Notowania spółki

IBSM (IBS)

PLPLPGR00010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 12,5000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 18,9000 20,2000 24,0000 29,0000 6,5000 30,5800
zmiana -33,86% -38,12% -47,92% -56,90% 92,31% -59,12%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 4 365 925,00
Free float 10,35%
Liczba akcji 349 274
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -0,34
C / Z 0,66

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 365 925,00
Liczba akcji: 349 274
Liczba głosów na WZA: 349 274
Kapitał akcyjny: 69 854 800,00
Cena nominalna akcji: 200,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 313 131
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,00%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 313 131
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,00%
Free float: 11,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 349 274 (100,00%) 349 274 (100,00%)
Righteight Holdings Ltd. wraz z Wheel Finance SA 230 521 (66,00%) 230 521 (66,00%) IBS
PJW Holdings Ltd. 82 610 (23,00%) 82 610 (23,00%) NOV, IBS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria B - kapitał docelowy 2021-08-19 37 500 200,00 200,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z IBSM SA na Noble Financials SA 2019-11-29 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2020-02-18
-
scalenie akcji 40:1 2015-08-19 - 200,00 - 349 274 69 854 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-09-23
-
zmiana firmy z Platinum Properties Group SA na IBSM SA 2015-03-04 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-05-06
-
renumeracja akcji: seria A 2014-03-04 - 5,00 5,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-20
-
scalenie akcji 50:1 2014-03-04 - 5,00 - 13 970 960 69 854 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-20
-
seria F - subskrypcja prywatna 2014-01-15 58 000 871 0,10 0,25 698 548 000 69 854 800,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-01-30
2014-03-03
seria E - subskrypcja publiczna 2012-02-16 21 512 751 0,10 0,35 640 547 129 64 054 712,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-04-25
-
seria D - subskrypcja prywatna 2011-01-18 417 084 378 0,10 0,60 619 034 378 61 903 437,80 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-06-01
2013-06-25
seria C - subskrypcja prywatna 2009-06-30 1 750 000 0,10 0,41 201 950 000 20 195 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-10-27
2013-06-25
seria B - subskrypcja prywatna 2009-03-31 200 000 0,10 - 200 200 000 20 020 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2009-05-11
2013-06-25
seria A - akcje założycielskie 2008-08-01 200 000 000 0,10 - 200 000 000 20 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-08-10
2013-06-25

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Righteight Holdings Ltd. 230 521 66,00% 230 521 66,00% 2019-04-29
Righteight Holdings Ltd. wraz z Wheel Finance SA 230 521 66,00% 230 521 66,00% 2019-04-29
Righteight Holdings Ltd. wraz z Wheel Finance SA 230 521 66,00% 230 521 66,00% 2019-04-29
Wheel Finance SA 0 0,00% 0 0,00% 2019-04-29
Wheel Finance SA 41 027 11,75% 41 027 11,75% 2019-04-29
Righteight Holdings Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2019-04-28
PJW Holdings Ltd. 82 610 23,00% 82 610 23,00% 2018-10-31
Wheel Finance SA 40 955 11,73% 40 955 11,73% 2018-10-31
PJW Holdings Ltd. 82 610 23,65% 82 610 23,65% 2018-10-25
TFI PZU SA portfele 15 315 4,38% 15 315 4,38% 2018-06-30
Dengold Capital Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2015-10-27
Dengold Capital Ltd. 69 672 19,94% 69 672 19,94% 2015-10-27
Ogółem 349 274 100,00% 349 274 100,00% 2015-10-20
Rusakova, Evgeniya Alexandrovna poprzez W Investments Ltd. 69 907 20,01% 69 907 20,01% 2015-10-20
Righteight Holdings Ltd. 189 494 54,25% 189 494 54,25% 2015-10-20
Rusakova, Evgeniya Alexandrovna poprzez Dengold Capital Ltd. 69 672 19,95% 69 672 19,95% 2015-10-20
Righteight Holdings Ltd. 189 493 54,25% 189 493 54,25% 2015-10-20
Rusakova, Evgeniya Alexandrovna poprzez W Investments Ltd. 2 796 294 20,01% 2 796 294 20,01% 2014-11-27
W Investments Ltd. 2 796 294 20,01% 2 796 294 20,01% 2014-05-30
W Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2014-05-30
W Investments Ltd. 3 307 004 23,67% 3 307 004 23,67% 2014-04-16
Ogółem 13 970 960 100,00% 13 970 960 100,00% 2014-04-16
Righteight Holdings Ltd. 7 579 733 54,25% 7 579 733 54,25% 2014-04-16
Righteight Holdings Ltd. 378 986 667 54,25% 378 986 667 54,25% 2014-01-30
Ogółem 698 548 000 100,00% 698 548 000 100,00% 2014-01-30
W Investments Ltd. 165 350 234 23,67% 165 350 234 23,67% 2014-01-30
Wiśniewski Piotr poprzez W Invetstments Ltd. 165 350 234 25,81% 165 350 234 25,82% 2013-05-29
Righteight Holdings Ltd. 378 986 667 59,16% 378 986 667 59,16% 2013-04-25
Ogółem 640 547 129 100,00% 640 547 129 100,00% 2013-04-25
Wiśniewski Leszek poprzez W Invetstments Ltd. 197 350 234 30,80% 197 350 234 30,82% 2013-04-25
W Investments Ltd. 165 350 234 25,81% 165 350 234 25,81% 2013-04-25
Noble Financials SA 399 463 0,06% 0 0,00% 2013-04-25
W Investments Ltd. 197 350 234 30,99% 197 350 234 30,99% 2013-04-05
Wiśniewski Leszek poprzez W Invetstments Ltd. 197 350 234 31,88% 197 350 234 31,90% 2013-04-05
W Investments Ltd. 197 350 234 31,88% 197 350 234 31,90% 2012-05-15
W Investments Ltd. 197 051 100 31,83% 197 051 100 31,85% 2011-11-14
Noble Financials SA 399 463 0,06% 0 0,00% 2011-07-21
Noble Financials SA 247 100 0,03% 0 0,00% 2011-07-15
Noble Financials SA 162 600 0,02% 0 0,00% 2011-07-14
Righteight Holdings Ltd. 378 986 667 61,22% 378 986 667 61,22% 2011-06-15
W Investments Ltd. 196 799 050 31,79% 196 799 050 31,79% 2011-06-01
Ogółem 619 034 378 100,00% 619 034 378 100,00% 2011-06-01
W Investments Ltd. 191 769 050 30,97% 191 769 050 30,97% 2011-06-01
W Investments Ltd. 191 769 050 94,95% 191 769 050 94,95% 2011-03-04
W Investments Ltd. 199 869 050 98,96% 199 869 050 98,96% 2011-03-03
W Investments Ltd. 200 200 000 99,13% 200 200 000 99,13% 2009-10-27
Ogółem 201 950 000 100,00% 201 950 000 100,00% 2009-10-27
W Investments Ltd. 200 200 000 100,00% 200 200 000 100,00% 2009-05-11
Ogółem 200 200 000 100,00% 200 200 000 100,00% 2009-05-11

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Split 2015-10-27 - 40:1 0,0250 - -
Split 2014-04-16 - 50:1 0,0200 - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2020-06-30 2020-07-16 - ZWZ: podział zysku
2019-10-14 2019-10-30 0 NWZ: zmiany w RN, zmiany w statucie
2019-06-11 2019-06-27 - ZWZ: pokrycie straty
2017-06-07 2017-06-23 - WZA: pokrycie straty
2016-09-14 2016-09-30 - NWZA: dalsze istnienie spółki
2016-04-19 2016-05-05 - WZA: nowy termin zwołania obrad 2016-05-31, renominacja akcji, pokrycie straty, zmiany w RN, emisja akcji serii B
2015-09-14 2015-09-30 - NWZA: dalsze istnienie Spółki
2015-08-31 2015-09-16 - NWZA: przerwa w obradach do 2015-10-16, zmiany w RN
2015-08-16 2015-08-31- NWZA: zmiany w RN
2015-08-03 2015-08-19 - NWZA: scalenie akcji 40:1, zmiany w statucie
2015-04-06 ZWZ 2015-04-22, godzina 11:00:00
2015-02-16 NWZ 2015-03-04, godzina 11:00:00
2014-05-05 ZWZ 2014-05-21, godzina 11:00:00
2014-02-16 NWZ 2014-03-04, godzina 11:00:00
2013-04-29 ZWZ 2013-05-15, godzina 12:00:00
2012-07-21 NWZ 2012-08-06, godzina 17:00:00
2012-06-11 ZWZ 2012-06-27, godzina 12:00:00
2012-01-31 NWZ 2012-02-16, godzina 12:00:00
2011-06-13 ZWZ 2011-06-29, godzina 12:00:00
2010-12-07 NWZ 2010-12-23, godzina 12:00:00
2010-06-13 ZWZ 2010-06-29, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wardyn, Tomasz Piotr Prezes Zarządu 2019-12-23

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bachmann-Wardyn, Krystyna Członek RN 2020-07-28 FMG
Fesenko, Alec Yourievich Członek RN 2019-12-23 BDG
Galas Jarosław Członek RN 2021-04-09 FMG
Grzegorczyk Olga Członek RN 2019-11-29
Skrobański Karol Członek RN 2019-11-29

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wardyn, Tomasz Piotr Prezes Zarządu 2019-12-23
Malaga Andrzej Prezes Zarządu 2015-01-30 2019-12-23
Wróbel Marcin Prezes Zarządu 2013-10-15 2015-01-30
Brzeziński Adam Członek Zarządu 2013-10-15 2015-01-09
Groth Gustaw Prezes Zarządu 2013-04-05 2013-10-15
Groth Gustaw Wiceprezes Zarządu 2009-12-16 2013-04-04
Wróbel Marcin Członek Zarządu 2009-12-16 2013-10-14
Groth Gustaw Członek Zarządu 2009-06-29 2009-12-15
Orzechowski Michał Członek Zarządu 2009-06-29 2011-10-24
Wiśniewski Piotr Prezes Zarządu 2008-08-01 2013-04-05

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 0 0
2014 1 1
2013 2 5
2011 4 5
2010 6 7
2009 3 5
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.