Notowania spółki

Dom Development (DOM)

PLDMDVL00012

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 85,80 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 87,00 84,80 87,60 85,13 78,80 38,91
zmiana -1,38% 1,18% -2,05% 0,79% 8,88% 120,51%
WIG (zmiana) -3,87% -5,05% -7,54% -11,25% -7,89% 25,94%
Na tle WIG (pp) 2,49 6,23 5,48 12,03 16,77 94,57
sWIG80TR (zmiana) -2,75% -4,93% -7,18% -6,75% -14,58% 24,93%
Na tle sWIG80TR (pp) 1,37 6,11 5,12 7,54 23,46 95,58
WIGdiv (zmiana) -3,87% -5,99% -8,55% -12,85% -9,49% 7,59%
Na tle WIGdiv (pp) 2,49 7,17 6,49 13,64 18,38 112,92
WIG-Poland (zmiana) -4,09% -5,19% -7,76% -11,66% -8,01% 26,12%
Na tle WIG-Poland (pp) 2,71 6,37 5,71 12,45 16,90 94,39
InvestorMS (zmiana) -3,80% -4,50% -8,30% -10,41% -17,81% 34,43%
Na tle InvestorMS (pp) 2,43 5,68 6,24 11,19 26,69 86,08
WIG-NRCHOM (zmiana) -2,70% -2,34% -5,00% -2,89% 2,35% 40,61%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) 1,32 3,52 2,95 3,68 6,54 79,90
sWIG80 (zmiana) -3,20% -5,74% -8,87% -8,45% -17,57% 12,43%
Na tle sWIG80 (pp) 1,82 6,92 6,82 9,24 26,46 108,08

Dane rynkowe

Kapitalizacja 2 142 290 607,60
Free float 24,51%
Liczba akcji 24 968 422
Dywidenda 5,05
Dywidenda (%) 0,0589
Cena / WK 2,09
C / Z 10,24

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 137 296 923,20
Liczba akcji: 24 968 422
Liczba głosów na WZA: 24 968 422
Kapitał akcyjny: 24 968 422,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 848 679
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,49%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 848 679
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,49%
Free float: 24,51%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 24 968 422 (100,00%) 24 968 422 (100,00%)
Dom Development BV 14 199 879 (56,87%) 14 199 879 (56,87%) DOM
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 1 834 000 (7,35%) 1 834 000 (7,35%) DOM, CAR, PGO, AMC, ERB, PKN, PFL, WPL, HRP, AML, ALR, FTE, CNG, MSW, ULM, ELT, BRA, TAR, SON, KRU, NFT, SKA, KTY, DCR, ZUE, ADV, KGN, PCM, NVA, PKP, NWG, RMK, PKO, ACP, GTC, ELB, STF, SNK, OPF, ESS, TRK, CCC, FMF, HDR, MIL, GTN, AMB, LCC, KST, MLK, ECH, BDX, ASE, ABG, FRO, ING, ABE, OVO, PWX, PHN, MWT, UNI, ARH, WXF, SWG, PEP, ORB, INL, ABS
Szanajca Jarosław 1 534 050 (6,14%) 1 534 050 (6,14%) DOM
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 (5,13%) 1 280 750 (5,13%) DOM

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria Y - subskrypcja prywatna 2018-01-12 100 000 1,00 35,00 24 968 422 24 968 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2018-03-29
-
seria W - subskrypcja prywatna 2016-12-01 85 830 1,00 40,64 24 868 422 24 868 422,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-01-10
2017-03-10
seria V - subskrypcja prywatna 2016-03-21 1 000 1,00 44,16 24 782 592 24 782 592,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-17
-
seria U - subskrypcja prywatna 2016-03-21 10 320 1,00 40,64 24 781 592 24 781 592,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-05-17
-
połączenie z Divina sp. z o.o. 2015-05-28 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-06-23
-
seria T - subskrypcja prywatna 2014-11-18 1 000 1,00 14,91 24 771 272 24 771 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-01-14
-
seria S - subskrypcja prywatna 2014-01-21 17 075 1,00 14,91 24 770 272 24 770 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-20
-
seria R - subskrypcja prywatna 2013-07-31 11 000 1,00 16,97 24 753 197 24 753 197,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-31
-
seria P - subskrypcja prywatna 2013-07-31 925 1,00 14,91 24 742 197 24 742 197,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-10-31
-
seria O - subskrypcja prywatna 2013-01-21 26 000 1,00 14,91 24 741 272 24 741 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-03-05
-
seria N - subskrypcja prywatna 2012-08-09 20 000 1,00 16,97 24 715 272 24 715 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2012-11-09
seria M - subskrypcja prywatna 2012-08-09 24 875 1,00 14,91 24 695 272 24 695 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-10-03
2012-11-09
seria Ł - subskrypcja prywatna 2012-01-20 110 175 1,00 14,91 24 670 397 24 670 397,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2012-03-12
-
seria L 2006-08-09 148 200 1,00 0,86 24 560 222 24 560 222,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria J 2006-08-09 96 750 1,00 6,10 24 412 022 24 412 022,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria I 2006-08-09 92 700 1,00 2,38 24 315 272 24 315 272,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
serii H 2006-08-09 172 200 1,00 2,80 24 222 572 24 222 572,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2007-02-14
2007-04-20
seria F - subskrypcja publiczna 2006-08-09 2 705 882 1,00 85,00 24 050 372 24 050 372,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
2006-10-31
-
seria A-D, F i G - zmiana oznaczeń 2006-08-09 21 344 490 1,00 85,00 21 344 490 21 344 490,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2006-09-14
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 1 834 000 7,35% 1 834 000 7,35% 2018-06-07
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 1 775 000 7,11% 1 775 000 7,11% 2018-03-29
Ogółem 24 968 422 100,00% 24 968 422 100,00% 2018-03-29
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,13% 1 280 750 5,13% 2018-03-29
Dom Development BV 14 199 879 56,87% 14 199 879 56,87% 2018-03-29
Dom Development BV 14 420 879 57,76% 14 420 879 57,76% 2018-03-29
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,14% 1 534 050 6,14% 2018-03-29
Dom Development BV 14 420 879 57,99% 14 420 879 57,99% 2017-07-21
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 1 775 000 7,14% 1 775 000 7,14% 2017-05-25
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,15% 1 280 750 5,15% 2017-01-10
OFE Aviva BZ WBK portfel 1 769 000 7,11% 1 769 000 7,11% 2017-01-10
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,17% 1 534 050 6,17% 2017-01-10
Ogółem 24 868 422 100,00% 24 868 422 100,00% 2017-01-10
Dom Development BV 14 726 170 59,22% 14 726 172 59,22% 2017-01-10
Dom Development BV 14 726 172 59,22% 14 726 172 59,22% 2017-01-10
OFE Aviva BZ WBK WZA 1 691 613 6,80% 1 961 613 7,89% 2017-01-10
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,00% 1 534 050 6,00% 2016-05-17
Ogółem 24 782 592 100,00% 24 782 592 100,00% 2016-05-17
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2016-05-17
Dom Development BV 14 726 172 59,42% 14 726 172 59,42% 2016-05-17
OFE Aviva BZ WBK WZA 1 691 613 6,83% 1 961 613 7,92% 2016-05-17
OFE Aviva BZ WBK WZA 1 691 613 6,83% 1 961 613 7,92% 2016-01-26
Dom Development BV 14 726 172 59,44% 14 726 172 59,44% 2015-01-14
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2015-01-14
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2015-01-14
Ogółem 24 771 272 100,00% 24 771 272 100,00% 2015-01-14
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2015-01-14
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2014-03-20
Ogółem 24 770 272 100,00% 24 770 272 100,00% 2014-03-20
Dom Development BV 14 726 172 59,45% 14 726 172 59,45% 2014-03-20
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2014-03-20
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2014-03-20
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2014-03-20
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2014-03-20
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2014-03-20
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2014-03-20
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2014-03-20
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2014-03-20
Dom Development BV 14 726 172 59,49% 14 726 172 59,49% 2013-11-05
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2013-10-31
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2013-10-31
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,19% 1 534 050 6,19% 2013-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2013-10-31
Ogółem 24 753 197 100,00% 24 753 197 100,00% 2013-10-31
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2013-10-31
Dom Development BV 15 206 172 61,43% 15 206 172 61,43% 2013-10-31
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2013-10-31
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2013-10-31
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2013-10-31
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2013-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,17% 1 280 750 5,17% 2013-03-05
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2013-03-05
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2013-03-05
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2013-03-05
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20% 1 534 050 6,20% 2013-03-05
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2013-03-05
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2013-03-05
Dom Development BV 15 206 172 61,46% 15 206 172 61,46% 2013-03-05
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2013-03-05
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,30% 1 313 383 5,30% 2013-03-05
Ogółem 24 741 272 100,00% 24 741 272 100,00% 2013-03-05
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,20% 1 534 050 6,20% 2012-10-03
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,18% 1 280 750 5,18% 2012-10-03
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2012-10-03
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2012-10-03
Dom Development BV 15 206 172 61,52% 15 206 172 61,52% 2012-10-03
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2012-10-03
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2012-10-03
Ogółem 24 715 272 100,00% 24 715 272 100,00% 2012-10-03
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2012-10-03
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2012-10-03
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,31% 1 313 383 5,31% 2012-10-03
Stolarczyk, Janusz Michał 115 200 0,46% 115 200 0,46% 2012-04-25
Ślusarski, Jerzy Robert 40 363 0,16% 40 363 0,16% 2012-04-25
Spiteri Mark 511 0,00% 511 0,00% 2012-04-25
Ogółem 24 670 397 100,00% 24 670 397 100,00% 2012-03-12
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,21% 1 534 050 6,21% 2012-03-12
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,32% 1 313 383 5,32% 2012-03-12
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,19% 1 280 750 5,19% 2012-03-12
Zalewski Janusz 300 000 1,21% 300 000 1,21% 2012-03-12
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 0,40% 100 200 0,40% 2012-03-12
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2012-03-12
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 0,03% 9 363 0,03% 2012-03-12
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2012-03-12
Dom Development BV 15 206 172 61,63% 15 206 172 61,63% 2012-03-12
Dumas Markham 5 000 0,02% 5 000 0,02% 2011-11-03
OFE Aviva BZ WBK 1 313 383 5,34% 1 313 383 5,34% 2011-07-01
Kostkowski Zygmunt 29 500 0,12% 29 500 0,12% 2011-05-14
Dom Development BV 15 206 172 61,91% 15 206 172 61,91% 2011-03-11
Dom Development BV 15 226 172 61,99% 15 226 172 61,99% 2011-03-11
Szanajca Jarosław 1 534 050 6,24% 1 534 050 6,24% 2010-05-06
Kiełpsz Grzegorz 1 280 750 5,21% 1 280 750 5,21% 2010-05-06
Zalewski Janusz 300 000 1,22% 300 000 1,22% 2010-05-06
Dom Development BV 15 496 386 63,09% 15 496 386 63,09% 2010-05-06
Stolarczyk, Janusz Michał 100 200 0,40% 100 200 0,40% 2010-05-06
Ślusarski, Jerzy Robert 9 363 0,03% 9 363 0,03% 2010-05-06
Szanajca Jarosław 1 644 050 6,69% 1 644 050 6,69% 2009-12-31
Zalewski Janusz 359 000 1,46% 359 000 1,46% 2009-11-04
Ślusarski, Jerzy Robert 21 363 0,08% 21 363 0,08% 2009-09-14
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 0,43% 106 200 0,43% 2009-06-30
NN Investment Partners TFI SA 1 191 463 4,85% 1 191 463 4,85% 2009-03-13
Zalewski Janusz 436 000 1,77% 436 000 1,77% 2009-02-26
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 0,00% 8 200 0,00% 2009-02-26
Dom Development BV 15 509 386 63,14% 15 509 386 63,14% 2009-02-26
Stolarczyk, Janusz Michał 107 200 0,43% 107 200 0,43% 2008-11-12
Kostkowski Zygmunt 29 500 0,12% 29 500 0,12% 2008-11-12
Dom Development BV 15 507 386 63,14% 15 507 386 63,14% 2008-11-12
Nałęcz, Leszek Piotr 8 200 0,03% 8 200 0,03% 2008-11-12
Nałęcz, Leszek Piotr 7 200 0,02% 7 200 0,02% 2008-10-20
Ślusarski, Jerzy Robert 5 363 0,02% 5 363 0,02% 2008-10-20
NN Investment Partners TFI SA 1 270 552 5,17% 1 270 552 5,17% 2008-10-17
Nałęcz, Leszek Piotr 6 500 0,02% 6 500 0,02% 2008-10-15
Ślusarski, Jerzy Robert 4 363 0,01% 4 363 0,01% 2008-10-14
Nałęcz, Leszek Piotr 6 000 0,02% 6 000 0,02% 2008-10-13
Nałęcz, Leszek Piotr 4 767 0,01% 4 767 0,01% 2008-10-11
Nałęcz, Leszek Piotr 4 000 0,01% 4 000 0,01% 2008-10-10
Nałęcz, Leszek Piotr 2 500 0,01% 2 500 0,01% 2008-10-08
Kostkowski Zygmunt 34 215 0,13% 34 215 0,13% 2008-06-30
Kostkowski Zygmunt 34 500 0,14% 34 500 0,14% 2008-05-12
Ślusarski, Jerzy Robert 363 0,00% 363 0,00% 2008-02-27
Kostkowski Zygmunt 39 376 0,16% 39 376 0,16% 2008-02-27
Kostkowski Zygmunt 43 000 0,17% 43 000 0,17% 2007-11-12
Szanajca Jarosław 1 734 050 7,06% 1 734 050 7,06% 2007-11-12
Kiełpsz Grzegorz 1 390 750 5,66% 1 390 750 5,66% 2007-11-12
Kostkowski Zygmunt 44 000 0,17% 44 000 0,17% 2007-08-10
Dom Development BV 15 496 386 63,09% 15 496 386 63,09% 2007-02-27
Roydon Terry 58 500 0,23% 58 500 0,23% 2007-02-27
Stolarczyk, Janusz Michał 106 200 0,43% 106 200 0,43% 2007-02-27
Zalewski Janusz 399 600 1,62% 399 600 1,62% 2007-02-27
Zalewski Janusz 399 600 1,00% 399 600 1,00% 2007-02-27
Kostkowski Zygmunt 90 000 0,36% 90 000 0,36% 2007-02-27
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,74% 1 410 750 5,74% 2007-02-14
Dom Development BV 17 728 290 72,18% 17 728 290 72,18% 2007-02-14
Ogółem 24 560 222 100,00% 24 560 222 100,00% 2007-02-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,16% 1 759 050 7,16% 2007-02-14
Ogółem 24 050 372 100,00% 24 050 372 100,00% 2006-10-31
Szanajca Jarosław 1 759 050 7,31% 1 759 050 7,31% 2006-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 5,86% 1 410 750 5,86% 2006-10-31
Dom Development BV 17 728 290 73,71% 17 728 290 73,71% 2006-10-31
Kiełpsz Grzegorz 1 410 750 6,60% 1 410 750 6,60% 2006-09-14
Szanajca Jarosław 1 759 050 8,24% 1 759 050 8,24% 2006-09-14
Ogółem 21 344 490 100,00% 21 344 490 100,00% 2006-09-14
Dom Development BV 17 728 290 83,05% 17 728 290 83,05% 2006-09-14

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-06-26 2018-07-04 - 7,60 PLN -
2017-06-26 2017-07-04 1,06856 5,05 PLN -
2016-06-22 2016-07-06 1,06667 3,25 PLN -
2015-06-18 2015-07-03 1,04681 2,25 PLN -
2014-06-12 2014-06-27 1,04598 2,20 PLN -
2013-06-12 2013-06-26 1,09305 3,68 PLN -
2012-06-12 2012-06-26 1,05380 1,50 PLN -
2011-06-07 2011-06-22 1,01974 0,90 PLN -
2010-06-08 2010-06-23 1,01569 0,80 PLN -
2009-06-09 2009-06-24 1,02100 0,80 PLN -
2008-05-28 2008-06-12 1,03374 2,04 PLN -
2007-05-30 2007-06-13 1,00087 0,15 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-22 2018-06-07 - ZWZ: wypłata dywidendy - 7,60 PLN, zmiany w RN, zmiany w statucie
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 5,05 PLN, zmiany w statucie
2016-05-17 2016-06-02 - WZA: wypłata dywidendy - 3,25 PLN, zmiany w RN
2016-01-10 2016-01-26 - NWZA: zmiana wysokości wynagrodzenia członków RN
2015-05-12 ZWZ 2015-05-28, godzina 14:00:00
2014-05-06 ZWZ 2014-05-22, godzina 14:00:00
2013-05-06 ZWZ 2013-05-22, godzina 14:00:00
2012-05-07 ZWZ 2012-05-23, godzina 14:00:00
2011-05-03 ZWZ 2011-05-19, godzina 14:00:00
2010-05-04 ZWZ 2010-05-20, godzina 14:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szanajca Jarosław Prezes Zarządu 2006-09-27
Kolarska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2014-10-01
Zalewski Janusz Wiceprezes Zarządu 2008-12-31
Konopka Mikołaj Członek Zarządu 2018-04-10
Roydon Terry Członek Zarządu 2006-09-27

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kiełpsz Grzegorz Przewodniczący RN 2008-09-17
Dumas Markham Wiceprzewodniczący RN 2012-04-02
Moczulski Marek Wiceprzewodniczący RN 2011-05-19 BAK
Cronk MIchael Członek RN 2006-09-27
Grzyliński Krzysztof Członek RN 2011-05-19
Podedworna-Tarnowska Dorota Członek RN 2018-06-07 BGK_C
Spiteri Mark Członek RN 2012-04-01

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Konopka Mikołaj Członek Zarządu 2018-04-10
Kolarska Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2014-10-01
Zalewski Janusz Wiceprezes Zarządu 2008-12-31
Ślusarski, Jerzy Robert Wiceprezes Zarządu 2008-09-17 2014-09-30
Ślusarski, Jerzy Robert Członek Zarządu 2007-11-14
Nałęcz, Leszek Piotr Wiceprezes Zarządu 2007-10-03 2008-12-30 ZEW
Stolarczyk, Janusz Michał Członek Zarządu 2006-09-27 2017-12-31
Szanajca Jarosław Prezes Zarządu 2006-09-27
Roydon Terry Członek Zarządu 2006-09-27

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 163 170
2015 150 150
2014 158 158
2013 152 152
2011 133 134
2010 119 123
2009 134 140
2008 179 188
2007 169 177
2006 152 0