Notowania spółki

Creativeforge Games (CFG)

PLCRFRG00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 43,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 43,94 35,50 - - - -
zmiana -2,14% 21,13% - - - -
NCIndex (zmiana) 2,79% 3,59% -3,42% -9,91% -21,43% -15,98%
Na tle NCIndex (pp) -4,93 17,54 - - - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 114 681 000,00
Free float 0,46%
Liczba akcji 2 667 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 114 681 000,00
Liczba akcji: 2 667 000
Liczba głosów na WZA: 2 667 000
Kapitał akcyjny: 613 410,00
Cena nominalna akcji: 0,23
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 7
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 654 700
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,54%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 654 700
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 99,54%
Free float: 0,46%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 2 667 000 (100,00%) 2 667 000 (100,00%)
PlayWay SA 1 275 000 (47,81%) 1 275 000 (47,81%) CFG, ULG
Goczoł Andrzej wraz z Arezzo Capital sp. z o.o. 280 000 (10,50%) 280 000 (10,50%) KST_C, CFG
BPH TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 231 600 (8,68%) 231 600 (8,68%) PTW, PTW, CFG, CFG, HRS, HRS, FEE, FEE, RLP, RLP
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 231 600 (8,68%) 231 600 (8,68%) PTW, PTW, CFG, CFG, HRS, HRS, FEE, FEE, RLP, RLP
Żarnowiecki Łukasz 225 000 (8,44%) 225 000 (8,44%) CFG
Trigon TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 217 500 (8,16%) 217 500 (8,16%) TOW, SIL_IPO, BLO, DEK, GRN, IF4, IMS, MEX, PWX, VIN, CFG, KME, ONC, TBL, GRI
Dąbrowski Jarosław 194 000 (7,27%) 194 000 (7,27%) CFG

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria K - subskrypcja prywatna 2018-02-08 667 000 0,23 12,00 2 667 000 613 410,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2018-03-26
-
seria J - subskrypcja prywatna 2015-11-13 136 000 0,23 5,00 2 000 000 460 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2016-02-11
-
seria I - subskrypcja prywatna 2015-06-24 170 000 0,23 5,00 1 864 000 428 720,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2015-09-22
-
seria H - subskrypcja prywatna 2014-12-12 194 000 0,23 5,00 1 694 000 389 620,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2015-03-19
-
seria G - subskrypcja prywatna 2013-07-17 150 000 0,23 1,90 1 500 000 345 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2013-10-30
-
seria F - subskrypcja prywatna 2013-02-22 300 000 0,23 1,90 1 350 000 310 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2013-07-12
-
seria E - subskrypcja prywatna 2012-11-29 150 000 0,23 1,90 1 050 000 241 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2013-02-18
-
seria D - subskrypcja prywatna 2012-08-09 150 000 0,23 1,90 900 000 207 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2012-11-16
-
seria C - subskrypcja prywatna 2012-04-18 150 000 0,23 1,90 750 000 172 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2012-06-20
-
seria B - subskrypcja prywatna 2012-01-17 150 000 0,23 1,90 600 000 138 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2012-02-02
-
seria A - założycielska 2011-11-21 450 000 0,23 - 450 000 103 500,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2018-05-17
2011-12-28
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 231 600 8,68% 231 600 8,68% 2018-06-28
BPH TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, ZWZ 231 600 8,68% 231 600 8,68% 2018-06-28
Trigon TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 217 500 8,16% 217 500 8,16% 2018-05-30
Trigon TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 200 000 7,50% 200 000 7,50% 2018-05-24
Dąbrowski Jarosław 194 000 7,27% 194 000 7,27% 2018-05-17
BPH TFI SA 165 000 6,19% 165 000 6,19% 2018-05-17
Rockbridge TFI SA 165 000 6,19% 165 000 6,19% 2018-05-17
PlayWay SA 1 275 000 47,81% 1 275 000 47,81% 2018-05-17
Goczoł Andrzej wraz z Arezzo Capital sp. z o.o. 280 000 10,50% 280 000 10,50% 2018-05-17
Żarnowiecki Łukasz 225 000 8,44% 225 000 8,44% 2018-05-17
Ogółem 2 667 000 100,00% 2 667 000 100,00% 2018-03-26

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Żarnowiecki Łukasz Prezes Zarządu 2011-11-21
Zawadzki Mateusz Wiceprezes Zarządu 2017-06-19 ULG

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Portalewski, Michał Stanisław Przewodniczący RN 2018-06-28
Daszkiewicz Szymon Członek RN 2018-06-28
Kojecki Michał Członek RN 2011-11-21 PLW
Mrowiński Radosław Członek RN 2017-08-07 PLW, RNK, ATR
Żarnowiecka, Olga Maria Członek RN 2011-11-21

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zawadzki Mateusz Wiceprezes Zarządu 2017-06-19 ULG
Portalewski, Michał Stanisław Wiceprezes Zarządu 2014-12-11 2018-06-28
Portalewski, Michał Stanisław Wiceprezes Zarządu 2014-12-11
Żarnowiecki Łukasz Prezes Zarządu 2011-11-21