Notowania spółki

Govena Lighting (GOV)

PLGVNLT00019

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 0,25 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 0,26 0,16 - - - -
zmiana -3,85% 56,25% - - - -
NCIndex (zmiana) 0,08% -4,34% -5,73% -12,25% -19,13% 717,87%
Na tle NCIndex (pp) -3,92 60,59 - - - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 38 635 000,00
Free float 15,92%
Liczba akcji 154 540 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 38 635 000,00
Liczba akcji: 154 540 000
Liczba głosów na WZA: 154 540 000
Kapitał akcyjny: 15 454 000,00
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 129 941 304
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,08%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 129 941 304
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,08%
Free float: 15,92%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 154 540 000 (100,00%) 154 540 000 (100,00%)
Europejski Fundusz Energii SA 71 040 000 (45,97%) 71 040 000 (45,97%) GOV
Value FIZ Subfundusz 1 50 000 000 (32,35%) 50 000 000 (32,35%) GOV, KRC, QMK, HRS
Discovery sp. z o.o. 8 901 304 (5,76%) 8 901 304 (5,76%) GOV

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria D - subskrypcja prywatna 2017-03-31 8 500 000 0,10 0,10 154 540 000 15 454 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-06-14
-
seria C - subskrypcja prywatna 2016-03-11 30 000 000 0,10 - 146 040 000 14 604 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-05-12
-
seria B - subskrypcja prywatna 2016-03-11 45 000 000 0,10 - 116 040 000 11 604 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-05-12
-
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2015-11-05 71 040 000 0,10 - 71 040 000 7 104 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2017-11-13
2016-01-25
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Discovery sp. z o.o. 8 901 304 5,76% 8 901 304 5,76% 2017-09-06
Europejski Fundusz Energii SA 71 040 000 45,97% 71 040 000 45,97% 2017-09-06
Value FIZ Subfundusz 1 50 000 000 32,35% 50 000 000 32,35% 2017-09-06
Ogółem 154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00% 2017-09-06
Discovery sp. z o.o. 9 001 304 5,82% 9 001 304 5,82% 2017-09-06
Ogółem 154 540 000 100,00% 154 540 000 100,00% 2017-06-14
Ogółem 146 040 000 100,00% 146 040 000 100,00% 2016-05-12

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurczak Beata Prezes Zarządu 2017-09-06
Tomczak Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-09-06

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kulczyk Michał Przewodniczący RN 2017-09-06 EFE
Przedpełska Aleksandra Wiceprzewodniczący RN 2017-09-06
Piekut Aleksandra Członek RN 2017-09-06
Szulc Kamil Członek RN 2017-09-06 EFE
Tomczak Kamilla Członek RN 2017-09-06

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Jurczak Beata Prezes Zarządu 2017-09-06
Tomczak Mariusz Wiceprezes Zarządu 2017-09-06