Gospodarka - Świat

Financial Times: SEC wstrzymała zgodę dla Chin

Pierwsza chińska próba przejęcia amerykańskiej giełdy została powstrzymana, bo sprawa wymaga ponownego przeanalizowania.
Foto: Bloomberg

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) odłożyła na później decyzję w sprawie zgody na przejęcie Chicago Stock Exchange przez konsorcjum chińskich firm kierowane przez Chongqing Casin Enterprise Group.

Wcześniej pracownicy SEC rekomendowali udzielenie zgody na kupienie jednej z najstarszych amerykańskich giełd i pierwsze przejęcie giełdy w USA zaproponowane przez Chińczyków. Ale transakcja ta wywołała silny sprzeciw amerykańskich ustawodawców. I oto w liście do giełdy sekretarz SEC Brent Fields napisał, że transakcja będzie wstrzymana, bo sprawdzenia wymagają techniczne i prawne zasady przejęcia. W minionych dwóch latach nadzór rynku w USA poddaje ostrej kontroli wszelkie chińskie próby przejmowania amerykańskich aktywów, łącznie z kupowaniem zagranicznych firm działających w USA.


Wideo komentarz