REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Merlin Group (MRG)

PLADMSV00013

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,1780 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,2200 0,1435 0,3040 0,3600 0,4300 0,7100
zmiana -19,09% 24,04% -41,45% -50,56% -58,60% -74,93%
NCIndex (zmiana) -0,68% -0,81% -11,05% 9,29% -9,99% -32,83%
Na tle NCIndex (pp) -18,41 24,86 -30,39 -59,85 -48,61 -42,10

Dane rynkowe

Kapitalizacja 31 289 923,13
Free float 16,31%
Liczba akcji 175 786 085
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,69
C / Z -1,05

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 39 727 655,21
Liczba akcji: 175 786 085
Liczba głosów na WZA: 175 786 085
Kapitał akcyjny: 17 578 608,50
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 123 890
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,70%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 147 123 890
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 83,70%
Free float: 16,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 175 786 085 (100,00%) 175 786 085 (100,00%)
ATP FIZ AN 92 354 585 (52,54%) 92 354 585 (52,54%) MRG
Wipol sp. z o.o. 21 759 000 (12,38%) 21 759 000 (12,38%) MRG
Fryda Marcin 19 190 305 (10,92%) 19 190 305 (10,92%) MRG
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 (7,86%) 13 820 000 (7,86%) VOT, MRG, BDZ, CZT, NEM, ETX, PSW, CCS, FAM, SKH, DKR, SUL, RDL, LKS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria L - subskrypcja prywatna 2019-02-06 66 010 000 0,10 0,20 175 786 085 17 578 608,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-04-09
-
seria K - subskrypcja prywatna 2018-03-29 10 000 000 0,10 0,30 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria J - subskrypcja prywatna 2018-03-29 20 000 000 0,10 0,10 109 776 085 10 977 608,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2019-04-09
-
seria I - subskrypcja prywatna 2017-11-03 14 800 000 0,10 - 89 776 085 8 977 608,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-11-21
-
seria H - subskrypcja prywatna 2017-07-06 13 820 000 0,10 - 74 976 085 7 497 608,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-06
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-04-28 6 320 860 0,10 0,75 61 156 085 6 115 608,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-04
-
seria F - subskrypcja prywatna 2017-04-21 3 500 000 0,10 0,50 54 835 225 5 483 522,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-04-28
-
seria E - prawo poboru 1:4,146 2016-11-22 9 875 225 0,10 0,50 51 335 225 5 133 522,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-04-21
-
seria D - subskrypcja prywatna 2016-11-22 40 000 000 0,10 0,50 41 460 000 4 146 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-14
-
zmiana firmy z AdMassive SA na Merlin Group SA 2016-11-22 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-03-14
-
zmiana firmy z AdMassive SA na AdMassive Group SA 2013-01-08 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - oferta menedżerska 2013-01-08 135 000 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2013-01-08 110 000 0,10 10,00 1 460 000 146 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-05-06
-
seria B - subskrypcja prywatna 2012-02-15 350 000 0,10 7,00 1 350 000 135 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-05-23
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-10-07 1 000 000 0,10 0,10 1 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-11-28
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wipol sp. z o.o. 21 759 000 12,38% 21 759 000 12,38% 2019-04-09
Fryda Marcin 19 190 305 10,92% 19 190 305 10,92% 2019-04-09
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 7,86% 13 820 000 7,86% 2019-04-09
Ogółem 175 786 085 100,00% 175 786 085 100,00% 2019-04-09
Topmall AG 7 456 341 4,24% 7 456 341 4,24% 2019-04-09
ATP FIZ AN 92 354 585 52,54% 92 354 585 52,54% 2019-04-09
ATP FIZ AN 50 256 585 28,59% 50 256 585 28,59% 2019-04-09
Fryda Marcin 14 505 305 8,25% 14 505 305 8,25% 2019-04-09
ATP FIZ AN 50 256 585 55,98% 50 256 585 55,41% 2018-12-12
Fryda Marcin 14 505 305 16,16% 14 505 305 15,99% 2018-12-12
Fryda Marcin 10 125 305 11,28% 10 125 305 11,16% 2018-08-28
Szczepański Łukasz 3 283 286 3,66% 3 283 286 3,62% 2018-08-28
Szczepański Łukasz 7 082 474 7,89% 7 895 924 8,71% 2018-04-13
Szczepański Łukasz 20 082 474 22,37% 20 082 474 22,14% 2018-04-13
Datamill Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2018-04-13
ATP FIZ AN 40 160 000 44,73% 40 160 000 44,28% 2018-04-13
ATP FIZ AN 22 610 000 25,18% 22 610 000 24,93% 2017-11-21
Topmall AG 7 456 341 8,31% 7 456 341 8,22% 2017-11-21
ATP FIZ AN 7 810 000 8,70% 7 810 000 8,61% 2017-11-21
Fryda Marcin 6 587 743 7,34% 6 587 743 7,26% 2017-11-21
Ogółem 89 776 085 100,00% 90 699 304 100,00% 2017-11-21
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 15,39% 13 820 000 15,24% 2017-11-21
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 25,82% 23 182 474 25,56% 2017-11-21
Fryda Marcin 6 587 743 8,79% 6 587 743 8,68% 2017-10-06
ATP FIZ AN 7 810 000 10,42% 7 810 000 10,29% 2017-10-06
Ogółem 74 976 085 100,00% 75 899 304 100,00% 2017-10-06
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 30,92% 23 182 474 30,54% 2017-10-06
Copernicus Capital TFI SA poprzez fundusz inwestycyjny 13 820 000 18,43% 13 820 000 18,21% 2017-10-06
Topmall AG 7 456 341 9,95% 7 456 341 9,82% 2017-10-06
ATP FIZ AN 7 810 000 12,77% 7 810 000 12,58% 2017-10-06
ATP FIZ AN 4 810 000 7,87% 4 810 000 7,75% 2017-10-04
Topmall AG 7 456 341 12,19% 7 456 341 12,01% 2017-10-04
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 37,91% 23 182 474 37,34% 2017-10-04
Fryda Marcin 6 587 743 10,77% 6 587 743 10,61% 2017-10-04
Ogółem 61 156 085 100,00% 62 079 304 100,00% 2017-10-04
Datamill Investments Ltd. 23 182 474 42,28% 23 182 474 41,58% 2017-06-14
ATP FIZ AN 4 810 000 8,77% 4 810 000 8,63% 2017-06-02
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 40,79% 22 369 024 40,12% 2017-04-28
Fryda Marcin 6 587 743 12,01% 6 587 743 11,81% 2017-04-28
Ogółem 54 835 225 100,00% 55 758 444 100,00% 2017-04-28
Topmall AG 7 456 341 13,60% 7 456 341 13,37% 2017-04-28
Ogółem 51 335 225 100,00% 52 258 444 100,00% 2017-04-21
Topmall AG 7 456 341 14,52% 7 456 341 14,27% 2017-04-21
Fryda Marcin 6 587 743 12,83% 6 587 743 12,61% 2017-04-21
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 43,57% 22 369 024 42,80% 2017-04-21
Topmall AG 7 456 341 17,98% 7 456 341 17,59% 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 53,95% 22 369 024 52,78% 2017-03-27
Fryda Marcin 6 587 743 15,89% 6 587 743 15,54% 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 22 369 024 53,95% 223 690 274 527,78% 2017-03-27
Datamill Investments Ltd. 813 450 1,96% 1 626 900 3,84% 2017-03-14
Ogółem 41 460 000 100,00% 42 383 219 100,00% 2017-03-14
Sznyra, Marcin Szymon 0 0,00% 0 0,00% 2016-10-20
Datamill Investments Ltd. 813 450 55,72% 1 626 900 68,26% 2016-10-20
Datamill Investments Ltd. 813 450 55,72% 813 450 34,13% 2016-10-20
ClickAd SA 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-02
Sznyra, Marcin Szymon 813 450 55,71% 1 626 900 68,26% 2014-11-17
ClickAd SA 813 450 55,71% 1 626 900 68,26% 2014-08-14
Investors TFI SA 114 849 7,86% 114 849 4,81% 2014-03-04
Avenzaco Capital Ltd. 813 450 55,00% 1 626 900 68,00% 2013-12-16
Avenzaco Capital Ltd. 813 450 55,71% 1 626 900 68,26% 2013-12-16
ClickAd SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-12-16
Kenedix Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-09-30
Michalczyk Rafał 0 0,00% 0 0,00% 2013-09-30
Flexaret Investment Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2013-09-30
Investors TFI SA 197 500 13,52% 197 500 8,28% 2013-09-30
Company Daverlo Ltd. 171 332 11,73% 171 332 7,18% 2013-09-30
ClickAd SA 813 450 55,71% 1 629 900 68,39% 2013-09-30
Company Daverlo Ltd. 171 332 11,00% 171 332 7,00% 2013-09-30
Ogółem 1 460 000 100,00% 2 383 219 100,00% 2013-05-06
Kenedix Investments Ltd. 662 870 45,40% 1 325 740 55,62% 2013-05-06
Investors TFI SA 167 500 11,47% 167 500 7,02% 2013-05-06
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,38% 157 126 6,59% 2013-05-06
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,04% 117 500 4,93% 2013-05-06
Michalczyk Rafał 200 000 13,69% 400 000 16,78% 2013-05-06
Grabczyk, Jakub Rafał 5 000 0,37% 10 000 0,42% 2012-11-19
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,70% 117 500 5,00% 2012-06-21
Company Daverlo Ltd. 117 500 8,70% 117 500 5,16% 2012-06-21
Investors TFI SA 167 500 12,40% 167 500 7,12% 2012-06-20
Investors TFI SA 167 500 12,40% 167 500 7,36% 2012-06-20
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,81% 157 126 6,68% 2012-06-20
Flexaret Investment Ltd. 78 563 5,81% 157 126 6,91% 2012-06-20
Kenedix Investments Ltd. 662 870 49,10% 1 325 740 56,41% 2012-06-11
Kenedix Investments Ltd. 662 870 49,10% 1 325 740 58,31% 2012-06-11
Michalczyk Rafał 200 000 14,81% 400 000 17,59% 2012-06-11
Grabczyk, Jakub Rafał 5 000 0,37% 10 000 0,42% 2012-06-11
Michalczyk Rafał 200 000 14,81% 400 000 17,02% 2012-06-11
Ogółem 1 350 000 100,00% 2 273 219 100,00% 2012-05-23
Ogółem 1 350 000 100,00% 2 350 000 100,00% 2012-05-23

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2016-12-16 seria E - prawo poboru 1000:4146 1,3266 0,50 10 000 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-08 2019-06-24 - ZWZ: pokrycie straty, zmiana oznaczenia akcji, zmiany w RN
2018-03-13 2018-03-29 - NWZA: emisja warrantów serii B i akcji serii J
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-11-06 2016-11-22 - NWZA: emisja akcji serii D, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-07-04 2016-07-20 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-07-12 2015-07-28 - WZA: podział zysku
2015-02-09 NWZ 2015-02-25, godzina 12:00:00
2014-09-08 ZWZ 2014-09-24, godzina 12:00:00
2013-06-03 ZWZ 2013-06-19, godzina 12:00:00
2013-05-21 NWZ 2013-06-06, godzina 12:00:00
2012-12-23 NWZ 2013-01-08, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Opala Anna Prezes Zarządu 2019-03-28
Barabasz Kamila Członek Zarządu 2019-03-28

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Czichon Przemysław Przewodniczący RN 2017-06-29
Loose Marek Wiceprzewodniczący RN 2016-11-22
Fryda Marcin Członek RN 2016-11-22
Mońka Beata Członek RN 2016-11-22
Tigipko Viktoria Członek RN 2017-06-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Opala Anna Prezes Zarządu 2019-03-28
Barabasz Kamila Członek Zarządu 2019-03-28
Jabłczyński Jacek Członek Zarządu 2017-02-24 2019-03-28
Szczepański Łukasz Prezes Zarządu 2016-10-20 2019-03-28
Friedman Marek Wiceprezes Zarządu 2016-10-20 2017-12-29
Barański Łukasz Prezes Zarządu 2014-12-16 2016-10-20
Michalczyk Rafał Członek Zarządu 2013-10-07 2014-08-29
Szymczak Marcin Prezes Zarządu 2013-02-24 2013-05-28
Grabczyk, Jakub Rafał Członek Zarządu 2011-10-07 2012-11-19
Michalczyk Rafał Prezes Zarządu 2011-10-07 2013-02-24

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 4 22
2016 0 4
2015 0 0
2014 0 0
2013 1 5
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA