Notowania spółki

PCC Rokita (PCR)

PLPCCRK00076

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 96,20 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 102,00 101,50 103,50 113,50 93,50 -
zmiana -5,69% -5,22% -7,05% -15,24% 2,89% -
WIG (zmiana) 1,25% 1,22% -4,72% -14,86% -7,54% 23,60%
Na tle WIG (pp) -6,94 -6,45 -2,33 -0,38 10,43 -
sWIG80TR (zmiana) 0,76% -1,63% -7,54% -13,31% -16,49% 19,77%
Na tle sWIG80TR (pp) -6,45 -3,59 0,49 -1,94 19,37 -
WIGdiv (zmiana) 0,56% 0,14% -7,58% -17,31% -10,86% 4,95%
Na tle WIGdiv (pp) -6,24 -5,36 0,53 2,07 13,75 -
RESPECT (zmiana) -0,62% -1,19% -9,44% -20,92% -15,90% 7,84%
Na tle RESPECT (pp) -5,07 -4,03 2,38 5,68 18,79 -
WIG-Poland (zmiana) 1,23% 1,20% -4,78% -15,13% -7,54% 24,12%
Na tle WIG-Poland (pp) -6,92 -6,42 -2,27 -0,11 10,43 -
InvestorMS (zmiana) -0,40% -1,45% -8,06% -15,77% -19,38% 31,17%
Na tle InvestorMS (pp) -5,29 -3,77 1,01 0,53 22,27 -
WIG-CHEMIA (zmiana) -1,96% -1,16% -12,09% -26,39% -19,49% 10,84%
Na tle WIG-CHEMIA (pp) -3,73 -4,06 5,03 11,14 22,37 -
sWIG80 (zmiana) 0,35% -2,80% -10,13% -15,93% -19,40% 6,80%
Na tle sWIG80 (pp) -6,04 -2,42 3,08 0,69 22,29 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 1 909 887 460,00
Free float 15,84%
Liczba akcji 19 853 300
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 1 909 887 460,00
Liczba akcji: 19 853 300
Liczba głosów na WZA: 29 779 951
Kapitał akcyjny: 19 853 300,00
Cena nominalna akcji: 1,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 16 708 952
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,16%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 26 635 623
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 89,44%
Free float: 15,84%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 19 853 300 (100,00%) 29 779 951 (100,00%)
PCC SE 16 708 952 (84,16%) 26 635 623 (89,44%) PCX, PCI, PCR

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria C - subskrypcja publiczna 2014-02-21 1 588 264 1,00 33,00 19 853 300 19 853 300,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-07
2014-07-17
2015-05-27
renumeracja akcji: seria A1-A5 i B 2014-02-21 - 1,00 1,00 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-26
-
split 1:2,3 2014-02-21 - 1,00 - 18 265 036 18 265 036,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-03-26
-
seria B - PCC SE 2008-12-30 1 291 260 2,30 14,24 7 941 320 18 265 036,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2014-05-07
2009-08-10
2015-05-27
zmiana firmy z Zakłady Chemiczne Rokita SA na PCC Rokita SA - - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
2005-02-17
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1991-12-04 6 650 060 2,30 2,30 6 650 060 15 295 138,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
1992-04-01
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PCC SE 16 708 952 84,16% 26 635 623 89,44% 2014-10-20
PCC SE 16 708 952 84,16% 26 635 603 89,44% 2014-10-20
Ogółem 19 853 300 100,00% 29 779 951 100,00% 2014-06-25
PCC SE 18 265 036 92,00% 28 191 687 94,66% 2014-06-25
PCC SE 18 265 036 100,00% 28 191 687 100,00% 2014-05-07
Ogółem 18 265 036 100,00% 28 191 687 100,00% 2014-03-26

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-04-16 2018-05-08 1,19020 8,31 PLN -
2017-04-12 2017-04-28 1,08838 7,56 PLN -
2016-04-28 2016-05-13 1,07489 4,48 PLN -
2015-05-13 2015-05-28 1,08212 3,49 PLN -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-03-21 2018-04-06 - WZA: podział zysku
2017-12-03 2017-12-19 - NWZA: zgoda na zbycie ZCP
2017-10-17 2017-11-02 - NWZA: zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką i ustanowienie zastawu rejestrowego na ZCP
2017-03-19 2017-04-04 - WZA: podział zysku, zmiany w RN
2016-12-26 2017-01-11 - NWZA: zmiany w RN, zmiany w statucie
2016-04-04 2016-04-20 - WZA: wypłata dywidendy - 4,48 PLN
2015-12-26 2016-01-11 - NWZA: zmiany w RN
2015-04-08 ZWZ 2015-04-24, godzina 12:00:00
2014-10-27 NWZ 2014-11-12, godzina 11:00:00

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Klimkowski Wiesław Prezes Zarządu 2011-06-05 KOS_C, PCX, AUT_C
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2011-06-05 KOS_C, PCX

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dopierała Mariusz Członek RN 2016-01-11
Pabich Robert Członek RN 2014-11-12 PCX
Pelzer Alfred Członek RN 2014-03-20 PCI, PCX, AUT_C
Preussner Waldemar Członek RN 2014-03-20 PCX
Szymanek Arkadiusz Członek RN 2017-01-11 PCX

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Klimkowski Wiesław Prezes Zarządu 2011-06-05 KOS_C, PCX, AUT_C
Zdon Rafał Wiceprezes Zarządu 2011-06-05 KOS_C, PCX

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 749 1 214
2015 749 1 214
2014 732 1 127
2014 732 1 127
2013 735 1 121