Medycyna i zdrowie

Neuca: Realizacja prognozy w zasięgu. Pozytywne decyzje sądów

Po trzech kwartałach Neuca, lider na krajowym rynku dystrybucji leków, zanotował 68,5 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych. Tym samym wykonała 68,5 proc. całorocznej prognozy. Czy uda się ją zrealizować?
Foto: materiały prasowe

– Całoroczny cel zakładający 100 mln zł zysku netto bez zdarzeń jednorazowych jest bardzo ambitny. W IV kwartale pozostaje nam do wykonania 31,5 mln zł zysku. W ostatnich dwóch latach realizowaliśmy nieco niższe wyniki w IV kwartałach, ale to też dlatego, że wówczas z nadwyżką realizowaliśmy prognozy i ostatni kwartał był momentem na inwestycje rynkowe i dostosowanie się do bieżących potrzeb związanych z prognozą. Teraz musimy wykorzystać 100 procent naszych możliwości, żeby ten cel zrealizować, ale oczywiście jest on w naszym zasięgu – mówi Piotr Sucharski, prezes Neuki. Dodaje, że rynek hurtu aptecznego powinien w IV kwartale wzrosnąć w ujęciu rocznym o około 4 proc. Podobna dynamika była po trzech kwartałach.

Inwestorów interesują też spory sądowe prowadzone przez spółkę. Były kontrahent Neuki wytoczył przeciwko niej dwie sprawy dotyczące zapłaty łącznie 110 mln zł. Firma toczy też sprawy przeciwko niemu. – Jesteśmy już po kilku decyzjach sądów w sprawach przeciwko państwu Sobczyk. Wszystkie te decyzje są dla nas pozytywne. Mamy też pierwszy pozytywny wyrok na poziomie sądu okręgowego w sprawie przeciwegzekucyjnej dotyczącej wyłudzenia za pośrednictwem komornika blisko 5 mln zł w I kwartale. Uzasadnienie sądu bardzo jednoznacznie potwierdza nasze stanowisko. Mamy też pozytywny wyrok w sprawie, z którą wystąpili państwo Sobczyk o zapłatę 15 mln zł. Podobna sytuacja jest w przypadku naszych wniosków o zabezpieczenie spółki przed działaniami komorniczymi – mówi prezes.

Zarząd podtrzymuje też plany dotyczące wypłaty dywidendy. W ostatnich latach wartość dywidendy na jedną akcję rosła o około 15 proc. W tym roku na każdą akcję przypadało 5,75 zł dywidendy. Zarząd zaznacza, że w przyszłym roku dywidenda na jedną akcję wzrośnie o co najmniej 10 proc. W 2018 r. wyniesie ona zatem co najmniej 6,33 zł. Przy obecnej cenie walorów (232 zł) stopa dywidendy wyniosłaby 2,7 proc. i byłaby najwyższa od 2012 r. Spółka będzie kontynuowała też skup akcji własnych.

Warto także zwrócić uwagę na rosnące zyski ze sprzedaży produktów własnych. Po dziewięciu miesiącach zysk netto tego segmentu zwiększył się w ujęciu rocznym o 10 proc. do 21,2 mln zł.


Wideo komentarz