Notowania spółki

Reinhold Europe (RHD)

SE0001856519

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,2100 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,2100 0,2280 0,1960 0,1860 0,2540 0,2300
zmiana 0,00% -7,89% 7,14% 12,90% -17,32% -8,70%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 30 140 192,04
Free float 61,09%
Liczba akcji 143 524 724
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 140 192,04
Liczba akcji: 143 524 724
Liczba głosów na WZA: 151 624 724
Kapitał akcyjny: 0,00
Cena nominalna akcji: 0,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38,91%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55 840 497
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36,83%
Free float: 61,09%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 143 524 724 (100,00%) 151 624 724 (100,00%)
Wallin Jonas 36 309 763 (25,30%) 36 309 763 (23,95%) RHD
Liberg Kenneth 11 620 734 (8,10%) 11 620 734 (7,66%) RHD
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 (5,51%) 7 910 000 (5,22%) RHD

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
akcje zwykłe - 25 598 000 - - 143 524 724 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-11-15
-
akcje zwykłe - 7 576 344 - - 109 926 724 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-27
-
akcje zwykłe - 7 850 380 - - 102 350 380 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-28
-
emisja akcji klasy B 2014-08-29 - - - 94 500 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-10-31
-
zmiana firmy z Reinhold Polska AB na Reinhold Europe AB 2014-03-07 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-27
-
seria B 2006-10-18 6 000 000 0,50 - 7 000 000 3 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2007-10-09
-
2007-12-13
zmiana oznaczeń serii 2006-08-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B 2006-08-14 800 000 0,50 - 1 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2007-12-13
split 1:200 2006-08-14 - 0,50 - 200 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - akcje założycielskie 2006-05-30 1 000 100,00 100,00 1 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2006-06-27
2007-12-13

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wallin Jonas 36 309 763 25,30% 36 309 763 23,95% 2019-10-15
Wallin Jonas 43 809 762 37,15% 43 809 762 37,15% 2018-11-23
Wallin Jonas 43 809 762 42,80% 43 809 762 39,66% 2018-11-23
Wallin Jonas 43 809 762 30,52% 43 809 762 28,89% 2018-11-23
DXA Stockholm AB 6 000 000 4,18% 6 000 000 3,96% 2018-11-15
Ogółem 143 524 724 100,00% 151 624 724 100,00% 2018-11-15
Liberg Kenneth 11 620 734 8,10% 11 620 734 7,66% 2018-11-15
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 5,51% 7 910 000 5,22% 2018-11-15
Henriksson Joakim 4 900 000 3,41% 13 000 000 8,57% 2018-11-15
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 7,73% 7 910 000 7,16% 2018-09-05
Bodell, Sven-Gunnar 7 910 000 6,71% 7 910 000 6,71% 2018-09-05
Wallin Jonas 4 300 000 4,20% 4 300 000 3,89% 2018-07-05
Wallin Jonas 13 600 000 13,29% 13 600 000 12,31% 2018-02-13
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,09% 6 000 000 5,09% 2018-01-01
Ogółem 117 926 724 100,00% 117 926 724 100,00% 2018-01-01
Henriksson Joakim 4 900 000 4,16% 13 000 000 11,02% 2018-01-01
Liberg Kenneth 11 620 734 9,85% 11 620 734 9,85% 2018-01-01
Henriksson Joakim 4 900 000 4,79% 13 000 000 11,77% 2017-08-09
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,86% 6 000 000 5,43% 2017-03-25
DXA Stockholm AB 6 000 000 5,86% 44 800 000 40,56% 2017-03-25
Dormberg Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-15
Henriksson Joakim 9 000 000 8,79% 9 000 000 8,15% 2016-12-15
DXA Stockholm AB wraz z DXA 44 800 000 43,77% 44 800 000 40,56% 2015-12-07
Liberg Kenneth 11 620 734 11,35% 11 620 734 10,52% 2015-12-07
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 1,00% 9 128 731 8,26% 2015-01-28
Liberg Kenneth 60 524 677 59,13% 60 524 677 54,79% 2015-01-28
Ogółem 102 350 380 100,00% 110 450 380 100,00% 2015-01-28
Liberg Kenneth 60 524 677 64,04% 60 524 677 58,99% 2014-12-31
ALMC HF 1 226 100 1,29% 1 226 100 1,19% 2014-10-31
Ogółem 94 500 000 100,00% 102 600 000 100,00% 2014-10-31
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 1,08% 9 128 731 8,89% 2014-10-31
Projekt Jankowo sp. z o.o. przez Dormberg Investment Ltd. 553 731 0,58% 4 378 731 4,26% 2014-10-31
Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 14,69% 9 128 731 60,45% 2012-06-19
Foselo Company Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2012-06-19
Projekt Jankowo sp. z o.o. przez Dormberg Investment Ltd. 553 731 7,91% 4 378 731 28,99% 2012-03-31
Alterco SA przez Dormberg Investment Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-31
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 0 0,00% 0 0,00% 2012-03-26
Alterco SA przez Dormberg Investment Ltd. 553 731 7,91% 4 378 731 28,99% 2012-03-26
Foselo Company Ltd. 438 000 6,25% 4 380 000 29,00% 2012-01-11
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 590 731 8,43% 4 748 731 31,44% 2012-01-11
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 1 028 731 14,69% 9 128 731 60,45% 2011-09-15
Lacroma Services Ltd. przez Dormberg Investments Ltd 1 028 731 14,69% 1 028 731 6,81% 2011-09-15
Bessonia Company Ltd. przez Dormberg Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2011-09-15
Novavis Group SA przez Dormberg Investments Limited 0 0,00% 0 0,00% 2011-08-22
Bessonia Company Ltd. przez Dormberg Investments Ltd. 1 028 731 14,69% 9 128 731 60,45% 2011-08-19
Novavis Group SA przez Dormberg Investments Limited 1 028 731 14,69% 9 128 731 60,45% 2011-08-08
Reinhold Group BV 1 028 731 14,00% 9 128 731 59,99% 2011-08-08
Reinhold Group BV 1 028 731 14,69% 9 128 731 60,45% 2007-12-31
Reinhold Group BV 1 049 870 14,99% 9 149 870 60,59% 2007-12-20
Ogółem 7 000 000 100,00% 15 100 000 100,00% 2007-10-09
Reinhold Group BV 1 060 000 15,14% 9 160 000 60,66% 2007-10-09
ALMC HF 1 226 100 17,51% 1 226 100 8,11% 2007-10-09

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-10 2019-06-26 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2019-04-10 2019-04-26 - NWZ: zmiany w Zarządzie
2018-10-30 2018-11-15 - NWZ: zmiany w Zarządzie, emisja akcji
2017-12-12 2017-12-28 - NWZA: zmiany w statucie, obniżenie kapitału
2017-03-25 2017-04-10 - WZA: przyjęcie rachunku zysków i strat, zmiany w składzie Zarządu i Rady Dyrektorów
2017-03-12 2017-03-28 - NWZA: upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
2017-02-14 2017-03-02 - WZA: zmiany w składzie Rady Dyrektorów
2016-03-01 2016-03-17 - NWZA: przerwa w obradach do 2016-04-07, zmiany w Radzie Dyrektorów
2016-02-03 2016-02-19 - NWZA: przerwa w obradach do 2016-03-17, zmiany w Zarządzie
2015-10-07 2015-10-23 - NWZA: emisja akcji
2015-06-01 WZA: 08.06.2015: podział zysku, zmiany w Radzie Dyrektorów
2011-07-29 NWZ 2011-08-05, godzina 13:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Söderholm Runar Prezes Zarządu 2020-01-21
Gunne Torsten Członek Zarządu 2020-01-22

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rosenberg, Harry Wiktor Dyrektor 2016-10-31

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gunne Torsten Członek Zarządu 2020-01-22
Söderholm Runar Prezes Zarządu 2020-01-21
Rehbinder, Sven Ingvar Ake Członek Zarządu 2017-03-02 2020-01-22
Mandl, Bobby Ernst Prezes Zarządu 2017-03-02 2019-06-03
Engstroem Alexander Członek Zarządu 2016-10-31 2018-09-30
von Goetz, Bertil Członek Zarządu 2016-04-07 2016-10-31 FIV
Löjdquist Björn Prezes Zarządu 2016-01-01 2016-10-31
Eklund Bengt Członek Zarządu 2015-10-23 2016-10-31
Engstrom Gunvor Członek Zarządu 2015-10-23 2015-12-23
Littorin Sven-Otto Członek Zarządu 2015-10-23 2016-10-31
Wikstrom Lars Członek Zarządu 2014-06-26 2015-10-23
Malmgren Lars Członek Zarządu 2014-06-26 2015-12-22
Liberg Kenneth Prezes Zarządu 2014-05-21 2015-10-23
Coll Padraic Prezes Zarządu 2011-08-05 2013-01-31
Coll Patrick Członek Zarządu 2011-02-02 2011-06-29
Rosberg, Lars Johan André Członek Zarządu 2009-05-07 2011-06-29
Tevnell Waldemar Członek Zarządu 2009-05-07 2010-01-11 NVS,
Sternicki Michael Wiceprezes Zarządu 2009-05-07 2010-04-14
Lettström Anders Członek Zarządu 1000-01-01 2011-03-07
Gustafsson Gösta Członek Zarządu 1000-01-01 2011-02-02

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 2 0
2014 1 9
2013 0 0
2007 25 18
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.