Piotr Dulewicz

Przygotowana likwidacja – nowe rozwiązanie dla niewypłacalnych firm, inwestorów i wierzycieli

Przygotowana likwidacja umożliwia ochronę przed erozją wartości przedsiębiorstwa dłużnika (jego zorganizowanej części, jak również składników).