Notowania

Ciągłe GPW Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen wartość (tys. zł) min max
PKNORLEN Skrót PKN Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 120,30 / 120,30 -0,05 Zmiana (%) -0,04 min 117,55 max 121,10 wolumen 1 108 998 wartość (tys. zł) 132 079,99 min 64,60 max 127,05
PZU Skrót PZU Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 48,10 / 48,10 1,10 Zmiana (%) 2,34 min 46,88 max 48,29 wolumen 1 864 785 wartość (tys. zł) 89 055,28 min 24,38 max 49,06
KGHM Skrót KGH Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 117,85 / 117,85 0,90 Zmiana (%) 0,77 min 114,45 max 117,85 wolumen 635 118 wartość (tys. zł) 73 519,58 min 68,01 max 135,50
PKOBP Skrót PKO Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 35,66 / 35,66 -0,02 Zmiana (%) -0,06 min 35,44 max 35,99 wolumen 1 870 318 wartość (tys. zł) 66 884,25 min 24,69 max 37,29
PEKAO Skrót PEO Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 128,00 / 128,00 0,00 Zmiana (%) 0,00 min 127,40 max 128,90 wolumen 458 512 wartość (tys. zł) 58 719,53 min 115,75 max 145,30
KRUK Skrót KRU Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 282,00 / 282,00 -18,60 Zmiana (%) -6,19 min 276,00 max 298,50 wolumen 195 413 wartość (tys. zł) 55 270,85 min 194,75 max 348,00
MABION Skrót MAB Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 101,70 / 101,70 1,30 Zmiana (%) 1,29 min 101,40 max 104,00 wolumen 481 955 wartość (tys. zł) 49 177,64 min 73,03 max 115,50
CDPROJEKT Skrót CDR Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 114,00 / 114,00 2,00 Zmiana (%) 1,79 min 109,70 max 114,40 wolumen 350 866 wartość (tys. zł) 39 400,83 min 38,68 max 113,90
JSW Skrót JSW Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 94,40 / 94,40 -4,20 Zmiana (%) -4,26 min 94,15 max 97,48 wolumen 365 449 wartość (tys. zł) 34 762,75 min 52,79 max 106,95
CCC Skrót CCC Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 292,15 / 292,15 3,70 Zmiana (%) 1,28 min 288,00 max 296,70 wolumen 95 201 wartość (tys. zł) 27 931,33 min 173,65 max 288,85

Fixing GPW Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen (szt.) wartość (tys. zł) min max
ZREMB Skrót ZRE Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,43 / 0,43 0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO 2,38 min 0,42 max 0,43 wolumen 19 166 wartość (tys. zł) 8,23 min 0,38 max 0,78
CALATRAVA Skrót CTC Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,24 / 0,24 0,00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,00 min 0,24 max 0,24 wolumen 25 919 wartość (tys. zł) 6,22 min 0,22 max 1,17
STARHEDGE Skrót SHG Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,49 / 0,49 -0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO -2,00 min 0,49 max 0,50 wolumen 9 922 wartość (tys. zł) 4,88 min 0,44 max 0,87
08OCTAVA Skrót 08N Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 1,01 / 1,01 0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO 1,00 min 1,01 max 1,02 wolumen 2 516 wartość (tys. zł) 2,57 min 0,97 max 1,13
MNI Skrót MNI Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,07 / 0,07 0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO 16,67 min 0,06 max 0,07 wolumen 30 370 wartość (tys. zł) 1,98 min 0,05 max 0,51

Indeksy Więcej

Zmiana Kurs (pkt) 52 tygodnie (pkt)
Nazwa Czas Kurs bieżący (pkt) / TKO pkt. proc. min max Wartość obrotu (tys. pkt) min max
WIG Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 64 397,32 / 64 159,11 188,13 Zmiana 0,29 min 63 982,64 max 64 397,32 wartość (tys. pkt) 890 017,87 min 46 910,91 max 65 208,48
WIG20 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 480,73 / 2 466,14 12,01 Zmiana 0,49 min 2 460,28 max 2 481,28 wartość (tys. pkt) 620 724,23 min 1 709,51 max 2 531,31
mWIG40 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 4 924,84 / 4 932,10 -6,30 Zmiana -0,13 min 4 895,89 max 4 938,81 wartość (tys. pkt) 177 873,34 min 3 938,24 max 4 957,25
sWIG80 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 15 125,13 / 15 116,42 -9,20 Zmiana -0,06 min 15 091,26 max 15 155,21 wartość (tys. pkt) 78 324,82 min 13 874,06 max 16 536,65
WIGdiv Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 1 264,90 / 1 255,66 9,04 Zmiana 0,72 min 1 254,95 max 1 264,96 wartość (tys. pkt) 305 087,66 min 933,66 max 1 277,90

Indeksy światowe Więcej

Zmiana Kurs (pkt) 52 tygodnie (pkt)
Nazwa Czas Kurs bieżący pkt. proc. min max min max
DJI Czas - Kurs bieżący - pkt. proc. - min - max - min 17 888,28 max 22 268,34
FTSE 100 Czas 17:35 Kurs bieżący 7 310,64 pkt. 46.74 proc. 0,64 min 7 242,23 max 7 320,28 min 6 693,30 max 7 547,63
DAX Czas 17:40 Kurs bieżący 12 592,35 pkt. -7.68 proc. -0,06 min 12 568,80 max 12 646,56 min 10 259,13 max 12 888,95
Nikkei 225 Czas 08:00 Kurs bieżący 20 296,45 pkt. -51.03 proc. -0,25 min 20 249,24 max 20 417,07 min 16 251,54 max 20 347,48
S&P 500 Czas 22:05 Kurs bieżący 2 502,22 pkt. 1.62 proc. 0,06 min 2 496,54 max 2 503,47 min 2 085,18 max 2 508,24

New Connect Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen (szt.) wartość (tys. zł) min max
BITEVIL SkrótBIT Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 7,30 / 7,30 -0,96 Zmiana -11,62 min 6,45 max 8,10 wolumen (szt.) 270 067 wartość (tys. zł) 1 909,82 min 3,75 max 8,26
SITE SkrótSTE Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,24 / 0,24 0,00 Zmiana 0,00 min 0,23 max 0,30 wolumen (szt.) 2 274 002 wartość (tys. zł) 613,24 min 0,03 max 0,24
MGAMES SkrótMGS Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,25 / 0,25 -0,03 Zmiana -10,71 min 0,23 max 0,28 wolumen (szt.) 1 997 293 wartość (tys. zł) 492,92 min 0,22 max 1,41
KKHERBAL SkrótKKH Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,33 / 0,33 -0,04 Zmiana -10,81 min 0,30 max 0,38 wolumen (szt.) 722 631 wartość (tys. zł) 229,44 min 0,15 max 0,91
PILAB SkrótPIL Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 42,00 / 42,00 0,21 Zmiana 0,50 min 41,00 max 42,00 wolumen (szt.) 4 315 wartość (tys. zł) 179,55 min 25,50 max 41,79

ETF-y Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót
Nazwa Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolument (szt.) wartość (tyś. zł)
ETFW20L Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 295,16 / 294,96 Zmiana 0 Zmiana (%) 0,00 min 293,25 max 295,16 wolumen 1 064 wartość (tys. zł) 312,54
ETFDAX Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 513,92 / 514,16 Zmiana -1.08 Zmiana (%) -0,21 min 513,92 max 514,16 wolumen 36 wartość (tys. zł) 18,50
ETFSP500 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 90,50 / 91,42 Zmiana -1.33 Zmiana (%) -1,45 min 90,50 max 91,42 wolumen 373 wartość (tys. zł) 33,93

Obligacje Catalyst Więcej

Kurs (zł) Obrót
Nazwa Segment notowań Emitent Waluta Czas Kurs odniesienia Kurs bieżący Zmiana (%) min max Liczba transakcji wolumen (szt.) wartość (tys. zł)
DS1019 Segment notowań GPWRR Emitent SKARB PAŃSTWA Waluta PLN Czas 22.09.2017 19:00 Kurs odniesienia 107,45 Kurs bieżący 107,40 Zmiana (%) -0,05 min 107,40 max 107,45 Liczba transakcji 2 wolumen (szt.) 2 033 wartość (tys. zł) 2 287,38
ECH0318 Segment notowań GPWRR Emitent ECHO INVESTMENT Waluta PLN Czas 22.09.2017 19:00 Kurs odniesienia 100,79 Kurs bieżący 100,75 Zmiana (%) -0,04 min 100,75 max 100,75 Liczba transakcji 3 wolumen (szt.) 5 580 wartość (tys. zł) 563,86
ALR0321 Segment notowań GPWASO Emitent ALIOR BANK Waluta PLN Czas 22.09.2017 19:00 Kurs odniesienia 106,00 Kurs bieżący 105,99 Zmiana (%) -0,01 min 105,30 max 106,01 Liczba transakcji 4 wolumen (szt.) 411 wartość (tys. zł) 435,61
PZU0727 Segment notowań GPWASO Emitent Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Waluta PLN Czas 22.09.2017 19:00 Kurs odniesienia 101,49 Kurs bieżący 101,48 Zmiana (%) -0,01 min 101,48 max 101,48 Liczba transakcji 2 wolumen (szt.) 2 wartość (tys. zł) 204,70
GHE0720 Segment notowań GPWRR Emitent GHELAMCO INVEST Waluta PLN Czas 22.09.2017 19:00 Kurs odniesienia 100,30 Kurs bieżący 100,30 Zmiana (%) 0,00 min 100,30 max 100,35 Liczba transakcji 4 wolumen (szt.) 1 500 wartość (tys. zł) 152,27

Opcje Więcej

Zmiana Kurs (zł)
Nazwa Czas Kurs bieżący (zł) / TKO zł / pkt proc. otwarcia min max Kurs odniesienia wolumen Wartość obrotu (tys. zł)
OW20L172100 Czas 22.09.2017 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 361,50 / - zł / pkt -16,55 proc. -4,38 otwarcia 362,00 min 361,50 max 362,00 Kurs odniesienia 378,05 wolumen 5 Wartość obrotu (tys. zł) 18,09
OW20V172500 Czas 22.09.2017 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 53,70 / - zł / pkt -1,95 proc. -3,50 otwarcia 55,30 min 53,70 max 56,00 Kurs odniesienia 55,65 wolumen 17 Wartość obrotu (tys. zł) 9,45
OW20X172500 Czas 22.09.2017 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 95,00 / - zł / pkt 7,85 proc. 9,01 otwarcia 91,00 min 86,85 max 95,00 Kurs odniesienia 87,15 wolumen 10 Wartość obrotu (tys. zł) 9,06
OW20I182500 Czas 22.09.2017 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 127,55 / - zł / pkt -10,30 proc. -7,47 otwarcia 127,55 min 127,55 max 127,55 Kurs odniesienia 137,85 wolumen 5 Wartość obrotu (tys. zł) 6,38
OW20R182400 Czas 22.09.2017 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 112,95 / - zł / pkt 7,35 proc. 6,96 otwarcia 112,95 min 112,95 max 112,95 Kurs odniesienia 105,60 wolumen 5 Wartość obrotu (tys. zł) 5,65

Surowce Więcej

Zmiana Kurs 52 tygodnie
Nazwa Jednostka walutowa Czas Kurs bieżący jedn. proc. min max min max
Ropa Brent Jednostka walutowa USD Czas 21:56 Kurs bieżący 56,80 pkt. 0.34 proc. 0,60 min 56,28 max 56,84 min 44,43 max 57,10
Miedź Jednostka walutowa USD Czas 19:57 Kurs bieżący 6 475,50 pkt. 20 proc. 0,31 min 6 366,50 max 6 480,50 min 4 641,25 max 6 922,25
Złoto Jednostka walutowa USD Czas 23:14 Kurs bieżący 1 300,50 pkt. 6.2 proc. 0,48 min 1 294,40 max 1 301,50 min 1 128,28 max 1 354,00
Srebro Jednostka walutowa USD Czas 23:14 Kurs bieżący 17,04 pkt. 0.035 proc. 0,21 min 16,96 max 17,10 min 15,56 max 19,44
Platyna Jednostka walutowa USD Czas 23:14 Kurs bieżący 933,00 pkt. -6.5 proc. -0,69 min 931,90 max 946,50 min 893,00 max 1 039,24

Waluty Więcej

Crossy

Zmiana Kurs
Nazwa Czas Kurs bieżący pkt. proc. min max Kurs odniesienia
EUR / PLN Czas 23:05 Kurs bieżący 4,2684 pkt. -0,0041 Zmiana (%) -0,0960 min 4,2611 max 4,2775 Kurs odniesienia 4,2725
USD / PLN Czas 23:01 Kurs bieżący 3,5704 pkt. -0,0083 Zmiana (%) -0,2319 min 3,5575 max 3,5816 Kurs odniesienia 3,5787
CHF / PLN Czas 23:05 Kurs bieżący 3,6856 pkt. -0,0009 Zmiana (%) -0,0244 min 3,6732 max 3,6947 Kurs odniesienia 3,6865
GBP / PLN Czas 23:05 Kurs bieżący 4,8204 pkt. -0,0399 Zmiana (%) -0,8209 min 4,8068 max 4,8643 Kurs odniesienia 4,8603
USD / EUR Czas 23:05 Kurs bieżący 0,8365 pkt. -0,0008 Zmiana (%) -0,0955 min 0,8331 max 0,8373 Kurs odniesienia 0,8373

NBP 2017-09-22

Zmiana Kurs (zł)
Nazwa Kurs bieżący pkt. proc. Kurs odniesienia
NBP XDR (tab A) Kurs bieżący 5,0947 pkt. 0,0086 Zmiana (%) 0,1691 Kurs odniesienia 5,0861
NBP ZAR (tab A) Kurs bieżący 0,2700 pkt. 0,0001 Zmiana (%) 0,0371 Kurs odniesienia 0,2699
NBP RUB (tab A) Kurs bieżący 0,0619 pkt. 0,0000 Zmiana (%) 0,0000 Kurs odniesienia 0,0619
NBP PHP (tab A) Kurs bieżący 0,0704 pkt. -0,0001 Zmiana (%) -0,1418 Kurs odniesienia 0,0705
NBP CZK (tab A) Kurs bieżący 0,1639 pkt. -0,0003 Zmiana (%) -0,1827 Kurs odniesienia 0,1642