REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Softblue (SBE)

PLSFTBL00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 1,1400 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 1,1900 0,5900 0,5450 0,2700 0,2480 -
zmiana -4,20% 93,22% 109,17% 322,22% 359,68% -
NCIndex (zmiana) 8,24% 16,98% 38,53% 72,31% 83,29% 35,11%
Na tle NCIndex (pp) -12,44 76,24 70,65 249,91 276,39 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 30 331 125,00
Free float 58,99%
Liczba akcji 26 606 250
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 1,75
C / Z 17,40

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 31 927 500,00
Liczba akcji: 26 606 250
Liczba głosów na WZA: 26 606 250
Kapitał akcyjny: 2 660 625,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 910 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,01%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 910 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 41,01%
Free float: 58,99%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 26 606 250 (100,00%) 26 606 250 (100,00%)
Kierul Michał 10 910 000 (41,01%) 10 910 000 (41,01%) SBE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2018-06-27 10 000 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C - prawo poboru 2:1 2016-06-28 8 868 750 0,10 0,70 26 606 250 2 660 625,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-10-25
-
seria B - subskrypcja prywatna 2015-03-06 4 000 000 0,10 1,00 17 737 500 1 773 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-02
2015-06-17
-
split 1:20 2015-03-06 - 0,10 - 13 737 500 1 373 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-06-17
-
seria A - założycielskie 2012-05-14 686 875 2,00 - 686 875 1 373 750,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2015-12-02
2012-10-12
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Kierul Michał 10 910 000 41,01% 10 910 000 41,01% 2020-05-29
Kierul Tomasz 1 000 000 3,76% 1 000 000 3,76% 2020-04-09
Kierul Michał 12 436 285 46,74% 12 436 285 46,74% 2016-12-13
Kierul Tomasz 1 864 974 7,01% 1 864 974 7,01% 2016-12-13
Ogółem 26 606 250 100,00% 26 606 250 100,00% 2016-10-25
Kierul Michał 9 275 000 34,86% 9 275 000 34,86% 2016-10-25
Kierul Tomasz 462 500 2,61% 462 500 2,61% 2016-06-10
Kierul Michał 9 275 000 52,29% 9 275 000 52,29% 2016-06-10
Kierul Tomasz 2 747 500 15,48% 2 747 500 15,48% 2015-12-02
Kierul Michał 10 990 000 61,95% 10 990 000 61,95% 2015-12-02
Ogółem 17 737 500 100,00% 17 737 500 100,00% 2015-06-17

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2016-08-01 seria C - prawo poboru 2:1 2:1 1,0513 0,70 8 868 750

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-10 2019-06-26 - ZWZ: pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-12 2017-06-28 - WZA: pokrycie straty
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-28, podział zysku, zmiany w RN, emisja akcji serii C (PP 2:1)

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kierul Michał Prezes Zarządu 2012-01-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kierul Władysław Wiceprzewodniczący RN 2015-10-27
Jankowski Piotr Członek RN 2015-10-27
Kierul Kinga Członek RN 2015-10-27
Kozłowski Mateusz Członek RN 2019-06-26 PBT
Leszczyński Tadeusz Członek RN 2015-10-27

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kierul Michał Prezes Zarządu 2012-01-01

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 17 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA