REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Mercator Medical (MRC)

PLMRCTR00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 6,8000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 10,8000 12,6500 13,6500 15,7000 18,3500 13,1400
zmiana -37,04% -46,25% -50,18% -56,69% -62,94% -48,25%
WIG (zmiana) -0,10% 0,20% 1,03% 7,53% 0,46% 18,25%
Na tle WIG (pp) -36,94 -46,45 -51,21 -64,22 -63,41 -66,50
WIG-Poland (zmiana) -0,13% 0,17% 0,96% 7,62% 0,45% 17,81%
Na tle WIG-Poland (pp) -36,91 -46,42 -51,15 -64,30 -63,39 -66,06
InvestorMS (zmiana) -0,39% -1,42% 3,44% 4,80% -10,58% 13,60%
Na tle InvestorMS (pp) -36,65 -44,83 -53,62 -61,49 -52,36 -61,85

Dane rynkowe

Kapitalizacja 72 005 880,00
Free float 39,79%
Liczba akcji 10 589 100
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,54
C / Z 9,64

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 72 005 880,00
Liczba akcji: 10 589 100
Liczba głosów na WZA: 14 695 850
Kapitał akcyjny: 10 589 100,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 375 964
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,21%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 482 714
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,33%
Free float: 39,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 10 589 100 (100,00%) 14 695 850 (100,00%)
Anabaza Ltd. 6 375 964 (60,21%) 10 482 714 (71,33%) MRC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - oferta menedżerska 2018-04-12 120 000 1,00 17,50 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Plakentia Holdings Ltd. 2017-08-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 145 700 1,00 - 10 589 100 10 589 100,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-12
2017-02-07
seria G - subskrypcja publiczna 2015-12-07 1 800 000 1,00 17,50 10 443 400 10 443 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-21
seria F - oferta menedżerska 2013-08-14 225 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja publiczna 2013-03-20 2 160 850 1,00 - 8 643 400 8 643 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
-
2014-01-17
renumeracja akcji: seria A1, A2, B, C, D1, D2 2012-10-10 - 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
-
split 1:50 2012-10-10 - 1,00 - 6 482 550 6 482 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
-
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-03 86 434 50,00 - 129 651 6 482 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-30
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-09 3 217 50,00 - 43 217 2 160 850,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2008-07-07
2014-01-17
seria B - subskrypcja prywatna 2006-06-28 30 000 50,00 - 40 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2006-09-15
2014-01-17
seria A - akcje założycielskie 1996-02-17 10 000 50,00 50,00 10 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-08-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Aegon portfele 70 000 0,66% 70 000 0,48% 2018-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 630 000 5,94% 630 000 4,28% 2018-12-31
Anabaza Ltd. 6 375 964 60,21% 10 482 714 71,33% 2018-12-28
Żyznowski Wiesław 174 830 1,65% 174 830 1,19% 2018-12-28
TFI Allianz Polska SA portfele 50 886 0,48% 50 886 0,35% 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 140 089 1,32% 140 089 0,95% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 257 127 2,43% 257 127 1,75% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 210 0,00% 210 0,00% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 8 105 0,08% 8 105 0,06% 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 16 802 0,16% 16 802 0,11% 2018-06-30
Żyznowski Wiesław NWZ 716 635 6,77% 1 423 040 9,68% 2017-08-21
Nationale-Nederlanden OFE portfel 530 000 5,01% 530 000 3,61% 2016-12-31
Żyznowski Wiesław 716 635 6,77% 1 348 440 9,18% 2016-12-12
Ogółem 10 589 100 100,00% 14 695 850 100,00% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22% 9 219 104 62,73% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22% 9 215 868 62,71% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,97% 9 215 868 63,34% 2016-10-04
Anabaza Ltd. 5 698 768 5,46% 9 173 713 63,05% 2016-10-04
Żyznowski Wiesław 716 635 6,86% 1 348 440 9,27% 2016-10-04
Pioneer Pekao IM SA 717 677 6,87% 717 677 4,93% 2016-10-04
Pioneer Pekao IM SA 644 955 6,18% 644 955 4,43% 2016-10-04
Ogółem 10 443 400 100,00% 14 550 150 100,00% 2016-10-04
Żyznowski Wiesław 716 635 8,29% 1 348 440 10,58% 2016-09-23
Żyznowski Wiesław 715 875 8,28% 1 347 680 10,57% 2016-09-05
Anabaza Ltd. 5 698 768 65,93% 9 173 713 71,95% 2016-09-05
Pioneer Pekao IM SA 717 677 8,30% 717 677 5,63% 2016-09-05
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd.; WZA 6 366 784 73,66% 10 518 870 82,49% 2015-12-07
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 366 784 73,66% 10 473 534 82,14% 2014-04-01
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 356 784 73,54% 10 463 534 82,06% 2014-03-31
Ogółem 8 643 400 100,00% 12 750 150 100,00% 2013-11-21
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 73,09% 10 424 800 81,76% 2013-11-21
Sitko Monika 164 500 1,90% 164 500 1,29% 2013-11-21
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 97,46% 10 424 800 98,44% 2013-10-18
Sitko Monika 164 500 2,53% 164 500 1,55% 2013-10-18
Ogółem 6 482 550 100,00% 10 589 300 100,00% 2012-10-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2017-07-11 2017-07-18 1,00691 0,13 PLN -
2015-07-02 2015-07-19 1,01425 0,25 PLN -
2014-07-08 2014-07-25 1,00241 0,03 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-03-27 2018-04-12 - NWZA: zmiany w RN
2017-11-14 2017-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2017-08-05 2017-08-21 - NWZA: połączenie z Plakentia Holdings Ltd.
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,13 PLN, zmiany w statucie
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-04-19 2016-05-05 - NWZA: zgoda na zawarcie umowy pożyczki
2015-11-21 2015-12-07 - NWZA: emisja akcji serii G, zmiany w statucie
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,25 PLN, zmiany w RN
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żyznowski Wiesław Prezes Zarządu 2010-09-16
Michnowski Leszek Wiceprezes Zarządu 2013-04-01
Durakiewicz Monika Członek Zarządu 2017-08-30
Kruszewski Witold Członek Zarządu 2015-11-20

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dietl Marek Członek RN 2016-06-29 GPW, TEX
Karasiński Jarosław Członek RN 2014-06-30 MDI, JHM, ARM
Solorz Piotr Członek RN 2010-09-16 MLS
Stolarczyk-Zadęcka, Gabriela Członek RN 2018-04-12
Słowiaczek Marian Członek RN 2010-09-16

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Durakiewicz Monika Członek Zarządu 2017-08-30
Kruszewski Witold Członek Zarządu 2015-11-20
Michnowski Leszek Wiceprezes Zarządu 2013-04-01
Żyznowski Wiesław Prezes Zarządu 2010-09-16
Sitko Monika Wiceprezes Zarządu 2010-09-16 2017-08-21

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 135 946
2017 135 946
2016 128 607
2015 108 495
2014 102 495
2013 86 349
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA