Firmy

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Fotolia

"Trzymaj" Celon Pharma

Analitycy DM BOŚ w raporcie z 17 kwietnia obniżyli rekomendację dla Celon Pharma do "trzymaj" z "kupuj" utrzymując cenę docelową akcji na poziomie 25 zł.

"Od momentu wydania przez nas długoterminowej rekomendacji fundamentalnej "kupuj" i krótkoterminowej rekomendacji relatywnej "przeważaj", kurs akcji spółki wzrósł o ponad 50 proc., a względem ceny z oferty publicznej - o ponad 100 proc. Dlatego też obniżamy rekomendacje odpowiednio do "trzymaj" (poprzednio "kupuj") i "neutralnie" (poprzednio "przeważaj")" – napisano. Raport DM BOŚ wydano przy kursie 34,05 zł.

"Kupuj" Rawlplug

DM Noble Securities, w raporcie z 19 kwietnia, podwyższył cenę docelową dla Rawlpluga z 13,83 zł do 18,01 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".

Raport wydano przy kursie 12,6 zł.

"Wyniki 2016 r. były nieco lepsze od naszych oczekiwań. Dynamiczny wzrost sprzedaży eksportowej zrekompensował spadki sprzedaży na rynku polskim w obszarze najmniej rentownych produktów. Znalazło to pozytywne odzwierciedlenie we wzroście marży. Ceny surowców miały neutralny wpływ na wyniki w 2016 roku, a wzrosty cen stali z jesieni zostaną przełożone na klientów podwyżkami cen w bieżącym roku" - napisano w uzasadnieniu. "W 2017 roku oczekujemy dalszej poprawy wyników finansowych, przy czym warto zwrócić uwagę na wysoką bazę z I kwartału 2016 r." - dodano.

Analitycy szacują, że w 2017 r. Rawlpug osiągnie 733,1 mln zł przychodów (w 2016 r. miał 704,9 mln zł), EBITDA wyniesie 87,6 mln zł ( 79,9 mln zł w 2016 r.), a zysk netto przypisany na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniesie 35,8 mln zł (wynik za 2016 r. sięgał 32,1 mln zł).

"Redukuj" Mostostal Zabrze

Analitycy DM BDM, w raporcie z 21 kwietnia, obniżyli rekomendację Mostostalu Zabrze z "kupuj" do "redukuj". Jednocześnie obniżyli cenę docelową akcji z 1,4 do 1 zł.

Rekomendacja została wydana przy cenie 1,18 zł.

"Ostatnie informacje o odpisach na kontraktach w Szwecji (15,8 mln zł, czyli 0,11 zł/akcję) oraz w Polsce (19,8 mln zł, czyli 0,13 zł/akcję) są dla nas negatywnym zaskoczeniem. Rozczarowaniem jest także brak odzyskania kontraktu na modernizację i rozbudowę Budryka dla JSW (umowa była rozwiązana w okresie trudnej sytuacji płynnościowej JSW, natomiast w ostatnich dniach podpisała go spółka z grupy Famur)" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"W II i III kwartale 2016 r. Mostostal pokazywał dość dobre oczyszczone rezultaty operacyjne (raportowane w II kwartale 2016 były obciążone przez kontrakt w RPA). Spodziewaliśmy się kontynuacji odbudowy wyników jeszcze w co najmniej 2-3 kwartałach, co skłaniało nas do wydania w październiku 2016 roku rekomendacji "kupuj" z ceną docelową 1,40 zł. W marcu 2017 r. kurs wyraźnie przekroczył ten poziom. Zestaw ostatnich informacji ze spółki skłania nas do zmiany naszego zalecenie na "redukuj" i obniżenia ceny docelowej do 1,00 zł" - wyjaśniają analitycy.

"Kupuj" Elemental Holding

Analitycy Trigon DM podtrzymali rekomendację "kupuj" Elemental Holding. Cenę docelową jednej akcji ustalono na 5 zł.

"Pozytywnie oceniamy dalszą rozbudowę sourcingu w celu osiągnięcia krytycznych wolumenów do realizacji inwestycji zwiększających rentowność przerobu poszczególnych strumieni surowców i uatrakcyjnienia EMT jako celu przejęcia dla globalnych hut. Nakłady na inwestycje i akwizycje przełożą się na negatywny FOCF w tym roku. CAPEX w kolejnych latach będzie natomiast uzależniony od przyjętych scenariuszy zaangażowania się partnerów spółki, będących odbiorcami przetworzonego surowca, w kolejne projekty głębszego recyklingu" - napisano w raporcie.

"Kupuj" CDRL

BM Banku BGŻ BNP Paribas, w raporcie z 20 kwietnia, rozpoczęło wydawanie rekomendacji dla CDRL od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 35,90 zł. Raport wydano przy kursie 31 zł.

"Pozytywnie oceniamy model biznesowy operatora sklepów Coccodrillo, czyli szeroką dywersyfikację geograficzną kanałów sprzedaży, sukcesywnie rozwijany e-commerce i niską kapitałochłonność rozwoju zagranicznego (sklepy franczyzowe, shop in shop). Spółka zakończyła inwestycję w nowy magazyn, który powinien według planów wystarczyć do obsłużenia obrotów rzędu 300 mln zł (w porównaniu do 203 mln zł w 2016 r.). CAPEX w kolejnych latach będzie więc niski, co pozwoli na wypłatę najwyższej w sektorze odzieżowym na GPW stopy dywidendy w wysokości ponad 5 proc. od zysku za 2017 r." - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Trzymaj" Asseco Poland

DM PKO BP, w raporcie z 20 kwietnia, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Asseco Poland od zalecenia "trzymaj" z ceną docelową 59,5 zł.

Raport wydano przy kursie 54,69 zł.

"Zakładamy CAGR zysku EBIT 2016-2020 na poziomie 4,2 proc., jednak ze względu na fakt, że najszybciej rosnące spółki posiadają znaczące kapitały mniejszościowe (Formula Systems, Asseco Business Solutions), CAGR zysku EBIT przypadającego jednostce dominującej to 1,4 proc., co związane jest przede wszystkim z presją na przychody i marżę, realizowane w Polsce. FCF przypadający jednostce dominującej według naszych szacunków będzie kształtował się na poziomie 7-8 proc. kapitalizacji, co mniej więcej odpowiada kosztowi kapitału własnego" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Kupuj" Comarch, Asseco Business Solutions i Asseco South Eastern Europe, "Trzymaj" Assco Poland

Cena docelowa jednej akcji Comarchu została ustalona na 268 zł, Asseco Business Solutions na 31 zł, Asseco South Eastern Europe na 13,7 zł, a Asseco Poland na 57,7 zł.

"Z analizowanych spółek najbardziej podobają nam się Comarch, z uwagi na rosnącą sprzedaż eksportową oraz systematyczne nakłady na rozwój produktów będące opcją na przyszłość, a także ABS ze stabilnym i poukładanym biznesem krajowym oraz dynamicznie rosnącą sprzedażą zagraniczną, co w połączeniu z reżimem kosztowym pozwala na poprawianie marż. Dodatkowo spółka przeznaczała cały zysk na wypłatę dywidendy" - napisano w raporcie.

"Pozytywny sentyment mamy również do ASEE, w przypadku której spodziewamy się dobrego momentum wynikowego w najbliższych kwartałach. Dobry backlog (portfel zamówień red.) i poprawiające się makro w regionie powinny przełożyć się na atrakcyjny wzrost wyników, co w połączeniu z regularnie wypłacaną dywidendą wpływa na atrakcyjność spółki" - dodano.

W przypadku Asseco Poland analitycy zwracają uwagę, że utrzymująca się słabość spółki matki ma istotny wpływ na skonsolidowane wyniki.

"Przeciwwagą dla tej sytuacji jest mocna zagranica (na czele z grupą Formulą) notująca dynamiczne wzrosty. Z uwagi na dużą wagę wyników jednostkowych w wynikach grupy na chwilę obecną nie widzimy istotnego potencjału do wzrostu kursu, ale zwracamy uwagę na relatywnie atrakcyjny DY, który powinien zostać utrzymany w przyszłości" - napisano.

"Akumuluj" Orbis

Analitycy DM BDM, w raporcie z 25 kwietnia, podwyższyli cenę docelową akcji Orbisu do 90,65 zł z 71,7 zł wcześniej, podtrzymując rekomendację "akumuluj".

Raport wydano przy kursie 83,15 zł.

"Przy sugerowanej cenie docelowej Orbis będzie handlowany na mnożniku EV/EBITDA w latach 2018-2019 na poziomie odpowiednio 9,1x i 8,4x. Liczymy na dobre odczyty wynikowe w 2017 roku, co będzie wynikało z utrzymania pozytywnych trendów widocznych już w minionych kwartałach (wysoka frekwencja oraz rosnące cenniki)" - napisano w raporcie.

"Kupuj" JSW

Analitycy DM BZ WBK w raporcie z 27 kwietnia podwyższyli cenę docelową JSW do 126 zł z 99 zł poprzednio, podtrzymując rekomendację "kupuj".

DM BZ WBK szacuje, że JSW zrealizuje ceny węgla koksującego i koksu powyżej 200 USD/t w I kw. 2017 r., co przyniesie spółce znakomite wyniki kwartalne (zysk EBITDA i gotówka). W ich ocenie w długim terminie gotówkowe koszty wydobycia chińskiego węgla koksującego na poziomie 140 USD/t powinny stanowić wsparcie i zmienić JSW w tanią "żyłę złota".

Raport wydano przy kursie 71,87 zł.

"Sprzedaj" KGHM

Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 27 kwietnia, obniżyli rekomendację dla KGHM z "kupuj" do "sprzedaj". Cena docelowa akcji została zmniejszona ze 133 zł do 110 zł. Raport przygotowano przy kursie 122,1 zł. Analitycy prognozują, że w 2017 r. KGHM wypracuje 21,507 mld zł przychodów, 5,975 mld zł EBITDA, zysk EBIT w wysokości 4,052 mld zł oraz 2,292 mld zł zysku netto. Według szacunków, akcje KGHM są wycenianie przy prognozowanych wynikach na 2017 r., z mnożnikiem P/E 10,7 oraz EV/EBITDA 5,5.

"Kupuj" Wawel

DM BZ WBK w raporcie z 27 kwietnia rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Wawelu od zalecenia "kupuj", ustalając cenę docelową akcji spółki na poziomie 1,400 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 1.043 zł za akcję, a w piątek ok. 9.30 kosztują one 1.104 zł. DM BZ WBK prognozuje, że w 2017 roku zysk netto spółki wzrośnie do 88 mln zł, a w 2018 roku do 111 zł. Przychody w tym okresie wzrosnąć mają z 623 mln zł do 717 mln zł.

"Kupuj" LW Bogdanka

DM BOŚ, w raporcie z 20 kwietnia, podwyższył cenę docelową dla Bogdanki do 82 zł z 80,1 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj". Raport wydano przy kursie 71,92 zł.

"Podtrzymujemy opinię, że ceny sprzedaży węgla energetycznego spółki prawdopodobnie wzrosną widocznie w 2018 r. (oczekujemy w latach 2017 i 2018 odpowiednio około 2 proc. i 8 proc. wzrostu względem średniej ceny z 2016 r.)" - napisano w raporcie.

Prognoza całorocznego wyniku EBITDA firmy w 2018 r. została utrzymana w wysokości 750 mln zł. Zdaniem analityków długoterminowe perspektywy Bogdanki wyglądają pozytywnie, gdyż w dłuższym horyzoncie zniknie z rynku kilka kopalń wydobywających węgiel energetyczny (z holdingu PGG/KHW i JSW). To z kolei przełoży się na spadek podaży surowca w kraju.

"Sprzedaj" Grupę Azoty

Analitycy Vestor DM, w raporcie z 25 kwietnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla Grupy Azoty od zalecenia "sprzedaj", z ceną docelową 62,1 zł za akcję.

"Uważamy, że poprawa wyników po trudnym 2016 r., będzie wolniejsza w latach 2017-18 niż implikowana przez konsensus. W naszej ocenie, trudna sytuacja makroekonomiczna w sektorze nawozów, wysokie wydatki inwestycyjne/niski poziom generowanej wolnej gotówki oraz ryzyko inwestycji motywowanych przez polityczne czynniki implikują dyskonto do historycznej wyceny oraz spółek porównawczych (jak Yara)" - napisano w raporcie.

"Szacujemy, że spółka wygeneruje w 2017 r. i 2018 r. EBITDA na poziomie 1,1 mld zł oraz 1,2 mld zł, odpowiednio 4 proc. i 7 proc. poniżej konsensusu. Na naszych prognozach, spółka wyceniana jest na EV/EBITDA na 7,3x w 2017p, a więc z 3-proc. premią do Yara i 11-proc. premią do 5-letniej średniej. Nasza wycena implikuje w 2017 r. EV/EBITDA na poziomie 6,7x" - szacują analitycy.

"Kupuj" Forte

Analitycy DM BDM, w raporcie z 21 kwietnia, podnieśli rekomendację dla Forte do "kupuj" z "redukuj" i wyznaczyli cenę docelową akcji spółki na poziomie 100 zł. Raport został przygotowany przy kursie 81,5 zł.

Mercator Medical

Analitycy Vestor DM, w raporcie z 27 kwietnia, obniżyli cenę docelową akcji Mercator Medical z 27,2 zł do 25,1 zł. Rekomendacja została sporządzona przy kursie 18 zł.

"Kontynuacja wzrostu cen lateksu naturalnego w grudniu i na początku 2017 r. oraz relatywnie słabsze szacunkowe wyniki za I kwartał 2017 r. skłoniły nas do obniżenia naszych prognoz na 2017 r. o 27 proc. i 48 proc. odpowiednio na poziomie EBITDA i zysku netto. Oczekujemy, że presja na marże będzie widoczna w produkcji jeszcze w II kwartale 2017 r., a w dystrybucji w II kwartale i częściowo III kwartale 2017 r." - napisano w uzasadnieniu raportu.

"Prognozujemy zysk netto 2017 r. na poziomie 8,7 mln zł (spadek z 13,9 mln zł w 2016). W kolejnych latach prognozy zakładamy przełożenie kosztów surowców na ceny rękawic i tym samym pozostawiamy nasze prognozy bez większych zmian. Biorąc pod uwagę zakładaną poprawę marży i uruchomienie sprzedaży z nowej fabryki rękawic nitrylowych – prognozujemy skokowy wzrost zysku w 2018 r. do 22,2 mln zł" - dodano.

Według Vestor DM, Mercator jest notowany na mnożniku P/E na poziomie 22 w 2017 r. i 8,6 na 2018 r. oraz EV/EBITDA 12,7 w 2017 r. i 6,9 w 2018 r.

"Neutralnie" Comarch

Haitong Bank obniżył rekomendację dla Comarchu z "kupuj" do "neutralnie", obniżając jednocześnie cenę docelową z 241 do 237,1 zł.

"Obniżka wynika z nieco słabszych niż oczekiwano wyników za I kwartał 2017 r., co może być efektem utrzymującej się stagnacji w sektorze publicznym oraz medycznym" - napisano. Zdaniem analityków Haitong Bank, "nie widać oznak na szybką poprawę, co może negatywnie zaskoczyć także inne polskie firmy IT mające kontrakty z sektorem publicznym.

"Umocnienie o około 4 proc. złotego wobec euro może skutkować negatywnym przeszacowaniem wierzytelności Comarchu, co odbije się na wynik EBIT i EBITDA, ale dzięki hedgingowi walutowemu czynnik ten powinien zostać w większości zneutralizowany w wyniku netto" - napisano w raporcie.

Haitong Bank obniżył prognozę EBITDA na 2017 r. o 3 proc. do 183 mln zł, pozostawiając jednocześnie prognozę EBITDA na lata 2018 i 2019 bez zmian.

"Kupuj" Agorę

Haitong Bank, w raporcie z 26 kwietnia, podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Agory i podwyższył cenę docelową akcji spółki do 19,6 zł z 15,5 zł wcześniej.

Jak podano w komunikacie prasowym Haitong Banku, podwyższenie wyceny akcji spółki wynika z podniesienia prognoz EBITDA spółki na lata 2017, 2018 i 2019 o odpowiednio 17, 7 i 7 proc., za sprawą pozytywnych efektów restrukturyzacji grupy Agora (sprzedaż działki w Warszawie oraz spółki zależnej Green Content).

"Pomimo wzrostu kursu akcji o 29 proc. od początku grudnia, analitycy Haitong uważają, że Agora wciąż oferuje atrakcyjne i stosunkowo niskie mnożniki wyceny. Według zaktualizowanych danych, Agora jest wyceniana na lata 2017/18 na 4,6-/4,4-krotność wskaźnika EV/EBITDA, znacznie niżej niż jej konkurenci" - napisano w komunikacie.

"Neutralnie" Wirtualna Polska

Analitycy Haitong w raporcie z 26 kwietnia obniżyli rekomendację dla Wirtualnej Polski do "neutralnie" z "kupuj" z ceną docelową na poziomie 58,1 zł (wcześniej 61,4 zł). Obniżka rekomendacji i ceny docelowej akcji Wirtualnej Polski jest spowodowana redukcją prognoz EBITDA na lata 2017-19 o 4 proc. rocznie, głównie za sprawą gorszych niż oczekiwano operacyjnych i finansowych wyników kanału telewizyjnego spółki.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły