Indeksy

Zmiana Kurs (pkt) 52 tygodnie (pkt)
Nazwa Czas Kurs bieżący (pkt) / TKO pkt. proc. min max Wartość obrotu (tys. pkt) min max
InvestorMS Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 4 134,91 max 4 985,66
NCIndex Czas 10:15 Kurs bieżący (pkt) / TKO 285,69 / 285,68 0,44 Zmiana 0,15 min 284,66 max 286,20 wartość (tys. pkt) 1 377,70 min 282,82 max 340,03
RESPECT Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 3 121,34 / 3 125,21 0,17 Zmiana 0,01 min 3 119,84 max 3 132,31 wartość (tys. pkt) 132 116,79 min 2 288,41 max 3 297,19
WIG Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 63 627,97 / 63 710,03 6,05 Zmiana 0,01 min 63 592,31 max 63 743,51 wartość (tys. pkt) 230 473,99 min 48 199,38 max 65 733,79
WIG-BANKI Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 8 086,40 / 8 075,80 -2,01 Zmiana -0,02 min 8 068,23 max 8 108,03 wartość (tys. pkt) 107 831,18 min 5 693,60 max 8 088,41
WIG-BUDOW Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 729,79 / 2 735,92 3,93 Zmiana 0,14 min 2 721,14 max 2 738,15 wartość (tys. pkt) 3 096,54 min 2 639,54 max 3 724,92
WIG-CEE Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 860,52 max 1 023,30
WIG-CHEMIA Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 15 323,68 / 15 367,45 -76,04 Zmiana -0,49 min 15 314,70 max 15 378,98 wartość (tys. pkt) 458,88 min 12 600,87 max 16 814,67
WIG-ENERG Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 3 018,44 / 3 023,96 0,62 Zmiana 0,02 min 3 012,75 max 3 039,01 wartość (tys. pkt) 8 013,56 min 2 313,15 max 3 687,96
WIG-GORNIC Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 4 439,13 / 4 402,07 53,01 Zmiana 1,21 min 4 404,60 max 4 446,94 wartość (tys. pkt) 12 491,94 min 3 461,32 max 5 000,41
WIG-INFO Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 1 976,08 / 1 967,81 13,13 Zmiana 0,67 min 1 956,94 max 1 976,78 wartość (tys. pkt) 2 048,06 min 1 945,10 max 2 445,49
WIG-LEKI Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 5 237,71 / 5 246,91 -4,31 Zmiana -0,08 min 5 223,27 max 5 276,13 wartość (tys. pkt) 298,05 min 5 097,58 max 6 757,19
WIG-MEDIA Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 4 572,95 / 4 560,14 9,87 Zmiana 0,22 min 4 572,95 max 4 574,75 wartość (tys. pkt) 50,26 min 4 340,84 max 5 349,81
WIG-MOTO Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 4 895,95 / 4 937,60 -144,57 Zmiana -2,87 min 4 860,26 max 4 945,45 wartość (tys. pkt) 1 205,50 min 4 957,61 max 5 950,11
WIG-NRCHOM Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 060,44 / 2 061,15 0,38 Zmiana 0,02 min 2 060,44 max 2 065,72 wartość (tys. pkt) 443,87 min 1 766,11 max 2 195,78
WIG-ODZIEZ Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 6 759,56 / 6 805,73 4,69 Zmiana 0,07 min 6 741,35 max 6 815,15 wartość (tys. pkt) 8 562,63 min 4 898,72 max 7 521,08
WIG-PALIWA Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 7 869,51 / 7 919,57 -24,24 Zmiana -0,31 min 7 843,32 max 7 920,32 wartość (tys. pkt) 7 906,73 min 5 001,82 max 8 678,64
WIG-Poland Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 48 776,07 max 67 224,00
WIG-SPOZYW Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 3 625,21 / 3 629,59 -3,53 Zmiana -0,10 min 3 614,81 max 3 627,46 wartość (tys. pkt) 1 280,39 min 3 489,53 max 4 919,98
WIG-TELKOM Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 745,47 / 740,29 4,64 Zmiana 0,63 min 738,22 max 746,06 wartość (tys. pkt) 4 997,45 min 659,06 max 780,14
WIG-Ukrain Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 492,23 max 660,78
WIG20 Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 469,74 / 2 471,63 1,65 Zmiana 0,07 min 2 466,99 max 2 475,39 wartość (tys. pkt) 161 931,72 min 1 776,30 max 2 551,78
WIG20TR Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 3 004,81 max 4 405,24
WIG20lev Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 816,23 / 817,48 1,06 Zmiana 0,13 min 814,41 max 819,96 wartość (tys. pkt) - min 438,38 max 874,46
WIG20short Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 3 175,79 / 3 173,35 -1,90 Zmiana -0,06 min 3 168,51 max 3 179,33 wartość (tys. pkt) - min 3 070,45 max 4 395,44
WIG30 Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 2 840,01 / 2 844,59 0,98 Zmiana 0,03 min 2 838,49 max 2 847,00 wartość (tys. pkt) 179 882,45 min 2 073,93 max 2 932,12
WIG30TR Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 3 449,76 max 4 996,95
WIGdiv Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 1 173,66 / 1 175,23 1,70 Zmiana 0,15 min 1 171,92 max 1 176,58 wartość (tys. pkt) 129 602,64 min 954,37 max 1 277,90
mWIG40 Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 4 823,37 / 4 831,28 -6,11 Zmiana -0,13 min 4 818,98 max 4 829,83 wartość (tys. pkt) 55 904,26 min 4 067,69 max 4 988,02
mWIG40TR Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 4 798,29 max 6 103,58
sWIG80 Czas 10:19 Kurs bieżący (pkt) / TKO 14 034,27 / 14 008,33 4,01 Zmiana 0,03 min 14 006,60 max 14 048,51 wartość (tys. pkt) 7 944,30 min 13 743,63 max 16 536,65
sWIG80TR Czas - Kurs bieżący (pkt) / TKO - / - - Zmiana - min - max - wartość (tys. pkt) - min 15 717,13 max 18 710,54