Notowania spółki

Fast Finance (FFI)

PLFSTFC00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,0000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,3400 2,9600 0,0900 0,0900 0,0900 0,5200
zmiana -10,18% 1,35% 3 233,33% 3 233,33% 3 233,33% 476,92%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 3 750 000,00
Free float 25,46%
Liczba akcji 1 250 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 3 750 000,00
Liczba akcji: 1 250 000
Liczba głosów na WZA: 1 812 500
Kapitał akcyjny: 50 000,00
Cena nominalna akcji: 0,04
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 931 752
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,54%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 494 202
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,44%
Free float: 25,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 250 000 (100,00%) 1 812 500 (100,00%)
Krzemiński, Jacek Zbigniew 424 994 (34,00%) 706 244 (38,97%) FFI
Pomirski Marcin 281 300 (22,50%) 562 500 (31,03%) FFI
Garliński Tomasz 119 210 (9,54%) 119 210 (6,58%) FFI
Witwicki Bartosz 106 248 (8,50%) 106 248 (5,86%) FFI

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
scalenie akcji 20:1 2020-03-02 - 0,80 - 1 250 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-03-12
-
obniżenie kapitału 2018-06-28 -10 632 981 0,04 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
scalenie akcji 4:1 2014-06-09 - 0,04 - 25 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-09-12
-
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-20 20 000 000 0,01 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - subskrypcja prywatna 2008-02-25 15 000 000 0,01 0,36 100 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 40 000 000 0,01 0,01 85 000 000 850 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-19
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA - 45 000 000 0,01 0,01 45 000 000 450 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-02-19
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Garliński Tomasz 119 210 9,54% 119 210 131,54% 2020-08-25
Krzemiński, Jacek Zbigniew 424 994 34,00% 706 244 38,97% 2020-08-25
Pomirski Marcin 281 300 22,50% 562 500 31,03% 2020-08-25
Garliński Tomasz 119 210 9,54% 119 210 6,58% 2020-08-25
Witwicki Bartosz 106 248 8,50% 106 248 5,86% 2020-08-25
Ogółem 1 250 000 100,00% 1 812 500 100,00% 2020-08-25
Krzemiński, Jacek Zbigniew 8 499 878 34,00% 14 124 878 38,97% 2020-07-28
Witwicki Bartosz 2 124 969 8,50% 2 124 969 5,86% 2020-07-28
Krzemiński, Jacek Zbigniew 10 624 847 42,50% 16 249 847 44,83% 2020-03-23
Krzemiński, Jacek Zbigniew 0 0,00% 0 0,00% 2020-03-10
Garliński Tomasz 2 384 205 9,54% 2 384 205 6,58% 2018-11-21
Pomirski Marcin 5 626 000 22,50% 11 250 000 31,03% 2018-11-20
Daroszewski, Jacek Longin 1 277 559 5,11% 1 277 559 3,52% 2018-11-20
Daroszewski, Jacek Longin 6 902 559 27,61% 12 527 559 34,56% 2018-11-13
Daroszewski, Jacek Longin 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-28
Ogółem 25 000 000 100,00% 36 250 000 100,00% 2014-09-12
Krzemiński, Jacek Zbigniew 10 625 000 42,49% 16 250 000 44,82% 2014-09-12
Daroszewski, Jacek Longin 10 633 058 42,53% 16 258 058 44,84% 2014-09-12
Daroszewski, Jacek Longin 42 532 233 42,53% 65 032 233 44,84% 2011-07-27
Daroszewski, Jacek Longin 42 527 225 42,52% 65 027 225 44,84% 2011-07-25
Daroszewski, Jacek Longin 42 522 900 42,52% 65 022 900 44,84% 2011-07-21
Daroszewski, Jacek Longin 42 504 200 42,50% 65 004 200 44,83% 2011-07-20
Ochota Marek 12 000 0,01% 12 000 0,00% 2011-05-16
Mielnik Roman 88 730 0,08% 88 730 0,06% 2011-05-16
Krzemiński, Jacek Zbigniew 42 500 000 42,49% 65 000 000 44,82% 2010-08-31
Wesołowski Dariusz 1 621 790 1,00% 1 621 790 1,00% 2010-06-30
Mielnik Roman 274 430 0,27% 274 430 0,18% 2010-05-17
Wesołowski Dariusz 1 621 790 1,62% 1 621 790 1,11% 2010-05-17
Wesołowski Dariusz 384 000 0,38% 384 000 0,26% 2009-10-15
Daroszewski, Jacek Longin 4 250 000 4,25% 65 000 000 44,82% 2008-08-31
Daroszewski, Jacek Longin 42 500 000 42,49% 65 000 000 44,82% 2008-08-31
Ogółem 100 000 000 100,00% 145 000 000 100,00% 2008-03-27
Daroszewski, Jacek Longin 42 500 000 42,50% 65 000 000 44,83% 2008-03-27
Krzemiński, Jacek Zbigniew 45 544 863 45,54% 68 044 863 46,93% 2008-03-27

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2020-08-25 - 20:1 0,0500 - -
Split 2014-12-08 - 4:1 0,2500 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-09-14 2020-09-30 - ZWZ: pokrycie straty, dalsze istnienie Spółki
2020-02-15 2020-03-02 - NWZ: scalenie akcji 20:1, zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-05-07 2019-05-23: NWZ- dalsze istnienie spółki
2018-09-11 2018-09-27 - NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2018-08-11 2018-08-27 - NWZ: zmiany w RN, obniżenie kapitału
2018-06-10 2018-06-26 - ZWZ: podział zysku, zmiany w RN
2017-06-13 2017-06-29 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-07-20 2015-08-05 - NWZA: zmiany w statucie
2015-06-09 2015-06-25 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie, zmiany w RN
2014-10-27 NWZ 2014-11-12, godzina 11:00:00
2014-05-24 ZWZ 2014-06-09, godzina 11:00:00
2013-06-02 ZWZ 2013-06-18, godzina 11:00:00
2012-06-04 ZWZ 2012-06-20, godzina 11:00:00
2011-06-14 ZWZ 2011-06-30, godzina 11:00:00
2010-10-11 NWZ 2010-10-27, godzina 11:00:00
2010-05-15 ZWZ 2010-05-31, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mihułka Tomasz Prezes Zarządu 2019-07-20 BTG

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Noga Marian Przewodniczący RN 2020-06-03 PCZ
Staniec Jarosław Przewodniczący RN 2019-07-20 14N
Charzyński Maciej Wiceprzewodniczący RN 2020-06-03 FTH
Błażejewski Tadeusz Członek RN 2018-09-27
Dąbrowski Przemysław Członek RN 2018-09-27 KME
Kaufeld-Budrewicz Iwona Członek RN 2008-01-15
Kretowicz Sebastian Członek RN 2018-09-27
Mielnik Roman Członek RN 2008-01-15
Siekierski Krzysztof Członek RN 2018-09-27
Wesołowski Dariusz Członek RN 2008-01-15

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mihułka Tomasz Prezes Zarządu 2019-07-20 2020-10-07 BTG
Mihułka Tomasz Prezes Zarządu 2019-05-22 2019-07-19 BTG
Kiełczewski Andrzej Prezes Zarządu 2018-10-01 2019-05-22 P2B
Kiełczewski Andrzej Prezes Zarządu 2018-06-26 2018-09-26 P2B
Daroszewski, Jacek Longin Prezes Zarządu 2008-01-15 2018-06-27
Krzemiński, Jacek Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2008-01-15 2018-10-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 61 61
2016 57 60
2015 59 59
2014 63 0
2013 117 0
2012 111 0
2009 28 0
2008 14 0