Andrzej Domański

Tylko w Parkiecie: minister finansów Andrzej Domański o wizji rozwoju GPW

Polska gospodarka potrzebuje nowych silników wzrostu. Rynek kapitałowy, z GPW na czele, ma do odegrania kluczową rolę w ich uruchomieniu