Notowania spółki

Govena Lighting (GOV)

PLGVNLT00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,06 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,06 0,05 0,06 0,16 - -
zmiana 0,00% 20,00% 0,00% -62,50% - -
NCIndex (zmiana) 2,79% 3,59% -3,42% -9,91% -21,43% -15,98%
Na tle NCIndex (pp) -2,79 16,41 3,42 -52,59 - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 9 272 400,00
Free float 48,53%
Liczba akcji 154 540 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 9 272 400,00
Liczba akcji: 154 540 000
Liczba głosów na WZA: 154 540 000
Kapitał akcyjny: 15 454 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79 640 000
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,53%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79 540 000
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,50%
Free float: 48,47%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 154 540 000 (100,00%) 154 540 000 (100,00%)
Europejski Fundusz Energii SA ZWZ 71 040 000 (45,97%) 71 040 000 (46,00%) GOV
Discovery sp. z o.o. 8 500 000 (5,50%) 8 500 000 (5,50%) GOV
Govena Lighting SA 100 000 (0,06%) 0 (0,00%) GOV

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria E - subskrypcja prywatna 2018-05-17 51 513 340 0,10 0,10 - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D - subskrypcja prywatna 2017-03-31 8 500 000 0,10 0,10 154 540 000 15 454 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-14
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-03-11 30 000 000 0,10 - 146 040 000 14 604 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-05-12
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-03-11 45 000 000 0,10 - 116 040 000 11 604 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-05-12
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-11-05 71 040 000 0,10 - 71 040 000 7 104 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-01-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Govena Lighting SA 100 000 0,06% 0 0,00% 2018-07-12
Value FIZ Subfundusz 1 1 668 433 1,08% 1 668 433 1,08% 2018-07-06
Europejski Fundusz Energii SA ZWZ 71 040 000 45,97% 71 040 000 45,97% 2018-06-26
Europejski Fundusz Energii SA ZWZ 71 040 000 45,97% 71 040 000 46,00% 2018-06-26
Europejski Fundusz Energii SA 63 540 000 41,12% 63 540 000 41,12% 2018-06-14
Discovery sp. z o.o. 8 500 000 5,50% 8 500 000 5,50% 2018-06-14
Discovery sp. z o.o. 8 500 000 5,50% 8 500 000 5,50% 2018-06-14
Value FIZ Subfundusz 1 12 993 887 8,41% 12 993 887 8,41% 2018-05-14
Value FIZ Subfundusz 1 21 993 887 14,23% 21 993 887 14,23% 2018-04-18
Value FIZ Subfundusz 1 28 202 924 18,25% 28 202 924 18,25% 2018-04-11
Ogółem 154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00% 2017-09-06
Value FIZ Subfundusz 1 50 000 000 32,35% 50 000 000 32,35% 2017-09-06
Discovery sp. z o.o. 8 901 304 5,76% 8 901 304 5,76% 2017-09-06
Europejski Fundusz Energii SA 71 040 000 45,97% 71 040 000 45,97% 2017-09-06
Discovery sp. z o.o. 9 001 304 5,82% 9 001 304 5,82% 2017-09-06
Ogółem 154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00% 2017-06-14
Ogółem 146 040 000 100,00% 146 040 000 100,00% 2016-05-12

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2018-05-01 2018-05-17 - NWZA: emisja akcji serii E, zmiany w statucie

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurczak Beata Prezes Zarządu 2017-09-06
Tomczak Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-09-06

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kulczyk Michał Przewodniczący RN 2017-09-06 EFE
Przedpełska Aleksandra Wiceprzewodniczący RN 2017-09-06
Piekut Aleksandra Członek RN 2017-09-06
Szulc Kamil Członek RN 2017-09-06 EFE
Tomczak Kamilla Członek RN 2017-09-06

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jurczak Beata Prezes Zarządu 2017-09-06
Tomczak Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-09-06