Finanse

Klienci muszą przygotować się na zmiany w rachunkowości leasingu

Nowy standard rachunkowości w 2019 roku zmieni sposób ujmowania leasingu w bilansie. Leasingobiorcy będą musieli dostosować się do nowych wymogów. Leasingodawcy śpią zaś spokojnie – nie oczekują zaburzeń w sprzedaży.

Edyta Witczak, ekspert ZPL, zaznacza, że wszystkie firmy raportujące według MSR/MSSF powinni dostosować swoją sprawozdawczość finansową, systemy i procesy wewnętrzne

Foto: materiały prasowe

Od początku 2019 r. zacznie obowiązywać nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF16) dotyczący leasingu, ale firmy raportujące według międzynarodowych standardów (MSR/MSSF) i mające zobowiązania leasingowe powinny zacząć przygotowania do tych zmian już dziś.

Zmiany dla klientów

MSSF16 wprowadza jedno pojęcie leasingu (znika rozróżnienie na leasing operacyjny i finansowy), a wszystkie użytkowane aktywa i zobowiązania do zapłaty czynszów będą musiały zostać ujęte w bilansie (a nie jak dotychczas tylko w przypadku umów leasingu finansowego). Wpłynie to na zmianę podstawy kalkulacji powszechnie używanych wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki zadłużenia czy EBITDA. Zastosowanie nowego standardu może mieć też wpływ na kowenanty w umowach kredytowych, ratingi kredytów, koszty finansowe oraz postrzeganie spółki przez interesariuszy – zapowiada Związek Polskiego Leasingu, który wspólnie z PWC, swoim doradcą rachunkowym, przygotował materiał informacyjny dla leasingobiorców (będzie dostępny na stronie ZPL).

Zmiany w ujmowaniu leasingu będą miały znaczący wpływ na procesy biznesowe, systemy informatyczne i środowisko kontroli wewnętrznej leasingobiorców. Leasingobiorca, który zastosuje MSSF 16, będzie potrzebował zdecydowanie większej liczby danych na temat swoich umów leasingowych ze względu na wymóg ujęcia wszystkich tego typu umów w bilansie. Spółki będą zobligowane do kompleksowego podejścia do tematu wdrożenia nowego standardu, nie ograniczając się tylko do kwestii rachunkowych. Dlatego, jak przestrzega ZPL, przygotowania do wdrożenia należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Foto: PARKIET

– Ale zmiany wpłyną tylko na spółki raportujące i sporządzające sprawozdania finansowe według międzynarodowych standardów rachunkowości. Leaseurope szacuje, że nowe zasady będą dotyczyć mniej niż jednej na 100 europejskich firm. Pozostałe będą korzystać z leasingu i ujmować te transakcje na dotychczasowych zasadach. Dotknięci nowym standardem będą ci leasingobiorcy, którzy istotne wartościowo aktywa finansują leasingiem operacyjnym. Nowe regulacje nie wpłyną na rozliczenia podatkowe – wyjaśnia Edyta Witczak, ekspert ds. rachunkowości ZPL.

Nowy standard umożliwia nieujmowanie w bilansie aktywów i zobowiązań leasingowych dla umów leasingu trwających 12 miesięcy i krócej. W takim wypadku leasingobiorca może ujmować płatności leasingowe w rachunku zysków i strat metodą liniową w trakcie trwania umowy leasingu. Podobnie będzie w przypadku aktywów takich jak: tablety, komputery, telefony czy meble biurowe o niskiej wartości początkowej. Maksymalna wartość aktywa kwalifikującego się do tego typu zwolnienia wyniesie około 5 tys. USD.

Efekty wprowadzenia nowego standardu będą odczuwalne dla wszystkich branż, jednak mogą się one znacząco różnić w zależności od specyfiki danej branży. Zmiana zasad rachunkowości leasingobiorców jest tylko szczytem góry lodowej. Spółki będą musiały dokonać dogłębnego przeglądu zaproponowanych zmian i ocenić ich wpływ na wskaźniki finansowe i miary efektywności, działalność operacyjną oraz kontrole wewnętrzne w celu zrozumienia problemów okołowdrożeniowych i kosztów związanych ze spełnieniem wymogów nowego standardu.

Zmiany nie zaburzą rynku

Jak nowe regulacje wpłyną na sprzedaż leasingu, która w Polsce rosła w ostatnich latach w dwucyfrowym tempie? – Branża leasingowa nie oczekuje, że nowy standard zaburzy rynek lub istotnie negatywnie wpłynie na sprzedaż leasingu w Polsce – zaznacza Edyta Witczak.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły