Notowania spółki

Larq (LRQ)

PLCAMMD00032

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 6,68 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 6,90 8,16 9,38 12,60 15,05 2,89
zmiana -3,19% -18,14% -28,78% -46,98% -55,61% 131,14%
WIG (zmiana) -2,60% -2,12% -4,63% -5,61% -12,06% 1,21%
Na tle WIG (pp) -0,58 -16,02 -24,16 -41,37 -43,55 129,93
WIG-Poland (zmiana) -2,67% -2,20% -4,73% -5,62% -12,32% 0,90%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,52 -15,93 -24,06 -41,37 -43,30 130,24
InvestorMS (zmiana) -1,40% -4,42% -11,95% -16,67% -20,73% -4,29%
Na tle InvestorMS (pp) -1,79 -13,72 -16,83 -30,32 -34,88 135,43
WIG-MEDIA (zmiana) -2,69% -2,69% -3,56% -12,07% -2,51% 28,01%
Na tle WIG-MEDIA (pp) -0,50 -15,45 -25,23 -34,92 -53,10 103,13

Dane rynkowe

Kapitalizacja 53 392 124,44
Free float 35,23%
Liczba akcji 7 992 833
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 53 392 124,44
Liczba akcji: 7 992 833
Liczba głosów na WZA: 10 992 833
Kapitał akcyjny: 799 283,30
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 177 165
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64,77%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 177 165
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,38%
Free float: 35,23%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 7 992 833 (100,00%) 10 992 833 (100,00%)
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 (37,53%) 6 000 000 (54,58%) LRQ
Investors TFI SA 962 322 (12,04%) 962 322 (8,75%) VGO, ADV, APE, LRQ, CPL, ENT, DAT, AAT, MAB, ARR
Quercus TFI SA portfele 612 687 (7,67%) 612 687 (5,57%) XTB, SEL, MWT, ESS, NWA, UFC, LRQ, ATR, CPL, IF4, VOT, TLS, ULM, IPE, RWL, BBD, HRP, ALI, SOL, TRN
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 (7,53%) 602 156 (5,48%) SLV, KTY, LTS, NWG, LVC, ATG, BTM, STL, MPH, BKM, MSP, QRS, CAR, RFK, KGL, FMF, SWG, AGO, VST, PLY, LBT, AML, ATT, IND, EAT, FTE, LRQ, TEN, WWL, PGO, PKO, BAH, GPR, MNI, PND, MVP, SKH, UNI, ATR, RON, ATD, BFT, TPE, LCC, ERB, PRT, FRO, MNC, DCR, ENT, ZEP, MCR, QMK, ORB, CDR, TOR, APR, ACP, MGT, CMP, RDL, PZU, MON, KGH, PKN, ALR, BDX, CLE, MAB, IZB, ABE, KRU, INP, LTX, RBW, MDG, PFL, RWL, SGN, TIM, BBD, ZMT, TAR, SNK, MIL, CCC, ECH, NFT, AMC, PKP, PEO, PEP, CNG, PSW, 08N, GKI, CIE, HRS, ACG, ELB, BRS, CDC, LEN, PWX, TRN, EMT, MBK, ART, POZ

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 225 000 0,10 - 7 992 833 799 283,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-02
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 63 333 0,10 - 7 767 833 776 783,30 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-09-13
-
seria H - subskrypcja prywatna 2017-05-18 370 000 0,10 17,00 7 704 500 770 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-06
-
seria F - oferta menedżerska 2015-08-31 50 000 0,10 - 7 334 500 733 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-06-07
2016-09-23
seria G - oferta menedżerska 2016-05-31 300 000 0,10 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z CAM Media SA na Larq SA 2015-08-31 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-10-15
-
seria F - oferta menedżerska 2015-08-31 375 000 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - subskrypcja publiczna 2007-10-04 2 000 000 0,10 10,00 7 284 500 728 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2008-05-26
2008-06-02
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 84 000 0,10 0,10 5 284 500 528 450,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-01
2011-10-31
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 3 000 000 0,10 0,10 5 200 500 520 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2007-10-01
-
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 1 225 500 0,10 0,10 2 200 500 220 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
2007-10-01
2008-06-02
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-06-25 975 000 0,10 0,10 975 000 97 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2008-03-31
-
2008-06-02

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 7 992 833 100,00% 10 992 833 100,00% 2018-10-02
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 37,53% 6 000 000 54,58% 2018-10-02
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,53% 602 156 5,48% 2018-10-02
Quercus TFI SA portfele 612 687 7,67% 612 687 5,57% 2018-10-02
Investors TFI SA 962 322 12,04% 962 322 8,75% 2018-10-02
Pekao TFI SA portfele 11 579 0,15% 11 579 0,11% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 118 917 1,53% 118 917 1,10% 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 612 687 7,89% 612 687 5,69% 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 49 222 0,63% 49 222 0,46% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 347 199 4,47% 347 199 3,22% 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 290 418 3,74% 290 418 2,70% 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 200 022 2,58% 200 022 1,86% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 332 019 4,27% 332 019 3,08% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 49 222 0,63% 49 222 0,46% 2017-12-31
Pekao TFI SA portfele 65 705 0,85% 65 705 0,61% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 118 917 1,53% 118 917 1,10% 2017-12-31
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 38,62% 6 000 000 55,72% 2017-09-13
Investors TFI SA 962 322 12,39% 962 322 8,94% 2017-09-13
Ogółem 7 767 833 100,00% 10 767 833 100,00% 2017-09-13
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,75% 602 156 5,59% 2017-09-13
Quercus TFI SA ZWZ 720 478 9,28% 720 478 6,67% 2017-06-30
Ogółem 7 704 500 100,00% 10 704 500 100,00% 2017-06-06
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 38,94% 6 000 000 56,05% 2017-06-06
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 602 156 7,82% 602 156 5,63% 2017-06-06
Quercus TFI SA 522 756 6,79% 522 756 4,88% 2017-06-06
Investors TFI SA 962 322 12,49% 962 322 8,99% 2017-06-06
CAM West s.a r.l., Luxemburg 0 0,00% 0 0,00% 2016-12-12
Harbinger Capital Ltd. 3 000 000 40,90% 6 000 000 58,06% 2016-12-12
CAM West s.a r.l., Luxemburg 3 000 000 41,00% 6 000 000 58,00% 2016-06-07
Quercus TFI SA 522 756 7,00% 522 756 5,00% 2016-06-07
Investors TFI SA 962 322 13,00% 962 322 9,00% 2016-06-07
Ogółem 7 334 500 100,00% 10 334 500 100,00% 2016-06-07
Michalewicz Adam 339 466 4,66% 339 466 3,30% 2013-05-21
Orłowski Paweł 321 127 4,40% 321 127 3,12% 2013-05-21
Michalewicz Adam 330 466 4,53% 330 466 3,21% 2013-04-24
Michalewicz Adam 321 966 4,00% 321 966 2,99% 2013-04-18
Orłowski Paweł 314 046 4,31% 314 046 3,05% 2013-03-22
Przybyłowski Krzysztof 324 000 4,44% 324 000 3,15% 2013-03-22
Michalewicz Adam 314 966 4,32% 314 966 3,06% 2012-10-15
Przybyłowski Krzysztof 316 000 4,33% 316 000 3,07% 2012-10-11
Michalewicz Adam 311 366 4,27% 311 366 3,02% 2012-09-25
Orłowski Paweł 313 546 4,30% 313 546 3,04% 2012-09-24
Przybyłowski Krzysztof 311 000 4,26% 311 000 3,02% 2012-09-10
Michalewicz Adam 302 966 4,15% 302 966 2,94% 2012-06-14
Przybyłowski Krzysztof 304 000 4,17% 304 000 2,95% 2012-06-06
Michalewicz Adam 288 966 3,96% 288 966 2,80% 2012-05-31
Quercus TFI SA 522 756 7,17% 522 756 5,08% 2012-04-30
Michalewicz Adam 238 966 3,28% 238 966 2,32% 2012-04-30
Orłowski Paweł 302 196 4,14% 302 196 2,93% 2012-04-27
Przybyłowski Krzysztof 296 867 4,07% 296 867 2,88% 2012-04-27
Investors TFI SA 962 322 13,21% 962 322 9,35% 2012-02-03
Investors TFI SA 1 054 200 14,47% 1 054 200 10,25% 2012-02-02
Quercus TFI SA 591 377 8,11% 591 377 5,75% 2011-11-14
Investors TFI SA 1 053 640 14,46% 1 053 640 10,24% 2011-06-30
Quercus TFI SA 522 756 7,17% 522 756 5,08% 2011-05-16
Quercus TFI SA 553 377 7,59% 553 377 5,38% 2011-02-08
Quercus TFI SA 493 377 6,77% 493 377 4,79% 2011-02-07
Przybyłowski Krzysztof 196 867 2,70% 196 867 1,91% 2010-11-15
Orłowski Paweł 197 519 2,71% 197 519 1,92% 2010-11-15
Michalewicz Adam 193 966 2,66% 193 966 1,88% 2010-11-15
Przybyłowski Krzysztof 196 867 2,70% 210 334 2,04% 2010-10-18
Orłowski Paweł 197 519 2,71% 210 986 2,05% 2010-10-18
Michalewicz Adam 193 966 2,66% 207 432 2,01% 2010-10-18
Michalewicz Adam 280 500 3,85% 280 500 2,72% 2009-12-31
PZU Asset Management SA 262 523 3,60% 262 523 2,55% 2009-10-09
PZU Asset Management SA 515 415 7,07% 515 415 5,01% 2009-10-07
Przybyłowski Krzysztof 283 400 3,89% 283 400 2,75% 2009-08-31
Orłowski Paweł 284 052 3,89% 284 052 2,76% 2009-08-31
Szymański Andrzej 5 103 0,07% 5 103 0,04% 2009-05-15
Przybyłowski Krzysztof 282 300 3,87% 282 300 2,74% 2009-03-16
Orłowski Paweł 280 867 3,85% 280 867 2,73% 2008-12-30
Szymański Andrzej 15 179 0,20% 15 179 0,14% 2008-11-04
Investors TFI SA 790 000 10,00% 790 000 7,00% 2008-06-30
Investors TFI SA 790 000 10,84% 790 000 7,68% 2008-06-30
PZU Asset Management SA 600 000 8,00% 600 000 5,00% 2008-06-30
PZU Asset Management SA 600 000 8,23% 600 000 5,83% 2008-06-30
CAM West s.a r.l., Luxemburg 3 000 000 41,18% 6 000 000 58,34% 2008-05-23
Investors TFI SA w tym 553000 PDA 790 000 10,84% 790 000 7,68% 2008-05-13
PZU Asset Management SA w tym: 420000 PDA 600 000 8,23% 600 000 5,83% 2008-05-09
Ogółem 7 284 500 100,00% 10 284 500 100,00% 2008-05-07
Michalewicz Adam 321 966 4,41% 321 966 3,13% 2008-05-07
Michalewicz Adam 278 500 3,82% 278 500 2,70% 2008-05-07
Orłowski Paweł 278 500 3,82% 278 500 2,70% 2008-05-07
Przybyłowski Krzysztof 278 500 3,82% 278 500 2,70% 2008-05-07
CAM West s.a r.l., Luxemburg 3 600 000 49,42% 6 600 000 64,17% 2008-05-07
CAM West s.a r.l., Luxemburg 3 600 000 68,12% 6 600 000 79,66% 2007-10-01
Michalewicz Adam 278 500 5,27% 278 500 3,36% 2007-10-01
Ogółem 5 284 500 100,00% 8 284 500 100,00% 2007-10-01
Orłowski Paweł 278 500 5,27% 278 500 3,36% 2007-10-01
Przybyłowski Krzysztof 278 500 5,27% 278 500 3,36% 2007-10-01

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2013-05-06 2013-05-20 1,01859 0,05 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2016-05-15 2016-05-31 - WZA: pokrycie straty, emisja warrantów serii D, emisja akcji serii G
2015-08-15 2015-08-31 - NWZA: emisja warrantów serii A, B i C, emisja akcji serii F, zmiany w statucie, zmiany w RN
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: pokrycie straty
2015-02-23 NWZ 2015-03-11, godzina 11:00:00
2014-06-09 ZWZ 2014-06-25, godzina 10:00:00
2013-04-09 ZWZ 2013-04-25, godzina 10:00:00
2012-05-27 ZWZ 2012-06-12, godzina 10:00:00
2011-05-08 ZWZ 2011-05-24, godzina 09:00:00
2010-06-08 ZWZ 2010-06-24, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Przybyłowski Krzysztof Prezes Zarządu 2008-04-21 NXB
Chruszczewski Mikołaj Członek Zarządu 2015-03-31 NXB, B24
Dzięcioł Małgorzata Członek Zarządu 2015-03-31 NXB

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Braulińska-Wójcik, Joanna Przewodniczący RN 2015-03-11 ENT
Foroncewicz Bartosz Członek RN 2015-03-11
Frąckowiak Sergiusz Członek RN 2015-03-11 VEL, ADU
Kalkusiński Adam Członek RN 2015-08-31
Krawczyński Piotr Członek RN 2015-03-11 NXB

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Chruszczewski Mikołaj Członek Zarządu 2015-03-31 NXB, B24
Dzięcioł Małgorzata Członek Zarządu 2015-03-31 NXB
Przybyłowski Krzysztof Prezes Zarządu 2008-04-21 NXB

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 8 0
2016 9 0
2015 11 58
2014 21 81
2013 3 61
2012 3 67
2011 39 58
2010 33 53
2009 29 37
2008 30 30
2007 28 0
2006 17 0
2005 11 0
2004 9 0