Gospodarka

KNF odpiera zarzuty Krajowej SKOK

KNF odpowiada na zarzutu Kasy Krajowej w sprawie zarządy komisarycznego w SKOK Polska, której upadłość sąd ogłosił w tym tygodniu.

- W nawiązaniu do upadłości ogłoszonej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 13 kwietnia 2016 r. oraz komentarzy Kasy Krajowej SKOK informujemy, że praca zarządcy komisarycznego SKOK Polska cieszyła się uznaniem całej Komisji Nadzoru Finansowego – podała  KNF w komunikacie.

W czwartek Krajowa SKOK rozesłała swoje stanowisko,  w którym napisała, że  zawieszenie działalności SKOK Polska przez KNF 25 lutego br., wskazywało na całkowitą bezskuteczność działań podejmowanych przez zarządcę komisarycznego powołanego przez KNF, który nie opracował programu postępowania naprawczego i nie podjął działań restrukturyzacyjnych SKOK Polska.

- Kasa Krajowa występowała do Przewodniczącego Andrzeja Jakubiaka o zmianę zarządcy wskazując na istotne ryzyka związane z działaniami osoby powołanej przez Komisję na to stanowisko. Niestety, przewodniczący Jakubiak nie przychylił się do tego wniosku- napisał Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Krajowej SKOK. Odnosząc się do tego oświadczenia KNF podkreśliła, że to na skutek wieloletnich zaniedbań poprzednich władz pod nadzorem Kasy Krajowej, SKOK Polska była głęboko niewypłacalna.

KNF powołuje się na konkretne dane: w audycie otwarcia z 30 września 2012 r., tj. z daty przed objęciem sektora SKOK nadzorem KNF, biegły rewident stwierdził, że SKOK Polska znajduje się w trudnej sytuacji i zagrożona jest zdolność do kontynuacji jej działalności. Natomiast według informacji finansowej na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznej, SKOK Polska wykazywała ujemne fundusze własne w wysokości (-) 80,9 mln zł oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 58,14 proc.  W lipcu 2015 r. SKOK Polska wykazywała stratę netto oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości ponad 100,82 mln zł, a 36 proc. portfela kredytowego stanowiły kredyty nieściągalne. Zarządca komisaryczny ujawniła, że przeprowadzone przez poprzedni zarząd wyceny spółek będących w posiadaniu SKOK Polska były zawyżone – wartość udziałów tych spółek w bilansie SKOK Polska została skorygowana w dół z 43,7 mln zł do 8,8 mln zł. Przez siedem miesięcy pracy zarządca komisaryczna zrewidowała umowy zawarte przez poprzednie władze SKOK Polska.

KNF podała, że z okresu przed ustanowieniem zarządcy komisarycznej pochodzą m.in. umowy najmu lokali wykorzystywanych przez SKOK Polska z podmiotami powiązanymi z poprzednimi władzami kasy.  Istotne koszty wynikały z wysokich odpraw dla osób z poprzedniego kierownictwa SKOK Polska. KNF przypomniała też, że poważne nieprawidłowości ujawnione przez zarządcę komisarycznego i UKNF w działalności poprzednich władz SKOK Polska przed ustanowieniem w spółdzielczej kasie zarządcy komisarycznego znalazły odzwierciedlenie w zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw skierowanych do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

×

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.


Wideo komentarz