Firmy

Kup, trzymaj, sprzedaj

Najnowsze rekomendacje biur maklerskich dla przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej giełdzie.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

„Kupuj" Kruk

Analitycy Erste Securities w raporcie z 6 marca podwyższyli rekomendację dla Kruka do "kupuj" z "akumuluj", ustalając cenę docelową akcji spółki na 301 zł. Rekomendacja została wydana przy cenie 236,5 zł za akcję. Erste szacuje, że w 2017 r. zysk netto spółki wzrośnie do 307,9 mln zł, w 2018 r. do 346,8 mln zł, a w 2019 r. do 432,2 mln zł. Przychody Kruka wzrosną w tym okresie odpowiednio do: 1078,1 mln zł, 1382,5 mln zł i 1753,5 mln zł.

„Kupuj" Ciech

DM PKO BP w raporcie z 14 marca podwyższył rekomendację dla Ciechu do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc jednocześnie cenę docelową akcji spółki do 88 zł z 62,5 zł. Raport wydano przy kursie 78,51 zł. - W 2017 r. oczekujemy solidnych wyników (przepływy pieniężne) dzięki stabilnym rynkom sody kalcynowanej, silnym wolumenom sody i korzystnemu USD/EUR - informuje DM PKO BP. Po 2017 r. Europie mogą zagrozić dostawy sody z Turcji, co wskazuje na możliwe niższe ceny sody w kolejnych latach. Podstawową reakcją Ciechu na turecką konkurencję ma być przejście na kontrakty długoterminowe i poprawa miksu produktowego. - Oczekujemy presji na EBITDA segmentu sody w średnim terminie z uwagi na niższe zakładane ceny sody, wyższe nakłady energii i koszty surowców (koks, gaz, węgiel) - oceniają analitycy.

„Kupuj" Pelion

DM BOŚ w raporcie z 13 marca podwyższył cenę docelową Pelionu do 75,3 zł z 64 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj". Raport wydano przy kursie 58 zł. Analitycy rekomendują niesprzedawanie akcji Pelionu po cenie oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez KIPF. KIPF wezwał 13 marca do sprzedaży do 8250393 akcji firmy, dających do 45,24 proc. ogólnej liczby głosów oraz do 23300 akcji imiennych, uprawniających na dzień ogłoszenia wezwania do 0,64 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena za papier została ustalona na 52,33 zł. Zdaniem analityków, Pelion potrzebuje więcej czasu na realny wzrost rentowności. Oczekują oni, że tegorocznym wynikom spółki będą sprzyjać widoczne efekty wzrostu sprzedaży we wszystkich segmentach, rosnąca sprzedaż własnych produktów pod marką DOZ w segmencie detalicznym i dalsza optymalizacja procesów logistycznych. - Mamy nadzieję, że mocny rynek w styczniu, z uwagi na dużą skalę sezonowych infekcji, będzie wspierać wyniki spółki – piszą analitycy.

„Kupuj" Alior Bank

DM mBanku podwyższył rekomendację dla Alior Banku z „akumuluj" do „kupuj" , podwyższając także cenę docelową do poziomu 90,00 zł za akcję. - Rewizja ceny docelowej wynika z bardziej pozytywnej prognozy zarządu na przyszłe wyniki w latach 2017-2020, która odbiega od naszych dotychczasowych oczekiwań – przypominają analitycy DM mBanku.

"Trzymaj"Asseco Business Solutions

DM BOŚ, w raporcie z 15 marca, obniżył rekomendację Asseco Business Solutions do "trzymaj" z "kupuj" podwyższając cenę docelową akcji spółki z 26,2 zł do 29,4 zł. - Aktualizujemy nasze prognozy wyników finansowych dla ABS uwzględniając raportowane wyniki za IV kwartał ub. roku, prognozy wyników za I kwartał br. oraz „odświeżone" założenia odnośnie różnych składników przychodów i kosztów operacyjnych; efekt netto wyżej wymienionych zmian jest pozytywny dla naszych prognoz zysków na 2017 r. i lata następne (podwyższenie rzędu 4-7 proc.) - napisano w raporcie.

„Kupuj" PKP Cargo

DM BDM w raporcie z 20 marca podniósł rekomendację PKP Cargo z "akumuluj" do "kupuj", podnosząc cenę docelową akcji z 63,2 do 75 zł. - PKP Cargo pokazało w piątek wyraźnie przekraczające konsensus wyniki za 4 kwartał 2016 r. Zwracamy uwagę na sporą skalę poprawy oczyszczonej EBITDA w ujęciu rok do roku, w sytuacji gdy ostatni kwartał 2016 r. był nadal słaby pod względem pracy przewozowej (-6 proc rok do roku). Uważamy, że zaprezentowane rezultaty oraz optymistyczne akcenty płynące z listu prezesa do akcjonariuszy, powinny stanowić dobry sygnał przed 1 kwartałem 2017 i całym 2017 rokiem – zapowiadają analitycy DM BDM.

„Trzymaj" Ciech

DM mBanku obniżył rekomendację dla Ciechu do "trzymaj", a cenę docelową ustalił na 82 zł.

„Kupuj" KGHM

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 16 marca, podnieśli rekomendację KGHM do "kupuj" z "trzymaj". Cena docelowa akcji została podwyższona z 86,5 zł do 171,4 zł . Raport przygotowano przy kursie 128,9 zł

„Kupuj" AB

Trigon DM zaktualizował wycenę spółki AB i wycenia obecnie jedną jej akcję na 53,7 zł. Podtrzymano rekomendację na poziomie "kupuj". - Aktualizujemy nasze prognozy i wycenę po ostatnich wynikach. AB pokazała bardzo dobre wyniki na wymagającym rynku. Zwiększenie udziału rynkowego powinno docelowo skutkować umocnieniem pozycji i otwarciem furtki do podniesienia marż - napisano w raporcie. Zdaniem Trigon DM spółka może zakończyć okres dynamicznego wzrostu przychodów w ciągu najbliższych kwartałów, co powinno przełożyć się na istotny wzrost FCF, w konsekwencji zmniejszając zadłużenie i/lub otwierając furtkę do wznowienia wypłaty dywidendy lub działalności M&A.


Wideo komentarz