REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Novavis (NVV)

PLNVVIS00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,6800 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,6800 2,0800 1,1000 1,1000 1,3800 0,8000
zmiana 0,00% 76,92% 234,55% 234,55% 166,67% 360,00%
NCIndex (zmiana) -0,92% -3,43% 3,50% 1,93% 7,05% -22,11%
Na tle NCIndex (pp) 0,92 80,36 231,04 232,61 159,61 382,11

Dane rynkowe

Kapitalizacja 30 992 500,00
Free float 20,07%
Liczba akcji 8 421 875
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 3,60
C / Z -4 517,92

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 30 655 625,00
Liczba akcji: 8 421 875
Liczba głosów na WZA: 8 421 875
Kapitał akcyjny: 842 187,50
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 731 668
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,93%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 731 668
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,93%
Free float: 20,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 8 421 875 (100,00%) 8 421 875 (100,00%)
Marshall Nordic Ltd. ZWZ 5 371 875 (63,78%) 5 371 875 (63,78%) NVV
Stachura Hanna 686 000 (8,15%) 686 000 (8,15%) NVV
Żak Wojciech 673 793 (8,00%) 673 793 (8,00%) NVV

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria E - Marshall Nordic Ltd. 2015-10-08 3 609 375 0,10 1,00 8 421 875 842 187,50 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-04-20
-
seria D - subskrypcja prywatna 2015-03-11 2 062 500 0,10 1,00 4 812 500 481 250,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-04-03
-
seria C - subskrypcja prywatna 2013-04-25 1 000 000 0,10 - 2 750 000 275 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2013-06-20
-
-
seria B - subskrypcja prywatna 2013-02-18 750 000 0,10 0,50 1 750 000 175 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-26
-
seria A - akcje założycielskie 2012-03-30 1 000 000 0,10 0,10 1 000 000 100 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-04-16
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Marshall Nordic Ltd. ZWZ 5 371 875 63,78% 5 371 875 63,78% 2016-06-30
Stachura Hanna 686 000 8,15% 686 000 8,15% 2016-04-20
Żak Wojciech 673 793 8,00% 673 793 8,00% 2016-04-20
Ogółem 8 421 875 100,00% 8 421 875 100,00% 2016-04-20
Marshall Nordic Ltd. 3 076 500 36,53% 3 076 500 36,53% 2016-04-20
Żak Wojciech 823 793 0,98% 823 793 9,78% 2016-04-20
Marshall Nordic Ltd. 1 314 000 27,30% 1 314 000 27,30% 2015-04-03
Marshall Nordic Ltd. 3 076 500 63,92% 3 076 500 63,92% 2015-04-03
Żak Wojciech 523 793 10,88% 523 793 10,88% 2015-04-03
Żak Wojciech 823 793 17,11% 823 793 17,11% 2015-04-03
Ogółem 4 812 500 100,00% 4 812 500 100,00% 2015-04-03
Stachura Hanna 600 000 12,46% 600 000 12,46% 2015-04-03
Stachura Hanna 686 000 14,25% 686 000 14,25% 2015-04-03
Marshall Nordic Ltd. 1 314 000 47,78% 1 314 000 47,78% 2014-10-14
Żak Wojciech 523 793 19,04% 523 793 19,04% 2014-08-04
Żak Wojciech 603 793 21,95% 603 793 21,95% 2014-05-08
Żak Wojciech 690 000 25,09% 690 000 25,09% 2013-11-29
Żak Wojciech 620 000 22,54% 620 000 22,54% 2013-07-18
Ogółem 2 750 000 100,00% 2 750 000 100,00% 2013-07-04
Marshall Nordic Ltd. 630 000 22,90% 630 000 22,90% 2013-07-04
Stachura Hanna 600 000 21,81% 600 000 21,81% 2013-07-04
Żak Wojciech 520 000 18,90% 520 000 18,90% 2013-07-04
Żak Wojciech 520 000 29,71% 520 000 29,71% 2013-06-20
Stachura Hanna 600 000 34,28% 600 000 34,28% 2013-06-20
Marshall Nordic Ltd. 630 000 35,99% 630 000 35,99% 2013-06-20
Ogółem 1 750 000 100,00% 1 750 000 100,00% 2013-03-26

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: pokrycie straty
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: pokrycie straty
2016-06-14 2016-06-30 - WZA: przerwa w obradach do 2016-07-29, pokrycie straty, zmiany w RN, zmiany w statucie
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2014-11-18 NWZ 2014-12-04, godzina 11:00:00
2014-04-09 ZWZ 2014-04-25, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żak Wojciech Prezes Zarządu 2012-03-30

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Stachura Marek Przewodniczący RN 2012-03-30
Klewski Andrzej Członek RN 2012-03-30
Puścian, Leszek Jerzy Członek RN 2016-06-30
Świtoński Eugeniusz Członek RN 2012-03-30 WAS
Żelazny Roman Członek RN 2016-06-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Żak Wojciech Prezes Zarządu 2012-03-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2018 0 7
2016 1 8
2015 0 0
2014 3 0
2013 2 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA