REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Mercator Medical (MRC)

PLMRCTR00015

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 106,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 81,2000 47,5000 32,1000 10,3000 6,7500 17,6900
zmiana 30,54% 123,16% 230,22% 929,13% 1 470,37% 499,21%
WIG (zmiana) 3,04% -0,00% 18,34% -12,13% -15,07% -2,09%
Na tle WIG (pp) 27,50 123,16 211,88 941,26 1 485,44 501,29
mWIG40TR (zmiana) 3,31% 1,00% 22,07% -8,17% -9,83% 14,63%
Na tle mWIG40TR (pp) 27,24 122,16 208,15 937,29 1 480,20 484,58
WIG-Poland (zmiana) 1,99% -1,02% 17,25% -12,95% -15,84% -3,42%
Na tle WIG-Poland (pp) 28,56 124,18 212,97 942,08 1 486,21 502,63
InvestorMS (zmiana) 2,47% 3,66% 30,23% 1,79% -1,62% 6,55%
Na tle InvestorMS (pp) 28,07 119,50 199,98 927,34 1 471,99 492,66
mWIG40 (zmiana) 3,23% 0,87% 21,31% -8,74% -11,60% -0,29%
Na tle mWIG40 (pp) 27,31 122,29 208,91 937,87 1 481,97 499,50

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 123 961 884,00
Free float 36,52%
Liczba akcji 10 603 414
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 7,32
C / Z 49,62

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 009 445 012,80
Liczba akcji: 10 603 414
Liczba głosów na WZA: 14 710 164
Kapitał akcyjny: 10 603 414,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 928 189
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,33%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 828 304
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,61%
Free float: 34,67%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 10 603 414 (100,00%) 14 710 164 (100,00%)
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 (63,48%) 10 828 304 (74,61%) MRC
Mercator Medical SA 196 635 (1,85%) 0 (0,00%) MRC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 14 314 1,00 - 10 603 414 10 603 414,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-06-18
-
seria H - oferta menedżerska 2018-04-12 120 000 1,00 17,50 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
połączenie z Plakentia Holdings Ltd. 2017-08-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 145 700 1,00 - 10 589 100 10 589 100,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-12
2017-02-07
seria G - subskrypcja publiczna 2015-12-07 1 800 000 1,00 17,50 10 443 400 10 443 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-10-21
seria F - oferta menedżerska 2013-08-14 225 000 1,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja publiczna 2013-03-20 2 160 850 1,00 - 8 643 400 8 643 400,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
-
2014-01-17
renumeracja akcji: seria A1, A2, B, C, D1, D2 2012-10-10 - 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
-
split 1:50 2012-10-10 - 1,00 - 6 482 550 6 482 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-24
-
seria D - subskrypcja prywatna 2011-11-03 86 434 50,00 - 129 651 6 482 550,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-01-30
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-06-09 3 217 50,00 - 43 217 2 160 850,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2008-07-07
2014-01-17
seria B - subskrypcja prywatna 2006-06-28 30 000 50,00 - 40 000 2 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-10-18
2006-09-15
2014-01-17
seria A - akcje założycielskie 1996-02-17 10 000 50,00 50,00 10 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2001-08-31
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 63,48% 10 828 304 74,61% 2020-06-18
Mercator Medical SA 196 635 1,85% 0 0,00% 2020-06-18
Ogółem 10 603 414 100,00% 14 710 164 100,00% 2020-06-18
Mercator Medical SA 196 635 1,86% 0 0,00% 2020-06-17
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 63,48% 10 828 304 73,68% 2019-12-10
Żyznowski Wiesław bezpośrednio, wraz z Anabaza Ltd. 6 731 554 63,57% 10 828 304 74,68% 2019-12-10
NN OFE portfel 630 000 5,94% 630 000 4,28% 2018-12-31
Aegon OFE portfele 70 000 0,66% 70 000 0,48% 2018-12-31
Żyznowski Wiesław 174 830 1,65% 174 830 1,19% 2018-12-28
Skarbiec TFI SA portfele 210 0,00% 210 0,00% 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 257 127 2,43% 257 127 1,75% 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 140 089 1,32% 140 089 0,95% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 50 886 0,48% 50 886 0,35% 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 16 802 0,16% 16 802 0,11% 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 8 105 0,08% 8 105 0,06% 2018-06-30
Żyznowski Wiesław NWZ 716 635 6,77% 1 423 040 9,68% 2017-08-21
NN OFE portfel 530 000 5,01% 530 000 3,61% 2016-12-31
Ogółem 10 589 100 100,00% 14 695 850 100,00% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22% 9 219 104 62,73% 2016-12-12
Żyznowski Wiesław 716 635 6,77% 1 348 440 9,18% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,22% 9 215 868 62,71% 2016-12-12
Anabaza Ltd. 5 740 923 54,97% 9 215 868 63,34% 2016-10-04
Anabaza Ltd. 5 698 768 5,46% 9 173 713 63,05% 2016-10-04
Żyznowski Wiesław 716 635 6,86% 1 348 440 9,27% 2016-10-04
Ogółem 10 443 400 100,00% 14 550 150 100,00% 2016-10-04
Pioneer Pekao IM SA 717 677 6,87% 717 677 4,93% 2016-10-04
Pioneer Pekao IM SA 644 955 6,18% 644 955 4,43% 2016-10-04
Żyznowski Wiesław 716 635 8,29% 1 348 440 10,58% 2016-09-23
Anabaza Ltd. 5 698 768 65,93% 9 173 713 71,95% 2016-09-05
Żyznowski Wiesław 715 875 8,28% 1 347 680 10,57% 2016-09-05
Pioneer Pekao IM SA 717 677 8,30% 717 677 5,63% 2016-09-05
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd.; WZA 6 366 784 73,66% 10 518 870 82,49% 2015-12-07
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 366 784 73,66% 10 473 534 82,14% 2014-04-01
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 356 784 73,54% 10 463 534 82,06% 2014-03-31
Sitko Monika 164 500 1,90% 164 500 1,29% 2013-11-21
Ogółem 8 643 400 100,00% 12 750 150 100,00% 2013-11-21
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 73,09% 10 424 800 81,76% 2013-11-21
Sitko Monika 164 500 2,53% 164 500 1,55% 2013-10-18
Żyznowski Wiesław wraz z Anabaza Ltd. 6 318 050 97,46% 10 424 800 98,44% 2013-10-18
Ogółem 6 482 550 100,00% 10 589 300 100,00% 2012-10-24

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2020-06-19 2020-06-26 1,00769 0,50 PLN -
2017-07-11 2017-07-18 1,00691 0,13 PLN -
2015-07-02 2015-07-19 1,01425 0,25 PLN -
2014-07-08 2014-07-25 1,00241 0,03 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-05-18 2020-06-03 - ZWZ: pokrycie straty za rok 2019, wypłata dywidendy - 0,50 PLN
2019-05-22 2019-06-07 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-03-27 2018-04-12 - NWZA: zmiany w RN
2017-11-14 2017-11-30 - NWZA: zmiany w RN
2017-08-05 2017-08-21 - NWZA: połączenie z Plakentia Holdings Ltd.
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: wypłata dywidendy - 0,13 PLN, zmiany w statucie
2016-06-13 2016-06-29 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-04-19 2016-05-05 - NWZA: zgoda na zawarcie umowy pożyczki
2015-11-21 2015-12-07 - NWZA: emisja akcji serii G, zmiany w statucie
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,25 PLN, zmiany w RN
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żyznowski Wiesław Prezes Zarządu 2010-09-16
Krezymon Dariusz Członek Zarządu 2019-11-07
Kruszewski Witold Członek Zarządu 2015-11-20 BAL
Żyznowska Monika Członek Zarządu 2019-05-17

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Baran Magda Członek RN 2015-06-24
Karasiński Jarosław Członek RN 2014-06-30 PJP, JHM, MDI, ARM
Solorz Piotr Członek RN 2010-09-16 MLS
Stolarczyk-Zadęcka, Gabriela Członek RN 2018-04-12
Słowiaczek Marian Członek RN 2010-09-16
Żyznowska Urszula Członek RN 2019-06-07

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Krezymon Dariusz Członek Zarządu 2019-11-07 3000-01-01
Żyznowska Monika Członek Zarządu 2019-05-17 3000-01-01
Durakiewicz Monika Członek Zarządu 2017-08-30 2019-05-17
Kruszewski Witold Członek Zarządu 2015-11-20 3000-01-01 BAL
Michnowski Leszek Wiceprezes Zarządu 2013-04-01 2019-10-29
Sitko Monika Wiceprezes Zarządu 2010-09-16 2017-08-21
Żyznowski Wiesław Prezes Zarządu 2010-09-16 3000-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 151 1 252
2018 151 1 252
2017 135 946
2016 128 607
2015 108 495
2014 102 495
2013 86 349
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA