Gospodarka

KBC wyceniło Wartę na miliard złotych

Belgijska grupa finansowa KBC, która będzie wyprzedawała swoje aktywa, wyceniła Wartę na 1 mld zł. Do kupienia ma być także pośrednik finansowy Żagiel

Czy po tym, jak zmieni się właściciel Warty, jej aktualny prezes – Krzysztof Kudelski – zachowa stanowisko?

Foto: GG Parkiet, Andrzej Cynka A.C. Andrzej Cynka

Wycena spółki majątkowej Warta jest na poziomie 1 mld zł – wynika z informacji „Parkietu” pozyskanych z wewnątrz belgijskiej grupy finansowej KBC, która od ponad trzech lat jest właścicielem ubezpieczyciela. Prawdopodobnie tyle właśnie będzie ona chciała uzyskać za towarzystwo, jeśli trafi ono na listę aktywów, które będzie chciała sprzedać.

[srodtytul]Będzie wyprzedaż[/srodtytul]

Lista aktywów przeznaczonych pod młotek – wedle naszych źródeł w KBC – ma powstać do końca września. Wyprzedaż ma pomóc belgijskiej grupie w zebraniu pieniędzy, które będzie musiała zwrócić belgijskiemu rządowi. KBC jest zmuszone do zwrotu pożyczek w określonym terminie, bo inaczej Komisja Europejska uzna je za niedozwoloną pomoc.

Władze belgijskie udzielały KBC pomocy już trzykrotnie. W październiku 2008 r. rząd Belgii przekazał grupie 3,5 mld euro, a w połowie maja przyznał kolejne miliardowe wsparcie, po tym jak okazało się, że na koniec I kwartału KBC miało wynik netto na poziomie -3,6 mld euro. W styczniu br. także władze regionu flamandzkiego wspomogły grupę sumą 2 mld euro.

[srodtytul]Warta warta miliard[/srodtytul]

Według Piotra Samojlika z Vienna Capital Partners, wartość towarzystwa majątkowego – oszacowana na podstawie wyników finansowych za 2008 r. – to 1,1 – 1,2 mld zł. – Nie uwzględnia ona ryzyk wynikających z jakości portfela i posiadanych aktywów finansowych, z którymi może wiązać się konieczność utworzenia znaczących rezerw czy dokonanie odpisów aktualizujących – zaznacza.

To jednak pokazuje, że spółka nie jest już tak cenna jak jeszcze trzy lata temu, i to mimo że pod koniec 2008 r. KBC dokapitalizowało ją kwotą 282 mln zł. Na początku 2006 r. Belgowie ogłosili wezwanie na blisko 25 proc. akcji ubezpieczyciela na sumę 400 mln zł. To znaczy, że całą spółkę wyceniali na około 1,6 mld zł.Ile może być warte towarzystwo życiowe? W lipcu ub. r. szacowaliśmy – na podstawie wyceny przez biegłego rewidenta jednej akcji spółki – że 1,52 mld zł. Teraz, według Samojlika, nawet 1,8 mld zł.

[srodtytul]Żagiel pod młotek[/srodtytul]

Z naszych nieoficjalnych informacji pozyskanych z KBC wynika, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na listę wyprzedawanych aktywów trafi także pośrednik finansowy Żagiel.

Po tym, jak Kredyt Bank zaostrzył kryteria udzielania pożyczek i kredytów, firma w I półroczu podpisała 406 tys. takich umów na sumę 1,02 mld zł, o 40,7 proc. mniejszą niż w porównywalnym okresie 2008 r. (kiedy podpisała 635 tys. umów). W trakcie ostatnich czternastu miesięcy zatrudnienie w Żaglu spadło do około 1,2 tys., z około 1,4 tys. osób, a liczba placówek zmniejszyła się do 260, z około 300.Specjaliści z Vienna Capital Partners wyceniają spółkę na 1,7 mld zł minus ryzyka portfelowe.

Virginie Lauwers z KBC przyznała, że grupa ma przedstawić w wyznaczonym przez KE terminie plan zwrotu pożyczek. We współpracy z Komisją ma także powstać plan optymalizacji strategii grupy. – Dopóki nie zakończą się rozmowy z KE, władze KBC nie będą komentowały tego rodzaju doniesień – stwierdziła Lauwers. W KBC pracuje 59 tys. ludzi. Jej aktywa na koniec 2008 r. wyceniono na 355 mld euro.


Wideo komentarz