Notowania spółki

Avia Solutions Group (ASG)

LT0000128381

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 15,15 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs - 14,70 15,10 14,00 17,39 42,80
zmiana - 3,06% 0,33% 8,21% -12,88% -64,60%
Chwilowy brak danych

Dane rynkowe

Kapitalizacja 117 833 321,55
Free float 3,57%
Liczba akcji 7 777 777
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 117 833 321,55
Liczba akcji: 7 777 777
Liczba głosów na WZA: 7 777 777
Kapitał akcyjny: 2 255 555,33
Cena nominalna akcji: 0,29
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 500 131
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,43%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 500 131
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,43%
Free float: 3,57%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 7 777 777 (100,00%) 7 777 777 (100,00%)
Haifo Ltd. w porozumieniu z Zia Valda Cyprus Ltd.,Harberin Ent. Ltd., AB Zia valda,Mesotania Holding Ltd.,Indeco, MFO-A lux S.a.r.l.,Tiperan Ltd., Mag Services Establishment,X7 Procapital Fund.,Anatlij Lagenzov,Josif Lapinskas,Daumantas Lapinskas,Renata Lagenzova 7 500 131 (96,43%) 7 500 131 (96,43%) AAL, ASG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
wykluczenie akcji z obrotu - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2018-11-20
renominacja akcji - - 0,29 - 7 777 777 2 255 555,33 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-01
-
akcje zwykłe 2014-09-24 1 719 444 1,00 - 7 777 777 7 777 777,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-10
2014-12-30
akcje zwykłe 2013-11-29 165 000 1,00 - 6 058 333 6 058 333,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-12-23
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE portfel 0 0,00% 0 0,00% 2018-09-04
Haifo Ltd. w porozumieniu z Zia Valda Cyprus Ltd.,Harberin Ent. Ltd., AB Zia valda,Mesotania Holding Ltd.,Indeco, MFO-A lux S.a.r.l.,Tiperan Ltd., Mag Services Establishment,X7 Procapital Fund.,Anatlij Lagenzov,Josif Lapinskas,Daumantas Lapinskas,Renata Lagenzova 7 500 131 96,43% 7 500 131 96,43% 2018-09-04
Haifo Ltd. w porozumieniu z Zia Valda Cyprus Ltd.,Harberin Ent. Ltd., AB Zia valda,Mesotania Holding Ltd.,Indeco, MFO-A lux S.a.r.l.,Tiperan Ltd., Mag Services Establishment,X7 Procapital Fund.,Anatlij Lagenzov,Josif Lapinskas,Daumantas Lapinskas,Renata Lagenzova 6 459 273 83,05% 6 459 273 83,05% 2018-07-09
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 2 487 753 31,99% 2 487 753 31,99% 2018-07-02
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 2 487 753 31,00% 2 487 753 31,00% 2018-07-02
Skarbiec TFI SA portfele 16 842 0,22% 16 842 0,22% 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 9 374 0,12% 9 374 0,12% 2018-06-30
VGE Investments Ltd. 0 0,00% 0 0,00% 2018-06-01
VGE Investments Ltd. 791 720 10,18% 791 720 10,18% 2018-05-31
Pocztylion OFE portfel 17 000 0,22% 17 000 0,22% 2017-12-31
OFE Aviva Santander portfel 261 000 3,36% 261 000 3,36% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 420 000 5,00% 420 000 5,00% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 9 374 0,12% 9 374 0,12% 2017-12-31
OFE Aegon portfel 274 000 3,52% 274 000 3,52% 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 27 102 0,35% 27 102 0,35% 2017-12-31
Indeco: Investment and Development UAB 832 666 10,00% 832 666 10,00% 2017-01-03
Barakauskas Vaidas 0 0,00% 0 0,00% 2017-01-03
Indeco: Investment and Development UAB 832 666 10,71% 832 666 10,71% 2017-01-03
Nationale-Nederlanden OFE portfel 420 000 5,40% 420 000 5,40% 2016-12-31
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 2 290 045 29,44% 2 290 045 29,44% 2015-12-30
Mesotania Holdings Ltd. 457 184 5,00% 457 184 5,00% 2015-12-23
Mesotania Holdings Ltd. 457 184 5,87% 457 184 5,87% 2015-12-23
Indeco: Investment and Development UAB 0 0,00% 0 0,00% 2014-12-23
VGE Investments Ltd. 785 216 10,09% 785 216 10,09% 2014-12-12
Ogółem 7 777 777 100,00% 7 777 777 100,00% 2014-12-10
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 1 840 744 23,66% 1 840 744 23,66% 2014-12-10
Barakauskas Vaidas 832 666 10,70% 832 666 10,70% 2014-12-10
Harberin Enterprises Ltd. 605 227 7,78% 605 227 7,78% 2014-12-10
Harberin Enterprises Ltd. 605 227 7,00% 605 227 7,00% 2014-12-10
Indeco: Investment and Development UAB 457 184 5,87% 457 184 5,87% 2014-12-10
Nationale-Nederlanden OFE 390 000 5,01% 390 000 5,01% 2014-12-10
Legenzov Anatolij 73 255 1,20% 73 255 1,20% 2014-09-17
Legenzov Anatolij 73 255 1,00% 73 255 1,00% 2014-09-17
Sanikovas Aurimias 33 150 0,00% 33 150 0,00% 2014-05-26
Sanikovas Aurimias 33 150 0,54% 33 150 0,54% 2014-05-26
Sanikovas Aurimias 22 075 0,36% 22 075 0,36% 2014-05-26
Harberin Enterprises Ltd. 605 227 9,99% 605 227 9,99% 2014-05-21
Harberin Enterprises Ltd. 506 696 8,36% 506 696 8,36% 2014-05-21
Barakauskas Vaidas 832 666 13,74% 832 666 13,74% 2014-01-07
Indeco: Investment and Development UAB 457 184 7,54% 457 184 7,54% 2014-01-07
Nationale-Nederlanden OFE 390 000 6,43% 390 000 6,43% 2013-12-23
Bojdo Hubert 100 000 1,65% 100 000 1,65% 2013-12-23
Bojdo Hubert 100 000 1,00% 100 000 1,00% 2013-12-23
Kaikaris Vytautas 55 250 0,91% 55 250 0,91% 2013-12-23
Butautis Jonas 22 100 0,36% 22 100 0,36% 2013-12-23
Harberin Enterprises Ltd. 777 375 12,83% 777 375 12,83% 2013-12-23
Indeco: Investment and Development UAB 1 292 850 21,34% 1 292 850 21,34% 2013-12-23
Sanikovas Aurimias 11 050 0,18% 11 050 0,18% 2013-12-23
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 1 840 744 30,38% 1 840 744 30,38% 2013-12-23
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 1 939 275 32,00% 1 939 275 32,00% 2013-12-23
Butautis Jonas 22 100 0,00% 22 100 0,00% 2013-12-23
Kaikaris Vytautas 55 250 0,00% 55 250 0,00% 2013-12-23
Ogółem 6 058 333 100,00% 6 058 333 100,00% 2013-12-23
Butautis Jonas 22 100 0,37% 22 100 0,37% 2013-05-17
Nationale-Nederlanden OFE 390 000 6,61% 390 000 6,61% 2011-06-30
Bojdo Hubert 100 000 1,69% 100 000 1,69% 2011-06-30
Harberin Enterprises Ltd. 777 375 13,19% 777 375 13,19% 2011-06-30
Bojdo Hubert 50 000 0,84% 50 000 0,84% 2011-03-31
Indeco: Investment and Development UAB 1 292 850 21,93% 1 292 850 21,93% 2011-03-03
Ziemelis Gediminas poprzez ZIA Valda Cyprus Ltd. 1 939 275 32,90% 1 939 275 32,90% 2011-03-03
Harberin Enterprises Ltd. 1 077 375 18,28% 1 077 375 18,28% 2011-03-03
Harberin Enterprises Ltd. 1 027 375 17,43% 1 027 375 17,43% 2011-03-03
Ogółem 5 893 333 100,00% 5 893 333 100,00% 2011-03-03
Kaikaris Vytautas 55 250 0,93% 55 250 0,93% 2011-03-03
Sanikovas Aurimias 11 050 0,18% 11 050 0,18% 2011-03-03
Butautis Jonas 44 200 0,74% 44 200 0,74% 2011-03-03

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-07-17 2018-08-02 - NWZ: delisting akcji
2018-04-14 2018-04-30 - WZA: podział zysku/pokrycie straty, zmiany w RN
2016-04-13 2016-04-29 - WZA: wypłata dywidendy, wybór audytora
2015-04-23 ZWZ 2015-04-30, godzina 10:00:00
2014-09-17 ZWZ 2014-09-24, godzina 10:00:00
2014-04-23 ZWZ 2014-04-30, godzina 10:00:00
2013-11-22 NWZ 2013-11-29, godzina 10:00:00
2013-04-23 ZWZ 2013-04-30, godzina 10:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ziemelis Gediminas Prezes Zarządu 2018-05-23
Dovydėnas Linas Członek Zarządu 2017-09-08
Lapinskas Zilvinas Członek Zarządu 2018-05-23
Laukaitis Ricardas Członek Zarządu 2018-03-29
Sanikovas Aurimias Członek Zarządu 2018-05-23 AUG, AAL

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Bagavicius Vladas Członek RN 2018-04-30
Goberis Tadas Członek RN 2017-04-28 AAL
Savickaite Karolina Członek RN 2018-04-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sanikovas Aurimias Członek Zarządu 2018-05-23 AUG, AAL
Ziemelis Gediminas Prezes Zarządu 2018-05-23
Lapinskas Zilvinas Członek Zarządu 2018-05-23
Laukaitis Ricardas Członek Zarządu 2018-03-29
Janukenas Jonas Członek Zarządu 2017-11-07
Janukenas Jonas Członek Zarządu 2017-11-07
Dovydėnas Linas Członek Zarządu 2017-09-08
Lapinskas Zilvinas Członek Zarządu 2013-12-03 2018-04-25
Legenzov Anatolij Członek Zarządu 2013-10-31 2018-04-25
Lapinskas Daumantas Wiceprezes Zarządu 2013-04-25 2017-09-08
Sanikovas Aurimias Członek Zarządu 2010-09-30 2018-04-25 AUG, AAL
Butautis Jonas Członek Zarządu 2010-09-30
Ziemelis Gediminas Prezes Zarządu 2010-09-30 2018-04-25
Kaikaris Vytautas Członek Zarządu 2010-09-30
Batavicius Saulius Członek Zarządu 2010-09-30

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2017 0 2 297
2016 0 1 674
2015 0 1 674
2014 54 1 534
2013 42 1 342
2012 28 951