Gospodarka - Kraj

46,7 mld zł deficytu w finansach publicznych

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2015 r. 46,67 mld zł – podał GUS.

Jest to najniższy wynik od 2008 r. Po wybuchu światowego kryzysu finansowego, i obniżce stawek podatku PIT, deficyt sektora finansów publicznych wystrzelił w 2009 r. do 99,7 mld zł (z 46,4 mld zł rok wcześniej) i 108,7 mld zł w 2010.  W kolejnych latach rozpoczął się program zaciskania pasa, i powoli lukę między dochodami a wydatkami była ograniczana. W 2014 r. spadła ona do ok. 57 mld zł, a w 2015 r. – do 46,67 mld zł.  W głównej mierze za tę wartość w ubiegłym roku „odpowiada" budżet państwa, który zamknął się na koniec 2015 r. z deficytem w wysokości 42,7 mld zł.

Dane na temat deficytu sektora finansów publicznych GUS podaje w odcinkach. W pierwszych dniach kwietniach poinformował, że w relacji do PKB wynosił on 2,5 proc. W piątek podał, nominalną wartość (co ciekawe w relacji do PKB było by to już 2,6 proc.), zaś dopiero w przyszły czwartek przedstawi zbiorcze dane po koreckie Eurostatu, także w rozbiciu na podsektory.


Wideo komentarz