Notowania spółki

PGE Polska Grupa Energetyczna (PGE)

PLPGER000010

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 9,61 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 10,27 10,30 10,50 12,03 12,39 16,99
zmiana -6,43% -6,70% -8,48% -20,12% -22,44% -43,44%
WIG (zmiana) -3,35% -4,54% -7,04% -10,77% -7,39% 26,62%
Na tle WIG (pp) -3,08 -2,16 -1,43 -9,35 -15,04 -70,06
WIG20 (zmiana) -3,73% -5,00% -7,15% -12,53% -7,08% -3,52%
Na tle WIG20 (pp) -2,70 -1,70 -1,33 -7,59 -15,36 -39,91
WIG30TR (zmiana) -3,27% -4,42% -6,49% -11,25% -5,35% -
Na tle WIG30TR (pp) -3,16 -2,28 -1,99 -8,86 -17,09 -
WIG30 (zmiana) -3,42% -4,64% -7,02% -11,76% -6,78% -
Na tle WIG30 (pp) -3,00 -2,06 -1,45 -8,36 -15,66 -
WIG20TR (zmiana) -3,29% -4,49% -6,62% -12,03% -5,50% 14,63%
Na tle WIG20TR (pp) -3,14 -2,21 -1,86 -8,08 -16,94 -58,07
WIG-ENERG (zmiana) -5,37% -5,59% -8,42% -19,72% -23,25% -29,27%
Na tle WIG-ENERG (pp) -1,06 -1,11 -0,06 -0,40 0,81 -14,17
RESPECT (zmiana) -4,41% -5,22% -10,12% -14,75% -13,39% 10,93%
Na tle RESPECT (pp) -2,01 -1,48 1,65 -5,36 -9,05 -54,37
WIG-Poland (zmiana) -3,26% -4,36% -6,96% -10,90% -7,21% 27,22%
Na tle WIG-Poland (pp) -3,17 -2,34 -1,52 -9,22 -15,22 -70,66

Dane rynkowe

Kapitalizacja 17 968 401 566,69
Free float 41,61%
Liczba akcji 1 869 760 829
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 0,39
C / Z 6,83

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 17 874 913 525,24
Liczba akcji: 1 869 760 829
Liczba głosów na WZA: 1 869 760 829
Kapitał akcyjny: 19 165 048 497,25
Cena nominalna akcji: 10,25
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 091 681 706
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 091 681 706
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 58,38%
Free float: 41,62%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 869 760 829 (100,00%) 1 869 760 829 (100,00%)
Skarb Państwa 1 091 681 706 (58,38%) 1 091 681 706 (58,38%) TPE, GPW, PKN, BDZ, , KGH, ARP_C, ENA, PKO, PGN, PZU, ATT, PGE, OBR, , PCE, PHN, ENG, JSW, , LTS

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
renominacja akcji 2016-09-05 - 10,25 - 1 869 760 829 19 165 048 497,25 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2016-11-25
-
połączenie z PGE Energia Jądrowa SA 2013-06-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2013-07-31
-
obniżenie kapitału 2012-05-30 -22 898 10,00 - 1 869 760 829 18 697 608 290,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-12
2012-06-23
-
bez podwyższania kapitału 2010-12-08 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2010-12-31
-
seria D - zamienna 2010-08-03 66 452 245 10,00 - 1 869 783 727 18 697 837 270,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
seria C - zamienna 2010-08-03 73 241 482 10,00 - 1 803 331 482 18 033 314 820,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
seria B - subskrypcja publiczna 2009-09-03 259 513 500 10,00 23,00 1 730 090 000 17 300 900 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2009-11-30
2009-12-15
split 1:100 2008-09-12 - 10,00 - 1 470 576 500 14 705 765 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2008-09-30
2009-12-15
seria E 2007-05-09 14 308 313 1 000,00 - 14 705 765 14 705 765 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2007-06-06
-
serie A-D - założyciele - 397 452 1 000,00 1 000,00 397 452 397 452 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2006-01-01
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Skarb Państwa 1 091 681 706 58,38% 1 091 681 706 58,38% 2014-07-08
Skarb Państwa 1 157 124 546 61,88% 1 157 124 546 61,88% 2012-06-23
PGE SA w celu umorzenia 0 0,00% 0 0,00% 2012-06-23
Krystek Grzegorz 350 0,00% 350 0,00% 2012-06-23
Ogółem 1 869 760 829 100,00% 1 869 760 829 100,00% 2012-06-23
Prus Katarzyna 273 0,00% 273 0,00% 2012-06-23
Skarb Państwa 1 157 124 546 61,88% 1 157 124 546 61,88% 2012-02-29
Skarb Państwa 1 288 124 546 68,89% 1 288 124 546 68,89% 2012-02-28
Zieliński Marcin 0 0,00% 0 0,00% 2011-11-14
Bałtowski Maciej 0 0,00% 0 0,00% 2011-03-21
Skarb Państwa 1 295 637 952 69,29% 1 295 637 952 69,29% 2010-12-10
PGE SA w celu umorzenia 22 898 0,00% 0 0,00% 2010-12-07
Skarb Państwa 1 295 640 538 69,29% 1 295 640 538 69,29% 2010-10-08
Skarb Państwa 1 482 618 538 79,29% 1 482 618 538 79,29% 2010-09-23
PGE SA w celu umorzenia 22 897 0,00% 0 0,00% 2010-09-03
Skarb Państwa 1 470 576 500 78,64% 1 470 576 500 78,64% 2010-08-31
Ogółem 1 869 783 727 100,00% 1 869 783 727 100,00% 2010-08-31
Prus Katarzyna 273 0,00% 273 0,00% 2010-08-31
Bałtowski Maciej 964 0,00% 964 0,00% 2010-08-31
Zieliński Marcin 500 0,00% 500 0,00% 2010-08-31
Krystek Grzegorz 350 0,00% 350 0,00% 2010-08-31
Zieliński Marcin 500 0,00% 500 0,00% 2010-05-17
Bałtowski Maciej 964 0,00% 964 0,00% 2010-05-17
Krystek Grzegorz 350 0,00% 350 0,00% 2010-05-17
Prus Katarzyna 273 0,00% 273 0,00% 2010-05-17
Skarb Państwa 1 470 576 500 84,99% 1 470 576 500 84,99% 2009-11-06
Ogółem 1 730 090 000 100,00% 1 730 090 000 100,00% 2009-11-06
Ogółem 1 470 576 500 100,00% 1 470 576 500 100,00% 2008-09-30
Skarb Państwa 1 470 576 500 100,00% 1 470 576 500 100,00% 2008-09-30

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2016-09-23 2016-10-14 1,02283 0,25 PLN -
2015-09-24 2015-10-15 1,05493 0,78 PLN -
2014-09-05 2014-09-26 1,05213 1,10 PLN -
2013-09-05 2013-09-26 1,05283 0,86 PLN -
2012-08-22 2012-09-06 1,10127 1,83 PLN -
2011-09-15 2011-09-30 1,03587 0,65 PLN -
2010-09-22 2010-10-12 1,03342 0,76 PLN -

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Zm. wart. nomin. 2017-03-15 z 1,00 PLN na 1,05 PLN - - 1,05 -
Umorzenie 2012-07-13 umorzenie 22.898 akcji - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-06-11 2017-06-27 - WZA: podział zysku, zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-11-28 2016-12-14 - NWZA: zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i RN
2016-08-20 2016-09-05 - NWZA: podwyższenie kapitału, zmiany w RN
2016-06-12 2016-06-28 - WZA: wypłata dywidendy - 0,92 PLN
2016-02-14 2016-03-01 - NWZA: zmiany w RN
2015-08-31 2015-09-14 NWZA - zmiany w RN
2015-06-08 2015-06-24 - WZA: wypłata dywidendy - 0,78 PLN, zmiany w RN
2014-05-21 ZWZ 2014-06-06, godzina 11:00:00
2014-01-21 NWZ 2014-02-06, godzina 12:00:00
2013-06-11 ZWZ 2013-06-27, godzina 12:00:00
2012-06-11 NWZ 2012-06-27, godzina 12:00:00
2012-05-14 ZWZ 2012-05-30, godzina 12:00:00
2011-06-13 ZWZ 2011-06-29, godzina 14:00:00
2010-11-22 NWZ 2010-12-08, godzina 11:30:00
2010-07-18 NWZ 2010-08-03, godzina 14:30:00
2010-06-07 ZWZ 2010-06-23, godzina 12:00:00
2010-03-14 NWZ 2010-03-30, godzina 14:30:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Baranowski Henryk Prezes Zarządu 2016-03-31
Kowalczyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 2017-02-14
Pastuszko Marek Wiceprezes Zarządu 2016-02-25
Śliwa Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-31
Wasiłek Ryszard Wiceprezes Zarządu 2016-03-07
Wojtowicz Emil Wiceprezes Zarządu 2016-03-15

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalik Anna Sekretarz RN 2014-06-30
Goss Janina Członek RN 2016-03-01 BOS
Grzesiak Czesław Członek RN 2010-03-30
Hapunowicz Tomasz Członek RN 2018-01-09 TOR
Kozłowski Witold Członek RN 2016-09-05
Kuczyński Grzegorz Członek RN 2016-03-01
Sawaryn Mieczysław Członek RN 2016-03-01
Składanek Artur Członek RN 2016-03-01
Śliwa Paweł Członek RN 2016-03-01

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kowalczyk Wojciech Wiceprezes Zarządu 2017-02-14
Gajęcka Marta Wiceprezes Zarządu 2016-03-31
Śliwa Paweł Wiceprezes Zarządu 2016-03-31
Baranowski Henryk Prezes Zarządu 2016-03-31
Jankowski Bolesław Wiceprezes Zarządu 2016-03-31 2017-07-01
Wojtowicz Emil Wiceprezes Zarządu 2016-03-15
Wasiłek Ryszard Wiceprezes Zarządu 2016-03-07
Pastuszko Marek Wiceprezes Zarządu 2016-02-25
Pastuszko Marek Członek Zarządu 2016-01-29 2016-04-29
Woszczyk Marek Prezes Zarządu 2013-12-23 2016-03-30
Marzec Dariusz Wiceprezes Zarządu 2013-12-23 2016-01-29
Drozd Jacek Wiceprezes Zarządu 2013-12-23 2016-01-29
Krystek Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2013-12-23 2016-03-30 ELB
Smoleń Paweł Wiceprezes Zarządu 2012-10-01 2013-07-19
Matuszewska Bogusława Wiceprezes Zarządu 2012-03-01 2013-10-25
Kilian Krzysztof Prezes Zarządu 2012-03-01 2013-11-18 CDR
Skowroński Paweł Wiceprezes Zarządu 2011-03-17 2012-07-03 RMK
Ostrowski Wojciech Wiceprezes Zarządu 2011-03-17 2013-10-25
Szostek Marek Wiceprezes Zarządu 2009-08-03 2011-12-14
Zadroga Tomasz Prezes Zarządu 2008-08-01 2011-12-14
Trawiński Marek Wiceprezes Zarządu 2008-07-28 2011-03-16
Szymanek Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-07-21 2013-12-23
Topolnicki Wojciech Wiceprezes Zarządu 2008-07-01 2011-01-05

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2016 507 38 471
2016 507 38 471
2015 463 38 877
2014 465 39 977
2013 419 41 195
2011 372 44 317
2010 376 45 383
2009 284 46 357
2008 306 46 626
2007 228 47 734
2006 198 47 663
2002 515 1 098
2001 525 752