REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Open Finance (OPF)

PLOPNFN00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,26 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,26 0,23 0,44 0,62 1,34 16,72
zmiana 0,00% 13,04% -40,91% -58,06% -80,60% -98,44%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 19 332 732,38
Free float 32,92%
Liczba akcji 74 356 663
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,05
C / Z -3,09

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 20 076 299,01
Liczba akcji: 74 356 663
Liczba głosów na WZA: 74 356 663
Kapitał akcyjny: 743 566,63
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49 975 197
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,22%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 49 881 447
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,16%
Free float: 32,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 74 356 663 (100,00%) 74 356 663 (100,00%)
Getin Noble Bank SA 31 905 600 (42,91%) 31 905 600 (42,96%) OPF
Idea Money SA 13 175 847 (17,72%) 13 175 847 (17,74%) OPF
OFE Aviva Santander portfel 4 800 000 (6,46%) 4 800 000 (6,46%) FTE, LVC, INL, HRS, ABG, FRO, PWX, AMC, ULM, NVA, PKP, ESS, KST, KRU, GTC, NFT, ERB, FMF, ASE, MWT, PEP, PCM, ABS, ABE, ELT, KTY, ALR, ING, NWG, STF, ELB, PKO, HDR, SNK, LCC, ARH, CCC, MSW, TAR, UNI, PKN, SON, SKA, PFL, CNG, AMB, TRK, ECH, ACP, CAR, HRP, OPF, PGO, PHN, WPL, RMK, DOM, ORB, KGH, OVO, MIL, SWG, AML, BDX, KGN, DCR
Open Finance SA zakup akcji własnych 93 750 (0,13%) 0 (0,00%) OPF

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria F - subskrypcja prywatna 2017-05-15 15 796 027 0,01 1,16 74 356 663 743 566,63 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-30
-
seria E - subskrypcja publiczna 2017-05-15 4 203 973 0,01 1,16 58 560 636 585 606,36 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-30
-
seria E - prawo poboru 1:0,36794017 2016-08-29 - 0,01 1,16 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z HB Finanse sp. z o.o. 2016-01-14 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-01-27
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 106 663 0,01 - 54 356 663 543 566,63 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-11-18
2013-10-18
seria D - subskrypcja prywatna 2011-02-25 596 252 0,01 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja publiczna 2010-11-24 4 250 000 0,01 18,00 54 250 000 542 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-04-07
-
split 1:100 2010-11-24 - 0,01 - 50 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-03
2011-04-05
akcje zwykłe - 500 000 1,00 - 500 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2004-02-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MetLife OFE portfel 3 238 491 4,36% 3 238 491 4,36% 2018-11-29
Altus TFI SA portfele 546 396 0,73% 546 396 0,73% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 1 953 202 2,63% 1 953 202 2,63% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 598 955 0,81% 598 955 0,81% 2018-06-30
MetLife OFE portfel 4 000 000 5,38% 4 000 000 5,39% 2018-06-28
Opera TFI SA portfele 422 0,00% 422 0,00% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 173 000 0,23% 173 000 0,23% 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 122 393 0,17% 122 393 0,17% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 4 800 000 6,46% 4 800 000 6,46% 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 73 000 0,10% 73 000 0,10% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 962 533 1,29% 962 533 1,30% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 1 953 202 2,63% 1 953 202 2,63% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 2 554 000 3,44% 2 554 000 3,44% 2017-12-31
Pocztylion OFE portfel 329 000 0,44% 329 000 0,44% 2017-12-31
Ogółem 74 356 663 100,00% 74 356 663 100,00% 2017-06-30
Idea Money SA 13 175 847 17,72% 13 175 847 17,74% 2017-06-30
Getin Noble Bank SA 22 909 810 30,81% 22 909 818 30,85% 2017-06-30
Idea Money SA 7 996 600 10,75% 7 996 606 10,77% 2017-06-30
Open Finance SA zakup akcji własnych 93 750 0,13% 0 0,00% 2017-06-30
OFE Aviva Santander portfel 4 812 000 6,47% 4 812 000 6,48% 2017-06-30
Getin Noble Bank SA 31 905 600 42,91% 31 905 600 42,96% 2017-06-30
MetLife OFE portfel 4 312 000 5,80% 4 312 000 5,81% 2017-06-30
OFE Aviva Santander WZA 4 800 000 6,46% 4 800 000 6,46% 2017-01-10
MetLife OFE 3 216 000 4,33% 3 216 000 4,33% 2017-01-10
MetLife OFE portfel 4 312 000 5,80% 4 312 000 5,81% 2017-01-10
Open Finance SA zakup akcji własnych 93 750 0,13% 0 0,00% 2017-01-10
OFE Aviva Santander portfel 4 812 000 6,47% 4 812 000 6,48% 2017-01-10
Ogółem 74 356 663 100,00% 74 356 663 100,00% 2017-01-10
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 4,03% 3 000 000 4,04% 2017-01-10
Idea Money SA 7 996 606 10,75% 7 996 606 10,77% 2017-01-10
Getin Noble Bank SA 22 909 818 30,81% 22 909 818 30,85% 2017-01-10
Nationale-Nederlanden OFE 2 644 799 4,00% 2 644 799 4,00% 2016-11-15
Nationale-Nederlanden OFE 2 644 799 4,87% 2 644 799 4,87% 2016-11-15
Idea Money SA 7 996 606 14,71% 7 996 606 14,74% 2016-07-01
Idea Bank SA 0 0,00% 0 0,00% 2016-07-01
Idea Bank SA 7 991 404 14,70% 7 991 404 14,73% 2016-06-03
Idea Bank SA 7 698 951 14,16% 7 698 951 14,19% 2016-05-30
Idea Bank SA WZA 6 806 873 12,52% 6 806 873 12,54% 2016-01-14
OFE Aviva Santander WZA 4 800 000 8,83% 4 800 000 8,85% 2015-12-15
Nationale-Nederlanden OFE WZA 4 500 000 8,27% 4 500 000 8,29% 2015-12-15
OFE Aviva Santander WZA 4 800 000 8,83% 4 800 000 8,84% 2015-12-15
Kühn Maurycy 48 270 0,08% 48 270 0,08% 2014-07-03
Gradowski Wojciech 3 496 0,00% 3 496 0,00% 2014-07-03
Idea Bank SA 6 590 182 12,12% 6 590 182 12,14% 2014-06-02
Idea Bank SA 3 590 182 6,60% 3 590 182 6,61% 2014-06-02
Getin Holding SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-05-29
Kühn Maurycy 45 100 0,08% 45 100 0,08% 2014-05-27
Kühn Maurycy 40 100 0,07% 40 100 0,07% 2014-03-27
Sokalski Krzysztof 23 433 0,04% 23 433 0,04% 2013-10-18
Ogółem 54 356 663 100,00% 54 356 663 100,00% 2013-10-18
Getin Noble Bank SA 22 909 818 42,15% 22 909 818 42,22% 2013-10-18
Getin Noble Bank SA 22 909 818 42,14% 22 909 818 42,21% 2013-10-18
Getin Holding SA 3 590 182 6,60% 3 590 182 6,61% 2013-10-18
MetLife OFE 3 216 000 5,92% 3 216 000 5,93% 2013-10-18
MetLife OFE 3 216 000 5,91% 3 216 000 5,92% 2013-10-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 5,52% 3 000 000 5,53% 2013-10-18
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 5,51% 3 000 000 5,52% 2013-10-18
Nationale-Nederlanden OFE 2 990 010 5,50% 2 990 010 5,51% 2013-10-18
OFE Aviva Santander 2 828 179 5,20% 2 828 179 5,21% 2013-10-18
Gradowski Wojciech 6 666 0,01% 6 666 0,01% 2013-10-18
Baliński Remigiusz 1 610 0,00% 1 610 0,00% 2013-10-18
Open Finance SA zakup akcji własnych 93 750 0,17% 0 0,00% 2013-10-18
Sokalski Krzysztof 100 0,00% 100 0,00% 2013-10-18
Nationale-Nederlanden OFE 2 990 010 5,51% 2 990 010 5,52% 2013-09-17
Getin Noble Bank SA 22 909 818 42,23% 22 909 818 42,30% 2013-03-28
Getin Holding SA 3 590 182 6,61% 3 590 182 6,62% 2013-03-28
NN Investment Partners TFI SA 2 390 148 4,40% 2 390 148 4,41% 2013-03-04
Baliński Remigiusz 1 610 0,00% 1 610 0,00% 2013-02-21
OFE Aviva Santander 2 828 179 5,21% 2 828 179 5,22% 2013-01-21
OFE Aviva Santander 2 700 000 4,97% 2 700 000 4,98% 2013-01-18
Open Finance SA zakup akcji własnych 93 750 0,17% 0 0,00% 2012-11-29
Open Finance SA zakup akcji własnych 89 500 0,16% 0 0,00% 2012-11-28
Open Finance SA zakup akcji własnych 90 750 0,16% 0 0,00% 2012-11-28
Open Finance SA zakup akcji własnych 86 753 0,15% 0 0,00% 2012-11-26
Open Finance SA zakup akcji własnych 84 795 0,15% 0 0,00% 2012-11-23
Open Finance SA zakup akcji własnych 79 905 0,14% 0 0,00% 2012-11-22
Open Finance SA zakup akcji własnych 79 021 0,14% 0 0,00% 2012-11-21
Open Finance SA zakup akcji własnych 69 800 0,12% 0 0,00% 2012-11-20
Open Finance SA zakup akcji własnych 63 800 0,11% 0 0,00% 2012-11-19
Open Finance SA zakup akcji własnych 54 100 0,09% 0 0,00% 2012-11-15
Open Finance SA zakup akcji własnych 49 021 0,09% 0 0,00% 2012-10-30
Open Finance SA zakup akcji własnych 48 561 0,08% 0 0,00% 2012-10-29
Open Finance SA zakup akcji własnych 40 200 0,07% 0 0,00% 2012-10-26
Open Finance SA zakup akcji własnych 26 968 0,04% 0 0,00% 2012-10-24
Open Finance SA zakup akcji własnych 25 207 0,04% 0 0,00% 2012-10-23
Open Finance SA zakup akcji własnych 21 861 0,04% 0 0,00% 2012-10-22
Open Finance SA zakup akcji własnych 21 851 0,04% 0 0,00% 2012-10-18
Open Finance SA zakup akcji własnych 119 636 0,22% 0 0,00% 2012-10-17
Open Finance SA zakup akcji własnych 118 743 0,21% 0 0,00% 2012-10-16
Open Finance SA zakup akcji własnych 113 743 0,20% 0 0,00% 2012-10-15
Open Finance SA zakup akcji własnych 99 000 0,18% 0 0,00% 2012-10-11
Open Finance SA zakup akcji własnych 81 767 0,15% 0 0,00% 2012-10-10
Open Finance SA zakup akcji własnych 64 802 0,11% 0 0,00% 2012-10-08
NN Investment Partners TFI SA 2 560 723 4,72% 2 560 723 4,72% 2012-10-05
Open Finance SA zakup akcji własnych 62 571 0,11% 0 0,00% 2012-10-04
NN Investment Partners TFI SA 2 783 665 5,13% 2 783 665 5,13% 2012-10-04
Open Finance SA zakup akcji własnych 50 382 0,09% 0 0,00% 2012-10-03
Open Finance SA zakup akcji własnych 123 131 0,22% 0 0,00% 2012-10-02
Open Finance SA zakup akcji własnych 110 800 0,20% 0 0,00% 2012-10-01
Open Finance SA zakup akcji własnych 82 664 0,15% 0 0,00% 2012-09-27
Open Finance SA zakup akcji własnych 78 758 0,14% 0 0,00% 2012-09-26
Open Finance SA zakup akcji własnych 64 224 0,11% 0 0,00% 2012-09-24
Open Finance SA zakup akcji własnych 46 600 0,08% 0 0,00% 2012-09-21
Open Finance SA zakup akcji własnych 30 297 0,05% 0 0,00% 2012-09-20
Open Finance SA zakup akcji własnych 18 976 0,03% 0 0,00% 2012-09-18
Open Finance SA zakup akcji własnych 8 906 0,01% 0 0,00% 2012-09-14
Open Finance SA zakup akcji własnych 7 500 0,01% 0 0,00% 2012-09-13
NN Investment Partners TFI SA 2 726 078 5,02% 2 726 078 5,02% 2012-08-09
NN Investment Partners TFI SA 2 543 111 4,68% 2 543 111 4,68% 2012-07-17
NN Investment Partners TFI SA 2 759 097 5,08% 2 759 097 5,08% 2012-07-16
Getin Noble Bank SA 26 500 000 48,84% 26 500 000 48,94% 2012-06-06
BZ WBK Asset Management SA 2 656 159 4,89% 2 656 159 4,89% 2012-05-20
BZ WBK Asset Management SA 2 400 815 4,42% 240 815 0,44% 2012-05-14
Czarnecki Leszek pośrednio przez LC Corp BV 3 000 000 5,53% 3 000 000 5,53% 2011-10-24
Sokalski Krzysztof 100 0,00% 100 0,00% 2011-09-05
NN Investment Partners TFI SA 3 432 298 6,32% 3 432 298 6,32% 2011-07-01
NN Investment Partners TFI SA 3 002 298 5,53% 3 002 298 5,53% 2011-07-01
BZ WBK Asset Management SA 2 792 752 5,14% 2 792 752 5,14% 2011-05-13
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank SA 0 0,00% 0 0,00% 2011-05-12
MetLife OFE 3 216 000 5,92% 3 216 000 5,92% 2011-04-12
UniCredit SpA w tym: 3022 PDA 3 022 0,00% 3 022 0,00% 2011-04-08
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank SA 26 500 000 48,84% 26 500 000 48,84% 2011-04-07
BZ WBK Asset Management SA 2 700 000 4,97% 2 700 000 4,97% 2011-04-05
UniCredit SpA w tym: 4226500 PDA 4 226 500 7,79% 4 226 500 7,79% 2011-04-05
Ogółem 54 250 000 100,00% 54 250 000 100,00% 2011-04-05
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 29 500 000 54,37% 29 500 000 54,37% 2011-04-05
BZ WBK Asset Management SA 2 563 590 4,72% 2 563 590 4,72% 2011-04-05
Baliński Remigiusz 3 219 0,00% 3 219 0,00% 2011-04-05
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 29 500 000 58,99% 29 500 000 58,99% 2011-04-01
Czarnecki Leszek pośrednio przez Getin Noble Bank i Home Broker 50 000 000 100,00% 50 000 000 100,00% 2011-03-10
Ogółem 50 000 000 100,00% 50 000 000 100,00% 2010-12-03

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2012-09-28 2012-10-19 1,01690 0,27 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2016-11-30 seria E - prawo poboru 1:0,638 (emisja nie została zarejestrowana) 54356663:20000000 1,0298 1,16 20 000 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-01-22 2019-02-07 - NWZ: obniżenie kapitału, zmiana oznaczenia akcji, scalenie akcji 6:1
2018-07-17 2018-08-02 - NWZ: emisja prywatna akcje serii G i podziała akcji serii F
2018-01-16 2018-02-01 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-11 2017-06-27 - WZA: pokrycie straty
2017-04-29 2017-05-15 - NWZA: emisja akcji serii E i F
2016-10-30 2016-11-15 - NWZA: zmiany w RN
2016-09-18 2016-10-04 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-08-13 2016-08-29 - NWZA: emisja akcji serii E (PP 1:0,36794017), zmiany w RN
2016-05-18 2016-06-03 - WZA: podział zysku
2015-12-29 2016-01-14 - NWZA: połączenie z HB Finanse sp. z o.o.
2015-11-29 2015-12-15 - NWZA: zmiany w RN, połączenie z HB Finanse sp. z o.o.
2015-05-10 ZWZ 2015-05-26, godzina 10:00:00
2014-11-16 NWZ 2014-12-02, godzina 09:30:00
2014-04-26 ZWZ 2014-05-12, godzina 10:00:00
2013-12-22 NWZ 2014-01-07, godzina 11:00:00
2013-06-12 ZWZ 2013-06-28, godzina 10:00:00
2012-08-21 NWZ 2012-09-06, godzina 10:00:00
2012-06-12 ZWZ 2012-06-28, godzina 10:00:00
2011-06-04 ZWZ 2011-06-20, godzina 12:00:00
2011-05-14 ZWZ 2011-05-30, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tomicka-Zawora, Joanna Prezes Zarządu 2018-04-11
Żuberek Marek Wiceprezes Zarządu 2018-07-10
Kamińska Helena Członek Zarządu 2013-12-13

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lisik Jacek Przewodniczący RN 2016-11-15 GNB
Czarnecki Leszek Wiceprzewodniczący RN 2016-11-21 GTN, GNB, IDA, ERP, GNB
Kaczmarek Filip Członek RN 2018-06-26
Kleczkiewicz Maciej Członek RN 2018-02-01 GNB
Lubczyńska Izabela Członek RN 2013-06-27 GTN, IDA
Wlazło Stanisław Członek RN 2016-11-15 GTN

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Żuberek Marek Wiceprezes Zarządu 2018-07-10
Tomicka-Zawora, Joanna Prezes Zarządu 2018-04-11
Spławski Paweł Członek Zarządu 2017-06-01 2017-10-31
Guberow Przemysław Wiceprezes Zarządu 2016-02-01 2018-06-15
Guberow Przemysław Wiceprezes Zarządu 2016-02-01
Guberow Przemysław Prezes Zarządu 2016-02-01
Komar Paweł Członek Zarządu 2015-09-08 2018-06-29
Komar Paweł Członek Zarządu 2015-09-08 2018-09-08
Łukasiewicz Magdalena Członek Zarządu 2014-09-30 2016-12-01
Kamińska Helena Członek Zarządu 2013-12-13
Kühn Maurycy Prezes Zarządu 2013-12-09 2016-02-01 GNB
Spyra Krzysztof Prezes Zarządu 2010-12-09 2013-12-09 EMT, GNB
Sokalski Krzysztof Członek Zarządu 2010-12-09 2014-09-30
Gradowski Wojciech Członek Zarządu 2010-12-09 2014-09-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 3 892 4 103
2016 3 533 3 684
2015 3 018 3 434
2014 2 617 3 178
2013 303 3 124
2012 415 2 890
2011 1 534 2 127
2010 1 231 1 232
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA