 188 56,94% 67 188 56,94% 2018-07-31
Babiński Wojciech ZWZ 69 689 59,06% 69 689 59,06% 2018-06-28
Babińska Beata 30 000 25,42% 30 000 25,42% 2017-07-25
Babiński Wojciech 67 191 56,94% 67 191 56,94% 2017-07-25
Ogółem 118 000 100,00% 118 000 100,00% 2017-03-28

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2019-03-21 - 1:10 10,0000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-09-14 2020-09-30 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2019-05-29 2019-06-14 - ZWZ: podział zysku, zmiany w statucie
2018-10-20 2018-11-05 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-10-11 2017-10-27 - NWZA: emisja akcji serii D

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Babiński Wojciech Prezes Zarządu 2017-10-02

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Pawluk Maciej Członek Zarządu 2019-01-02 2020-07-28
Kasprzyk Tomasz Członek Zarządu 2017-10-02 2019-04-24
Babiński Wojciech Prezes Zarządu 2017-10-02 3000-01-01
Babińska Beata Prezes Zarządu 2017-07-25 2017-10-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 24 0