Notowania spółki

Allegro (ALE)

LU2237380790

Najnowsze wiadomości WIĘCEJ

Najnowsze komunikaty WIĘCEJ

Rynek

ZMIANA CEN NA TLE RYNKU

Aktualny kurs: 83,9000 7D 1M 3M 6M 1R 5L
Kurs 75,9600 - - - - -
zmiana 10,45% - - - - -
WIG (zmiana) -1,10% -0,79% -8,52% 9,33% -16,29% -6,10%
Na tle WIG (pp) 11,55 - - - - -
WIG20 (zmiana) -1,72% -2,42% -11,05% 4,32% -24,81% -22,04%
Na tle WIG20 (pp) 12,18 - - - - -
WIG30TR (zmiana) -0,69% -1,34% -10,49% 5,20% -22,44% -9,67%
Na tle WIG30TR (pp) 11,14 - - - - -
WIG30 (zmiana) -1,49% -2,29% -11,40% 3,67% -23,58% -19,48%
Na tle WIG30 (pp) 11,94 - - - - -
WIG20TR (zmiana) -1,66% -2,19% -10,79% 5,02% -24,31% -13,03%
Na tle WIG20TR (pp) 12,11 - - - - -
WIG-Poland (zmiana) -0,39% -0,06% -7,91% 10,30% -15,63% -5,36%
Na tle WIG-Poland (pp) 10,84 - - - - -

Dane rynkowe

Kapitalizacja 83 900 000 000,00
Free float 9,29%
Liczba akcji 1 000 000 000
Dywidenda -
Dywidenda (%) -
Cena / WK 12,14
C / Z 172,68

Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja: 85 000 000 000,00
Liczba akcji: 1 000 000 000
Liczba głosów na WZA: 1 023 255 814
Kapitał akcyjny: 10 000 000,00
Cena nominalna akcji: 0,01
Rozwodniona liczba akcji:
Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 928 167 872
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,71%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 928 167 872
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,71%
Free float: 9,29%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba glosów Udziały w innych spółkach
Ogółem 1 023 255 814 (100,00%) 1 023 255 814 (100,00%)
Cidinan S. . r. l. 417 675 540 (40,82%) 417 675 540 (40,82%) ALE
Permira VI Investment Platform Ltd. 417 675 540 (40,82%) 417 675 540 (40,82%) ALE
Mepinan S. . r. l. 92 816 792 (9,07%) 92 816 792 (9,07%) ALE

Emisje

Opis operacji Data WZA Wielkość emisji Cena nominalna Cena emisyjna Liczba akcji po emisji Kapitał po emisji Data
konwersja kapitału na PLN - - 0,01 - 1 000 000 000 10 000 000,00 KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
zmiana firmy z Adinan Super Topco S..r.l. na Allegro.eu 2020-08-27 - - - - - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D4 - 4 692 259 729 - - 15 325 180 538 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria D3 - 4 692 359 731 - - 10 632 920 809 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C2 - 23 923 440 - - 5 940 561 078 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria C1 - 5 - - 5 916 637 638 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B2 - 23 514 024 - - 5 916 637 633 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria B1 - 23 514 029 - - 5 893 123 609 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A2 - 434 804 789 - - 5 869 609 580 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
seria A1 - 434 804 791 - - 5 434 804 791 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-
akcje zwykłe - 5 000 000 000 - - 5 000 000 000 - KDPW:
KRS:
GPW:
-
-
-

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Ogółem 1 023 255 814 100,00% 1 023 255 814 100,00% 2020-10-12
Cidinan S. . r. l. 417 675 540 40,82% 417 675 540 40,82% 2020-10-12
Permira VI Investment Platform Ltd. 417 675 540 40,82% 417 675 540 40,82% 2020-10-12
Mepinan S. . r. l. 92 816 792 9,07% 92 816 792 9,07% 2020-10-12
Adiman SCSp 50 799 627 4,96% 50 799 627 4,96% 2020-10-12
Cidinan S. . r. l. 417 675 540 41,77% 417 675 540 41,77% 2020-09-22
Permira VI Investment Platform Ltd. 417 675 540 41,77% 417 675 540 41,77% 2020-09-22
Mepinan S. . r. l. 92 816 792 9,28% 92 816 792 9,28% 2020-09-22
Adiman SCSp 50 799 627 5,08% 50 799 627 5,08% 2020-09-22
Ogółem 1 000 000 000 100,00% 1 000 000 000 100,00% 2020-09-22

Władze i zatrudnienie

Skład zarządu

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Nuyts François Prezes Zarządu 2020-09-01
Barker David Członek Zarządu 2020-09-01
Cruickshank Nancy Członek Zarządu 2020-09-01
Eastick Jonathan Członek Zarządu 2020-09-01
Huston Darren Członek Zarządu 2020-09-01
Padusiński Paweł Członek Zarządu 2020-09-01
Sanders Richard Członek Zarządu 2020-09-01
Smits-Nusteling Carla Członek Zarządu 2020-09-01

Skład rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych

Historia zmian składu zarządu i rady nadzorczej

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Do dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Nuyts François Prezes Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Barker David Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Cruickshank Nancy Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Eastick Jonathan Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Huston Darren Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Padusiński Paweł Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Sanders Richard Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01
Smits-Nusteling Carla Członek Zarządu 2020-09-01 2026-09-01