Notowania spółki

Archicom (ARH)

PLARHCM00016

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 14,90 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 14,80 15,00 15,40 15,60 15,75 -
zmiana 0,68% -0,67% -3,25% -4,49% -5,40% -
WIG (zmiana) 1,25% 1,22% -4,72% -14,86% -7,54% 23,60%
Na tle WIG (pp) -0,58 -1,89 1,48 10,38 2,15 -
WIG-Poland (zmiana) 1,23% 1,20% -4,78% -15,13% -7,54% 24,12%
Na tle WIG-Poland (pp) -0,56 -1,86 1,53 10,64 2,14 -
InvestorMS (zmiana) -0,40% -1,45% -8,06% -15,77% -19,38% 31,17%
Na tle InvestorMS (pp) 1,07 0,79 4,82 11,28 13,99 -
WIG-NRCHOM (zmiana) 1,02% -0,79% -5,67% -7,73% -0,61% 41,28%
Na tle WIG-NRCHOM (pp) -0,34 0,13 2,43 3,25 -4,78 -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 381 528 565,60
Free float 15,57%
Liczba akcji 25 605 944
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK -
C / Z -

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 381 528 565,60
Liczba akcji: 25 605 944
Liczba głosów na WZA: 31 813 446
Kapitał akcyjny: 256 059 440,00
Cena nominalna akcji: 10,00
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 660 518
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,59%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 825 953
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,58%
Free float: 15,41%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 25 605 944 (100,00%) 31 813 446 (100,00%)
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 (55,59%) 20 442 003 (64,34%) ARH
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 (18,92%) 4 843 950 (15,25%) ARH
OFE Aviva BZ WBK NWZ 2 540 000 (9,92%) 2 540 000 (7,99%) NFT, HDR, PGO, TRK, CNG, SON, PEP, MIL, AMB, OPF, UNI, CCC, ABE, AMC, FRO, ESS, OVO, MSW, NVA, MLK, PKP, TAR, DCR, DOM, ARH, PKO, PWX, WPL, INL, BRA, FTE, AML, ADV, SWG, RMK, ABG, MWT, ULM, PFL, SKA, KRU, PHN, GTC, KST, STF, KGH, ELB, ECH, ORB, BDX, KTY, ASE, NWG, SNK, HRS, ABS, PKN, ING, ELT, ERB, GTN, HRP, KGN, CAR, LCC, PCM, ALR, ACP, FMF
Archicom SA 42 067 (0,16%) 0 (0,00%) ARH

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
seria G 2018-05-30 1 363 540 10,00 10,00 136 354 1 363 540,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-13 2 327 813 10,00 15,50 25 605 944 256 059 440,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2017-10-30
2018-02-21
seria E - subskrypcja otwarta 2015-09-02 4 655 626 10,00 15,50 23 278 131 232 781 310,00 KDPW:
KRS:
GPW:
2016-02-29
2016-04-11
2016-05-09
podział akcji serii B 2015-09-01 - 10,00 - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
2016-05-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-07-02 1 000 10,00 - 18 622 505 186 225 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 21 807 10,00 - 18 621 505 186 215 050,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 1 460 175 10,00 - 18 599 698 185 996 980,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2015-07-31
2016-05-09
obniżenie kapitału 2015-06-24 -1 000 10,00 - 17 139 523 171 395 230,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seia B - subskrypcja prywatna 2015-06-01 17 009 323 10,00 - 17 140 523 171 405 230,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A - przekształcenie sp. z o.o w SA 2014-10-24 131 200 10,00 - 131 200 1 312 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
2014-12-05
2016-05-09

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Archicom SA 42 067 0,16% 0 0,00% 2018-07-10
Archicom SA 37 207 0,15% 0 0,00% 2018-07-02
Archicom SA 29 707 0,12% 0 0,00% 2018-06-26
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,34% 2018-05-30
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,92% 4 843 950 15,24% 2018-05-30
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,33% 2018-05-30
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 55,59% 20 442 003 64,30% 2018-05-30
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 18,92% 4 843 950 15,25% 2018-05-30
Archicom SA 23 707 0,09% 0 0,00% 2018-01-12
Skarbiec TFI SA portfele 411 485 1,61% 411 485 1,29% 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 289 942 1,13% 289 942 0,91% 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 159 500 0,62% 159 500 0,50% 2017-12-31
Pekao OFE portfel 71 000 0,28% 71 000 0,22% 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 62 353 0,24% 62 353 0,20% 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 1 235 008 4,82% 1 235 008 3,89% 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 590 750 2,31% 590 750 1,86% 2017-12-31
Nationale-Nederlanden OFE portfel 324 000 1,27% 324 000 1,02% 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 8 582 0,03% 8 582 0,03% 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 11 230 0,04% 11 230 0,04% 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 50 661 0,20% 50 661 0,16% 2017-12-31
Archicom SA 19 857 0,08% 0 0,00% 2017-12-22
Archicom SA 17 117 0,07% 0 0,00% 2017-12-13
Archicom SA 14 771 0,06% 0 0,00% 2017-12-05
Archicom SA 11 286 0,04% 0 0,00% 2017-10-30
OFE Aviva BZ WBK NWZ 2 540 000 9,92% 2 540 000 7,99% 2017-10-30
DKR Investment sp. z o.o. 12 362 896 48,28% 18 570 398 58,39% 2017-10-30
DKR Invest SA 4 388 004 17,14% 4 388 004 13,80% 2017-10-30
OFE Aviva BZ WBK NWZ 2 540 000 9,92% 2 540 000 7,99% 2017-10-30
Archicom SA 12 786 0,05% 0 0,00% 2017-10-30
Ogółem 25 605 944 100,00% 31 813 446 100,00% 2017-10-30
Archicom SA 11 286 0,05% 0 0,00% 2017-10-23
Archicom SA 10 186 0,04% 0 0,00% 2017-10-17
Archicom SA 7 918 0,03% 0 0,00% 2017-10-10
Archicom SA 6 153 0,03% 0 0,00% 2017-09-29
Archicom SA 4 153 0,02% 0 0,00% 2017-09-25
OFE Aviva BZ WBK NWZ 2 540 000 10,91% 2 540 000 8,61% 2017-07-17
DKR Investment sp. z o.o. 12 362 896 53,11% 18 570 398 62,98% 2017-06-08
OFE Aviva BZ WBK 2 090 000 8,98% 2 090 000 7,09% 2016-05-09
DKR Invest SA 4 388 004 18,85% 4 388 004 14,88% 2016-03-22
DKR Investment sp. z o.o. 14 234 501 61,15% 20 442 003 69,33% 2016-03-22
Ogółem 23 278 131 100,00% 29 485 633 100,00% 2016-03-22
DKR Invest SA 4 388 004 23,56% 4 388 004 17,67% 2016-02-29
DKR Investment sp. z o.o. 14 234 501 76,44% 20 442 003 82,33% 2016-02-29
Ogółem 18 622 505 100,00% 24 830 007 100,00% 2015-07-31

Dywidendy

Data przyznania praw Data wypłaty Korektor kursu odniesienia (dzielnik) Dywidenda na akcję Uwagi
2018-06-05 2018-06-19 1,09924 1,44 PLN -
2017-12-01 2017-12-08 1,01490 0,21 PLN zaliczka
2017-06-01 2017-06-15 1,05016 0,80 PLN -
2016-06-28 2016-07-12 1,06805 0,52 PLN -
2016-06-28 2016-07-05 - 0,40 PLN dywidenda zaliczkowa

Inne operacje na akcjach

Operacja Data operacji Uwagi Współczynnik wymiany / poboru Korekta kursu odniesienia Wartość świadczenia / cena emisyjna Liczba oferowanych akcji / wykupionych papierów
Asymilacja 2018-01-01 test1 - - - -

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Data Komentarz
2017-07-01 2017-07-17 - NWZA: zmiany w statucie
2017-05-09 2017-05-25 - WZA: wypłata dywidendy - 1,20 PLN
2016-12-25 2017-01-10 - NWZA: zmiany w RN
2016-06-05 2016-06-21 - WZA: wypłata dywidendy - 0,52 PLN, zmiany w RN

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Andrulewicz Krzysztof Prezes Zarządu 2018-05-10
Jarodzka-Śródka Dorota Wiceprezes Zarządu 2016-02-29
Jarodzki Rafał Wiceprezes Zarządu 2016-02-29
Ruszczak Paweł Członek Zarządu 2016-02-29
Sujak Tomasz Członek Zarządu 2016-02-29

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olender Artur Przewodniczący RN 2016-02-29 NNG, IPO, ALL
Gabryjelski Marek Wiceprzewodniczący RN 2017-01-10 CNG, KRI
Płochocki Konrad Wiceprzewodniczący RN 2016-02-29
Nawracaj Tadeusz Członek RN 2016-02-29
Śródka Jędrzej Członek RN 2016-02-29
Śródka Kazimierz Członek RN 2018-05-30

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Andrulewicz Krzysztof Prezes Zarządu 2018-05-10
Sujak Tomasz Członek Zarządu 2016-02-29
Ruszczak Paweł Członek Zarządu 2016-02-29
Jarodzka-Śródka Dorota Prezes Zarządu 2016-02-29 2018-05-10
Jarodzka-Śródka Dorota Prezes Zarządu 2016-02-29
Śródka Kazimierz Wiceprezes Zarządu 2016-02-29
Jarodzki Rafał Wiceprezes Zarządu 2016-02-29
Jarodzka-Śródka Dorota Wiceprezes Zarządu 2016-02-29

Zatrudnienie

Rok Spółka Grupa kapitałowa
2015 0 109
2014 0 94
2013 0 91
2012 0 113