Notowania spółki

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam (TLG)

PLPTLTG00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,3920 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,3700 0,3720 0,3500 0,6900 0,1550 0,2900
zmiana 5,95% 5,38% 12,00% -43,19% 152,90% 35,17%
NCIndex (zmiana) -4,52% -3,39% 0,79% -6,69% 68,22% 91,70%
Na tle NCIndex (pp) 10,47 8,77 11,21 -36,50 84,69 -56,53

Dane rynkowe

Kapitalizacja 11 211 200,00
Free float 22,25%
Liczba akcji 28 600 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 2,35
C / Z -151,98

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 11 211 200,00
Liczba akcji: 28 600 000
Liczba głosów na WZA: 28 600 000
Kapitał akcyjny: 2 860 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 236 500
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,74%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 236 500
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77,74%
Free float: 22,26%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 28 600 000 (100,00%) 28 600 000 (100,00%)
Stojek Aleksander 15 421 500 (53,92%) 15 421 500 (53,92%) TLG
Stojek Katarzyna 3 885 000 (13,58%) 3 885 000 (13,58%) TLG
Klepadło Krzysztof 2 930 000 (10,24%) 2 930 000 (10,24%) TLG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria G - subskrypcja prywatna 2017-01-18 4 800 000 0,10 - 28 600 000 2 860 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-04-25
-
seria F - subskrypcja prywatna 2014-12-17 6 600 000 0,10 - 23 800 000 2 380 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-14
-
seria E - subskrypcja prywatna 2014-01-16 3 600 000 0,10 - 17 200 000 1 720 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-02-10
-
seria D - subskrypcja prywatna 2012-06-27 900 000 0,10 0,40 13 600 000 1 360 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
-
seria C - subskrypcja prywatna 2012-06-27 200 000 0,10 0,20 12 700 000 1 270 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
-
seria B - subskrypcja prywatna 2012-06-27 2 500 000 0,10 0,12 12 500 000 1 250 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2013-01-22
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2012-03-26 10 000 000 0,10 0,10 10 000 000 1 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-05-27
2012-04-27
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Stojek Aleksander 15 421 500 53,92% 15 421 500 53,92% 2021-02-15
Stojek Katarzyna 3 885 000 13,58% 3 885 000 13,58% 2021-02-15
Stojek Aleksander ZWZ 15 500 000 54,20% 15 500 000 54,20% 2020-06-24
Stojek Katarzyna ZWZ 4 012 000 14,03% 4 012 000 14,03% 2019-06-18
Stojek Aleksander 15 421 500 53,92% 15 421 500 53,92% 2019-03-23
Stojek Katarzyna ZWZ 4 002 000 13,99% 4 002 000 13,99% 2018-06-20
Stojek Aleksander 14 301 000 50,00% 14 301 000 50,00% 2018-05-24
Rymaszewski Asset Ltd. 1 308 909 4,58% 1 308 909 4,58% 2017-05-05
Stojek Katarzyna 3 885 000 13,58% 3 885 000 13,58% 2017-04-25
Stojek Aleksander 14 109 500 49,33% 14 109 500 49,33% 2017-04-25
Stojek Aleksander 14 051 000 49,13% 14 051 000 49,13% 2017-04-25
Ogółem 28 600 000 100,00% 28 600 000 100,00% 2017-04-25
Klepadło Krzysztof 2 930 000 10,24% 2 930 000 10,24% 2017-04-25
Rymaszewski Asset Ltd. 2 164 802 7,57% 2 164 802 7,57% 2017-04-25
Klepadło Krzysztof 2 930 000 12,31% 2 930 000 12,31% 2015-11-27
Klepadło Krzysztof 2 390 001 10,04% 2 390 001 10,04% 2015-07-31
Rymaszewski Asset Ltd. 2 164 802 9,09% 2 164 802 9,09% 2015-05-19
Klepadło Krzysztof 1 198 646 5,03% 1 198 646 5,03% 2015-03-10
Rymaszewski Asset Ltd. 2 659 359 11,17% 2 659 359 11,17% 2015-01-21
Ogółem 23 800 000 100,00% 23 800 000 100,00% 2015-01-14
Rymaszewski Asset Ltd. 2 647 501 11,12% 2 647 501 11,12% 2015-01-14
Stojek Aleksander 14 109 500 59,28% 14 109 500 59,28% 2015-01-14
Stojek Aleksander 7 391 400 31,05% 7 391 400 31,05% 2015-01-14
Rymaszewski Asset Ltd. 2 647 501 15,39% 2 647 501 15,39% 2015-01-05
Rymaszewski Asset Ltd. 1 750 437 10,17% 1 750 437 10,17% 2014-08-25
Stojek Aleksander 7 391 400 42,97% 7 391 400 42,97% 2014-04-08
Stojek Katarzyna 384 011 2,23% 384 011 2,23% 2014-04-08
Stojek Aleksander 3 891 400 22,62% 3 891 400 22,62% 2014-02-12
Stojek Katarzyna 3 884 011 22,58% 3 884 011 22,58% 2014-02-12
Łanoszka Adam 500 000 2,90% 500 000 2,90% 2014-02-12
Sobik Leszek 356 829 2,07% 356 829 2,07% 2014-02-11
Sobik Leszek 892 847 5,19% 892 847 5,19% 2014-02-10
Ogółem 17 200 000 100,00% 17 200 000 100,00% 2014-02-10
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 12,04% 2 070 967 12,04% 2014-02-10
Stojek Katarzyna 2 041 200 11,86% 2 041 200 11,86% 2014-02-10
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 12,04% 2 000 000 11,62% 2014-02-10
Sobik Leszek 1 097 561 6,38% 1 097 561 6,38% 2014-02-10
Łanoszka Adam 1 000 000 5,81% 1 000 000 5,81% 2014-02-10
Sobik Leszek 892 847 6,56% 892 847 6,56% 2014-02-04
Moska Krzysztof 670 000 4,92% 670 000 4,92% 2014-01-28
Moska Krzysztof 1 392 115 10,23% 1 392 115 10,23% 2014-01-27
Łanoszka Adam 1 000 000 7,35% 1 000 000 7,35% 2014-01-24
Sobik Leszek 1 604 714 11,79% 1 604 714 11,79% 2013-12-09
Sobik Leszek 1 101 715 8,10% 1 101 715 8,10% 2013-12-08
Moska Krzysztof 1 604 714 11,79% 1 604 714 11,79% 2013-11-28
Moska Krzysztof 1 036 530 7,62% 1 036 530 7,62% 2013-11-27
Stojek Aleksander wraz z osobą powiązaną 2 070 967 15,22% 2 000 000 14,70% 2013-11-19
Łanoszka Adam 1 500 000 11,02% 1 500 000 11,02% 2013-11-19
Moska Krzysztof 1 080 004 7,94% 1 080 004 7,94% 2013-10-08
Prymus SA 413 000 3,03% 413 000 3,03% 2013-09-23
Sobik Leszek 721 715 5,30% 721 715 5,30% 2013-09-10
Stojek Katarzyna 2 041 200 15,00% 2 041 200 15,00% 2013-06-20
Runicom Capital Ltd. 1 300 000 9,55% 1 300 000 9,55% 2013-05-27
Prymus SA 1 060 000 7,79% 1 060 000 7,79% 2013-05-27
Stojek Katarzyna 2 000 000 14,70% 2 000 000 14,70% 2013-05-27
Stojek Aleksander 2 000 000 14,70% 2 000 000 14,70% 2013-05-27
Ogółem 13 600 000 100,00% 13 600 000 100,00% 2013-01-22

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-08 2020-06-24 - ZWZ: pokrycie straty, nabywanie akcji własnych
2019-06-03 2019-06-19 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2018-06-04 2018-06-20 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-06-04 2017-06-20 - WZA: pokrycie straty
2016-06-05 2016-06-21 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2015-06-10 2015-06-26 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, nabycie akcji własnych
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 09:30:00
2013-06-30 ZWZ 2013-07-16, godzina 08:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stojek Aleksander Prezes Zarządu 2012-03-26

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stojek Katarzyna Przewodniczący RN 2019-08-14
Stojek Eugeniusz Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30
Bolach Elżbieta Członek RN 2019-08-14
Jagoda Marlena Członek RN 2016-06-21
Płonka Beata Członek RN 2015-06-26

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filus Zbigniew Członek Zarządu 2012-03-26 2015-12-31
Stojek Aleksander Prezes Zarządu 2012-03-26

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2019 11 0
2018 12 0
2017 12 0
2016 12 0
2015 14 0
2014 12 0
2013 10 0
2012 8 0
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.