Notowania spółki

Medicofarma Biotech (MDB)

PLINBOK00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,9900 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,0600 3,3850 3,4500 4,2800 0,8950 0,6200
zmiana -2,29% -11,67% -13,33% -30,14% 234,08% 382,26%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 203 255 117,00
Free float 9,04%
Liczba akcji 67 978 300
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -1 315,73
C / Z -302,01

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 203 255 117,00
Liczba akcji: 67 978 300
Liczba głosów na WZA: 67 978 300
Kapitał akcyjny: 6 797 830,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 830 469
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,96%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61 830 469
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,96%
Free float: 9,04%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 67 978 300 (100,00%) 67 978 300 (100,00%)
Medicofarma bezpośrednio, wraz z Vitama SA 61 830 469 (90,96%) 61 830 469 (90,96%) MDB

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria H - subskrypcja prywatna 2020-12-02 8 541 667 0,10 0,24 67 978 300 6 797 830,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-06-25
-
seria G - subskrypcja prywatna 2020-12-02 52 638 803 0,10 0,24 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-06-25
-
zmiana firmy z InBook SA na Medicofarma Biotech SA 2020-12-02 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2021-02-01
-
seria F - subskrypcja prywatna - 700 000 0,10 - 6 797 830 679 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-11-04
-
scalenie akcji 10:1 2011-05-11 - 0,10 - 6 097 830 609 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2011-11-07
2011-06-03
-
seria E - subskrypcja prywatna 2010-12-02 6 600 000 0,01 0,10 60 978 300 609 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-01-20
-
seria D - subskrypcja prywatna 2010-03-02 1 600 000 0,01 - 54 378 300 543 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-06-10
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-08-14 2 778 300 0,01 0,18 52 778 300 527 783,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-25
2008-01-06
-
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-17 20 000 000 0,01 0,01 50 000 000 500 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-11-25
2008-08-05
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-06-17 30 000 000 0,01 0,01 30 000 000 300 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-08-05
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
ABS Investment ASI SA 1 266 075 1,85% 1 266 075 1,85% 2021-06-25
Ogółem 67 978 300 100,00% 67 978 300 100,00% 2021-06-25
Medicofarma bezpośrednio, wraz z Vitama SA 61 830 469 90,96% 61 830 469 90,96% 2021-06-25
Dębski Jakub 590 467 0,87% 590 467 0,87% 2021-06-25
Vitama SA bezpośrednio, wraz z Medicofarma SA i Cezarym Kliczewskim 649 999 0,96% 649 999 0,96% 2021-06-25
Górski Artur 270 000 3,97% 270 000 3,97% 2021-03-16
Ciszewski January 331 018 4,87% 331 018 4,87% 2021-03-16
Ciszewski January wraz z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA 899 999 13,24% 899 999 13,24% 2021-02-25
Górski Artur 529 678 7,79% 529 578 7,81% 2021-02-12
ABS Investment ASI SA 1 474 526 21,69% 1 474 526 21,73% 2021-01-20
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 0 0,00% 0 0,00% 2021-01-20
Ciszewski January wraz z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym SA 693 311 10,20% 693 311 10,22% 2021-01-20
Ciszewski January 299 311 4,40% 299 311 4,41% 2020-12-08
Vitama SA bezpośrednio, wraz z Medicofarma SA 787 206 11,58% 787 206 11,60% 2020-12-07
Górski Artur 225 156 3,31% 225 156 3,32% 2020-12-07
Górski Artur 225 156 3,00% 225 156 3,00% 2020-12-07
ABS Investment ASI SA 1 084 526 15,95% 1 084 526 15,99% 2020-12-07
Ciszewski January w porozumieniu, NWZ 467 639 6,88% 467 639 6,89% 2020-12-02
Ciszewski January NWZ 467 639 6,00% 467 639 6,00% 2020-12-02
Dębski Jakub 1 075 972 15,00% 1 075 972 15,00% 2020-09-11
Dębski Jakub 1 075 972 15,83% 1 075 972 15,86% 2020-09-11
Dębski Jakub w porozumieniu 1 075 972 15,00% 1 075 972 15,00% 2020-09-11
Ciszewski January 467 639 6,88% 467 639 6,89% 2020-09-11
Ciszewski January w porozumieniu 367 639 5,41% 367 639 5,42% 2020-09-11
ABS Investment ASI SA 1 579 251 23,23% 1 579 251 23,28% 2020-09-04
ABS Investment ASI SA 1 579 251 23,00% 1 579 251 23,00% 2020-09-04
ABS Investment ASI SA w porozumieniu 1 579 251 23,00% 1 579 251 23,00% 2020-09-04
Górski Artur w porozumieniu 467 638 6,00% 467 638 6,00% 2020-08-25
ABS Investment ASI SA 1 716 362 25,25% 1 716 362 25,30% 2020-08-25
Górski Artur 467 638 6,88% 467 638 6,89% 2020-08-25
Górski Artur 467 638 6,00% 467 638 6,00% 2020-08-25
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA w porozumieniu 390 000 5,74% 390 000 5,75% 2020-07-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 389 400 5,73% 389 400 5,74% 2020-07-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 390 000 5,00% 390 000 5,00% 2020-07-13
ABS Investment ASI SA 2 184 000 32,13% 2 184 000 32,19% 2020-07-13
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA WZA 444 300 6,54% 444 300 6,55% 2016-05-10
INC SA 328 227 4,83% 328 227 4,84% 2016-02-29
ABS Investment ASI SA 2 027 027 29,82% 2 027 027 29,88% 2016-02-29
INC SA 328 227 4,00% 328 227 4,00% 2016-02-29
Jarosz Sławomir 305 000 4,00% 305 000 4,00% 2015-11-23
Jarosz Sławomir 305 000 4,48% 305 000 4,49% 2015-11-23
INC SA 648 227 9,53% 648 227 9,55% 2015-11-23
Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA 349 000 5,13% 349 000 5,14% 2015-11-23
ABS Investment ASI SA 1 451 000 21,34% 1 451 000 21,38% 2015-11-23
Medicofarma Biotech SA 13 500 0,01% 0 0,00% 2015-11-04
Dębski Jakub 1 406 500 20,69% 1 406 500 20,73% 2015-11-04
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 1 245 228 18,31% 1 245 228 18,35% 2015-11-04
INC SA 650 000 9,56% 650 000 9,58% 2015-11-04
Jarosz Sławomir 500 000 7,35% 500 000 7,36% 2015-11-04
Biernacki Mariusz 305 153 0,44% 305 153 4,49% 2015-11-04
Biernacki Mariusz 305 153 4,00% 305 153 4,00% 2015-11-04
Ogółem 6 797 830 100,00% 6 797 830 100,00% 2015-11-04
Medicofarma Biotech SA 13 500 0,00% 0 0,00% 2015-11-04
Biernacki Mariusz 305 153 5,00% 305 153 5,01% 2015-08-19
Jarosz Sławomir 500 000 8,19% 500 000 8,21% 2014-10-13
Jarosz Sławomir 800 000 13,11% 800 000 13,14% 2014-10-07
Dąbrowski Mariusz 0 0,00% 0 0,00% 2014-10-06
Dąbrowski Mariusz 900 000 14,75% 900 000 14,79% 2014-04-14
Dąbrowski Mariusz 915 200 15,00% 915 200 15,04% 2014-04-13
Medicofarma Biotech SA 13 500 0,22% 0 0,00% 2013-12-30
Medicofarma Biotech SA 12 500 0,20% 0 0,00% 2013-09-30
Medicofarma Biotech SA 11 500 0,18% 0 0,00% 2013-08-30
Medicofarma Biotech SA 10 500 0,17% 0 0,00% 2013-07-25
Medicofarma Biotech SA 9 500 0,15% 0 0,00% 2013-07-19
Medicofarma Biotech SA 8 500 0,13% 0 0,00% 2013-06-05
Dąbrowski Mariusz 1 020 000 16,72% 1 020 000 16,74% 2013-03-12
Medicofarma Biotech SA 6 500 0,10% 0 0,00% 2012-12-07
Medicofarma Biotech SA 5 500 0,09% 0 0,00% 2012-10-30
Medicofarma Biotech SA 4 500 0,07% 0 0,00% 2012-10-11
Medicofarma Biotech SA 3 000 0,04% 0 0,00% 2012-09-27
Medicofarma Biotech SA 1 000 0,01% 0 0,00% 2012-08-27
Dąbrowski Mariusz 1 400 000 22,95% 1 400 000 22,97% 2012-08-14
INC SA 650 000 10,65% 650 000 10,66% 2012-08-14
Dębski Jakub 1 406 500 23,06% 1 406 500 23,06% 2012-07-24
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 1 245 228 20,42% 1 245 228 20,42% 2012-07-24
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 1 145 228 18,78% 1 145 228 18,78% 2012-07-23
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 969 150 15,89% 969 150 15,89% 2012-04-27
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 879 150 14,41% 879 150 14,41% 2012-04-26
Dębski Jakub 1 506 500 24,70% 1 506 500 24,70% 2012-01-17
Dębski Jakub 1 500 000 24,59% 1 500 000 24,59% 2011-11-07
Dąbrowski Mariusz 1 500 000 24,59% 3 000 000 32,97% 2011-11-07
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 750 300 12,30% 750 300 8,24% 2011-11-07
INC SA 705 500 11,56% 705 500 7,75% 2011-11-07
Dębski Jakub 1 500 000 24,59% 3 000 000 32,97% 2011-11-07
Ogółem 6 097 830 100,00% 90 978 300 100,00% 2011-11-07
Ogółem 6 097 830 100,00% 9 097 830 100,00% 2011-11-07
Ogółem 6 097 830 100,00% 6 097 830 100,00% 2011-11-07
INC SA 705 500 11,56% 705 500 11,56% 2011-11-07
Dąbrowski Mariusz 1 500 000 24,59% 1 500 000 24,59% 2011-11-07
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 750 300 12,30% 750 300 12,30% 2011-11-07
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 7 503 000 12,30% 7 503 000 8,24% 2011-06-06
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 5 260 000 8,00% 5 260 000 5,00% 2011-01-20
Dębski Jakub 15 000 000 24,59% 30 000 000 32,97% 2011-01-20
INC SA 5 500 000 9,01% 5 500 000 6,04% 2011-01-20
Ogółem 60 978 300 100,00% 90 978 300 100,00% 2011-01-20
Dąbrowski Mariusz 15 000 000 24,59% 30 000 000 32,97% 2011-01-20
ABS Investment ASI SA wraz z podmiotem zależnym 5 260 000 8,62% 5 260 000 5,78% 2011-01-20
INC SA 7 055 000 11,56% 7 055 000 7,75% 2011-01-20
Ogółem 54 378 300 100,00% 84 378 300 100,00% 2010-06-10
Dąbrowski Mariusz 15 000 000 27,58% 30 000 000 35,55% 2010-06-10
Dębski Jakub 15 000 000 27,58% 30 000 000 35,55% 2010-06-10
INC SA 5 500 000 10,11% 5 500 000 6,51% 2010-06-10
INC SA 5 500 000 10,42% 5 500 000 6,64% 2009-11-10
Inwest Connect SA poprzez Inwest Consulting SA 9 000 000 17,05% 9 000 000 10,87% 2009-11-09
Inwest Connect SA poprzez Inwest Consulting SA 10 250 000 19,42% 10 250 000 12,38% 2009-09-24
Inwest Connect SA 10 000 000 18,94% 10 000 000 12,08% 2008-11-27
Ogółem 52 778 300 100,00% 82 778 300 100,00% 2008-11-27
Dąbrowski Mariusz 15 000 000 28,42% 30 000 000 36,24% 2008-11-27
Dębski Jakub 15 000 000 28,42% 30 000 000 36,24% 2008-11-27
Dąbrowski Mariusz 15 000 000 29,99% 30 000 000 37,50% 2008-08-05
Inwest Connect SA 10 000 000 20,00% 10 000 000 12,50% 2008-08-05
Ogółem 50 000 000 100,00% 80 000 000 100,00% 2008-08-05
Dębski Jakub 15 000 000 29,99% 30 000 000 37,50% 2008-08-05

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2011-11-07 - 10:1 0,1000 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2021-06-13 2021-06-29: ZWZ - pokrycie straty, zmiany w statucie, kontynuacja działalności
2020-11-16 2020-12-02 - NWZ: zmiany w statucie
2020-08-12 2020-08-28 - ZWZ: pokrycie straty
2019-05-26 2019-06-11 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2018-04-24 2018-05-10 - WZA: podział zysku
2017-04-24 2017-05-10 - WZA: podział zysku
2016-04-24 2016-05-10 - WZA: pokrycie straty
2015-04-19 ZWZ 2015-05-05, godzina 11:00:00
2014-04-07 ZWZ 2014-04-23, godzina 11:00:00
2013-05-26 ZWZ 2013-06-11, godzina 11:00:00
2012-05-20 ZWZ 2012-06-05, godzina 11:00:00
2011-04-25 ZWZ 2011-05-11, godzina 13:00:00
2010-05-24 ZWZ 2010-06-09, godzina 12:00:00
2010-02-14 NWZ 2010-03-02, godzina 13:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kilczewski Cezary Prezes Zarządu 2021-03-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zawadzki Piotr Przewodniczący RN 2021-02-28
Bielecki Piotr Członek RN 2020-12-02
Jabłońska Alicja Członek RN 2020-12-02
Kijek Michał Członek RN 2020-12-02
Pawłucki Zbigniew Członek RN 2020-12-02

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kilczewski Cezary Prezes Zarządu 2021-03-01
Zawadzki Piotr Prezes Zarządu 2020-12-04 2021-02-04
Jarosz Sławomir Prezes Zarządu 2019-06-11 2020-12-03 SSK, U2K, AIN, MOE, IMP, PLJ, ORN
Raciborska Paulina Wiceprezes Zarządu 2011-05-11 2015-12-31
Dębski Jakub Prezes Zarządu 2011-05-11 2019-06-11
Dąbrowski Mariusz Prezes Zarządu 1000-01-01 2011-05-11
Dębski Jakub Wiceprezes Zarządu 1000-01-01 2011-05-11

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 3 0
2018 2 0
2017 1 0
2015 6 0
2014 7 0
2013 8 0
2011 7 0
2010 6 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.