Notowania spółki

PL Group (PLG)

PLRAJDY00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,70 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,40 0,32 0,39 0,34 0,53 0,19
zmiana 75,00% 118,75% 79,49% 105,88% 32,08% 268,42%
NCIndex (zmiana) 0,58% -5,81% -7,75% -16,05% -26,74% -41,24%
Na tle NCIndex (pp) 74,42 124,56 87,23 121,93 58,82 309,66

Dane rynkowe

Kapitalizacja 12 832 186,50
Free float 35,33%
Liczba akcji 18 331 695
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 832 186,50
Liczba akcji: 18 331 695
Liczba głosów na WZA: 18 331 695
Kapitał akcyjny: 18 331 695,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 855 300
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,67%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 855 300
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,67%
Free float: 35,33%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 18 331 695 (100,00%) 18 331 695 (100,00%)
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 11 855 300 (64,67%) 11 855 300 (64,67%) PLG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - subskrypcja prywatna 2018-05-10 1 668 305 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja prywatna 2017-09-14 10 187 000 1,00 1,00 18 331 695 18 331 695,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-12-01
-
zmiana firmy z Rajdy 4x4 SA na PL Group SA 2017-09-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-24
-
seria E - za warranty subskrypcyjne - 320 531 - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
umorzenie akcji serii B 2016-07-19 -1 350 000 - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 10:1 2015-07-19 - 10,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - prawo poboru 1:3 2012-05-28 4 919 695 1,00 1,00 8 144 695 8 144 695,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-09-03
-
seria C - subskrypcja prywatna 2010-11-02 375 000 1,00 1,60 3 225 000 3 225 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-03-24
-
-
seria B - Maciej Chełmicki - 1 350 000 1,00 - 2 850 000 2 850 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - akcje założycielskie 2007-07-20 1 500 000 1,00 - 1 500 000 1 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-08-23
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 11 855 300 64,67% 11 855 300 64,67% 2018-09-05
Bińkowska Katarzyna 534 230 2,91% 534 230 2,91% 2017-12-01
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 11 633 525 63,46% 11 633 525 63,46% 2017-12-01
Albin Sebastian wraz z PL Group sp. z o.o. 10 187 000 55,57% 10 187 000 55,57% 2017-12-01
Czapla Dagmara NWZ 427 000 2,33% 427 000 2,33% 2017-12-01
Pałęza Filip 599 450 3,27% 599 450 3,27% 2017-12-01
Ogółem 18 331 695 100,00% 18 331 695 100,00% 2017-12-01
Albin Sebastian 1 386 439 7,56% 1 386 439 7,56% 2017-12-01
Bińkowska Katarzyna 534 230 6,56% 534 230 6,56% 2017-09-15
Bińkowski Emil 205 000 2,52% 205 000 2,52% 2017-09-15
Albin Sebastian 1 386 439 17,02% 1 386 439 17,02% 2017-09-15
Czapla Dagmara NWZ 427 000 5,24% 427 000 5,24% 2017-09-14
Bińkowski Emil NWZ 1 548 696 19,01% 1 548 696 19,01% 2017-09-14
Wealth Bay SA 0 0,00% 0 0,00% 2017-08-18
Bińkowski Emil 1 513 001 18,58% 1 513 001 18,58% 2017-08-16
Czapla Dagmara 407 791 5,01% 407 791 5,01% 2017-06-27
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 399 181 4,90% 399 181 4,90% 2017-06-14
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 501 366 6,16% 501 366 6,16% 2017-06-05
Wealth Bay SA 1 350 000 16,58% 1 350 000 19,87% 2017-06-02
Wealth Bay SA 1 350 000 16,58% 1 350 000 16,58% 2017-06-02
PL Group SA 0 0,00% 0 0,00% 2017-06-02
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 594 766 7,30% 594 766 7,30% 2017-05-26
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 837 097 10,28% 837 097 10,28% 2017-05-25
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 145 497 14,06% 1 145 497 16,86% 2017-05-23
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 145 497 14,06% 1 145 497 14,06% 2017-05-23
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 617 378 19,86% 1 617 378 23,80% 2017-05-22
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 701 328 20,89% 1 701 328 25,04% 2017-05-17
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 1 889 828 23,20% 1 889 828 27,81% 2017-05-16
Wealth Bay SA 14 850 0,00% 14 850 0,00% 2017-02-24
Wealth Bay SA 14 850 0,18% 14 850 0,22% 2017-02-24
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 025 347 24,87% 2 025 347 29,81% 2017-02-23
Pałęza Filip 599 450 7,36% 599 450 7,36% 2017-02-02
Pałęza Filip 599 450 7,36% 599 450 8,82% 2017-02-02
Pałęza Filip 255 095 3,00% 255 095 3,00% 2017-01-04
Pałęza Filip 255 095 3,13% 255 095 3,75% 2017-01-04
Pałęza Filip 600 000 7,37% 600 000 8,83% 2017-01-02
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 525 347 31,01% 2 525 347 37,17% 2016-01-19
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 2 525 347 31,01% 2 525 347 37,17% 2016-01-19
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 0 0,00% 0 0,00% 2016-01-19
Pałęza Filip 900 000 11,05% 900 000 13,25% 2016-01-01
Wealth Bay SA 448 864 5,51% 448 864 6,60% 2015-03-12
Wealth Bay SA 614 864 7,54% 614 864 9,04% 2015-01-12
Wealth Bay SA 814 864 10,00% 814 864 11,99% 2014-12-30
Wealth Bay SA 1 068 864 13,12% 1 068 864 15,73% 2014-12-18
Wealth Bay SA 1 167 864 14,33% 1 167 864 17,18% 2014-12-15
Wealth Bay SA 1 996 850 24,51% 1 996 850 29,38% 2014-12-03
Wealth Bay SA 2 119 850 26,02% 2 119 850 31,19% 2014-12-02
Wealth Bay SA 2 209 850 27,13% 2 209 850 32,52% 2014-12-01
Wealth Bay SA 2 309 850 28,36% 2 309 850 33,99% 2014-11-28
Wealth Bay SA 2 456 850 30,16% 2 456 850 36,15% 2014-11-26
Wealth Bay SA 2 714 850 33,33% 2 714 850 39,95% 2014-11-20
Wealth Bay SA 2 799 850 34,37% 2 799 850 41,20% 2014-11-17
Wealth Bay SA 2 954 850 36,27% 2 954 850 43,48% 2014-10-16
Wealth Bay SA 3 114 850 38,24% 3 114 850 45,84% 2014-10-09
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. wraz ze spółką zależną 2 522 399 30,96% 2 522 399 37,12% 2013-12-12
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 2 536 399 31,14% 2 536 399 37,32% 2013-12-12
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 261000 2 610 000 32,04% 2 610 000 38,41% 2013-11-26
Wiaderek Alicja 13 948 0,17% 13 948 0,20% 2013-11-26
Arcade Finance sp. z o.o. sp.k. 2 610 000 32,00% 2 610 000 38,00% 2013-11-26
Wiaderek Alicja wraz ze spółką zależną 2 623 948 32,00% 2 623 948 38,00% 2013-10-28
Wiaderek Alicja 2 623 948 32,21% 2 623 948 38,61% 2013-10-25
Wiaderek Alicja 2 905 445 35,67% 2 905 445 42,76% 2013-10-24
Wiaderek Alicja 2 921 988 35,87% 2 921 988 43,00% 2013-10-23
Wiaderek Alicja 3 006 571 36,91% 3 006 571 44,24% 2013-09-06
Wealth Bay SA 3 395 220 41,68% 3 395 220 49,96% 2013-09-06
PL Group SA 1 350 000 16,57% 0 0,00% 2013-01-14
Chełmicki Maciej 0 0,00% 0 0,00% 2013-01-14
Wealth Bay SA 6 391 718 78,47% 6 391 718 78,47% 2012-10-01
Ogółem 8 144 695 100,00% 8 144 695 100,00% 2012-09-03
Chełmicki Maciej 1 350 000 16,57% 1 350 000 16,57% 2012-09-03
Wealth Bay SA 6 386 420 78,41% 6 386 420 78,41% 2012-09-03
Wealth Bay SA 1 596 605 19,60% 1 596 605 19,60% 2012-09-03
Wealth Bay SA 1 596 605 49,50% 1 596 605 49,50% 2012-03-27
Wealth Bay SA 1 554 995 48,21% 1 554 995 48,21% 2012-03-13
Wealth Bay SA 1 506 990 46,72% 1 506 990 46,72% 2012-03-12
Wealth Bay SA 1 500 000 46,51% 1 500 000 46,51% 2012-02-27
Szujecki Dariusz 0 0,00% 0 0,00% 2012-02-27
Leszczyński Grzegorz 0 0,00% 0 0,00% 2012-02-27
Leszczyński Grzegorz 750 000 23,25% 750 000 23,25% 2011-04-21
Chełmicki Maciej 1 350 000 41,86% 1 350 000 41,86% 2011-04-21
Ogółem 3 225 000 100,00% 3 225 000 100,00% 2011-04-21
Szujecki Dariusz 750 000 23,25% 750 000 23,25% 2011-04-21
Leszczyński Grzegorz 750 000 26,31% 750 000 26,31% 2011-03-15
Chełmicki Maciej 1 350 000 47,36% 1 350 000 47,36% 2011-03-15
Szujecki Dariusz 750 000 26,31% 750 000 26,31% 2011-03-15
Ogółem 2 850 000 100,00% 2 850 000 100,00% 2007-08-23

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2012-06-14 seria D - prawo poboru 1:3 1:3 1,4082 1,00 4 919 695

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-04-24 2018-05-10 - NWZA: zmiany w RN
2017-08-29 2017-09-14 - NWZ: zmiany w RN, zmiana nazwy i przedmiotu działalności, nowa emisja
2017-06-07 2017-06-23 - WZA: przerwa w obradach do 2017-07-21, pokrycie straty, zmiany w RN, zmiana nazwy, emisja warrantów, emisja akcji serii E
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-19, pokrycie straty, obniżenie kapitału, zmiana nazwy, zmiany w statucie, scalenie akcji 10:1, emisja warrantów
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: pokrycie straty, rozszerzenie przedmiotu działalności, konwersja akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela, scalenie akcji, zmiany w statucie
2014-06-10 ZWZ 2014-06-26, godzina 12:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 11:00:00
2012-06-06 ZWZ 2012-06-22, godzina 16:00:00
2012-05-12 NWZ 2012-05-28, godzina 16:00:00
2012-04-10 NWZ 2012-04-26, godzina 16:00:00
2011-06-05 ZWZ 2011-06-21, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Albin Sebastian Prezes Zarządu 2017-09-14

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bińkowski Piotr Członek RN 2018-05-10
Gaj Władysław Członek RN 2017-09-14
Hanamov Ivan Członek RN 2018-05-10
Piasecka Emilia Członek RN 2017-09-14
Sawwidis, Alexander Ryszard Członek RN 2018-05-10

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Albin Sebastian Prezes Zarządu 2017-09-14
Wiaderek Piotr Prezes Zarządu 2013-08-09 2017-09-14 WBY, ASS
Wiaderek Piotr Prezes Zarządu 2013-05-15 WBY, ASS
Pec Andrzej Prezes Zarządu 2013-04-01 2013-05-15
Piotrowski Marcin Prezes Zarządu 2012-04-26 2013-03-31
Zieniewicz Michał Członek Zarządu 2009-02-27 2012-04-26
Chełmicki Maciej Prezes Zarządu 2009-02-27 2012-04-26

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 5 0
2016 0 0
2011 10 0