Notowania spółki

Ciech (CIE)

PLCIECH00018

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 53,67 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 52,16 57,50 64,50 66,14 56,65 22,64
zmiana 2,89% -6,66% -16,79% -18,85% -5,26% 137,06%
WIG (zmiana) 0,59% -0,99% -3,38% 3,33% 22,28% 34,03%
Na tle WIG (pp) 2,30 -5,67 -13,41 -22,18 -27,54 103,02
mWIG40TR (zmiana) 0,07% -0,67% -3,82% -0,48% 15,18% 108,34%
Na tle mWIG40TR (pp) 2,82 -5,99 -12,97 -18,38 -20,44 28,72
WIG-Poland (zmiana) 0,59% -1,04% -3,32% 3,58% 22,92% 36,56%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,31 -5,62 -13,47 -22,44 -28,18 100,50
InvestorMS (zmiana) 1,32% 3,10% -6,86% -6,58% 6,86% 64,00%
Na tle InvestorMS (pp) 1,57 -9,76 -9,93 -12,28 -12,12 73,06
WIG-CHEMIA (zmiana) 0,60% -1,01% -1,12% -1,11% 8,72% 56,62%
Na tle WIG-CHEMIA (pp) 2,29 -5,65 -15,67 -17,75 -13,98 80,44
mWIG40 (zmiana) 0,07% -0,67% -3,82% -1,78% 11,93% 83,72%
Na tle mWIG40 (pp) 2,82 -5,99 -12,97 -17,07 -17,19 53,34

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 828 404 116,03
Free float 36,66%
Liczba akcji 52 699 909
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 828 404 116,03
Liczba akcji: 52 699 909
Liczba głosów na WZA: 52 699 909
Kapitał akcyjny: 263 499 545,00
Cena nominalna akcji: 5,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 520 656
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,34%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 36 520 656
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,34%
Free float: 31,66%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 52 699 909 (100,00%) 52 699 909 (100,00%)
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 26 952 052 (51,14%) 26 952 052 (51,14%) PEP, SEN, CIE
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 428 681 (12,20%) 6 428 681 (12,20%) KER, IGN, PCM, TMP, ATA, PND, PFM, MDG, ENA, CIG, PWX, BLO, IZB, ATT, EMC, BAH, POZ, CIE, ARM, LWB, APR, TBL, VOX, ZEP, KDM
Nationale-Nederlanden OFE portfel 3 139 923 (5,00%) 3 139 923 (5,00%) MON, ABE, CLE, QRS, SKH, BTM, AML, MCR, MBK, LVC, CNG, 11B, ZMT, PGO, PMP, ART, FTE, EAT, PKO, PEP, CRM, ROB, ALI, BKM, GBK, RWL, GKI, BRS, KRU, FMF, IMC, LBT, BFT, LCC, AMC, PFL, ASG, INP, PND, PRT, RFK, UNI, ECH, LEN, EMP, MDG, TPE, CMP, NET, ENT, KGH, FRO, AAL, SWG, PWX, SLV, TOR, CAR, SFS, IZB, MIL, 08N, ERB, RON, KGN, MGT, ACP, BBD, ATT, SNT, QMK, ACG, CCC, KTY, SGN, BAH, POZ, MNI, MSP, LRQ, HRS, LTX, ELB, BDX, AGO, MNC, MSZ, CDR, IND, PKN, CIE, NWG, PKP, ORB, VST, EMT, SNK, CDC, TAR, WWL, ASB, DCR, ALR, MPH, KGL, TRN, AHL, RDL, ZEP, ATR, ATD, GTN, NFT, TRK, ATG, RBW, GPR, STL, TIM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
obniżenie kapitału 2013-05-22 -2 5,00 20,00 52 699 909 263 499 545,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-06-21
-
seria F - połączenie z Soda Mątwy SA i Janikosoda SA 2011-11-07 2 5,00 - 52 699 911 263 499 555,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-01-25
-
seria E - Skarb Państwa 2011-06-30 1 699 909 5,00 26,06 52 699 909 263 499 545,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-08-10
-
seria D - prawo poboru 28:23 2010-10-28 23 000 000 5,00 19,20 51 000 000 255 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2011-03-14
2011-03-30
seria C - subskrypcja publiczna 2004-05-19 8 203 984 5,00 24,00 28 000 000 140 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
2005-02-16
2005-03-02
umorzenie akcji 1996-05-21 -284 5,00 - 19 795 916 98 979 580,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 1996-04-02 19 775 200 5,00 5,00 19 796 300 98 981 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1996-05-21
2005-02-10
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1995-05-30 21 000 5,00 5,00 21 000 105 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2004-11-30
1999-09-01
2005-02-10

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 428 681 12,20% 6 428 681 12,20% 2017-02-23
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 336 574 10,13% 5 336 574 10,13% 2017-01-03
Nationale-Nederlanden OFE portfel 3 139 923 5,00% 3 139 923 5,00% 2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE 3 139 923 5,96% 3 139 923 5,96% 2016-12-31
TFI PZU SA 2 696 861 5,12% 2 696 861 5,12% 2016-09-12
Krawczyk Dariusz 140 000 0,26% 140 000 0,26% 2014-08-29
Osuchowski Artur 59 640 0,00% 59 640 0,00% 2014-08-29
Osuchowski Artur 59 640 0,11% 59 640 0,11% 2014-08-29
Nationale-Nederlanden OFE 5 000 000 9,48% 5 000 000 9,48% 2014-06-30
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 46 924 952 89,04% 46 924 952 89,04% 2014-06-09
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 26 952 052 51,14% 26 952 052 51,14% 2014-06-09
Kulczyk Investments SA poprzez KI Chemistry s.à r.l. 26 952 052 51,14% 26 952 052 51,14% 2014-06-09
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2014-06-09
OFE PZU Złota Jesień 0 0,00% 0 0,00% 2014-06-04
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07% 40 000 0,07% 2013-06-21
Osuchowski Artur 3 825 0,00% 3 825 0,00% 2013-06-21
Skarb Państwa 20 407 437 38,72% 20 407 437 38,72% 2013-06-21
Ciech SA 0 0,00% 0 0,00% 2013-06-21
Nationale-Nederlanden OFE 4 000 000 7,59% 4 000 000 7,59% 2013-06-21
Ogółem 52 699 909 100,00% 52 699 909 100,00% 2013-06-21
OFE PZU Złota Jesień 3 140 000 5,95% 3 140 000 5,95% 2013-06-21
Ciech SA 2 0,00% 0 0,00% 2013-05-22
Nationale-Nederlanden OFE 4 000 000 7,59% 4 000 000 7,59% 2013-01-28
Skarb Państwa 20 407 437 38,72% 20 407 437 38,72% 2013-01-28
OFE PZU Złota Jesień 3 140 000 5,95% 3 140 000 5,95% 2013-01-28
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07% 40 000 0,07% 2013-01-28
Ogółem 52 699 911 100,00% 52 699 911 100,00% 2013-01-28
Osuchowski Artur 3 825 0,00% 3 825 0,00% 2013-01-28
Pioneer Pekao IM SA 2 603 369 4,94% 2 603 369 4,94% 2012-10-04
Nationale-Nederlanden OFE 4 000 000 7,59% 4 000 000 7,59% 2012-08-31
OFE PZU Złota Jesień 3 140 000 5,95% 3 140 000 5,95% 2012-08-31
Krawczyk Dariusz 40 000 0,07% 40 000 0,07% 2012-03-31
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO, Allianz Platinium FIZ, Bezpieczna Jesień SFIO 2 552 420 4,84% 2 552 420 4,84% 2012-02-08
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO, Allianz Platinium FIZ, Bezpieczna Jesień SFIO 2 840 640 5,39% 2 840 640 5,39% 2011-11-15
Nationale-Nederlanden OFE 2 800 000 5,31% 2 800 000 5,31% 2011-11-10
Pioneer Pekao IM SA 5 267 246 9,99% 5 267 246 9,99% 2011-10-10
Pioneer Pekao IM SA 6 412 492 12,16% 6 412 492 12,16% 2011-09-26
Skarb Państwa 23 268 472 44,15% 23 268 472 44,15% 2011-08-24
Skarb Państwa wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz OFE PZU Złota Jesień 23 268 472 44,15% 23 268 472 44,15% 2011-08-24
Skarb Państwa 23 268 472 44,00% 23 268 472 44,00% 2011-08-24
Skarb Państwa wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu SA 23 268 472 44,15% 23 268 472 44,15% 2011-08-24
Skarb Państwa 20 407 437 38,72% 20 407 437 38,72% 2011-08-24
OFE PZU Złota Jesień 2 688 000 5,10% 2 688 000 5,10% 2011-08-10
Ogółem 52 699 909 100,00% 52 699 909 100,00% 2011-08-10
Skarb Państwa 21 568 563 40,92% 21 568 563 40,92% 2011-08-10
Skarb Państwa 18 707 529 35,49% 18 707 529 35,49% 2011-08-10
Pioneer Pekao IM SA 8 421 608 15,98% 8 421 608 15,98% 2011-08-10
Osuchowski Artur 3 825 0,00% 3 825 0,00% 2011-08-10
Nationale-Nederlanden OFE 1 491 706 2,92% 1 491 706 2,92% 2011-03-31
OFE PZU Złota Jesień 1 712 732 3,35% 1 712 732 3,35% 2011-03-31
OFE PZU Złota Jesień 1 712 732 3,35% 1 712 732 3,35% 2011-03-14
Osuchowski Artur 3 825 0,00% 3 825 0,00% 2011-03-14
Pioneer Pekao IM SA 8 421 608 16,51% 8 421 608 16,51% 2011-03-14
Nationale-Nederlanden OFE 1 491 706 2,92% 1 491 706 2,92% 2011-03-14
Pioneer Pekao IM SA 3 596 800 7,05% 3 596 800 7,05% 2011-03-14
Ogółem 51 000 000 100,00% 51 000 000 100,00% 2011-03-14
Skarb Państwa 10 270 800 20,13% 10 270 800 20,13% 2011-03-14
Skarb Państwa 18 707 529 36,68% 18 707 529 36,68% 2011-03-14
Pioneer Pekao IM SA 3 596 800 12,84% 3 596 800 12,84% 2011-03-04
Osuchowski Artur 3 825 0,01% 3 825 0,01% 2011-03-03
Nationale-Nederlanden OFE 1 491 706 5,32% 1 491 708 5,32% 2011-02-18
Pioneer Pekao IM SA 3 629 503 12,96% 3 629 503 12,96% 2011-02-16
Pioneer Pekao IM SA 4 168 958 14,88% 4 168 958 14,88% 2011-01-31
Pioneer Pekao IM SA 4 663 136 16,65% 4 663 136 16,65% 2010-09-02
Pioneer Pekao IM SA 5 498 875 19,63% 5 498 875 19,63% 2010-04-15
Pioneer Pekao IM SA 5 255 045 18,76% 5 255 045 18,76% 2008-10-15
Pioneer Pekao IM SA 5 245 355 18,73% 5 245 355 18,73% 2008-10-14
Pioneer Pekao IM SA 5 184 274 18,51% 5 184 274 18,51% 2008-10-09
Pioneer Pekao IM SA 5 150 455 18,39% 5 150 455 18,39% 2008-10-08
Osuchowski Artur 2 100 0,00% 2 100 0,00% 2008-06-30
Pioneer Pekao IM SA 4 696 518 16,77% 4 696 518 16,77% 2008-06-20
Pioneer Pekao IM SA 4 626 520 16,52% 4 626 520 16,52% 2008-06-19
Przełomski Kazimierz 1 200 0,00% 1 200 0,00% 2008-04-02
Osuchowski Artur 100 0,00% 100 0,00% 2008-04-02
Pioneer Pekao IM SA 4 069 829 14,53% 4 069 829 14,53% 2008-03-31
Pioneer Pekao IM SA 4 191 829 14,97% 4 191 829 14,97% 2008-03-07
Pioneer Pekao IM SA 4 069 829 14,53% 4 069 829 14,53% 2008-02-19
Pioneer Pekao IM SA 4 014 985 14,33% 4 014 985 14,33% 2008-02-18
Kompania Węglowa SA, Katowice 0 0,00% 0 0,00% 2007-06-05
Skarb Państwa 10 270 800 36,68% 10 270 800 36,68% 2007-06-05
Pioneer Pekao IM SA 3 505 146 12,51% 3 505 146 12,51% 2007-05-30
Pioneer Pekao IM SA 2 811 552 10,04% 2 811 552 10,04% 2007-05-24
Pioneer Pekao IM SA 2 776 040 9,91% 2 776 040 9,91% 2007-05-16
Pioneer Pekao IM SA 2 813 956 10,04% 2 813 956 10,04% 2007-04-24
Pioneer Pekao IM SA 2 798 506 9,99% 2 798 506 9,99% 2007-04-18
Pioneer Pekao IM SA 2 812 949 10,04% 2 812 949 10,04% 2007-03-23
Franklin Resources, Inc. 0 0,00% 0 0,00% 2007-02-02
Pioneer Pekao IM SA 1 443 379 5,15% 1 443 379 5,15% 2006-09-14
Pioneer Pekao IM SA 1 411 200 5,04% 1 411 200 5,04% 2006-09-11
Franklin Resources, Inc. 2 000 000 7,14% 2 000 000 7,14% 2006-08-10
OFE PZU Złota Jesień 1 712 732 6,11% 1 712 732 6,11% 2006-08-10
OFE Aviva BZ WBK 1 358 720 4,85% 1 358 720 4,85% 2005-11-10
Kompania Węglowa SA, Katowice 10 270 800 36,68% 10 270 800 36,68% 2005-10-14
Skarb Państwa 0 0,00% 0 0,00% 2005-10-14
Franklin Resources, Inc. 2 752 377 9,82% 2 752 377 9,82% 2005-06-29
OFE PZU Złota Jesień 2 221 199 7,93% 2 221 199 7,93% 2005-06-29
BZ WBK - Aviva TUnŻ SA, Warszawa na WZA 1 000 000 3,57% 1 000 000 3,57% 2005-06-29
OFE Aviva BZ WBK 1 800 000 6,42% 1 800 000 6,42% 2005-06-29
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 989 580 3,53% 989 580 3,53% 2005-06-29
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 373 943 4,90% 1 373 943 4,90% 2005-06-04
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 402 891 5,01% 1 402 891 5,01% 2005-06-01
Aviva Investors Poland SA zarządzanie aktywami 1 504 961 5,37% 1 604 961 5,73% 2005-03-08
Ogółem 28 000 000 100,00% 28 000 000 100,00% 2005-02-16
OFE Aviva BZ WBK 1 450 000 5,17% 1 450 000 5,17% 2005-02-16
OFE PZU Złota Jesień 1 712 732 6,11% 1 712 732 6,11% 2005-02-16
InChem sp. z o.o., Warszawa 752 030 2,68% 752 030 2,68% 2005-02-16
Skarb Państwa 10 270 800 36,68% 10 270 800 36,68% 2005-02-16
Franklin Resources, Inc. 2 000 000 7,14% 2 000 000 7,14% 2005-02-16
Janikosoda SA, Janikowo 0 0,00% 0 0,00% 2005-02-01
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 989 580 4,99% 989 580 4,99% 2005-02-01
Soda Mątwy SA, Inowrocław 0 0,00% 0 0,00% 2005-02-01
Petrochemia-Blachownia SA, Kędzierzyn-Koźle 0 0,00% 0 0,00% 2005-02-01
Klinkosz Ludwik 383 253 1,93% 383 253 1,93% 2003-05-30
Soda Mątwy SA, Inowrocław 335 924 1,69% 335 924 1,69% 2003-05-23
Zakłady Chemiczne Alwernia SA 95 100 0,48% 95 100 0,48% 2003-05-23
GZNF Fosfory sp. z o.o., Gdańsk 190 200 0,96% 190 200 0,96% 2003-05-23
Petrochemia-Blachownia SA, Kędzierzyn-Koźle 236 878 1,19% 236 878 1,19% 2003-05-23
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA 2 290 080 11,56% 2 290 080 11,56% 2003-05-23
InChem sp. z o.o., Warszawa 752 030 3,79% 752 030 3,79% 2003-05-23
Janikosoda SA, Janikowo 440 260 2,22% 440 260 2,22% 2003-05-23
Skarb Państwa 10 270 800 51,88% 10 270 800 51,88% 1996-05-21
Ogółem 19 796 016 100,00% 19 796 016 100,00% 1996-05-21

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-06-30 2016-08-16 1,05465 2,85 PLN -
2014-05-29 2014-11-28 1,03688 1,13 PLN -
2008-07-11 2008-08-01 1,03169 2,07 PLN -
2007-07-10 2007-08-02 1,01330 2,10 PLN -
2006-07-04 2006-08-01 1,01839 0,80 PLN -
2005-07-15 2005-08-01 1,01128 0,30 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Prawo poboru 2011-02-02 seria D - prawo poboru 28:23 28:23 1,1724 19,20 23 000 000

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-12-02 2017-12-18 - NWZA: zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków RN
2017-06-06 2017-06-22 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2016-05-31 2016-06-16 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2016-02-20 2016-03-07 - NWZA: zmiany w RN
2015-09-21 2015-10-07 - NWZA: zgoda na dokonanie refinansowania istniejącego zadłużenia
2015-08-10 2015-08-26 - NWZA: zmiany w RN
2015-06-14 2015-06-30 - WZA: podział zysku, zmiany w statucie
2014-06-21 NWZ 2014-07-07, godzina 12:00:00
2014-04-08 ZWZ 2014-04-24, godzina 12:00:00
2013-05-06 ZWZ 2013-05-22, godzina 12:00:00
2012-11-03 NWZ 2012-11-19, godzina 10:00:00
2012-08-13 NWZ 2012-08-29, godzina 12:00:00
2012-06-09 ZWZ 2012-06-25, godzina 10:00:00
2012-05-12 NWZ 2012-05-28, godzina 12:00:00
2012-04-10 NWZ 2012-04-26, godzina 12:00:00
2012-01-03 NWZ 2012-01-19, godzina 12:00:00
2011-10-22 NWZ 2011-11-07, godzina 12:00:00
2011-06-14 ZWZ 2011-06-30, godzina 12:00:00
2010-10-12 NWZ 2010-10-28, godzina 12:00:00
2010-06-05 ZWZ 2010-06-21, godzina 10:00:00
2009-08-29 NWZ 2009-09-14, godzina 12:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Tybura Maciej Prezes Zarządu 2015-07-22
Król Artur Członek Zarządu 2015-10-26
Osuchowski Artur Członek Zarządu 2008-04-02 MCP, BFT

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kulczyk Sebastian Przewodniczący RN 2015-10-08 SEN
Mikołajczak Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2014-07-07 PEP
Augustyniak Piotr Członek RN 2014-07-07 ACP, CRM
Libicki Dominik Członek RN 2016-03-07 SEN, PEP
Nowak Mariusz Członek RN 2014-07-07 PEP, PLM
Olech Artur Członek RN 2014-07-07 MAB

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Król Artur Członek Zarządu 2015-10-26
Tybura Maciej Prezes Zarządu 2015-07-22
Tybura Maciej Członek Zarządu 2014-10-13
Kopeć Andrzej Członek Zarządu 2012-05-28 2014-07-07 BSC_C
Krawczyk Dariusz Prezes Zarządu 2012-05-28 2015-07-22 KBD, PND, IDA
Rybkowski, Rafał Piotr Członek Zarządu 2010-06-21 2012-04-26 BPH
Bąbaś Andrzej Członek Zarządu 2010-06-21 2012-04-26
Kłoczko Grzegorz Prezes Zarządu 2008-12-16
Kunicki Ryszard Prezes Zarządu 2008-08-19 2012-04-26
Bednarski Robert Członek Zarządu 2008-08-19 2010-06-21 PWX, GOB, MNC, CMR, GRO_1
Kunicki Ryszard Członek Zarządu 2008-07-11
Osuchowski Artur Członek Zarządu 2008-04-02 MCP, BFT
Dobrzański Marcin Członek Zarządu 2008-04-02 2010-09-27
Kunicki Ryszard Członek Zarządu 2008-04-02
Przełomski Kazimierz Członek Zarządu 2008-04-02 2008-08-19 MGT
Pasieka Rafał Członek Zarządu 2007-03-01 2008-04-02
Trosiński Marek Członek Zarządu 2007-01-31 2008-04-02
Kochalski Mirosław Prezes Zarządu 2006-07-24 2008-07-11 PKN
Wardacki Wojciech Członek Zarządu 2006-07-24 2008-04-02 ATT, BOS, PCE
Rojewski Stefan Członek Zarządu 2002-02-14 2006-08-02
Klinkosz Ludwik Prezes Zarządu 2002-02-14 2006-07-24
Golis Jerzy Członek Zarządu 2002-02-14 2006-07-24
Kiepiel Wiesław Prezes Zarządu 2000-05-25 2002-02-14

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 379 3 719
2014 281 3 475
2013 234 3 873
2011 248 5 888
2010 271 6 705
2009 6 972 6 972
2008 301 7 435
2007 269 7 420
2005 256 3 356
2004 253 3 603
2003 298 3 998
2002 390 0
2001 432 0