Notowania spółki

KDM Shipping (KDM)

CY0102492119

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 2,00 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 2,50 2,90 2,70 4,72 2,74 33,80
zmiana -20,00% -31,03% -25,93% -57,63% -27,01% -94,08%
WIG (zmiana) 1,25% 1,22% -4,72% -14,86% -7,54% 23,60%
Na tle WIG (pp) -21,25 -32,26 -21,20 -42,76 -19,46 -117,68
WIG-CEE (zmiana) 1,39% 3,12% 5,02% 6,49% 13,77% 30,68%
Na tle WIG-CEE (pp) -21,39 -34,15 -30,94 -64,12 -40,78 -124,76
WIG-Ukrain (zmiana) 3,21% -0,20% -10,67% -14,63% -29,11% -22,05%
Na tle WIG-Ukrain (pp) -23,21 -30,84 -15,26 -43,00 2,10 -72,03

Dane rynkowe

Kapitalizacja 18 592 000,00
Free float 22,29%
Liczba akcji 9 296 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 18 592 000,00
Liczba akcji: 9 296 000
Liczba głosów na WZA: 9 296 000
Kapitał akcyjny: 92 960,00
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 223 972
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,56%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 223 972
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,56%
Free float: 23,44%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 9 296 000 (100,00%) 9 296 000 (100,00%)
KM Management Ltd. wraz z Kostiantyn Molodkovets 5 100 000 (54,00%) 5 100 000 (54,00%) KDM
Denhold Management Ltd. NWZ 1 197 321 (12,88%) 1 197 321 (12,88%) KDM
TFI PZU SA NWZ 926 651 (9,68%) 926 651 (9,68%) EMC, PFM, BLO, LWB, VOX, KDM, ZEP, PWX, BAH, IGN, MDG, ATA, ARM, ATT, POZ, ENA, CIE, IZB, PND, PCM, MVP

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
2013-05-13 2 000 000 - 30,00 926 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
nowa emisja - 796 000 0,01 32,40 7 296 000 72 960,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2012-08-09
dotychczasowe emisje - 6 500 000 0,01 0,01 6 500 000 65 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Nationale-Nederlanden OFE portfel 0 0,00% 0 0,00% 2017-01-26
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 009 000 10,85% 1 009 000 10,85% 2016-12-31
Denhold Management Ltd. NWZ 1 197 321 12,88% 1 197 321 12,88% 2016-11-16
TFI PZU SA NWZ 926 651 9,68% 926 651 9,68% 2016-11-16
KM Management Ltd. NWZ 5 100 000 54,86% 5 100 000 54,86% 2016-11-16
KM Management Ltd. wraz z Kostiantyn Molodkovets 5 100 000 54,00% 5 100 000 54,00% 2016-11-16
Ogółem 9 296 000 100,00% 9 296 000 100,00% 2013-06-11
Molodkovets Kostiantyn 5 100 000 69,90% 5 100 000 69,90% 2012-08-09
Molodkovets Kostiantyn 5 100 000 69,00% 5 100 000 69,00% 2012-08-09
Ogółem 7 296 000 100,00% 7 296 000 100,00% 2012-08-09
Molodkovets Denys 749 999 10,27% 749 999 10,27% 2012-08-09
Molodkovets Denys 749 999 10,00% 749 999 10,00% 2012-08-09
Miralex Inc. 449 998 6,16% 449 998 6,16% 2012-08-09
Miralex Inc. 449 998 6,00% 449 998 6,00% 2012-08-09
Molodkovets Denys 749 999 11,53% 749 999 11,53% 2012-07-16
Ogółem 6 500 000 100,00% 6 500 000 100,00% 2012-07-16
Miralex Inc. 449 998 6,92% 449 998 6,92% 2012-07-16
Molodkovets Kostiantyn 5 100 000 78,46% 5 100 000 78,46% 2012-07-16

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-01-29 2018-02-14 - NWZA: brak wypłaty dywidendy za rok 2016
2016-10-31 2016-11-16 - WZA: zmiany w składzie Rady Dyrektorów, wybór audytora, decyzja o niewypłacaniu dywidendy
2015-08-09 2015-08-25 - WZA: decyzja o niewypłacaniu dywidendy, zmiany w Radzie Dyrektorów, wybór audytora

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Molodkovets Kostiantyn Prezes Zarządu 2012-03-05

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Getsov, Ivaylo Georgiev Dyrektor 2012-03-29
Molodkovets Denys Dyrektor 2012-03-05

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Molodkovets Kostiantyn Prezes Zarządu 2012-03-05

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 157
2014 215 215
2014 215 215
2013 274 274