REKLAMA
REKLAMA

Notowania spółki

Varsav Game Studios (VAR)

PLYORIM00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 3,44 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 3,37 2,85 4,42 1,58 1,18 0,11
zmiana 2,08% 20,70% -22,17% 117,72% 191,53% 3 027,27%
NCIndex (zmiana) 0,21% 7,14% -5,63% -14,39% -23,13% -40,81%
Na tle NCIndex (pp) 1,87 13,56 -16,54 132,11 214,66 3 068,09

Dane rynkowe

Kapitalizacja 68 971 996,56
Free float 46,76%
Liczba akcji 20 049 999
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 68 971 996,56
Liczba akcji: 20 049 999
Liczba głosów na WZA: 20 049 999
Kapitał akcyjny: 2 004 999,90
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 674 953
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,24%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 10 674 953
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,24%
Free float: 46,76%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 20 049 999 (100,00%) 20 049 999 (100,00%)
Varsav SA 10 674 953 (53,24%) 10 674 953 (53,24%) VAR, CTC

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 500 000 0,10 - 20 049 999 2 004 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-21
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 470 000 0,10 - 19 549 999 1 954 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-17
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 280 000 0,10 - 19 079 999 1 907 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-12-10
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 650 000 0,10 - 18 799 999 1 879 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-11
-
realizacja warrantów subskrypcyjnych - 100 000 0,10 - 18 149 999 1 814 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-10-01
-
seria I - subskrypcja prywatna 2018-06-28 2 000 000 0,10 2,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria H - subskrypcja prywatna 2018-06-28 2 000 000 0,10 2,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Varsav VR SA na Varsav Game Studios SA 2018-06-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-08-21
-
seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-01 3 000 000 0,10 1,25 18 049 999 1 804 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-08-24
-
seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-11 571 428 0,10 0,35 15 049 999 1 504 999,90 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-26
-
seri a E - Varsav SA 2016-08-11 10 308 571 0,10 0,35 14 478 571 1 447 857,10 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-26
-
zmiana firmy z Your Image SA na Varsav VR SA 2016-08-11 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-12-14
-
seria G - aport: 2533 udziałów w EveryFlow sp. z o.o. 2015-12-23 10 000 000 0,10 0,50 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Your Image SA na Telma Communications SA 2015-10-21 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja prywatna 2015-10-21 2 072 860 0,10 0,14 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria E - aport: 100% udziałów w Telma Agency Communications sp. z o.o. 2015-10-21 46 428 000 0,10 0,14 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2011-08-22 770 000 0,10 0,65 4 170 000 417 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-19
-
seria C - subskrypcja prywatna 2011-08-22 700 000 0,10 0,10 3 400 000 340 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-19
-
seria B 2011-08-22 604 800 0,10 - 2 700 000 270 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-19
-
seria A - akcje założycielskie 2010-11-02 2 699 800 0,10 0,10 2 699 800 269 980,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-03-18
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Varsav SA 10 674 953 53,24% 10 674 953 53,24% 2018-12-21
Milas Tomasz 1 000 000 4,99% 1 000 000 4,99% 2018-12-21
Ogółem 20 049 999 100,00% 20 049 999 100,00% 2018-12-21
Varsav SA 10 883 648 54,28% 10 883 648 54,28% 2018-12-21
Varsav SA 10 918 648 55,85% 10 918 648 55,85% 2018-12-17
Ogółem 19 549 999 100,00% 19 549 999 100,00% 2018-12-17
Varsav SA 10 883 648 55,67% 10 883 648 55,67% 2018-12-17
Varsav SA 10 918 648 57,23% 10 918 648 57,23% 2018-12-11
Ogółem 19 079 999 100,00% 19 079 999 100,00% 2018-12-10
Varsav SA 10 993 648 57,62% 10 993 648 57,62% 2018-12-10
Varsav SA 10 393 648 55,29% 10 393 648 55,29% 2018-10-17
Varsav SA 10 993 648 58,48% 10 993 648 58,48% 2018-10-17
Varsav SA 10 793 648 57,41% 10 793 648 57,41% 2018-10-17
Ogółem 18 799 999 100,00% 18 799 999 100,00% 2018-10-11
Varsav SA 10 504 648 55,88% 10 504 648 55,88% 2018-10-11
Ogółem 18 149 999 100,00% 18 149 999 100,00% 2018-10-01
Varsav SA 10 504 648 57,88% 10 504 648 57,88% 2018-10-01
Varsav SA 11 204 648 62,08% 11 204 648 62,08% 2018-07-17
Varsav SA 10 504 648 58,20% 10 504 648 58,20% 2018-07-17
Varido Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2018-07-13
Varsav SA 11 904 648 65,95% 11 904 648 65,95% 2018-07-13
Varido Investments Ltd. 1 596 077 8,84% 1 596 077 8,84% 2017-09-04
Varsav SA 10 308 571 57,11% 10 308 571 57,11% 2017-09-04
Ogółem 18 049 999 100,00% 18 049 999 100,00% 2017-09-04
Varsav SA 10 308 571 57,11% 10 308 571 51,17% 2017-08-24
Varido Investments Ltd. 1 596 077 8,84% 3 192 154 15,85% 2017-08-24
Ogółem 18 049 999 100,00% 20 145 199 100,00% 2017-08-24
Ogółem 15 049 999 100,00% 17 145 199 100,00% 2017-01-26
Rogowska Iwona 242 000 1,61% 484 000 2,82% 2017-01-26
Varido Investments Ltd. 1 596 077 10,61% 3 192 154 18,62% 2017-01-26
Varsav SA 10 308 571 68,50% 10 308 571 60,13% 2017-01-26
Rogowska Iwona 242 000 5,80% 484 000 7,73% 2016-11-16
EveryFlow sp. z o.o. 0 0,00% 0 0,00% 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28% 3 192 154 50,95% 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 596 077 38,28% 1 596 077 25,48% 2016-07-22
Varido Investments Ltd. 1 550 636 37,19% 1 550 636 24,75% 2016-07-22
Piechniczek Ofka 142 064 3,41% 142 064 2,27% 2016-01-31
Chrobota Piotr 189 306 4,53% 189 306 3,02% 2015-09-15
Lauren Peso Polska SA 45 441 1,08% 45 441 0,72% 2015-09-14
EveryFlow sp. z o.o. 1 550 636 37,18% 3 101 272 49,49% 2015-09-14
Chrobota Piotr 218 386 5,23% 218 386 3,48% 2015-07-31
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 120 000 2,87% 120 000 1,91% 2015-07-31
INC SA 203 847 4,88% 203 857 3,25% 2015-06-25
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38% 308 000 4,91% 2015-03-11
Przyłęcki Michał wraz z Acrebit SA 308 000 7,38% 462 372 7,38% 2015-03-11
Pęcherz Roman 152 270 3,65% 152 270 2,43% 2015-03-04
Piechniczek Ofka 242 064 5,80% 484 128 7,72% 2015-02-16
Pęcherz Roman 395 270 9,47% 395 270 6,30% 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 550 636 37,18% 3 101 272 49,49% 2012-05-31
INC SA 582 992 13,98% 582 992 9,30% 2012-05-31
Lauren Peso Polska SA 1 825 200 43,76% 3 650 400 58,26% 2012-05-31
Ogółem 4 169 800 100,00% 6 265 000 100,00% 2012-03-19
Ogółem 4 170 000 100,00% 6 265 200 100,00% 2012-03-19

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-09-16 2017-10-02 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-06-14 2017-06-30 - WZA: pokrycie straty, zmiany w RN
2017-02-13 2017-03-01 - NWZA: emisja akcji serii G
2017-01-21 2017-02-06 - NWZA: odwołane 2017-02-02, zmiany w statucie, emisja akcji serii G
2016-07-26 2016-08-11 - NWZA: zmiany w RN, emisja akcji serii E i F
2016-06-14 2016-07-04 - WZA: podział zysku
2015-12-07 2015-12-23 - NWZA: emisja akcji serii G
2015-10-05 2015-10-21 - NWZA: zmiana nazwy na Telma Communications SA, emisja akcji serii E i F
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: przerwa w obradach do 2015-07-13,pokrycie straty, emisja akcji serii E, zmiany w statucie, zamiana akcji imiennych na okaziciela
2014-06-14 ZWZ 2014-06-30, godzina 11:00:00
2013-06-10 ZWZ 2013-06-26, godzina 09:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mroczek Konrad Prezes Zarządu 2016-08-17 HRL, SLK
Rosiński Łukasz Członek Zarządu 2018-05-07 HRL, SLK, BLO

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Andrzejak Anna Członek RN 2017-10-02 KRC
Babieno Piotr Członek RN 2016-08-11 BLO
Kramer Magdalena Członek RN 2018-05-07 QUB
Milas Tomasz Członek RN 2018-10-31
Pazdur Wojciech Członek RN 2018-10-18 F51

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rosiński Łukasz Członek Zarządu 2018-05-07 HRL, SLK, BLO
Mroczek Konrad Prezes Zarządu 2016-08-17 HRL, SLK
Tabor Adrian Wiceprezes Zarządu 2010-11-02 2010-11-02 LPS
Kita Kamil Prezes Zarządu 2010-02-11 2016-08-17 HRL, SLK

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 14 0
2016 0 0
2015 4 0
2014 6 0
2013 6 0
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA