Surowce i paliwa

Tauron: zysk nieco poniżej oczekiwań, ale i tak będzie dywidenda

W 2010 roku skonsolidowany zysk netto spółki Tauron Polska Energia SA wzrósł do 859 milionów złotych z 774 milionów w 2009 roku. Spółka chce przeznaczyć 30 proc. zysku na dywidendę
Foto: Fotorzepa, Tomasz Jodłowski tj Tomasz Jodłowski

- Wyniki Tauronu po raz kolejny napędzane są przez dobre dane operacyjne segmentu dystrybucji. Zaskakują obcięte z oczekiwanych 480 mln do 438 mln zł przychody z rekompensat za rozwiązane kontrakty długoterminowe, tzw. KDT-y. Oczekiwana jest ich dalsza obniżka w 2011 r., która zagraża utrzymaniu przez Tauron dotychczasowego poziomu wzrostu EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja – red.). – wyjaśnia Paweł Puchalski, szef analityków Domu Maklerskiego BZ WBK. Zaznacza on, że Tauron zanotował bardzo duże straty na sprzedaży. - Jeśli nie jest to tylko jednorazowy efekt, presja konkurencyjna na marże musi być zaskakująco silna, ze szkodą dla wyników Tauronu – dodaje. Puchalski oczekuje, że rynek negatywnie zareaguje na wyniki grupy energetycznej. DM BZ WBK podtrzymuje jednak rekomendację „trzymaj”.

Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2010 roku 157 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 196,7 mln zł. W całym 2010 roku grupa Tauron wypracowała 858,6 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.

Oczekiwania analityków co do zysku netto w czwartym kwartale wahały się w przedziale 158-257 mln zł, a mediana wyniosła 173 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w IV kwartale 2010 roku wyniósł 271,3 mln zł i okazał się niższy od oczekiwań analityków na poziomie 294,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 4,478 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 3,978 mld zł.

W całym 2010 grupa Tauron wypracowała 858,6 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 774,4 mln zł w analogicznym okresie 2009. Zysk operacyjny wzrósł do 1,4 mld zł z 1,32 mld zł, EBITDA zwiększyła się o niemal 5 proc. z ponad 2,6 mld zł w 2009 r. do 2,8 mld zł w roku ubiegłym, a przychody grupy wzrosły o prawie 13 proc. do ponad 15,4 mld zł z prawie 13,7 mld zł rok wcześniej.

Marża EBITDA w 2010 r. wyniosła 18 proc.

Tauron podał, że największy przyrost przychodów nastąpił w przychodach ze sprzedaży towarów i produktów, które wzrosły o 1,248 mld zł, czyli o 13,2 proc, oraz w przychodach ze sprzedaży usług, które wzrosły o 470,6 mln zł, czyli o 11,1 proc. Główne powody wzrostu to: wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, wzrost przychodów z tytułu dystrybucji energii elektrycznej, wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła.

"Dobre wyniki zostały wypracowane mimo niższych wpływów z tytułu kosztów osieroconych. Przychody z tytułu rekompensat KDT wyniosły w 2010 r. około 438 mln zł. Udział w przychodach ogółem zmniejszył się z 3,5 proc. w 2009 r. do 2,8 proc. w roku ubiegłym" - napisano w komunikacie spółki.

Koszt własny sprzedaży w 2010 r. wzrósł rdr o 13,6 proc. do 13,09 mld zł.

Łączne koszty sprzedaży grupy Tauron wzrosły o 22,9 proc. do 231,3 mln zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły 670,3 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 7,8 proc. rdr.

W segmencie wydobycie w 2010 roku przychody grupy spadły rdr o 7,3 proc. do 1,08 mld zł. EBIT segmentu spadł do 5,9 mln zł ze 147 mln zł, a EBITDA do 110,7 mln zł z 253,2 mln zł. Dużo słabsze wyniki w tym segmencie to efekt zmniejszenia poziomu wydobycia węgla z uwagi na trudniejsze warunki geologiczne.

W segmencie Wytwarzanie przychody wyniosły 5,86 mld zł, co oznacza wzrost o około 9,8 proc. w porównaniu z 2009 r. EBIT segmentu spadł do 656,2 mln zł z 677,1 mln zł, a EBITDA wzrosła do 1,21 mld zł z 1,18 mld zł.

W segmencie OZE przychody w 2010 wzrosły o ok. 35,6 proc. do 167,2 mln zł. EBIT segmentu wyniósł 89,4 mln zł, a EBITDA 114,9 mln zł. W 2009 roku EBIT wyniósł 55,1 mln zł, natomiast EBITDA 76,5 mln zł.

W segmencie dystrybucja przychody wzrosły o 8,8 proc. do 4,5 mld zł. EBIT segmentu wyniósł 509,3 mln zł, a EBITDA 1,13 mld zł. W analogicznym okresie 2009 roku EBIT wyniósł 155,6 mln zł, natomiast EBITDA 782,6 mln zł.

Przychody ze sprzedaży ogółem w segmencie Obrotu wyniosły 12,094 mld zł, co oznacza wzrost o około 5,0 proc. rdr. EBIT segmentu w 2010 r. wyniósł 88,1 mln zł, a EBITDA 96,4 mln zł. W 2009 r. EBIT wyniósł 301,8 mln zł, natomiast EBITDA 306,2 mln zł. Spadek EBIT spowodowany jest głównie zwiększonymi kosztami wynikającymi z obowiązku umorzenia praw majątkowych (świadectw pochodzenia energii elektrycznej) oraz rosnącą konkurencją na ryku i związanym z tym spadkiem średnich cen sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Pozostałe przychody wyniosły 598,0 mln zł, co oznacza wzrost o około 15,3 proc. rdr. EBIT segmentu w 2010 r. wzrósł do 35,4 mln zł z 6,6 mln zł, a EBITDA do 85,9 mln zł z 63,8 mln zł.

W 2010 roku grupa Tauron wyprodukowała 21,3 TWh energii, czyli 14,4 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 1,1 TWh to energia wytworzona w odnawialnych źródłach, gdzie przyrost wolumenu wyniósł 12,7 proc. rok do roku.

Dystrybucja energii elektrycznej była o ok. 3 proc. wyższa rdr i wyniosła 37,5 TWh, w tym 32,9 TWh do odbiorców końcowych, tj. o 6,5 proc. więcej niż w 2009 r. W 2010 roku Grupa sprzedała 34,3 TWh energii elektrycznej klientom detalicznym, co w stosunku do roku 2009 oznacza wzrost o 12,8 proc.

Na koniec 2010 r. Tauron miał ponad 4,1 mln klientów, czyli 23 tys. więcej niż na koniec 2009 r.

Spółka podała w komunikacie prasowym, że program redukcji kosztów operacyjnych realizowany jest zgodnie z założeniami, a cel w latach 2010-2012 w wysokości 1 mld zł oszczędności został podtrzymany. W IV kwartale oszczędności wyniosły 60 mln zł, a w całym roku 295 mln zł.

Firma podtrzymała program redukcji kosztów, który w latach 2010-2012 ma wynieść miliard złotych. W samym 2010 roku oszczędności wyniosły 295 milionów. - Sytuacja finansowa Grupy Tauron jest dobra. Nie odnotowano zdarzeń negatywnie wpływających na dalszą działalność Grupy Tauron. Zarząd Tauronu przewiduje, że sytuacja finansowa Grupy nie ulegnie pogorszeniu - podała spółka w komunikacie.

Tauron poinformował także, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, że zarząd chce przeznaczyć na dywidendę 30 procent skonsolidowanego zysku netto za 2010 roku.

Według raportu obecnie blisko 42 procent udziałów w Tauronie ma skarb państwa, a 5,15 procent należy do KGHM Polska Miedź SA.


Wideo komentarz