Notowania

Ciągłe GPW Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen wartość (tys. zł) min max
PKOBP Skrót PKO Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 46,50 / 46,50 0,15 Zmiana (%) 0,32 min 46,12 max 46,75 wolumen 1 745 533 wartość (tys. zł) 81 129,11 min 29,25 max 46,46
CDPROJEKT Skrót CDR Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 119,70 / 119,70 0,70 Zmiana (%) 0,59 min 116,00 max 123,40 wolumen 642 804 wartość (tys. zł) 77 036,85 min 58,44 max 126,25
PZU Skrót PZU Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 44,75 / 44,75 -0,17 Zmiana (%) -0,38 min 44,75 max 45,25 wolumen 1 533 671 wartość (tys. zł) 68 925,79 min 34,64 max 49,06
PKNORLEN Skrót PKN Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 108,75 / 108,75 -1,20 Zmiana (%) -1,09 min 108,55 max 110,50 wolumen 625 982 wartość (tys. zł) 68 635,97 min 81,18 max 134,00
ALIOR Skrót ALR Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 88,00 / 88,00 3,70 Zmiana (%) 4,39 min 84,40 max 88,50 wolumen 715 774 wartość (tys. zł) 62 513,58 min 58,99 max 84,30
CCC Skrót CCC Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 304,80 / 304,80 3,00 Zmiana (%) 0,99 min 302,20 max 308,80 wolumen 191 114 wartość (tys. zł) 58 466,16 min 201,20 max 305,00
PEKAO Skrót PEO Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 132,80 / 132,80 -1,50 Zmiana (%) -1,12 min 132,80 max 135,00 wolumen 389 203 wartość (tys. zł) 51 973,01 min 117,30 max 145,30
KGHM Skrót KGH Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 112,30 / 112,30 -0,70 Zmiana (%) -0,62 min 112,30 max 114,00 wolumen 416 740 wartość (tys. zł) 47 232,86 min 100,00 max 135,50
DINOPL Skrót DNP Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 82,15 / 82,15 2,15 Zmiana (%) 2,69 min 79,35 max 83,10 wolumen 385 467 wartość (tys. zł) 31 618,16 min 37,50 max 83,15
PGE Skrót PGE Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 13,16 / 13,16 -0,24 Zmiana (%) -1,79 min 13,02 max 13,49 wolumen 2 250 415 wartość (tys. zł) 29 864,39 min 10,18 max 14,95

Fixing GPW Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen (szt.) wartość (tys. zł) min max
ZASTAL Skrót ZST Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,35 / 0,35 0,09 Kurs bieżący (zł) / TKO 34,62 min 0,31 max 0,35 wolumen 422 782 wartość (tys. zł) 139,98 min 0,13 max 0,33
FON Skrót FON Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,22 / 0,22 0,02 Kurs bieżący (zł) / TKO 10,00 min 0,21 max 0,22 wolumen 301 776 wartość (tys. zł) 65,98 min 0,18 max 1,91
PBG Skrót PBG Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,17 / 0,17 -0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO -5,56 min 0,17 max 0,17 wolumen 358 481 wartość (tys. zł) 60,94 min 0,16 max 6,93
STAPORKOW Skrót ZUK Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 3,30 / 3,30 -0,18 Kurs bieżący (zł) / TKO -5,17 min 3,30 max 3,30 wolumen 3 248 wartość (tys. zł) 10,72 min 2,46 max 5,71
SKOTAN Skrót SKT Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,42 / 0,42 0,01 Kurs bieżący (zł) / TKO 2,44 min 0,41 max 0,42 wolumen 23 060 wartość (tys. zł) 9,50 min 0,36 max 0,70

Indeksy Więcej

Zmiana Kurs (pkt) 52 tygodnie (pkt)
Nazwa Czas Kurs bieżący (pkt) / TKO pkt. proc. min max Wartość obrotu (tys. pkt) min max
WIG Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 66 709,12 / 66 847,97 23,79 Zmiana 0,04 min 66 678,37 max 66 960,63 wartość (tys. pkt) 912 417,73 min 53 425,20 max 66 685,33
WIG20 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 591,22 / 2 607,69 -9,15 Zmiana -0,35 min 2 591,22 max 2 610,63 wartość (tys. pkt) 645 160,63 min 1 991,36 max 2 600,37
mWIG40 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 5 024,21 / 4 980,43 54,48 Zmiana 1,10 min 4 970,05 max 5 026,43 wartość (tys. pkt) 225 053,10 min 4 443,18 max 4 988,02
sWIG80 Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 15 034,51 / 15 002,66 47,01 Zmiana 0,31 min 14 973,15 max 15 061,60 wartość (tys. pkt) 27 518,04 min 13 743,63 max 16 536,65
WIGdiv Czas 17:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 1 267,07 / 1 271,20 0,46 Zmiana 0,04 min 1 266,50 max 1 271,93 wartość (tys. pkt) 384 812,92 min 1 068,91 max 1 277,90

Indeksy światowe Więcej

Zmiana Kurs (pkt) 52 tygodnie (pkt)
Nazwa Czas Kurs bieżący pkt. proc. min max min max
DJI Czas 15:45 Kurs bieżący 26 098,99 pkt. -16.66 proc. -0,06 min 26 077,52 max 26 153,42 min 19 799,85 max 26 115,65
FTSE 100 Czas 16:45 Kurs bieżący 7 687,50 pkt. -37.93 proc. -0,49 min 7 682,50 max 7 739,00 min 7 099,20 max 7 778,64
DAX Czas 17:37 Kurs bieżący 13 281,43 pkt. 97.47 proc. 0,74 min 13 293,29 max 13 201,34 min 11 509,84 max 13 478,86
Nikkei 225 Czas 23:15 Kurs bieżący 23 763,37 pkt. -104.97 proc. -0,44 min 24 084,42 max 23 699,47 min 18 335,63 max 23 951,81
S&P 500 Czas 02:14 Kurs bieżący 2 802,69 pkt. 0.13 proc. 0,00 min 2 804,61 max 2 792,56 min 2 265,20 max 2 802,56

New Connect Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót 52 tygodnie (zł)
Nazwa Skrót Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolumen (szt.) wartość (tys. zł) min max
MINOX SkrótMNX Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,23 / 0,23 -0,02 Zmiana -8,00 min 0,22 max 0,25 wolumen (szt.) 1 031 378 wartość (tys. zł) 238,80 min 0,05 max 1,87
BLOOBER SkrótBLO Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 39,40 / 39,40 0,00 Zmiana 0,00 min 38,20 max 42,00 wolumen (szt.) 5 327 wartość (tys. zł) 212,81 min 38,30 max 124,00
BORUTA SkrótBRU Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 0,13 / 0,13 -0,01 Zmiana -7,14 min 0,12 max 0,14 wolumen (szt.) 1 030 061 wartość (tys. zł) 134,16 min 0,13 max 0,19
BITEVIL SkrótBIT Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 5,16 / 5,16 0,08 Zmiana 1,57 min 4,72 max 5,43 wolumen (szt.) 22 695 wartość (tys. zł) 115,86 min 3,75 max 8,40
LUG SkrótLUG Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 11,30 / 10,65 0,45 Zmiana 4,15 min 10,65 max 12,00 wolumen (szt.) 8 200 wartość (tys. zł) 92,91 min 3,90 max 13,10

ETF-y Więcej

Zmiana Kurs (zł) Obrót
Nazwa Czas Kurs bieżący (zł) / TKO proc. min max wolument (szt.) wartość (tyś. zł)
ETFW20L Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 310,60 / 303,00 Zmiana 5.6 Zmiana (%) 1,84 min 303,00 max 312,00 wolumen 1 433 wartość (tys. zł) 443,08
ETFDAX Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 525,00 / 525,00 Zmiana 0.4 Zmiana (%) 0,08 min 525,00 max 533,20 wolumen 75 wartość (tys. zł) 39,48
ETFSP500 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 96,00 / 96,00 Zmiana -1.09 Zmiana (%) -1,12 min 96,00 max 97,74 wolumen 320 wartość (tys. zł) 30,96

Obligacje Catalyst Więcej

Kurs (zł) Obrót
Nazwa Segment notowań Emitent Waluta Czas Kurs odniesienia Kurs bieżący Zmiana (%) min max Liczba transakcji wolumen (szt.) wartość (tys. zł)
WZ0124 Segment notowań GPWRR Emitent SP Waluta PLN Czas 19:00 Kurs odniesienia 99,00 Kurs bieżący 98,88 Zmiana (%) -0,12 min 98,70 max 98,88 Liczba transakcji 7 wolumen (szt.) 10 170 wartość (tys. zł) 10 146,30
DS0727 Segment notowań GPWRR Emitent SP Waluta PLN Czas 19:00 Kurs odniesienia 93,50 Kurs bieżący 93,38 Zmiana (%) -0,13 min 93,35 max 93,59 Liczba transakcji 10 wolumen (szt.) 3 267 wartość (tys. zł) 3 091,25
PEO1027 Segment notowań GPWASO Emitent PEKAO Waluta PLN Czas 19:00 Kurs odniesienia 100,65 Kurs bieżący 100,65 Zmiana (%) 0,00 min 100,65 max 100,65 Liczba transakcji 3 wolumen (szt.) 1 993 wartość (tys. zł) 2 021,22
PKN1222 Segment notowań GPWRR Emitent PKN ORLEN Waluta PLN Czas 19:00 Kurs odniesienia 100,72 Kurs bieżący 100,78 Zmiana (%) 0,06 min 100,78 max 100,80 Liczba transakcji 19 wolumen (szt.) 16 355 wartość (tys. zł) 1 654,23
PZU0727 Segment notowań GPWASO Emitent PZU Waluta PLN Czas 19:00 Kurs odniesienia 101,00 Kurs bieżący 101,59 Zmiana (%) 0,58 min 101,50 max 101,59 Liczba transakcji 5 wolumen (szt.) 11 wartość (tys. zł) 1 117,17

Opcje Więcej

Zmiana Kurs (zł)
Nazwa Czas Kurs bieżący (zł) / TKO zł / pkt proc. otwarcia min max Kurs odniesienia wolumen Wartość obrotu (tys. zł)
OW20A182450 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 160,60 / - zł / pkt 9,65 proc. 6,39 otwarcia 159,60 min 159,60 max 160,60 Kurs odniesienia 150,95 wolumen 16 Wartość obrotu (tys. zł) 25,60
OW20C182700 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 30,31 / - zł / pkt -0,42 proc. -1,37 otwarcia 32,00 min 29,76 max 33,00 Kurs odniesienia 30,73 wolumen 38 Wartość obrotu (tys. zł) 11,99
OW20O182650 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 88,00 / - zł / pkt -3,70 proc. -4,03 otwarcia 87,40 min 87,40 max 88,00 Kurs odniesienia 91,70 wolumen 11 Wartość obrotu (tys. zł) 9,62
OW20N182600 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 44,19 / - zł / pkt -2,45 proc. -5,25 otwarcia 40,05 min 40,05 max 44,19 Kurs odniesienia 46,64 wolumen 20 Wartość obrotu (tys. zł) 8,50
OW20M182575 Czas 19:00 Kurs bieżący (zł) / TKO 9,00 / 9,00 zł / pkt 2,91 proc. 47,78 otwarcia 4,90 min 2,15 max 9,00 Kurs odniesienia 6,09 wolumen 132 Wartość obrotu (tys. zł) 8,06

Surowce Więcej

Zmiana Kurs 52 tygodnie
Nazwa Jednostka walutowa Czas Kurs bieżący jedn. proc. min max min max
Ropa Brent Jednostka walutowa USD Czas 20:14 Kurs bieżący 69,31 pkt. -0.15 proc. -0,22 min 68,81 max 69,62 min 44,82 max 70,28
Miedź Jednostka walutowa USD Czas 15:45 Kurs bieżący 7 084,00 pkt. 26.5 proc. 0,38 min 7 037,25 max 7 105,00 min 5 496,00 max 7 280,50
Złoto Jednostka walutowa USD Czas 19:56 Kurs bieżący 1 328,40 pkt. 1.1002 proc. 0,08 min 1 324,50 max 1 332,00 min 1 188,95 max 1 354,00
Srebro Jednostka walutowa USD Czas 19:57 Kurs bieżący 16,97 pkt. -0.04 proc. -0,24 min 16,94 max 17,13 min 15,56 max 18,55
Platyna Jednostka walutowa USD Czas 19:57 Kurs bieżący 1 007,70 pkt. 3.1997 proc. 0,32 min 1 001,00 max 1 012,10 min 873,80 max 1 028,75

Waluty Więcej

Crossy

Zmiana Kurs
Nazwa Czas Kurs bieżący pkt. proc. min max Kurs odniesienia
EUR / PLN Czas 20:14 Kurs bieżący 4,1649 pkt. -0,0013 Zmiana (%) -0,0312 min 4,1595 max 4,1714 Kurs odniesienia 4,1662
USD / PLN Czas 20:14 Kurs bieżący 3,4036 pkt. -0,0190 Zmiana (%) -0,5551 min 3,3940 max 3,4228 Kurs odniesienia 3,4226
CHF / PLN Czas 20:14 Kurs bieżący 3,5483 pkt. 0,0049 Zmiana (%) 0,1383 min 3,5390 max 3,5517 Kurs odniesienia 3,5434
GBP / PLN Czas 20:14 Kurs bieżący 4,7243 pkt. -0,0013 Zmiana (%) -0,0275 min 4,7091 max 4,7306 Kurs odniesienia 4,7255
USD / EUR Czas 20:12 Kurs bieżący 0,8172 pkt. -0,0043 Zmiana (%) -0,5234 min 0,8153 max 0,8217 Kurs odniesienia 0,8215

NBP 2018-01-18

Zmiana Kurs (zł)
Nazwa Kurs bieżący pkt. proc. Kurs odniesienia
NBP GBP (tab A) Kurs bieżący 4,7216 pkt. 0,0165 Zmiana (%) 0,3507 Kurs odniesienia 4,7051
NBP INR (tab A) Kurs bieżący 5,3445 pkt. 0,0091 Zmiana (%) 0,1706 Kurs odniesienia 5,3354
NBP CHF (tab A) Kurs bieżący 3,5471 pkt. 0,0073 Zmiana (%) 0,2062 Kurs odniesienia 3,5398
NBP NZD (tab A) Kurs bieżący 2,4853 pkt. 0,0056 Zmiana (%) 0,2258 Kurs odniesienia 2,4797
NBP ILS (tab A) Kurs bieżący 0,9953 pkt. 0,0047 Zmiana (%) 0,4745 Kurs odniesienia 0,9906

Nova Giełda - REKLAMA Więcej