Budownictwo

JR Invest planuje sprzedać galerię handlową

Wartość transakcji to 11,5 mln zł. Pieniądze uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości spółka zamierza przeznaczyć na rozwój segmentu OZE

JR Invest, spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes.

JR Invest, spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes.

JR Invest, spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży nieruchomości komercyjnych, otrzymała informację od swojej spółki zależnej Centrum Market Zielona Góra o podpisaniu przez nią przedwstępnej umowy sprzedaży Galerii Handlowej Ramzes.

Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na 11,5 mln zł netto. Sprzedaż galerii wpisuje się w założenia strategii rozwoju grupy kapitałowej JR Invest, która zakłada nabywanie nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w bardzo dobrych miejscach, a następnie ich dalszą odsprzedaż z zyskiem.

Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na 11,5 mln zł netto. Sprzedaż galerii wpisuje się w założenia strategii rozwoju grupy kapitałowej JR Invest, która zakłada nabywanie nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w bardzo dobrych miejscach, a następnie ich dalszą odsprzedaż z zyskiem.

Wartość transakcji zbycia tego obiektu została ustalona na 11,5 mln zł netto. Sprzedaż galerii wpisuje się w założenia strategii rozwoju grupy kapitałowej JR Invest, która zakłada nabywanie nieruchomości komercyjnych zlokalizowanych w bardzo dobrych miejscach, a następnie ich dalszą odsprzedaż z zyskiem.

Planowana transakcja ma wpłynąć w istotny sposób na wyniki finansowe spółki oraz jej sytuację majątkową w kolejnych kwartałach. Środki pozyskane ze sprzedaży galerii zostaną przeznaczone na rozwój nowego segmentu biznesowego spółki jakim są Odnawialne Źródła Energii. Firma zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze i być coraz bardziej aktywna na tym rynku, głównie w obszarze fotowoltaiki.

Planowana transakcja ma wpłynąć w istotny sposób na wyniki finansowe spółki oraz jej sytuację majątkową w kolejnych kwartałach. Środki pozyskane ze sprzedaży galerii zostaną przeznaczone na rozwój nowego segmentu biznesowego spółki jakim są Odnawialne Źródła Energii. Firma zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze i być coraz bardziej aktywna na tym rynku, głównie w obszarze fotowoltaiki.

Planowana transakcja ma wpłynąć w istotny sposób na wyniki finansowe spółki oraz jej sytuację majątkową w kolejnych kwartałach. Środki pozyskane ze sprzedaży galerii zostaną przeznaczone na rozwój nowego segmentu biznesowego spółki jakim są Odnawialne Źródła Energii. Firma zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w tym obszarze i być coraz bardziej aktywna na tym rynku, głównie w obszarze fotowoltaiki.

JR Invest jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy, która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. - Branża Odnawialnych Źródeł Energii rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Na rynku widoczne jest duże zapotrzebowanie na produkty i usługi z tym związane. JR Invest poszukuje w celach inwestycyjnych kolejnych projektów z tej dziedziny - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu JR Invest.

JR Invest jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy, która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. - Branża Odnawialnych Źródeł Energii rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Na rynku widoczne jest duże zapotrzebowanie na produkty i usługi z tym związane. JR Invest poszukuje w celach inwestycyjnych kolejnych projektów z tej dziedziny - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu JR Invest.

JR Invest jest akcjonariuszem spółki Columbus Energy, która zajmuje się instalacją systemów fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE dla klienta indywidualnego oraz biznesowego. - Branża Odnawialnych Źródeł Energii rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Na rynku widoczne jest duże zapotrzebowanie na produkty i usługi z tym związane. JR Invest poszukuje w celach inwestycyjnych kolejnych projektów z tej dziedziny - komentuje January Ciszewski, prezes zarządu JR Invest.


Wideo komentarz