Fundusze inwestycyjne TFI

Amundi wzmacnia szeregi

TFI należące do francuskiej grupy kapitałowej ma nowego dyrektora inwestycyjnego.
Foto: ROL

Został nim Hubert Kmiecik – wcześniej w TFI Allianz, który z początkiem listopada objął stanowisko dyrektora departamentu zarządzania aktywami.

Nowy pracownik Amundi Polska TFI w latach 2003-2004 był zatrudniony w Banku Handlowym w departamencie produktów finansowania handlu na stanowisku specjalisty ds. produktu. Od czerwca 2004 r. do września 2012 r. pracował w Pioneer Pekao Investment Management, początkowo jako specjalista ds. systemu informatycznego Promak-Portfel, następnie analityk ilościowy w departamencie inwestycji, a później asystent zarządzających funduszami akcji oraz zarządzający funduszami i analityk akcji. W latach 2012-2016 był członkiem zespołu inwestycyjnego w TFI Allianz Polska, gdzie zarządzał portfelami instrumentów udziałowych.


Wideo komentarz