Gospodarka

Enterprise Investors sprzedali Skarbiec

Polish Enterprise Fund V, fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, zakończył inwestycję w Skarbiec Holding.
Foto: Bloomberg

- W wyniku transakcji na GPW fundusz sprzedał akcje spółki. Wpływy brutto z tej operacji wyniosły 11,4 miliona zł (33,42 zł za akcję). Inwestycja w Skarbiec wygenerowała łączne wpływy brutto w wysokości 477,5 mln zł, tym samym fundusz uzyskał 3,3-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału – poinformowali Enterprise Investors, którzy kupili Skarbiec Asset Management Holding od BRE Banku w 2006 r. za 155 mln zł.

W czerwcu Murapol poinformował, że kupił od Enterprise Investors 32,99 proc. akcji Skarbca za 75,2 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły