Budownictwo

AC zdecydowało o dywidendzie

Akcjonariusze giełdowego producenta modułów mechanicznych i elektronicznych do samochodowych instalacji gazowych zdecydowali o przeznaczeniu 24,2 mln zł na wypłatę dywidendy z zysku za ubiegły rok.

Po przeliczeniu oznacza to wypłatę w wysokości 2,50 zł na jedną akcję,. Przy obecnym kursie wynoszącym 37,3 zł daje stopę dywidendy na poziomie 6,7 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 maja br. , natomiast jej wypłata nastąpi 19 maja.

Pozostała część zysku, w kwocie blisko 4,4 mln zł, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Przed rokiem spółka wypłaciła 2,3 zł dywidendy na akcję. W całym 2015 r. spółka wypracowała 28,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 25,41 mln zł zysku przed rokiem, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,7 mln zł w porównaniu z 168,9 mln zł rok wcześniej. AC jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC posiada ponad 50-proc. udział w rynku polskim. Akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie od 2011 roku.


Wideo komentarz